12. PŘEJEZD

     
Pohotovostní stav
+ otevřen
  Pohotovostní stav
+ uzavřen
  Poruchový stav
+ otevřen
  Poruchový stav
+ uzavřen
     
Pohotovostní stav
+ otevřen
+ varovný štítek
  Pohotovostní stav
+ otevřen
+ vypnut
z automatické
činnosti
  Pohotovostní stav
+ uzavřen
+ vypnut
z automatické
činnosti
  Přerušená komunikace


13. TRAŤOVÝ SOUHLAS

     
Souhlas udělen,
lze ho měnit
  Souhlas udělen,
nelze ho měnit
  Bezsouhlasový stav,
souhlas lze udělit
  Bezsouhlasový stav,
souhlas nelze udělit
     
Souhlas udělen,
lze ho měnit
+ varovný štítek
  Bezsouhlasový stav,
souhlas lze udělit
+ varovný štítek
  Ztráta kontroly   Přerušená komunikace

© SPŽ