3. VÝKOLEJKA

       
Na koleji
+ úsek volný
  Sklopená
+ úsek volný
  Na koleji
+ úsek obsazen
  Sklopená
+ úsek obsazen
  Ztráta dohledu
+ úsek volný
        *)
Ztráta dohledu
+ úsek obsazen
  Přestavení blokováno (nešuntující větev KO)   Závěr posunové cesty
+ úsek volný
  Nouzový závěr
+ úsek volný
  Nouzový závěr
+ úsek obsazen
+ varovný štítek
*)        
Nouzový závěr
+ úsek obsazen
+ varovný štítek
+ ztráta dohledu
  V obvodu předaného PSt
+ úsek volný
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(dva odstíny modré)
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
(dva odstíny modré)
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(jeden odstín modré)
        
V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
(jeden odstín modré)
  Nouzový závěr
+ úsek volný
+ výluka
  Nouzový závěr
+ úsek volný
+ výluka na kolejovém úseku
  Ztráta komunikace   

*) Jen v případě, že kolejový úsek není zobrazen jen symbolem výkolejky

© SPŽ