Mechanická návěstidla 2001/2002

Kolem krycího návěstidla v Nové Vsi nad Nisou
projíždí manipulační vlak 80911 vedený
lokomotivou 721.513 (foto Petr Štefek 18.8.1998).
Také v roce 2001 přišla naše železniční síť o několik mechanických návěstidel. Úbytek nebyl tak razantní jako v předcházejících letech. To je zapříčiněno tím, že jich už tolik nezbývá, ale také nedostatkem finančních prostředků na modernizaci.
Největší úbytek "mechanik" v loňském roce lze sledovat na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice, kde bylo bez náhrady zrušeno hradlo Lužnice (nyní neobsazená zastávka), světelnými návěstidly byla nahrazena všechna zbývající návěstidla v Třeboni a předvěst, vjezdové a odjezdové návěstidlo do Lomnice nad Lužnicí od Třeboně. Oproti původním předpokladům zůstaly jak v Třeboni tak v Lomnici n. L. mechanické závory ovládané ze stavědel. Pro úplnost je myslím dobré uvést přehled stanic a hradel na této trati, kde se budeme s mechanickými návěstidly setkávat i v letošním roce. Najdeme je nadále na hradlech Vlkov nad Lužnicí a Majdalena (nespojovat se stejnojmennou zastávkou) a ve stanicích Chlum u Třeboně, České Velenice a částečně v Lomnici nad Lužnicí a Suchdole nad Lužnicí. Mechanické závory najdeme na této trati stále ve velkém počtu. Slouží na následujících místech (v závorce uveden počet ovládaných závor): Vlkov nad Lužnicí (3), Frahelž (2), Lomnice nad Lužnicí (1), Třeboň (2), Hradlo Majdalena (2), Majdalena (2), Chlum u Třeboně (1), Suchdol nad Lužnicí (2), Hrdlořezy (2), Dvory nad Lužnicí (3) a Nová Ves nad Lužnicí (2).
Žádná mechanická návěstidla od loňského roku nenajdeme na trati České Budějovice - Horní Dvořiště, kde sloužila ještě počátkem loňského roku na hlásce Pšenice.
O svoji zajímavost přišla také stanice Ledečko. Dvouramenné odjezdové návěstidlo, které bylo vlastně vjezdovým do odbočky Rataje nad Sázavou, bylo nahrazeno světelným, vjezdová "mechanika" od Sázavy Černých Bud je prozatím bez náhrady, ale i její čas by se měl v dohledné době naplnit.
19. prosince 2001 byla bez náhrady zrušena hláska Rynholec (totožná se stejnojmennou zastávkou) mezi Stochovem a Novým Strašecím na trati Praha - Chomutov. Nedaleké hlásky Kačice i Merkovka prozatím stále fungují.
Již zneplatněná vjezdová mechanická návěstidla
před žst. Střelice (foto Petr Nohel 2.12.2001).
O tři odjezdová mechanická návěstidla přišel také Rakovník (berounské zhlaví). Zbývající "mechaniky" naštěstí stále slouží nejen ve stanici, ale i na odbočce Rakona.
Bez náhrady byla odstraněna obě odjezdová návěstidla v Novém Bydžově, dvouramenná vjezdová návěstidla zůstala beze změny, stejně jako troje mechanické závory, z nichž zvláště ty na jižním zhlaví stanice stojí za zmínku. Zajímavostí je, že kromě břeven bránících vjezdu silničních vozidel do kolejiště, jsou zvláštní závory také na obou chodnících pro pěší.
Mezi nejznámější mechanická návěstidla jistě patřila vjezdová návěstidla do Střelic od Moravských Bránic a Tetčic, u nichž se nacházelo jedno z nejoblíbenějších fotomíst na našich tratích. Zdejší návěstidla dosloužila v listopadu loňského roku, posledním dnem existence odjezdových "mechanik" byl 30. listopad, vjezdové vydržely až do 5. prosince, kdy byly odstraněny.
I nadále však najdeme na našich tratích několik míst, kde slouží vedle sebe dvě vjezdová mechanická návěstidla. Mezi příznivci železnice je dostatečně známá stanice Lichkov, ale i zde mělo již před časem dojít k náhradě návěstidly světelnými, k čemuž prozatím naštěstí nedošlo. Další dvojice "mechanik" slouží například v Janovicích nad Úhlavou, Moravských Budějovicích, Rakovníku, Krupé či Bečově nad Teplou.
Jistou zajímavostí jsou jistě i návěstidla s třetím (resp. druhým) nepohyblivým žlutým ramenem. Třetí nepohyblivé rameno stále existuje u vjezdových návěstidel do Lichkova, u vjezdového návěstidla do Martinic v Krkonoších od Jilemnice, do Moravských Budějovice od Jemnice, do Janovic nad Úhlavou od Pocínovic, do Opočna pod Orlickými horami od Dobrušky a samozřejmě i na dalších místech. Mechanické návěstidlo s jedním pohyblivým a jedním nepohyblivým ramenem je například v Újezdci u Luhačovic od Luhačovic. Je ovšem otázkou jak ještě dlouho, protože zdejší návěstidla měla být nahrazena světelnými již před časem a některé přípravné práce zde již proběhly.
Novým nátěrem se mohou pochlubit všechna mechanická návěstidla v Červeném Kostelci, kde lze zvláště u předvěsti i vjezdového návěstidla od Malých Svatoňovic pořídit pěkné záběry v malebné podkrkonošské krajině.
Stanicí, kde jsou mechanická návěstidla ohrožena, se stal Jiříkov. Slouží zde v kombinaci návěstidla německého i rakouského vzoru. Také na velmi romanticky položené hlásce Rybník mezi Horní Cerekví a Dobrou Vodou u Pelhřimova slouží "mechaniky" již jen proto, že jsou z hlásky ovládány závory, jinak by stejně jako nedaleká hláska Pavlov patřila do minulosti. K dalším ohroženým návěstidlům patří dnes již nepoužívaná krycí návěstidla v Nové Vsi nad Nisou na trati Liberec - Tanvald. Hovoří se též o náhradě světelnými návěstidly v Tetčicích, Košťálově, Lázních Bělohradu a Potštejně.
I rok 2002 zřejmě přežije ojedinělá kombinace hlavních a seřaďovacích
mechanických návěstidel v Martinicích v Krkonoších. Na snímku
Jana Kopala z 21.6.2000 kolem nich projíždí motorový vůz 853.019.
V souvislosti s připravovanou modernizací IV. koridoru padnou mechanická návěstidla na trati Praha - České Budějovice, kde stále spolehlivě slouží v Praze Železném mostě a Záběhlicích, Říčanech u Prahy, Voticích, Heřmaničkách a Sudoměřicích u Tábora. Plánovaná elektrifikace trati Kadaň - Karlovy Vary se jistě dotkne i existence "mechanik" ve stanicích Perštejn, Vojkovice nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Hájek a Dalovice. Dnes již nepoužívaná návěstidla stále stojí ve Zdětíně u Chotětova na trati Praha - Turnov, odstraněna by měla být v příštím roce.
Za zmínku jistě stojí i poznámka o stále existujících mechanických seřaďovacích návěstidlech, která se mohou stát cílem našeho zájmu mimo jiné ve Frýdku-Místku, Bylnici, Uherském Ostrohu, Moravských Budějovicích, Žďárci u Skutče, Martinicích v Krkonoších, Praze Dejvicích, Rakovníku či Janovicích nad Úhlavou. Nalezneme je také na vlečkách vycházejících z Kaznějova a Pelhřimova.
Fotografy jistě zaujme skupina pěti odjezdových "mechanik" na obou zhlavích stanice Moravské Bránice. Pěkné snímky lze pořídit též v lesích ukryté stanici Čermná nad Orlicí na elektrifikované trati Choceň - Týniště nad Orlicí. Zajímavé záběry pořídíme na přejezdu zabezpečeném mechanickými závorami poblíž odbočky Rakona v Rakovníku (v místě rozdělení tratí na Jesenici a Kralovice), kde se vyskytuje i mechanická předvěst do Rakovníka. Vlaky jsou zde nasvíceny v odpoledních hodinách. Naopak dopoledne je možné pořídit vynikající snímky u předvěsti do Potštejna od Litic nad Orlicí, kde se může stát dominantou snímku i zřícenina hradu Potštejn. Pěkná skupina dvou odjezdových a jednoho seřaďovacího návěstidla se vyskytuje ve Žďárci u Skutče, jediné stanici v širokém okolí, kde stále najdeme mechanická návěstidla.
Pokud někoho zajímá aktuální stav výskytu mechanických návěstidel, najde jejich seznam seřazený podle jednotlivých tratí ZDE.

Text Pavel Bureš

© SPŽ