Mechanická návěstidla v roce 2002

7. srpna 2002, kdy byl tento snímek mechanických návěstidel
na chrasteckém zhlaví stanice Žďárec u Skutče pořízen,
ještě nic nenasvědčovalo tomu, že již v listopadu téhož
roku budou tato návěstidla odstraněna (foto David Doležel).
Snímek Jana Hanzela pořízený 3. května 2001 dokumentuje období,
kdy v Rakovníku probíhala výměna mechanických návěstidel za světelná.
Na snímku lískoveckého zhlaví žst. Frýdek-Místek se setkali zástupci
odcházející techniky Českých drah: nasazování patrových jednotek Btjo již
bylo ukončeno v roce 2002, místní mechanická návěstidla, ale i lokomotivu
750.240, však také čeká brzký konec (foto Jan Šantrůček 28.12.2001).
Na snímku Víta Blahovce pořízeném 5. listopadu 2000 projíždí motorový
vůz 810.049 pod dnes již zrušeným návěstidlem hlásky Krásné Loučky.
Ještě 1. dubna 2001 projížděla lokomotiva 754.023 v čele Sp 1921
z Brna do Vlárského průsmyku kolem mechanické předvěsti stanice
Újezdec u Luhačovic, v následujícím roce pak byla všechna zdejší
mechanická návěstidla včetně této předvěsti zrušena (foto Jan Hanzel).
Také rok 2002 znamenal konec pro některá mechanická návěstidla na tratích Českých drah. Snad nejvíce zamrzel fotografy konec mechanických návěstidel ve třech stanicích: Rakovník, Žďárec u Skutče a Újezdec u Luhačovic. V Rakovníce proběhla částečná náhrada mechanických návěstidel světelnými již v roce 2001 (instalace světelných odjezdových návěstidel na luženském zhlaví). Modernizace byla dokončena právě v roce 2002, kdy zmizely zbývající „mechaniky“ jak z rakovnické stanice, tak i z nedaleké odbočky Rakona, kde se dělí tratě na Mladotice a Bečov nad Teplou. Kromě toho se staly minulostí i dvoje ručně ovládané závory z odbočky Rakona, které byly nahrazeny automatickým zabezpečovacím zařízením. Mechanická seřaďovací návěstidla se stala minulostí nejen v uvedeném Rakovníce, ale také ve Žďárci u Skutče, kde probíhala rekonstrukce chrasteckého zhlaví, při níž byla nahrazena světelnými návěstidly dvě odjezdová a jedno mechanické seřaďovací návěstidlo. Díky tomu, že se již naplnil čas mechanické „seřaďovačky“ v Pelhřimově (mimo provoz, ale prozatím bez náhrady světelným) a na vlečce v Kaznějově (v polovině ledna 2003 ještě v provozu, ale již vedle ní stojí nové světelné návěstidlo), patří tato návěstidla na našich tratích k velkým vzácnostem a zaslouží si pozornost příznivců železnice. Zatím je stále můžeme obdivovat v Janovicích nad Úhlavou (2 návěstidla), Martinicích v Krkonoších (4), Hrušovanech nad Jevišovkou (4), Moravských Budějovicích (1), Uherském Ostrohu (2), Kunovicích (1), Bylnici (2) a Frýdku-Místku (1). Dvě nepoužívaná jsou na vlečce vycházející z Bohuslavic nad Vláří. Náhrada mechanických návěstidel světelnými měla v loňském roce proběhnout i ve zmiňovaném Frýdku-Místku, ale zatím jsou všechny „mechaniky“ stále v provozu (na lískoveckém zhlaví 1 seřaďovací a 3 odjezdové).
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Újezdci u Luhačovic se připravovala již řadu let, ale teprve v loňském roce se naplnil čas zdejších mechanických návěstidel, ale i dvou ručně ovládaných závor s předzváněčem (v km 118,932 a 119,800). Zajímavostí zdejší stanice bezpochyby bylo osvětlování všech návěstidel kromě předvěstí petrolejovými svítilnami až do konce jejich provozu. To se dochovalo již jen na nemnoha místech naší železniční sítě - za zmínku stojí např. nedaleké Kunovice a Uherský Ostroh, dále již zmíněný Frýdek Místek a například hláska Čenkov (mezi Jincemi a Bratkovicemi), Hl. Merkovka (mezi Řevničovem a Lužnou u Rakovníka) nebo Hr. Majdalena (mezi Třeboní a Suchdolem nad Lužnicí).
Výluka dopravní služby výpravčího byla zavedena ve stanici Lipov na trati 344 Veselí nad Moravou - Vrbovce. Návěstidla zde zatím zůstala a jsou trvale v poloze „volno“.
Následkem loňských ničivých povodní spadlo vjezdové návěstidlo do Kaznějova od Horní Břízy, které již bylo nahrazeno světelným, minulosti budou v dohledné době patřit i obě odjezdové „mechaniky“, které byly nahrazeny skupinovými světelnými návěstidly, ale zatím stále stojí, byť zneplatněné bílými kříži, na svých místech.
Nečekaně zmizela v roce 2002 mechanická návěstidla z hlásky Krásné Loučky (totožné se stejnojmennou zastávkou) na trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku. Během rekonstrukce trati totiž oddílové návěstidlo pro vlaky do Krnova spadlo a tak bylo rozhodnuto o náhradě všech zdejších návěstidel. Ručně ovládané závory zůstaly beze změny i po výměně návěstidel.
Loňský rok se stal také osudným pro odjezdové návěstidlo u koleje číslo 1 v Martinicích v Krkonoších, které bylo natolik sešlé věkem, že spadlo a prozatím je nahrazeno pouze červeným terčem. Doufejme, že tato jedna z nejfotogeničtějších stanic s mechanickými návěstidly u nás ještě nějaký čas vydrží v nezměněné podobě a že uvedená událost se nestane impulsem pro náhradu světelnými návěstidly jako v již zmíněném Kaznějově.
Měsíc září se stal posledním měsícem existence již delší dobu nefunkčních krycích mechanických návěstidel v Nové Vsi nad Nisou, která byla nahrazena světelnými. 27. září došlo i na zdejší mechanické závory (doplněné výstražnými světly) v km 14,939, které vystřídalo nové automatické zabezpečovací zařízení. Touto akcí zmizela poslední mechanická návěstidla z trati 036 Liberec - Tanvald - Železný Brod, poslední mechanické závory na této trati dožívají ve Vratislavicích nad Nisou a Jabloneckých Pasekách.
S koncem platnosti GVD 2001/2002 měla být zrušena hláska Rybník (mezi Horní Cerekví a Dobrou Vodou u Pelhřimova) a přeměněna na závorářské stanoviště - zda k tomu skutečně došlo není autorovi bohužel známo.
Situace v Potštejně zůstala po celý loňský rok beze změny, čímž se dožily zdejší „mechaniky“ i roku 2003. Připraveny jsou světelné předvěsti a základy zbývajících světelných návěstidel.
Také v letošním roce se uvažuje o náhradě některých mechanických návěstidel světelnými, jaká bude skutečnost se však dozvíme až na konci roku. Fotografové by neměli váhat s návštěvou Tetčic a Zastávky u Brna, posledních stanic na trati Brno - Jihlava s mechanickými návěstidly, které by se neměly dožít již ani letošního podzimu. V obou stanicích najdeme i po jednom kuse místně ovládaných mechanických závor. Další slouží na trati 240 v Okříškách a v Kamenné, ty by však měly být nahrazeny automatickými v letošním roce.
Nezadržitelně se také blíží konec ojedinělé kombinace mechanických návěstidel rakouského a německého vzoru v Třemešné ve Slezsku, stanici známé především díky úzkokolejce do Osoblahy. Základy nových světelných návěstidel jsou připraveny již od loňského roku - dálkově ovládané mechanické závory na jindřichovském zhlaví mají zůstat v provozu i nadále. Pro neznalé doplníme, že vjezdové návěstidlo od Osoblahy je světelné již řadu let.
Uvažuje se také o náhradě mechanických návěstidel světelnými na hlásce Merkovka, dobře známé řadě fotografů, ukryté v hlubokých lesích na trati Praha - Chomutov mezi stanicemi Řevničov a Lužná u Rakovníka. Pokud na ně nedojde v letošním roce, pravděpodobně se tak stane za rok.
Mezi ohrožená lze v blízké budoucnosti považovat i mechanická návěstidla na trati Praha - České Budějovice v souvislosti s výstavbou IV. koridoru - relativně nejohroženější jsou v Říčanech u Prahy, protože právě úsek Říčany - Strančice má být jedním z prvních, kde by měla projít rekonstrukce trati. Návěstidla ve Voticích, Heřmaničkách a Sudoměřicích u Tábora obdržela v loňském roce nový nátěr - stejně jako například na trati Beroun - Rakovník nebo Dvoře Králové nad Labem.
V nedávně době proběhly náhrady mechanických předvěstí v Samechově a Ledečku (zde od Sázavy-Černých Bud) tabulkami s křížem - postupně by mělo dojít i na předvěsti na trati 210 (např. v Jílovém u Prahy a Krhanicích). Vjezdová „mechanika“ do Ledečka od Sázavy-Černých Bud by měla dosloužit v letošním roce, čímž zanikne ve zdejší stanici poslední mechanické návěstidlo. Na téže trati došlo na přelomu září a října ke snesení mechanických návěstidel v Českém Šternberku, a jejich náhradě světelnými krycími návěstidly.
Mezi ohrožená návěstidla lze zařadit i ta, které slouží ve stanicích Vlkava a Křinec i všechna na trati 160 (kromě již zmíněného Kaznějova se jedná o Mladotice, Žihle, Podbořany, Vroutek, Žabokliky a Hl. Ovčín). Pravděpodobně zmizí i poslední mechanické návěstidlo v Lounech - a to vjezdové ve směru od Lenešic. Začátkem roku začnou práce na náhradě „mechanik“ v Roztokách u Křivoklátu, pravděpodobně zmizí i z nedalekého Zbečna, kde kromě odjezdových mechanických návěstidel najdeme vložená světelná návěstidla. Uvažuje se i o náhradě posledního mechanického návěstidla ve stanici Podlešín.
Z mechanických závor jsou v letošním roce nejohroženější tři ovládané ze ZV stanoviště č. 26 na trati Plzeň - Železná Ruda (mezi Dešenicemi a Zelenou Lhotou), na které by mělo dojít, pokud bude dostatek finančních prostředků, v červnu letošního roku. Na podzim by měly zmizet troje závory ve Vlkově nad Lužnicí a dvoje ve Frahelži na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice. Uvažuje se také o náhradě mechanických závor v Hýskově, Nižboru a Zbečně na trati Rakovník - Beroun. Patrně dojde i na dvoje dálkově ovládané závory s předzváněčem v Katusících na trati Mšeno - Mladá Boleslav. Naopak na závorářském stanovišti číslo 63 v Ostrově u Tochovic na trati č. 200 Zdice - Protivím byla dopravní služba ukončena již 1. prosince 2002, závory byly upáleny už o dva dny dříve, čímž zaniklo poslední závorářské stanoviště na této trati.
Nejvíce ohrožená návěstidla jsou v „Seznamu mechanických návěstidel“ pro lepší orientaci zvýrazněna červeně.

Text Pavel Bureš

© SPŽ