Proměny Obřanského tunelu v obrazechPohled zblízka na demolovaný brněnský portál. Ve spodní části je ještě vidět původní zdivo. Stav 25.2.1996


Stejné místo 9.3.1996, kdy byla již zčásti snesena tunelová klenba. Tím se naskytl zajímavý pohled na řez tunelem, kde je dobře patrná původní technologie výstavby, cihlová klenba po válce zpevněná ocelovými prstenci podloženými dřevem. Ve skále nad tunelovým tubusem jsou již navrtány kotvy pro upevnění budoucí armatury nového portálu, čož umožňuje přesnou představu o kolik byl rozšířen. Ve stráni nad tunelem postupují práce na zpevnění skalního nadloží.


Nový brněnský portál po odstranění bednění 7.6.1996. Uvnitř tunelu je dobře patrná část s ještě původním profilem.Lokomotiva 754.075 DKV Brno s osobním vlakem do České Třebové na mostním provizoriu před Obřanským tunelem 18.8.1995. Na budovaném mostě jsou vidět původní návodní pilíře s pažením pro bednění pro betonáž kleneb.


Pohled na výstavbu mostu. První klenba je již připravená na vybetonování, u druhé je již hotova armatura, u třetí je vidět teprve pažení pro výstavbu bednění, na dalších se zatím ještě nepracovalo. V pozadí stojí zatím nedotčený portál Obřanského tunelu.


Pohled ze stejného místa o půl roku později (2.12.1995). Všechny klenby mostu jsou již vybetonovány a do portálu se právě zakousla zbíječka.


Detailní pohled na bednění mostu. Zajímavé je založení bednění kleneb mostu v řece Svitavě. (2.12.1995)


A takto vypadal tento most krátce po dobudování 21.7.1997.

© SPŽ