Nádraží Hrušov

Provoz této původně samostatné stanice byl zahájen také s provozem bohumínského úseku SDCF 1. května 1847. Zpočátku byla hlavní nakládkovou stanicí pro ostravské uhlí, které sem bylo dováženo povozy. Maximum dosáhla roku 1861 roční nakládkou 196.000 tun, což tvořilo 35 % veškeré nakládky na celé tehdejší
Kolejiště obvodu Hrušov
(foto Petr Štefek 28.4.2002)
síti SDCF. Po vybudování BDr nastal znatelný pokles nakládky, přesto však Hrušov svůj význam neztratil, neboť se zde rozvíjel zejména chemický průmysl (v Hrušově byla roku 1851 založena "První rakouská továrna na sodu") a velký význam mělo též zaústění vlečky k jámě Ida (1874, od 1913 dvoukolejná) s animálním provozem (do 1919). Do stanice byla (a je) zaústěna také vlečka na jámu Hubert (pozdější důl Stachanov, nyní vlečka Odra - lokalita Hrušov), ta však byla využívána minimálně, neboť pro přepravu uhlí i hlušiny důl používal lanovku.
Při povodni v roce 1890 došlo k podemletí pilíře mostu přes Ostravici (mezi nádražími v Hrušově a Přívoze) a byl postaven nový dvoukolejný most. Za druhé světové války bylo zničeno 4., 5. a 6. pole železničního mostu přes řeku Ostravici. Od 19. května 1945 v úseku Ostrava - Hrušov byla sjízdná 2. traťová kolej, dvoukolejný provoz mezi Ostravou a Bohumínem byl obnoven 19. května 1946. Vzhledem k havarijnímu stavu hrušovských mostů byla v 80. letech zahájena výstavba nových mostů. Stavba byla dokončena v roce 1987 a v souvislosti s tím bylo rekonstruováno ostravské zhlaví. Velký význam mělo též napojení třetí traťové koleje (1909) z bohumínského "vnějšího nádraží" (dnes Bohumín Vrbice), kudy byl odkláněn silný zátěžový proud z pruského Annabergu (dnes Chałupki PKP).
V důsledku poddolování přestaly od GVD 1979/80 v Hrušově zastavovat osobní vlaky a dopravní kancelář musela být provizorně přestěhována do železničních vozů (1982). Nová budova byla postavena v roce 1988, avšak již bez prostoru pro cestující. Původní vlečka k jámě Ida (později J. V. Stalin, pak Rudý Říjen, dnes již netěžící Důl Heřmanice) byla v letech 1988-90 prodloužena až k původní trati KBD na odbočku Rychvald. Dříve významná vlečka do dnes již nefunkčních Hrušovských chemických závodů je dnes využívána především pro nakládku železného šrotu. V roce 1989 byla zahájena přestavba nádraží Hrušov, která byla ukončena v r. 1994. Ostrava Hrušov je nyní začleněna do obvodu Ostrava osobní nádraží.

© SPŽ