Jeden rok po vichřici v Tatrách

Jednotka Stadler ř. 425.952-2 v žst. Starý Smokovec 22.5.2005
V sobotu 19. listopadu 2005 uplynul už jeden rok ode dne, kdy oblast Vysokých Tater zasáhla ničivá vichřice. Kromě škod na lesních porostech zničila nebo poškodila prakticky celou trasu TEŽ - Tatranské elektrické železnice. Fotoreportáž z kalamity jsme zveřejnili na těchto stránkách v prosinci minulého roku. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s průběhem likvidace škod a se současným obrazem jak TEŽ, tak Vysokých Tater.

Nejvíce poškozené úseky

Nejhůře postiženou částí trati byl úsek s historicky nejstarším trakčním vedením Starý Smokovec – Vyšné Hágy. Toto vedení pocházelo z let 1908 – 1911. Až do loňského roku se zde zachovala značná část původních stožárů, základů, ramen, bočních držáků i izolátorů. V některých úsecích se zachovala i původní nosná lana. Bohužel, stého výročí tratě se již tato zařízení nedočkají. Dnes jsou k vidění pouze ojediněle v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso a v okolí Starého Smokovce, kde byly škody menší. Přesto i zde si zprovoznění vyžádalo velké úsilí. Ozubnicová trať ze Štrby na Štrbské pleso a ostatní části TEŽ byly poškozeny méně a byly také nejdříve zprovozněny. Bez následků nezůstal žádný úsek. Nejlépe z kalamity vyšel dolní úsek TEŽ z Popradu až k hranici lesa.

Likvidace škod

Na odstraňování poruch se podíleli zejména pracovníci ŽSR SEE Košice (Sekcia elektrotechniky a energetiky) a pracovníci firmy ELTRA Košice. Do dvou týdnů bylo zprovozněno 4,5 km ozubnicové trati Štrba – Štrbské Pleso, do vánoc 9 km trati Tatranská Lomnica - Starý Smokovec. Do konce roku potom úsek z Popradu do Starého Smokovce a provizorně i úsek Vyšné Hágy – Štrbské Pleso (nebyl samostatně provozován). Na tomto úseku je ještě dnes možno vidět provizoria stožárů a různé druhy izolátorů použitých ke zprovoznění.
Největší škody na trakčním vedení způsobila vichřice a padající stromy v úseku Starý Smokovec – Vyšné Hágy. Z cca 300 stožárů zůstalo nepoškozených 30, prakticky vše bylo totálně zničeno. Práce byla zadána firmě ELTRA Košice. Cílem bylo dokončit obnovu tohoto úseku před začátkem letní turistické sezóny. Dílo bylo předáno 27. května 2005. V tomto termínu byla provedena rovněž oprava trati včetně dvou mostů. Bylo použito trakční vedení bez přídavných lan s trolejovým drátem 150 mm2 Cu a s nosným lanem 120 mm2 Cu. Tah v obou vodičích je 15 kN. Stožáry jsou proti korozi chráněny žárovým zinkováním. Pro výstavbu nových základů byly využity původní základy včetně zbytků stožárů, které posloužily jako kotvy pro základy nové. V místech, kde tato technologie nebyla možná, byly použity nové prefabrikované základy. Byly použity kompozitní izolátory maďarské firmy ELTRA-ISONET, typ SIE 103 a SIE 106 na bázi epoxidu (nosná část) a silikonu. Všechny stožáry jsou v patkovém provedení na svornících.
Současní návštěvníci si musejí zvykat na nový pohled na Vysoké Tatry bez lesů. Trčící zbytky kmenů, ulámané větve a vyvrácené kořeny jsou všudypřítomné. Škody na přírodě ještě završil letní požár. Stále probíhá těžba, nakládání a odvoz kalamitního dřeva jak po silnici, tak po železnici. Některé cesty jsou z tohoto důvodu dočasně uzavřené.
A co závěrem? Snad jen popřát, aby alespoň toto trakční vedení se dožilo 100 let.

Text Vladivoj VÝKRUTA

Fotografie byly pořízeny ve dnech 21. 11. 2004 ELTRA Košice a 1., 26. a 27. 10. 2005 Lukáš Benda.Následující fotky dokumentují stav po kalamitě.

Je to také 425.955-2? Tento stožár sloužil téměř jedno sto let.
Jednotka 425.955-2 skončila uvězněná u Nové Polianky. 425.959-4 zůstala uvězněna v žst. Štrbské pleso.
Likvidace škod na silnici Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Takových uzávěr je dodnes více.
Spustošená krajina v oblasti Vysokých Tater. Měnírna Smokovec bývala obklopena lesem.
Ještě jeden pohled na měnírnu Smokovec v odlesněné krajině. Snad jen Štrbské Pleso se nezměnilo.

1 2 3 4 5 6

© SPŽ