ŠKODA zahajuje výrobu nízkopodlažních tramvají

28.1.1998 byl na konečné linky č.4 na Borech v Plzni
zachycen druhý prototyp spolu s KT8 D5
       I když první dva prototypy nízkopodlažních tramvají Astra z produkce plzeňské společnosti ŠKODA Dopravní technika byly vyrobeny teprve loni, letos se již rozbíhá jejich sériová výroba. U prvního prototypu šlo o co nejrychlejší najetí co největšího počtu kilometrů - po oživení se konaly první zkušební jízdy bez zátěže a bez cestujících po tratích DP Plzeň (nyní Plzeňské městské dopravní podniky a.s. PMDP). Vůbec prvními pasažéry Astry se stali účastníci odborné skupiny Tramvaje při Sdružení dopravních podniků ČR v rámci svého zasedání v Plzni 5.11.1997. První dva prototypy byly od počátku určeny pro DP Plzeň. Mezitím objednala dva kusy také Ostrava a proto bylo dohodnuto, že až do vyrobení první sériové Astry bude do Ostravy zapůjčen na předvádění a zkoušky první plzeňský prototyp. Při jeho stažení k výrobci na úpravu před odesláním do Ostravy 24.11.1997 již bylo najeto 2943 km. Ostravský DP používá jiný profil kol a také polaritu mínus v troleji; ve Škodovce proto byla původní kola Sab Wabco vyměněna za kola ŽD Bohumín a upraveny elektrické obvody, demontovalo se také zadní automatické spřáhlo +GF+, které bylo přemístěno na druhý prototyp. Ostravští přidělili začátkem letošního roku prvnímu prototypu inventární číslo 1201. 24. ledna byla na první prototyp dosazena zátěž 11,2 t a od 28.1.1998 vyjížděl z vozovny Moravská Ostrava na zkušební jízdy. V polovině dubna byl povolen zkušební provoz s cestujícími. 17.4.1998 se Ostrava stala prvním městem v České republice, kde byl zahájen pravidelný provoz vůbec prvního asynchronního vozidla MHD s cestujícími. 2.9.1998 se první Astra vrátila z Ostravy zpět k výrobci.
        Druhý prototyp, u kterého se plánovalo provedení všech potřebných zkoušek
První olomoucká ASTRA (foto Richard Lužný 28.5.1999)
a měření pro schválení typu, byl zkoušen v Plzni od 28.1.1998. V dubnu 1998 byly na druhý prototyp u výrobce dosazeny asynchronní trakční motory ŠKODA typu ML 3336 K/4, které budou i na všech sériově vyráběných tramvajích. Po ukončení zkoušek druhého prototypu v Plzni byla druhá prototypová tramvaj s číslem 301 uvedena do provozu s cestujícími od 16.7.1998 na lince č.2 Světovar-Skvrňany nejprve ve špičkách a od září 1998 i v celodenní službě. První prototyp byl 23.9. přepraven od výrobce do plzeňské vozovny, kde dostal číslo 300 a od 5. října je v provozu s cestujícími v Plzni. Od 12.10. přešly oba prototypy v souvislosti s výlukou na lince č.2 přechodně do provozu na linku č. 4.
        Od jara 1998 se stavěla první čtyřkusová série nízkopodlažních tramvají, v Ostravě dostala první sériová tramvaj znovu číslo 1201 a od 22. září je v provozu s cestujícími. Koncem září byla dokončena i tramvaj 1202 pro Ostravu a další dvě tramvaje, které jsou před dokončením, převezme DP Olomouc. Na sériových tramvajích je provedeno několik změn. Již oba prototypy byly řešeny tak, aby se některé komponenty mohly odebírat od více dodavatelů podle přání jednotlivých dopravních podniků. Na tramvajích pro Ostravu a Olomouc jsou zatím instalovány sběrače Stemmann (typ Fb 500 resp. Fb 700 pro Olomouc), naproti tomu u plzeňských tramvají budou české EPDE 02-2600 od firmy Lekov.
Prototyp Astry při své premiéře na BVV
v roce 1998 (foto Daniel Brabenec)
Dalšími odlišnostmi jsou provedení interiérů a informačních systémů podle přání jednotlivých DP. Sériové tramvaje, určené pro Olomouc a Plzeň, budou schopné popojíždět mycími linkami se staženými sběrači při napájení z vozidlové baterie. Olomoucká tramvaj 202 již bude vybavena trakčním měničem, smontovaným ve Škodovce, kde se budou vyrábět i trakční měniče typu 1 MKA pro druhou sérii tramvají.
        Výroba druhé série se v současnosti již rozbíhá, z ní by se mělo v příštím roce objevit šest tramvají v Ostravě a po dvou v Plzni a Olomouci. Dokončením prvních sériových tramvají Astra se ŠKODA stala prvním českým výrobcem se sériovou produkcí asynchronních nízkopodlažních tramvají. Kromě vlastních nízkopodlažních tramvají se ŠKODA podílí i na výrobě tramvají dalších výrobců. Společnost ŠKODA Trakční motory zahájila v letošním roce výrobu třífázových asynchronních trakčních motorů typu MLU 3443 K/4 pro dvanáct tramvají pro západoněmecký Kassel. Motory o trvalém výkonu 125 kW jsou určeny pro nízkopodlažní tramvaje typu 8 NGTW, které pro KVG dodá koncern Bombardier (resp. DWA) s elektrickými částmi Kiepe. Stejnou elektrickou část, a tedy i trakční motory, použije Bombardier pro 14 nízkopodlažních tramvají typu NGT6 pro polský Kraków.

Další Astry

        Na podzim 1999 dokončila ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o. v Plzni pro česká města deset nízkopodlažních tramvají 'Astra'. 26. října odešly do Ostravy tramvaje ev. č. 1206 a 1207 a 16. listopadu následovaly i vozy 1208 a 1209. Při výrobě byla změněna výrobní čísla tramvají (tabulka v Dráze 1999/6/19) a tak tramvaj 1206 dostala výrobní číslo 9127 (staré provizorní výr. číslo 047) a tramvaje 1207-1209
ostravský vůz 1204 v Brně (foto Petr Nohel 11. 9. 1999)
výrobní čísla 9134-9136 (054-056). U těchto vozů byl na žádost DP Ostrava do tramvají zamontován rychlovypínač UR 6 jako nadstandardní výbava a upraveny některé slaboproudé obvody. Pro DP Olomouc byly dokončeny dvě tramvaje ev. č. 203 (odeslaná 4.12.1999) a 204 (odeslaná 11.12.1999). Další čtyři 'Astry' byly začátkem prosince před dokončením pro Plzeň (PDMP). Ostravská tramvaj 1204 byla v době konání brněnského veletrhu od 7. do 19. září 1999 předváděna v Brně. Před provozem byla provedena změna rozkolí, namontováno elektrické ovládání výhybek systému DPMB (tykadlo), instalovány označovače jízdenek brněnského typu, informační panely Buse byly přeprogramovány na vedení linek DPMB. Najeto bylo celkem 1178 km, nejvíce 11. 9. 1999 - 150 km, přičemž provoz splnil v plné míře očekávání DPMB a potvrdil případnou možnost náhrady dožívajících brněnských tramvají K2. Na rok 2000 má ŠKODA zakázku zatím na pět tramvají série 03 T4. Čtvrtá série tramvají Astra ponese výrobní čísla 9148-9152 s určením pro Plzeň (ev. č. 308-310) a Olomouc (ev. č. 205, 206). Trendy v pořizování nových tramvají u dopravních podniků v České republice nyní také začínají směřovat k úvahám o pořízení delších a obousměrných nízkopodlažních vozů. V listopadu 1999 byla také zveřejněna informace o objednávce tří obousměrných nízkopodlažních tramvají ŠKODA pro americkou Tacomu, což je v podstatě část Seattlu ve státě Washington.

série ŠKODA č. označení a provozovatel TBZ-ŠDT ze ŠDT TBZ - DP
03 T0 9104 (024)
9105 (025)
300
301
Plzeň
Plzeň
18. 08. 1997
19. 12. 1997
23. 10. 1997
05. 01. 1998
29. 10. 1997
27. 01. 1998
03 T1 9113 (033)
9114 (034)
9115 (035)
9116 (036)
1201
201
202
1202
Ostrava
Olomouc
Olomouc
Ostrava
26. 08. 1998
17. 11. 1998
10. 12. 1998
30. 09. 1998
01. 09. 1998
20. 11. 1998
14. 12. 1998
10. 10. 1998
10. 09. 1998
01. 12. 1998
17. 12. 1998
21. 10. 1998
03 T2 9127 (047)
9128 (048)
9129 (049)
9130 (050)
9131 (051)
9132 (052)
9133 (053)
9134 (054)
9135 (055)
9136 (056)
1206
203
1203
1204
1205
302
303
1207
1208
1209
Ostrava
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Plzeň
Plzeň
Ostrava
Ostrava
Ostrava
08. 10. 1999
26. 11. 1999
16. 02. 1999
09. 03. 1999
12. 03. 1999
10. 03. 1999
18. 03. 1999
15. 10. 1999
02. 11. 1999
05. 11. 1999
26. 10. 1999
04. 12. 1999
03. 03. 1999
12. 03. 1999
16. 03. 1999
16. 03. 1999
23. 03. 1999
26. 10. 1999
16. 11. 1999
16. 11. 1999
04. 11. 1999
10. 12. 1999
12. 03. 1999
30. 03. 1999
30. 03. 1999
02. 04. 1999
31. 03. 1999
04. 11. 1999
25. 11. 1999
25. 11. 1999
03 T3 9143 (073)
9144 (074)
9145 (075)
9146 (076)
9147 (077)
204
304
305
306
307
Olomouc
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
03. 12. 1999
08. 12. 1999
11. 12. 1999
21. 12. 1999
22. 12. 1999
11. 12. 1999
17. 12. 1999
17. 12. 1999
23. 12. 1999
23. 12. 1999
16. 12. 1999
22. 12. 1999
22. 12. 1999
07. 01. 2000
07. 01. 2000
03 T4 9148 (079)
9149 (080)
9150 (081)
9151 (082)
9152 (083)
308
309
310
1210
1211
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Ostrava
Ostrava
03. 11. 2000
08. 11. 2000
31. 10. 2000
22. 11. 2000
27. 11. 2000
07. 11. 2000
09. 11. 2000
03. 11. 2000
28. 11. 2000
05. 12. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
10. 11. 2000
12. 12. 2000
12. 12. 2000
03 T5 9203
9204
9206
9207
1212
201
1213
1214
Ostrava
Most - Litvínov
Ostrava
Ostrava
18. 04. 2001
24. 11. 2001
27. 10. 2001
02. 11. 2001
23. 04. 2001
28. 11. 2001
15. 11. 2001
15. 11. 2001
26. 04. 2001
03. 12. 2001
22. 11. 2001
22. 11. 2001


Text a neoznačené foto Milan Šrámek  

© SPŽ