SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červenec 2008

Úprava firemního nátěru lokomotiv řady 230/240 ČD Cargo
Již před vznikem společnosti ČD Cargo bylo několik hnacích vozidel Českých drah opatřeno vnějším nátěrem v barvách vznikající společnosti – dominantními prvky byly světle a tmavě modrá. U skříňových vozidel tak byla světlá celá skříň a pouze střecha byla tmavá, u kapotových vozidel pak byla praktikována tmavá kabina mezi světlými kapotami.
Záhy doznalo toto uspořádání dílčích změn, spočívajících především v „polomáčeném“ pojetí skříňových vozidel. Ovšem i nadále jsou naprostým specifikem elektrické lokomotivy řad 230, 240 a 340, u nichž je do značné míry respektováno původní výtvarné řešení skříně (viz Opravy „laminátek“ ČD Cargo). První dvě „laminátky“ 240.106 a 240.107 z SOKV České Budějovice opustily v březnu a dubnu letošního roku českotřebovské dílny CZ LOKO a těšily se značnému zájmu. Jak je však patrné, jejich provedení s tmavým středním prolisem není konečné. Nově je tmavý odstín na bočnici vypuštěn a do jejího středu je umístěn zvětšený logotyp dopravce. Vítaným zpestřením je bílé provedení okenních partií a rovněž bílá madla. Poslední zajímavostí je náhrada odlévaných tabulek samolepícími fóliemi, které by se měly u vozidel ČD Cargo dosazovat v rámci dílenských oprav nebo nátěrových obnov.
První takto provedenou „laminátkou“ je 230.091, rovněž z SOKV České Budějovice. V tamních dílnách prodělala vyvazovací opravu EVY, dokončenou v květnu, a následně byla přes Olomouc dopravena do lakovny DPOV-Provozního pracoviště oprav v Břeclavi, kde byla po získání nového laku předána 1. 7. 2008 svému provozovateli. Téhož dne byla zachycena před vraty lakovny u jižní rotundy břeclavského depa, dnes Opravny kolejových vozidel a součásti SOKV Ostrava.
Text a foto Leoš Tomančák
 
 
 
 
17. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3