SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Modernizované lokomotivy řady 743.2 ČD
Po společnosti ČD Cargo se pro rekonstrukci svých lokomotiv řady 742 rozhodly i České dráhy. Koncem července 2021 proto vypsaly výběrové řízení na modernizaci všech svých 14 zbývajících lokomotiv této řady. Vítězem soutěže se stala společnost CZ LOKO s továrním typem Effishunter 1000M, celková smluvní cena za modernizaci všech 14 lokomotiv je 827 671 460 Kč s DPH, 684 026 000 Kč bez DPH. K podpisu smlouvy došlo 3. 2. 2022. Z důvodu některých odlišností neobdržely řadové označení 742.71 jako stroje ČD Carga (viz Dokončení padesáté lokomotivy 742.71 pro ČD Cargo) a dalších dopravců, ale Drážní úřad jim přiřadil novou řadu 743.2 (743.201 - 743.214). ČD s nimi počítají jak na posun v železničních uzlech, tak s nasazením při napěťových výlukách, odvozu neprovozních vlaků a převozu vozidel po tratích vybavených ETCS.
Stejně jako v případě lokomotiv řady 742.71 jsou zdrojové lokomotivy objednatele postupně přistavovány z dep ČD do areálu společnosti WYNX Pool v Kutné Hoře, kde dochází k jejich odstrojení a původní rám, podvozky a nádrž jsou dále přepravovány do závodu CZ LOKO v České Třebové, odkud po úpravě směřují ke konečné montáži v Jihlavě. V závěru května 2023 byly dokončovány první dvě lokomotivy, určené pro nasazení pod OŘOD Východ (Oblastní ředitelství osobní dopravy), provozní pracoviště Brno-Maloměřice a Bohumín.
Lokomotivy 743.2 svým provedením ve vetšině celků odpovídají strojům řady 742.71. Z výroby jsou osazeny palubní částí ETCS L2, jejímž dodavatelem je v tomto případě společnost CAF (typ Auriga - řada 742.71 je osazena OBU ETCS typu Ebicab od firmy Bombardier), národní zabezpečovač je pak typu LS 06 tuzemského výrobce AŽD Praha. Na přání zákazníka jsou navíc vybaveny zásuvkami napěťové hladiny 48 V DC pro napájení a ovládání přípojných vozů.
Fotografie z 29. 5. 2023 dokumentuje stroj 743.201 ČD v železniční stanici Jihlava před odjezdem na v ten den druhou zkušební jízdu s cílem ve Žďáru nad Sázavou, v dopoledních hodinách uskutečnil svůj vůbec první samostatný obrat na síti SŽ do Havlíčkova Brodu.
Text a foto Daniel Brabenec
Nové jednotky řady 650.2 na pravidelných spojích na Vysočině
Počátkem května 2023 se dočkali dalšího zlepšení komfortu přepravy na železnici cestující v Kraji Vysočina a to konkrétně na lince Jihlava - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou, kde byly počínaje 3. květnem nasazeny do pravidelného provozu na osobní vlaky první dvě nově dodané elektrické jednotky řady 650.2 ČD. Ty na těchto výkonech z velké části nahradily soupravy složené z elektrické lokomotivy řady 242 a vozů Bdmteeo a BDs. Další 4 RegioPantery obdrží ČD pro obsluhu Vysočiny do léta 2023, aby mohly být nahrazeny klasické soupravy i na trase Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín, které jsou vedeny lokomotivami řady 362. K plnohodnotnému nasazení řady 650.2 mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem dojde až na sklonku prázdnin, protože bude nutné ze strany SŽ posunutí neutrálního pole trakčního vedení v zastávce Sázavka, kde by v jeho současné poloze nebyl možný rozjezd jednotky kvůli umístění sběrače proudu uprostřed soupravy. K zahájení prací zde může dojít ale až po ukončení odklonové vozby přes Vysočinu po 1. červenci 2023.
Dvouvozové RegioPantery pro Vysočinu, kterým byla přidělena pořadová čísla 226 - 231, byly zařazeny do výroby až na počátku roku 2023, i když stroj s o jedno nižším pořadím 650.225 zahájil provoz v Českých Budějovicích již v červenci 2022. Stalo se tak kvůli tomu, že na jihočeské jednotky navázaly Pantery 650.232 - 650.238, určené pro dočasné nasazení na trati Šumperk - Uničov - Olomouc z důvodu zahájení výhradního provozu pod dohledem ETCS na jmenované trati počínaje rokem 2023 a 650.236 byl nasazen v Bohumíně.
Jednotky 650.226 a 650.227 absolvovaly během dubna 2023 TBZ na zkušebním okruhu ZC VUZ Velim. Následně se obě vrátily do Plzně a 27. 4. 2023 byly převezeny z Plzně do Havlíčkova Brodu, kde budou ve zdejším středisku údržby servisovány. 1. 5. 2023 obě uskutečnily první zkušební jízdu Havlíčkův Brod - Jihlava město a zpět. Od 3. 5. 2023 pak byly Pantery nasazeny ve dvoudenním oběhu, kdy se v pracovní dny oba střídají na osobních vlacích mezi Jihlavou městem a Havlíčkovým Brodem s odpoledním zájezdem do Žďáru na Sázavou a ranním návratem zpět do Havlíčkova Brodu. O víkendu je pak jedna jednotka celý den nasazována na osobní vlaky Jihlava město - Havlíčkův Brod místo stroje řady 814, což přináší nejen pozitivní efekt z pohodlnějšího cestování, ale také malý posun k ekologičtějšší dopravě na Vysočině, kdy alespoň malý díl objemu přeprav přechází z motorové do elektrické trakce. 4. 5. 2023 se pak v rámci slavnostního otevření myčky kolejových vozidel v SÚ Havlíčkův Brod 650.226 prezentovala v dopoledních hodinách v těchto prostorách. Zálohu Panterům dělá jedna klasicá souprava s lokomotivou řady 242, která zároveň v pracovní dny obstarává vozbu osobního vlaku z Havlíčkova Brodu do Časlavi a druhý den z Čáslavi do Jihlavy města a zpět do Havlíčkova Brodu.
Na fotografii z 3. 5. 2023 se představuje jednotka 650.227 na odpoledním Os 8367 Havlíčkův Brod - Jihlava v první den pravidelného provozu v mezistaničním úseku Šlapanov - Dobronín.
Text a foto Daniel Brabenec
Vectrony řady 393 ČD Cargo nasazeny do provozu
V roce 2021 si nákladní dopravce ČD Cargo objednal na základě výběrového řízení u společnosti Siemens dvě dvoufrekvenční lokomotivy Vectron typu AC DPM s trakční výzbrojí pro systém 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz, vybavené navíc pomocným spalovacím motorem. ČD Cargo s nimi počítá pro výkony, kde je potřeba zájezd na krátké nezatrolejované vlečky, a to prioritně na území Rakouska, nasazeny mohou být ale také v Česku, Německu, Maďarsku a na Slovensku (konfigurační balíček B27). Společnost Siemens Mobility zajistí i čtyřletý servis lokomotiv. Oba stroje byly vyrobeny na počátku roku 2023 a 2. 3. 2023 dovezeny přes Summerau do SOKV České Budějovice, pod které jsou obě přiděleny jako řada 393.
Během března probíhalo seznání personálu SOKV a následně i zácvik strojvedoucích z Českých Budějovic a později i Břeclavi, kam byl stroj 393.001 v druhé polovině března 2023 převezen. 393.002 se v rámci těchto zácviků podíval na nákladních vlacích do Gmündu, Plzně, Summerau a Brna-Maloměřic. 4. 4. 2023 se pak přesunul do Rakouska na výkony tamní pobočky ČD Cargo. Naopak 393.001 od svého příjezdu do Břeclavi neopustil tuto stanici a 6. 4. 2023 rovněž odjel do Rakouska. Od 12. 4. 2023 pak začaly být oba stroje nasazovány na nákladní vlaky mezi Rakouskem a Břeclaví, v některých případech ve dvojité trakci.
Lokomotivy řady 393 mají maximální rychlost 160 km/h při napájení z trakčního vedení a 30 km/h při jízdě s pomocným spalovacím motorem. Celkový výkon lokomotivy je 6 400 kW, výkon spalovacího motoru pak 180 kW, hmotnost tohoto stroje je 90 t, délka přes nárazníky 18 980 mm.
Na fotografii z 15. 4. 2023 je zachycena dvojice lokomotiv 393.001 a 393.002 spojených do dvojčlenného řízení v železniční stanici Břeclav přednádraží, kde vystřídala v čele kontejnerového vlaku Nex 40541 Sedlnice-Bartošovice - Trieste Campo Marzio stroj 363.257.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Lokomotiva 150.224 ČD si zajezdila na zkouškách v Polsku
Česká společnost VÚKV dlouhodobě používá pro brzdové zkoušky nákladních vozů zkušební okruh v polském Żmigródu. Pro tyto zkoušky se standardně používají elektrické lokomotivy polských dopravců, v posledních letech především stroje řady EU07E firmy Majkoltrans. Tyto lokomotivy mají maximální rychlost 125 km/h, což je plně dostačující pro zkoušky běžných nákladních vozů.
V závěru dubna 2023 však VÚKV testovala nový intermodální vůz Sggmrss 92’ z Tatravagónky Poprad, jehož maximální rychlost je 140 km/h, takže parametry stroje EU07E už byly nedostačující. Pro zkoušky tak byla vybrána řada 150.2 Českých drah s maximální rychlostí 140 km/h. V trase Velim – Lichkov dne 22. dubna (a poté zpět 27. dubna) tato lokomotiva rovněž zajistila přepravu soupravy sestávající z uvedeného vozu, z dalšího testovaného kotlového vozu řady Zans (rovněž z Tatravagónky) a z měřicího vozu VÚKV. Dále mezi Lichkovem a Żmigródem už byla lokomotiva přepravována jako nečinná a ke slovu přišla znovu při zkouškách na okruhu, kde samozřejmě mohou jezdit vlastní silou i vozidla neschválená pro provoz v Polsku.
Na snímku z 25. dubna 2023 se na okruhu Żmigród (někdy též nazývaný Węglewo podle nejbližší vesnice) představuje lokomotiva 150.224 ČD během zkušební jízdy s testovaným intermodálním vozem. Sluší se připomenout, že to rozhodně není první netradiční využití lokomotivy řady 150.2 ČD v tomto roce, neboť už v lednu byla nasazena v čele běžného nákladního vlaku (viz Po letech se lokomotiva řady 150 opět objevila v nákladní dopravě).
Text Jędrzej Nowakowski, foto Łukasz Górecki
Stroje řady 741.7 stavební společnosti CLF
Italská stavební skupina CLF si pořizuje v rámci modernizace parku hnacích drážních vozidel také rekonstruované lokomotivy řady 741.7 výrobce CZ LOKO. Smlouva na dodávku až 10 těchto lokomotiv byla podepsána na jaře roku 2021 a na konci září 2021 byly do Itálie odvezeny první dvě lokomotivy 741.749 a 741.750 (viz Lokomotivy řady 741.7 pro italskou společnost CLF). Ty byly zkompletovány v závodě CZ LOKO v České Třebové a výrobce dodal i vhodná vozidla na rekonstrukci. Pro zbývajících až 8 opčních lokomotiv si firma CLF stanovila, že provede demontáž vlastních strojů řady 740 v Itálii a do Česka dodá jen holé rámy, podvozky a nádrže. První celky byly takto do České Třebové dovezeny kamionovou dopravou v průběhu roku 2022 a ve zdejším závodě CZ LOKO začala i jejich následná kompletace.
Na konci března 2023 byly dodány do Itálie první dvě z opčních lokomotiv, označené 741.756 a 741.757. V průběhu dubna 2023 je dokončována další v pořadí 741.760, protože čísla 741.758 a 741.759 obdržely mezitím jiné italské stroje (viz První lokomotiva řady 741.7 pro italského dopravce Lotras). Zbývající lokomotivy pro CLF na 741.760 číselně navážou, přičemž poslední smluvní stroje by měly být vyexpedovány v roce 2024.
Stavební společnost Costruzioni Linee Ferroviarie (CLF) se sídlem ve městě Bologna se orientuje především na výstavbu a rekonstrukce drážní infrastruktury. V roce 1999 do ní majetkově vstoupil nizozemský Strukton Rail, který se následně v roce 2013 stal většinovým vlastníkem a CLF byla zařazena do holdingu Strukton. Kromě samotné mateřské společnosti CLF se na stavební práce na železnici orientuje i jedna z jejích dceřiných společností UNIFERR z Alexandrie, která dříve nakoupila také několik českých lokomotiv řady 740. Proto CLF nově pořízené stroje řady 741.7 rozděluje do obou těchto společností. Zatímco dosud dodané stroje mají na kabině a čelech představků loga CLF, počínaje 741.760 se místo nich objevuje nápis UNIFERR. Navíc byl na všechny opční stroje doplněn žlutý proužek na čela kapot.
Na snímku z 18. 4. 2023 je zachycena lokomotiva 741.760 při posunu v obvodu železniční stanice Česká Třebová po návratu ze zkušební jízdy do Svitav.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Slovenský dopravce Yosaria Trains koupil německé lůžkové vozy
Dopravce Yosaria Trains obdržel 11. července 2022 od slovenského Dopravného úradu povolení na provozování jednoho párů nočních vlaků v relaci Bratislava hl. st. – Humenné a zpět počínaje 10. prosincem 2023. Dalším krokem k realizaci toho záměru byl nákup lokomotiv touto společnosti, konkrétně šlo o stroje 240.075 (pro úsek Bratislava – Púchov), 183.006 (Púchov – Bánovce nad Ondavou) a 754.072 (Bánovce nad Ondavou – Humenné). K tomu si ještě pro posun a jízdy v rámci uzlu Bratislava pořídila malou lokomotivu 700.582.
Následující etapou byl nákup lůžkových vozů WLABm 171 a WLBm 172 od Deutsche Bahn (DB). Už v letech 2017 až 2021 byly postupně odkoupeny čtyři vozy, přičemž jeden z nich již prošel prototypovou modernizací do stavu, v jakém chce dopravce zahájit provoz na uvedených rychlících. V závěru roku 2021 bylo od DB zakoupeno dalších 35 vozů stejných řad.
Jedná se o patrové vozy, které byly vyrobeny pro DB v roce 1995 konsorciem společností Schindler-Waggon, SGP a Talbot, v pozdějších letech ještě prošly dílčími modernizacemi. Naposledy byly v provozu na nočních vlacích, které DB Fernverkehr (resp. krátce DB AutoZug) provozovala pod značkou CityNightLine (CNL). K významné redukci spojů CNL došlo v roce 2014, zcela pak byl provoz těchto vlaků zastaven v roce 2016. Nepotřebné vozy byly postupně odvezeny na odstavné kolejiště v přístavu Sassnitz Mukran, kde byly odstaveny až do jejich odkupu společností Yosaria Trains.
Obě řady vozů mají shodnou délku 26,9 m, maximální výška je 4320 mm nad temenem kolejnice, hmotnost je 59,6 t. Vozy jsou vybaveny povozky Talbot TR200 a maximální provozní rychlost je 200 km/h. Vůz WLABm 171 disponuje 16 oddíly a 35 lůžky, ve voze WLBm 172 je pak 20 oddílů a 43 lůžek. Celkem bylo na Slovenskou zakoupeno 35 vozů, z toho 17 kusů je řady WLBm 172, zbývající jsou WLABm 171.
Po nezbytných úkonech nutných pro přípravu dlouhodobě odstavených vozů k jízdě se první část – 18 vozů – vydala na cestu z Mukranu na Slovensko dne 20. dubna 2023. Vozy jsou pak přistaveny do ŽOS Vrútky, kde proběhne jejich oprava a modernizace. První vlak odvezla z výchozí stanice do Děčína-Prostředního Žlebu lokomotiva 183 500 RailAdventure. Dále až do cílových Vrútek už byly v čele stroje 121.077 (resp. 315.0751) a 121.041 IDS Cargo. Dvě lokomotivy byly nutné pro zvládnutí sklonově náročné trati přes Jablunkovský průsmyk, neboť vlak o délce (bez lokomotiv) 484,2 metrů měl (na soupravu osobních vozů) úctyhodnou hmotnost 1073 tun. V úseku ze stanice Návsí (Nawsie) na vrchol průsmyku přitom činí normativ T 800 tun pro jednu lokomotivu řady 121. Souprava zbývajících 17 vozů se vydá na cestu do Vrútek počátkem května.
Na snímku pořízeném 21. dubna 2023 opouští stanici Ostrava hlavní nádraží vlak Pn 54445 Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe) - Vrútky se sestavený z lokomotiv 121.077 a 121.041 a 18 vozů WLABm 171 / WLBm 172. Na dolní fotografii je detail jednoho z vozů v soupravě vlaku, konkrétně se jedná o vůz WLABm 171 č. 61 85 76-90 314-9 CH-DB (byť to DB už bylo na tomto i ostatních vozech již přeškrtnuté).
Text a foto Petr Štefek
Poštovní expresy mezi Ostravou a Prahou končí
Ke stálicím nákladní železniční dopravy v Česku patřily i v novém tisíciletí noční poštovní expresy mezi třídicími centry České pošty v Ostravě a Praze, když jiné formy poštovních přeprav byly na české železnici většinou utlumeny během 90. let minulého století a poštovní vlaky mezi Prahou a Brnem byly zrušeny v roce 2007. V posledních letech se počet vlaků, které pro Českou poštu provozuje ČD Cargo, ustálil na obvykle třech párech nákladních expresů Ostrava hlavní nádraží – Praha-Malešice a zpět každou noc s víkendovými omezeními.
Ještě před vznikem ČD Carga, kdy byly dopravcem České dráhy, byly na tyto vlaky nasazovány lokomotivy z osobních oběhů, mj. rychlíkové stroje řady 150. Na vlacích jezdí vozy České pošty řad Gbkkgs s maximální rychlostí 100 km/h a Postw s maximální rychlostí 160 km/h. U ČD Carga jsou v posledních letech na tyto vlaky nasazovány především lokomotivy řad 130, 163, 363 a 363.5, přičemž rychlost vlaků je buď 120 km/h (pokud jsou řazeny výhradně z vozů Postw) nebo 100 km/h (s vozy Gbkkgs ve vlaku).
Hlavní část zátěže se vždy přepravovala mezi Ostravou a Prahou (resp. opačně), přičemž vozy se zásilkami byly z vlaků odebírány, resp. přidávány také v Olomouci hl. n. a Pardubicích hl. n. Do roku 2001 jezdili ve vozech Postw rovněž zaměstnanci pošty, kteří se podíleli na nakládce či vykládce poštovních vaků během plánovaných pobytů vlaků např. v Kolíně, kde tedy nedocházelo k manipulaci s vozy. Samotnou manipulaci a přístavbu vozů na vlečky třídicích center v Ostravě, Olomouci, Pardubicích a Praze už mají na starosti dieselové zálohy ČD Cargo v příslušných stanicích. Z mezilehlých stanice však již od října 2022 zůstala manipulace jen v Olomouci, neboť pošta v Pardubicích byla kolejově odpojena z důvodu výluky při modernizaci žst. Pardubice hlavní nádraží.
Všechny uvedené přímé poštovní vlaky však budou počínaje 1. květnem 2023 zrušeny (poslední pojedou v noci z 28. na 29. dubna), což souvisí mj. s postupným přesunem třídicích prací z centra v Ostravě-Přívoze (ale i Olomouce) do nového třídicího centra v logistickém parku u letiště Mošnov. Železniční přepravy pošty v Česku však zatím nekončí, ale poštovní vozy budou od května přepravovány v relačních expresech Nex 60100/60133 Ostrava levé nádraží – Praha-Libeň – Ostrava hlavní nádraží ONV s tím, že z Libně do Malešic a zpět se budou vozy dostávat pomocí manipulačních vlaků (v Ostravě se bude jednat stejně jako dosud o posun v rámci stanice).
V druhé polovině 10. let byly v čele poštovních vlaků často k vidění lokomotivy řady 163, které ČD Cargo získalo odkupem od mateřských Českých drah. To dokumentuje i horní snímek pořízený 2. června 2017 v úseku Suchdol nad Odrou - Hladké Životice, na kterém je v čele vlaku Nex 60055 Praha-Malešice - Ostrava hl. n. zachycen stroj 163.259 se soupravou vozů Gbkkgs. Závěr provozu poštovních expresů je zvěčněn na dolní fotografii z 19. dubna 2023, na které se k odjezdu ze stanice Ostrava hlavní nádraží chystá lokomotiva 363.072 v čele vlaku Nex 60050 do Prahy-Malešic. Ten je řazen pro změnu jen z vozů Postw.
Text a foto Petr Štefek
Konec jedné pražské ocelové legendy
Nejpozději v noci z 15. na 16. dubna 2023 (pokud půjdou práce bez problému, tak již v sobotu 15. 4. 2023 odpoledne) se uzavře příběh jedné ocelové legendy – nýtovaného železničního mostu z roku 1891, kterým tzv. Buštěhradská dráha z Prahy do Kladna překonávala ulici Dukelských hrdinů na Praze 7 u Výstaviště.
Osud tohoto mostu byl zpečetěn, když se Správa železnic rozhodla modernizovat a elektrizovat železniční trať z Prahy do Kladna a vybudovat z ní odbočku na letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni. Most se nachází na úseku stavby A-35 Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně) a z důvodu zahájení této stavby byl provoz mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Dejvice ukončen v sobotu 11. března 2023. Most nakonec neskončí ve šrotu, ale bude přenesen do nově vznikajícího Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea (NTM) do bývalého depa u Masarykova nádraží. Příhradový most o délce 19,5 m a váze 35 t získalo NTM od Správy železnic darem. Vyroben byl mostárnou První českomoravské akciové továrny na stroje v Libni dle projektu Františka Prášila. V budoucnu má být upraven jako pochozí a měl by hostit expozici motorových drezín.
Na snímku z 9. března 2023 projíždí pod mostem tramvaj 15T ev. č. 9318 DPP na lince č. 17, která odbočuje z ulice Dukelských hrdinů k zastávce Výstaviště v ulici U Výstaviště.
Text a foto Jiří Konečný
Zkušební nasazení lokomotivy Vectron Dual Mode na českých kolejích
Od loňského roku se v rámci různých zkoušek vyskytuje ve Zkušebním centru VUZ lokomotiva Siemens Vectron Dual Mode s označením 248.019. Od března 2023 ověřování pokročilo do další fáze. Nejprve ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi proběhlo její představení zástupcům několika českých společností a následně se zde uskutečnil 9. a 10. března zácvik strojvedoucích ČD Cargo a Orlen Unipetrol Doprava, u kterých v dalších týdnech měla lokomotiva působit. Lokomotiva je vyrobena jako dvouzdrojová, s elektrickou trakční výzbrojí pro jednofázový systém 15 kV, 16,7 Hz a se spalovacím motorem. Z důvodu zkušebního nasazení jí byl v Česku povolen provoz pouze na vybraných tratích a jen s využitím spalovacího motoru.
Jako první ji od 21. 3. 2023 převzala do svých služeb společnost Orlen Unipetrol Doprava. Nasazena byla převážně mezi výrobními závody Unipetrolu v severních Čechách, podívala se ale i do Kútů nebo Horní Lidče. Od 3. 4. přešla do zápůjčky ČD Carga, kde je nasazována v působnosti SOKV Ústí nad Labem převážně na tratích podél Labe, výjimkou byl 12. 4. 2023 obrat do Jestřebí. V druhé polovině dubna se vrátí do Mnichova k výrobci a ve dnech 9. - 12. 5. 2023 by měla být prezentována na veletrhu Transport Logistic Mnichov. V jednání je zkušební nasazení i u dalších dopravců v Česku, kterými by měly být ČD, IDS Cargo a RM Lines.
Lokomotiva řady 248 má maximální rychlost 160 km/h v obou režimech provozu a celkovou hmotnost 89 t. Osazena je spalovacím motorem MTU 16V 4000 R84 o výkonu 2 400 kW. Konkrétně 248.019 je navíc osazena dálkovým radiovým ovládáním, signalizace práce v tomto režimu a směr pohybu jsou indikovány kontrolními světly pod venkovními kamerami.
Na snímku z 2. 4. 2023 je zachycena lokomotiva 248.019 při zápůjčce dopravci Orlen Unipetrol Doprava spolu s „bizonem“ 753.606 při posunu v Neratovicích.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
Nasazení trolejbusu Škoda 36 Tr na „trolejbusové“ lince č. 58 DPP
Jak jsme informovali v příspěvku Zahájení provozu znovuobnovené „trolejbusové“ linky č. 58 DPP, byl 3. prosince 2022 zahájen víkendový provoz na „trolejbusové“ lince č. 58 DPP z Palmovky do Mišovic/Čakovic. Po navrácení zapůjčeného trolejbusu 30 Tr ev. č. 9506 zpět Dopravnímu podniku města Hradec Králové na konci prosince 2022 byl tento víkendový provoz zajišťován bateriovým trolejbusem Škoda 24 Tr ev. č. 9508, který je ve vlastnictví DPP a to na zkráceném úseku linky č. 58 mezi terminálem Letňany a Mišovicemi, resp. Čakovicemi. Úsek z Palmovky do Letňan tak na období od 19. prosince 2022 až do 25. března 2023 provozně osiřel.
Opětovně mohl být další provoz zahájen díky nasazení prototypu bateriového trolejbusu Škoda 36 Tr, který je postaven v karoserii tureckého výrobce Temsa. Tento nový typ bateriového trolejbusu Škoda byl testován v síti Plzeňských městských dopravních podniků pod ev. číslem 989 a do Prahy byl pouze zapůjčen od jeho výrobce Škody Electric. U DPP dostal ev. č. 509, kdy číselně navazuje na trolejbus Škoda 24 Tr ev. č. 9508 (nově označený zkráceným evidenčním číslem 508). Trolejbusy typu 36 Tr si u Škody zatím objednaly dopravní podniky v Ostravě a Opavě. Praha stále čeká na objednané kloubové trolejbusy SOR TNS 18 s elektrickou výzbrojí Cegelec, které mají zpoždění dodávek z důvodu výpadku ve výrobě jejich elektrovýzbroje.
Snímek z 2. dubna 2023 zachycuje trolejbus 36 Tr ev. č. 509 v dobíjecím zálivu na Palmovce v ulici Na Žertvách.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
1. 6. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3