SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Periodické opravy lokomotiv Vectron ELL v nájmu u ČD
Většina z deseti lokomotiv Vectron (193.289-298), které mají České dráhy (ČD) od roku 2017 najaté od rakouské leasingové společnosti ELL (European Locomotive Leasing), dosáhla v létě letošního roku limitu 1 200 000 ujetých km a dle udržovacího řádu výrobce (Siemens Mobility) musí podstoupit periodickou údržbu rozsahu R1. Uvedenou údržbu provádí pro ELL středisko údržby ČD Praha-Vršovice s tím, že vlastní oprava zabere několik dnů.
Aby společnost ELL udržela nasmlouvanou disponibilitu lokomotiv, musela přistoupit k tomu, že ČD dočasně půjčila jedenáctou lokomotivu Vectron 193.944, která je opatřena standardním korporátním polepem ELL. Lokomotiva je v provedení A35 a byla uvedena do provozu v lednu 2022. Do Prahy přijela z Břeclavi na závěsu vlaku EC 90276 v podvečer 31. července 2022 a od 1. srpna 2022 je nasazena do pravidelného provozu zpravidla v rámci TS 329.
Na snímku ze 7. srpna 2022 je zachycena lokomotiva 193.944 ELL na mostě přes Vltavu v Praze v čele vlaku IC 560 Západní expres.
Text a foto Jiří Konečný
Bulharští „ragulini“ se vrací přes Polsko do Bulharska
V minulých letech se bulharský státní dopravce BDŽ Tovarni prevozi ve velkém zbavoval nadbytečných lokomotiv a několik nefunkčních strojů řady 07 (v Česku známy pod přezdívkou „ragulin“) zamířilo také do Polska. V roce 2019 tak do gliwické firmy Tor-Lok dorazily mj. stroje 07.063 (EVN 92 52 000 7063-7) a 07.070 (EVN 92 52 000 7070-2). Obě lokomotivy byly vyrobeny v lokomotivce v sovětském Vorošilovgradu (dnes ukrajinský Luhansk) v roce 1976. Uvedené stroje nakonec nenašly nové provozovatele v Polsku a po několika letech se opravené vracejí zpět do Bulharska.
Obě lokomotivy prošly v dílně Tor-Lok opravou v rozsahu P5 (čili nejvyšší stupeň údržby), v rámci které dostaly i nový lak. Lokomotiva 07.063 obdržela barvy nového nabyvatele, kterým se stal plovdivský dopravce PIMK Rail. S lokomotivou 07.070 to ovšem bylo poněkud složitější, neboť na konci opravy dostala nátěr polské firmy PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski, následně byla přelakována do barev jiné polské společnosti Rosiński Logistics a krátce poté dostala třetí lak, patřící firmě Port Rail z bulharského Burgasu.
Na dlouhou cestu z Gliwic do bulharského Ruse, kde si je přeberou noví vlastníci, se obě lokomotivy vydaly vlastní silou 5. srpna 2022 jako lokomotivní vlak dopravce TDK Plus, od pohraniční stanice Chałupki už byly přepravovány jako nečinné různými vlaky společností skupiny DB Cargo.
Na snímku pořízeném 5. srpna 2022 před zastávkou Tworków je zachycen vlak LTS 445021 Gliwice Port - Chałupki, ve kterém činná lokomotiva 07.063 PIMK Rail veze lokomotivu 07.070 Port Rail.
 
Text a foto Petr Štefek
Nejstarší  typ jednotek TGV na turné po ČR
Správa železnic přivezla v neděli 5. června 2022 do České republiky kompletní 10vozovou vysokorychlostní jednotku TGV francouzských národních železnic SNCF, která jako poslední ze série jednotek TGV Paris Sud-Est nese alespoň částečně oranžovo-bílý nátěr. Tato souprava č. 16 s čelními vozy 23031 a 23032 byla od roku 1981 nasazena do pravidelného provozu na první vysokorychlostní trati ve Franci spojující Paříž s Lyonem a na této trati dosáhla 21. února 1981 taky světového rychlostního rekordu 380 km/h, což připomínají tabulky na bočnici hlavových vozů. Správa železnic se snaží za pomocí této ikonické jednotky představit záměr budovat vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR. Hlavní prezentace proběhne v Brně na výstavišti v rámci Rail Bussines Days, které se konají od 7. do 9. června 2022.
Muzejní jednotku do ČR přivezlo ČD Cargo přes pohraniční přechodovou stanici Děčín, odkud souprava se spojovacími vozy zamířila do Prahy jako Nex 98101 a v jejím čele stanul Vectron 193.901 Správy železnic, který byl pro tento účel polepen i logy ČD Cargo. Dne 6. černa proběhla tisková konference a představení jednotky v Praze na hlavním nádraží, což dokumentuje i horní doprovodný snímek. Odpoledne už souprava zamířila do Brna jako Nex 98103 dopravce ČD Cargo. Při zpáteční cestě bude TGV PSE prezentováno ještě v Jihlavě a Ústí nad Labem. Nejedná se však o první návštěvu jednotky TGV v ČR, neboť v červenci 1991 byla v Praze a Brně prezentována jednotka TGV Atlantique.
Na dolním snímku z 5. 6. 2022 je zachycena přeprava jednotky TGV z Německa do Prahy, kdy se vlak blíží k zastávce Dolní Zálezly. Za Vectronem SŽ je řazen první spojovací vůz, druhý je na konci vlaku. Muzejní jednotka má z obou stran čelní a první vložený vůz oranžové barvy v provedení, v kterém zahajovala svůj pravidelný provoz, zbytek vložených vozů je pak ve stříbrném provedení.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto Richard Lužný
Nové korporátní barevné řešení vozidel ZSSK
Na počátku roku 2022 se vedení slovenského osobního dopravce ZSSK rozhodlo přistoupit ke změně vnějšího barevného řešení svých kolejových vozidel. Stalo se tak po 16 letech od zavedení prvního jednotného nátěru lokomotiv a vozů ZSSK, který byl postupně aplikován od roku 2006. Jednalo se o kombinaci červené, bílé a šedé barvy ve vodorovném uspořádání jednotlivých pruhů. Toto barevné řešení, které si vybralo ZSSK v soutěži z více návrhů, vytvořil Daniel Blonski (viz Nový barevný unifikovaný nátěr lokomotiv ZSSK) a „Blonski“ bylo tomuto barevnému uspořádání i přezdíváno.
Nový barevný návrh zachovává základní barvy předchozího řešení, jen čistě vodorovné členění je proloženo lomenými pruhy a šedá barva se dostává ze spodní části a střech i na bočnice vozidel. Jistým náznakem vývoje nového řešení se staly stroje řady 350, které byly posledních několik let opatřovány lomenými pruhy a šedou barvou v oblasti horní části stanovišť strojvedoucího.
Prvním reprezentantem nového korporátního řešení ZSSK se pak stala lokomotiva 757.016, která byla v závěru května 2022 nasazena do pravidelného provozu po hlavní opravě v ŽOS Zvolen s obnoveným nátěrem v rozsahu LAK II. Mezitím je v ŽOS Vrútky dokončována i hlavní oprava lokomotivy 362.007, která se stane první elektrickou lokomotivou ZSSK v novém korporátním laku. Postupně budou v rámci oprav lakovány další lokomotivy, jednotky a vozy, kromě těch již u ZSSK pravidelně nenasazovaných (např. řada 240) nebo určených k postupnému útlumu v provozu (řada 350, která by měla dojezdit v současném barevném řešení).
Na fotografii z 29. 5. 2022 se představuje první hnací vozidlo v novém barevném řešení 757.016 v čele REX 1713 z Bratislavy hl. st. do Prievidze u „modrého“ mostu mezi Bratislavou-Vinohrady a Račou.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Prezentace jednotky iLINT v České republice
Společnost Alstom se rozhodla v období od 17. do 25. května 2022 prezentovat svoji jednotku Coradia iLint s vodíkovým pohonem v některých městech a také na vybraných tratích v České republice - přesný rozpis této prezentační akce nazvané Railshow 2022 je na stránkách Alstomu.
Dvoudílná osminápravová jednotka má pohon prostřednictvím palivových článků (kombinace vodíku a kyslíku). Jednotka vykazuje nulové emise škodlivých plynů a produkuje pouze páru a kondenzovanou vodu. Vznikla tak, že výrobce použil standardní motorovou jednotku Coradia Lint 54 s dieselmechanickým přenosem výkonu, u níž nahradil spalovací motor technologií palivových článků a přenos výkonu je tak nově elektrický. Elektrická energie, kterou vůz vyrobí při elektrodynamickém brždění, je ukládána do lithium-iontových baterií s kapacitou 110 kWh. Vůz má celkem dva zásobníky na vodík (každý na 90 kg), které jsou umístěny na střeše nad nízkopodlažní částí vozidla.
Na prezentaci v Česku bude použita jednotka označená 654.101 + 601, která dorazila do střediska údržby ČD Jih v Praze už 11. května 2022. Přepravu jednotky z Německa zajistil dopravce DB Cargo Czechia přes hraniční přechod Bad Schandau/Děčín, kdy jako hnací vozidlo posloužil Taurus 183.500 společnosti RailAdventure.
Na snímku ze stanice Praha hl. n. je zachycen Nex 54579 Braunschweig Hbf – Praha jih přepravující uvedenou jednotku. Druhý prototyp této jednotky 654.102 + 602 bylo možné spatřit v dubnu a květnu roku 2017 na okruzích Zkušebního centra VUZ ve Velimi.
Text a foto Jiří Konečný
Vectron poprvé zavítal do Znojma
Od roku 2021 probíhá jižně od Českých Budějovic výstavba jedné z etap tzv. Jižní tangenty, což je silnice, která propojí silnici I/3 (budoucí II/603) s budovanou dálnicí D3. V rámci této investice dochází ke stavbě nového železničního mostu nad silnicí a k lokální přeložce železniční tratě v km 113,250-113,748 mezi stanicí Včelná a někdejší odbočkou Rožnov. To si ve dnech 13. až 28. července 2022 vyžádá úplné zastavení provozu na trati České Budějovice - Horní Dvořiště, v rámci kterého budou vedle uvedené přeložky prováděny ještě další opravné práce na této důležité trati směřující do Rakouska. Současně bude probíhat ještě delší výluka i na rakouské straně a to od 2. do 30. července 2022.
Tato výluka samozřejmě přinese i odklony vlaků nákladní dopravy. Vedle tradiční a běžně používané Břeclavi se jako vhodné přechody pro případné odklony jeví České Velenice - Gmünd NÖ a Šatov - Retz. V případě uvedených dvou přechodů, které nejsou v nákladní dopravě příliš využívány, musí rakouští strojvedoucí, kteří se budou na odklonové vozbě podílet, získat poznání trati.
Za tímto účelem proběhly 9. května 2022 strojní jízdy lokomotivou 383.061 Lokotrain, která na cestě z Břeclavi do Břeclavi zajela přes Retz do Znojma a poté přes Gmünd NÖ do Českých Velenic a zpět. Minimálně v případě Znojma se tak jednalo o první případ, kdy se v této stanici objevila elektrická lokomotiva typu Vectron, která je jinak na českých kolejích už roky zcela běžnou. Rovněž se jednalo o výjimečný případ, kdy přes tyto přechody jela elektrická lokomotiva na jiném než osobním vlaku. Mezi Šatovem a Retzem jel nákladní vlak v elektrické trakci poprvé až v roce 2020 (viz První elektrický nákladní vlak projel přes přechod Šatov/Retz), na další elektrický vlak si tato trať musela počkat až do 19. února 2022, kdy tudy tranzitoval ucelený vlak dřeva v relaci Chotěboř - Salzburg Gnigl.
Na snímku je zachycena lokomotiva 383.061 Lokotrain po příjezdu do Znojma, ze kterého se vydala zpět do Rakouska za vlakem Os 2241 Znojmo - Wien Meidling, který je na fotografii zvěčněn v čele s lokomotivou 1116.187 ÖBB.
Text Petr Štefek, foto Martin Svoboda
Nové elektrické jednotky na Rigi Bahnen
Druhá nejstarší ozubnicová železnice na světě a první v Evropě oslavila v květnu loňského roku 150 let pravidelného provozu. Dráha pod vrchol Rigi (dnes fungující pod názvem Rigi Bahnen) do stanice Rigi Kulm, která leží v nadmořské výšce 1748 m, má dvě větve. Jedna začíná u Lucernského jezera (Wierwaldstättersee) ve Vitznau (435 m n. m.) a druhá v železničním uzlu Arth-Goldau (517 m n. m.). Obě tratě se pak setkávají pod vrcholem ve stanici Rigi Staffel (1 603 m n. m.) a do vrcholové stanice pokračují souběžně. Na trati s normálním rozchodem 1435 mm je použit ozubnicový systém typu Riggenbach a zpočátku byla dráha provozována s parními lokomotivami. Od roku 1906 započala elektrizace tratí stejnosměrným napájecím napětím 1 500 V, která byla dokončena až v roce 1937.
Na jaře letošního roku dodal švýcarský výrobce Stadler Bussnang na Rigi Bahnen celkem šest dvoučlánkových, částečně nízkopodlažních souprav typu GTW, jež nesou označení Bhe 4/6 41 až 46. Do pravidelného provozu jsou nasazeny od 8. dubna – zatím na větvi z Vitznau. Jednotky s celkovou délkou 34 800 mm mají oba krajní dvounápravové podvozky hnací a střední dvounápravový podvozek typu Jakobs je bez pohonu. Jednotka má výkon 1 600 kW a pojme 150 sedících cestujících. Maximální rychlost při jízdě do stoupání je 20 km/h a při jízdě z kopce 17,5 km/h. Automatická spřáhla a mnohočlenné řízení umožňují spojovat jednotky do dvojic. Samozřejmostí je také elektrodynamická rekuperační brzda, elektronický informační systém, klimatizace nebo USB zásuvky. Design jednotky je dílem studia Milani Design & Consulting ze švýcarského Thalwilu.
Na snímku ze 17. dubna 2022 je zachycena jednotka Bhe 4/6 43 při odjezdu z vrcholové stanice Rigi Kulm.
Text a foto Jiří Konečný
Lokomotivy řady 742.71 pro společnost ODOS Cargo
Ostravská dopravní společnost – Cargo (ODC) se stala v pořadí čtvrtým zákazníkem CZ LOKO, který si objednal modernizaci svých strojů řady 742 na typ EffiShunter 1000M. Kontrakt se týká celkem 4 lokomotiv s termínem dodání do poloviny roku 2022. Lokomotivy jsou kompletovány v jihlavském závodě CZ LOKO, přičemž v polovině dubna 2022 je výrobně dokončována první z nich - stroj s označením 742.764 (pro ODC je vyhrazen číselný interval 764 - 767). Probíhající zakázka z první objednávky ČD Carga obsadila pořadová čísla 711 - 760, CER Cargo vlastní stroje čísel 761 a 762 (viz Modernizované lokomotivy řady 742.71 pro CER Cargo), RCCCZ pak má v užívání 742.763 (viz Rekonstruovaná lokomotiva 742.763 pro dopravce Rail Cargo Carrier). Další modernizace lokomotiv řady 742 v obdobném rozsahu jsou plánovány i pro ČD, těm však Drážní úřad přidělil jiné řadové označení. Na lokomotivách pro ODC proběhlo několik technických úprav, nejviditelnější je posun UIC zásuvek z vrchní části čelních zábradlí do jejich poloviny, takže nedochází ke vzájemné kolizi při propojení komunikačními kabely (dříve vyrobené lokomotivy měly z tohoto důvodu zásuvky pootočeny o 90° směrem dolů) a jsou také přístupné i z úrovně kolejí bez nutnosti výstupu na ochoz.
ODC disponuje elektrickými i dieselovými lokomotivami, kterými zajišťuje přepravní služby ve vlastní režii nebo je dále pronajímá. K vidění jsou zejména v Česku a na Slovensku, případně na přetazích z polských pohraničních stanic v ostravské aglomeraci jako dispečerské lokomotivy (včetně výkonů pro ČD Cargo, které má v ODC majetkový podíl). Několik lokomotiv ODC řady 742 působí ve službách dopravce Retrack, další například vypomáhají ČD Cargu v okolí Havlíčkova Brodu, především na manipulačních vlacích do Světlé nad Sázavou a Ledče. Z 12 lokomotiv této řady (pocházejících historicky zejména od železničního vojska a později převzatých od Stavební obnovy železnic i s depem v Bohumíně) jich ODC zůstane 8. Po jejich boku pak bude od letošního léta sloužit i čtveřice modernizovaných lokomotiv, přičemž první dvě by měl zařadit dopravce do pravidelného provozu již během jara. Díky zástavbě zabezpečovače ETCS je předpoklad jejich nasazení zejména na výkonech na tratích vybavených tímto systémem.
Na snímku z 12. 4. 2022 je zachycen návrat stroje 742.764 ze zkušební jízdy jako Lv 54194 Žďár nad Sázavou - Jihlava v okamžiku průjezdu obcí Mírovka nedaleko stejnojmenné zastávky.
Text a foto Daniel Brabenec
Lokomotiva 741.755 pro Interporto Bologna
Dalším novým zákazníkem, který si u společnosti CZ LOKO objednal v závěru loňského roku rekonstruovanou lokomotivu řady 741.7, je italská společnost Interporto Bologna. Obliba těchto modernizovaných lokomotiv v Itálii postupně roste, v tomto případě se jedná už o dvacátý stroj, který bude exportován do této země. Výroba lokomotivy pro Interporto s označením 741.755 byla zahájena na počátku letošním roku a na konci března 2022 je v jihlavském závodě CZ LOKO postupně dokončována. Číselně navazuje na také v tomto měsíci modernizovanou 741.754 (viz Lokomotiva 741.754 pro Rail Hub Europe). Stejně jako u 741.754 bude hlavní pracovní náplní 741.755 posun ve vnitrozemském intermodálním terminálu.
Historie terminálu Bologna sahá do roku 1971, kdy vznikl za účelem vymístění těžké kamionové dopravy z obytné části města. Nachází se zhruba 15 km severně od centra města u obce Bentivoglio v blízkosti železničního koridoru a dálnice. Na veřejnou železniční síť je připojen v severním směru přes železniční stanici San Giorgio di Piano, v jižním směru je to pak stanice Castel Maggiore. V současnosti je překládací plocha terminálu přiléhající k překládkovým kolejím zhruba 650 000 m2, k přístavbě vlaků je k dispozici 10 kolejí o délce do 600 m. Kromě kratších linek do severoitalských přístavů Janov, Livorno a La Spezia jsou z tohoto terminálu vypravovány přímé vlaky přes Gotthardský průsmyk do belgického přístavu Zebrugge a k Jaderskému moři do Bari. Obsluhu kolejiště zajišťuje smluvně společnost Terminali Italia, dcera státního dopravce FS, která působí na vybraných italských překladištích ve veřejné službě na základně objednávky správce sítě RFI. Terminali Italia provozuje mimo jiné také 5 lokomotiv řady 741.7, dodaných společností CZ LOKO v předchozích letech. V Interporto Bologna byl po dodání na počátku roku 2019 nasazen stroj 741.745.
Na snímku z 29. 3. 2022 je zachycena 741.755 v obvodu železniční stanice Jihlava při návratu ze zkušební jízdy zpět do výrobního závodu. Kvůli nepřetržité výluce mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem se zkušební jízda uskutečnila v traťovém úseku Jihlava - Studenec.
Text a foto Daniel Brabenec
Nová souprava varšavského metra se testuje ve Velimi
Po delší době je na okruzích Zkušebního centra VUZ opět ke spatření souprava metra. Škoda Transportation zde v současnosti testuje první šestivozovou soupravu pro metro Varšava ve složení s tímto číselným označením: 10640 + 10714 + 10788 + 10789 + 10715 + 10641. Souprava byla přivezena do Velimi 18. února 2022 z Plzně a hned po příjezdu byla dočasně vybavena dvěma střešními sběrači proudu, neboť ZC VUZ není vybaveno třetí napájecí kolejnicí na 750 V.
Souprava je složená z tří typů vozů: čelního hnacího - typ 21 Mt, vloženého hnacího vozu - typ 22 Mt a vloženého netrakčního vozu, který je osazen bateriemi, kompresorem a měničem pomocných pohonů – typ 23 Mt. K pohonu jsou použity asynchronní trakční motory s výkonem 170 kW napájené z IGBT měničů, kdy vždy jeden měnič napájí čtyři trakční motory v příslušném voze. Souprava má celkovou délku 119 010 mm a pojme celkem 230 sedících a 1450 stojících cestujících při zatížení 8 osob na m2. Maximální rychlost soupravy je 90 km/h. Výroba hliníkových vozových skříní probíhá ve výrobním závodě v Ostravě a konečná montáž v Plzni s tím, že měniče dodává polský Medcom a brzdovou výstroj Knorr-Bremse. Varšavské metro má objednáno celkem 37 souprav s opcí na dalších osm souprav.
Na podvečerním snímku z 22. března 2022 je na velkém zkušebním okruhu zachycena souprava metra při zkouškách EMC.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
15. 8. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3