SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Lokomotivy řady 741.7 pro italskou společnost CLF
Italská drážní stavební společnost Costruzioni Linee Ferroviarie Bologna (CLF) uzavřela v březnu letošního roku s CZ LOKO smlouvu na dodávku dvou rekonstruovaných lokomotiv řady 741.7 do podzimu roku 2021 a dalších až 8 v příštích letech. První dvě dodá celkově CZ LOKO, pro zbývajících 8 je počítáno s využitím hlavních konstrukčních celků z lokomotiv řady 740, které CLF v minulosti postupně odkoupila po částečné rekonstrukci a opravě od několika českých a slovenských opravárenských společností. Údržby všech nově dodaných lokomotiv se pak ujme italská dcera výrobce - CZ LOKO Italia.
Obě lokomotivy jsou kompletovány v jihlavském závodě CZ LOKO a označeny budou 741.749 a 741.750. Číselně tak naváží na předchozí dodanou 741.748, která byla v lednu 2020 předána italskému dopravci Oceanogate (viz Lokomotiva 741.748 pro společnost Oceanogate Italia). V srpnu 2021 je postupně dokončována 741.749, stroj 741.750 ji bude následovat v krátkém odstupu.
Společnost CLF Bologna se zabývá především stavbou, opravami a údržbou železničních tratí. Vlastní jak speciální vozidla, tak i několik desítek lokomotiv různých výrobců. Postupně nakoupila také téměř dvacet lokomotiv řady 740/T448p z produkce ČKD Praha, které prošly v Česku nebo na Slovensku úpravami pro provoz v Itálii. Na podzim roku 2017 vozidlový park CLF doplnily i dva „brejlovci“ D753.703 a D753.704, odkoupení od společnosti Linea. Obě tyto lokomotivy prošly před exportem do Itálie rekonstrukcí v CZ LOKO Česká Třebová.
Fotografie z poloviny srpna 2021 přibližuje lokomotivu 741.749 v areálu závodu CZ LOKO v Jihlavě během oživování jednotlivých funkčních celků.
Text a foto Daniel Brabenec
Jednotky řady 495.95 na zkouškách na ozubnicové trati do Štrby
Počátkem léta 2021 obdržely ZSSK ze Švýcarska poslední z pěti objednaných elektrických jednotek řady 495.95, určených pro provoz na metrovém rozchodu jak Tatranských elektrických železnic (TEŽ), tak i ozubnicové trati Štrba - Štrbské Pleso (viz Dodávky nových zubaček řady 495.95 do Tater). Zatímco zkušební provoz na TEŽ byl zahájen krátce po dodání a oživení jednotek, ověření chodových vlastností na ozubnici muselo být odloženo až na první polovinu srpna 2021, kdy se blížila ke konci komplexní rekonstrukce celé ozubnicové trati.
K premiérové jízdě na ozubnicové trati došlo v ranních hodinách 9. 8. 2021, kdy první dodaná jednotka „Bradavica“ 495.951 sjela ze Štrbského Plesa do Štrby. Zkoušek se účastnili zástupci společností Stadler (výrobce), ZSSK a Strabag (zhotovitel stavby tratě). Rychlost jednotky byla stanovena na 2 km/h a pracovníci Strabagu kontrolovali jízdu při pěší chůzí po trati vedle jedoucího vozidla. Ozubnicový hřeben byl před jízdou namazán hliníkovým mazivem. Jízdy se poté opakovaly během celého dne především v blízkosti stanice Štrba. Po vyhodnocení prvních jízd vyplynul požadavek na stavební úpravy ozubnice kvůli zlepšení parametrů v některých úsecích trati.
Další zkušební jízdy jak pro vyhodnocení stavu trati, tak i pro schválení jednotek na ozubnicové trati by měly pokračovat předběžně do začátku podzimu a budou se jich účastnit 495.951 a 495.955. Zbývající tři jednotky by se mohly po schválení k provozu zařadit koncem prázdnin do pravidelného provozu na adhezní trati mezi Popradem a Štrbským Plesem.
Na fotografii z 9. 8. 2021 se představuje jednotka 495.951 před odjezdem z koncové stanice Štrba na zkušební jízdu po nové ozubnici. V levé spodní části snímku je možné vidět čerstvě namazaný hřeben ozubnice.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Pavel Polák
Nové spojení Bratislavy, Vídně a Splitu sezónními vlaky
Po značném útlumu přímých vlaků z vnitroevropských zemí do přímořských států v minulých letech došlo v loňské sezóně k prvnímu oživení v podobě přímých vlaků z Česka do Chorvatska přes Slovinsko v trase Praha - Ljubljana - Rijeka v režii společnosti RegioJet. V letošním roce pak toto cestujícími hojně využívané spojení doznalo prodloužení z Prahy až do chorvatského Splitu. Na počátku letošní letní sezóny dochází k rozšíření přímých vlaků do Chorvatska k Jaderskému moři také o spoj ZSSK a ÖBB, který propojuje Bratislavu s Vídní a Splitem.
Jedná se o pár vlaků EN 1253/1252 Bratislava - Vídeň - Split a zpět, jedoucích do cílové destinace od poloviny června do poloviny září 2021 vždy v úterý a pátek, ve středu a sobotu se vlak vydává na cestu opačným směrem. Z Bratislavy do Vídně je trasován po trati přes Marchegg, kdežto většina spojů do Vídně využívá trasu přes Petržalku. Z Bratislavy je řazen autovůz, dva vozy druhé třídy a tři lůžkové vozy, ve Vídni jsou připojovány další dva autovozy.
Na fotografii z 18. 6. 2021 je zachycena premiérová jízda EN 1253 Bratislava hl. st. - Split v čele s 2016.027 při přejezdu hraničního mostu přes řeku Moravu, nacházejícím se mezi stanicemi Devínska Nová Ves a Marchegg. Využit byl i řazený autovůz, který převážel směrem do Rakouska pouze samé motorky.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Čtvrtý EffiShunter 1000 pro Dinazzano PO
Italský nákladní dopravce Dinazzano PO, který je dceřinou společností italského dopravního svazu regionu Emilia Romagna TPER, obohatí v tomto roce svoji flotilu dieselových lokomotiv o další stroj z rodiny EffiShunter 1000 českého výrobce CZ LOKO. Dosud má Dinazzano PO ve svém vlastnictví dvě lokomotivy tohoto typu z roku 2019 (744.106 a 107, v Itálii označené 744.006 a 007 - viz Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company) a jednu z roku 2020 (744.118, v Itálii 744.013 - viz Další EffiShuntery 1000 pro společnosti italského dopravního svazu Tper). Kromě nově vyrobených strojů řady 744 jsou u tohoto dopravce nasazovány také v Česku rekonstruované lokomotivy 741.7, nejprve najaté a následně odkoupené od CZ LOKO.
Zatímco lokomotivy 744.106 a 107 obdržely celooranžový nátěr kabiny a kapot s černým rámem, podvozky, nádrží a táhlovým a narážecím ústrojím, je 744.118 kvůli nutnosti změny již dokončeného barevného provedení pro Mercitalia Rail částečně odlišná. Kabina a rám jsou u ní v hliníkovém barevném odstínu, zbývající části jsou stejné jako u předchozích strojů. Ve stejném provedení bude vyexpedována i 744.143.
Montáž lokomotivy byla zahájena v závodě CZ LOKO v Jihlavě na začátku roku 2021. V květnu již byla i montážně dokončena, ale z důvodu velké vytíženosti zdejšího závodu bylo rozhodnuto provést oživení lokomotivy v České Třebové, kam byla následně převezena. Počátkem června 2021 pak absolvovala zkušební jízdu z České Třebové do Skalice nad Svitavou a 16. 6. 2021 byla převezena do Břeclavi, odkud dále poputuje přes Rakousko do Itálie. V Itálii bude lokomotiva provozována pod označením 744.027.
Na fotografii z května 2021 je zachycena 744.143 při posunu na vlečce CZ LOKO v Jihlavě krátce před svým přivěšením do vlaku, ve kterém byla následně dopravena lokomotivou 709.401 do České Třebové k dokončení.
Text a foto Daniel Brabenec
Opční lokomotivy řady 744.1 pro ČD Cargo
ČD Cargo pokračuje v modernizaci parku dieselových lokomotiv nejen rekonstrukcemi (dřívější dodávky strojů řady 753.7, 753.6 nebo v současnosti probíhající zakázka na výrobu padesáti strojů řady 742.71 - viz Produkce lokomotiv řady 742.71 zahájena také v Jihlavě), ale také nákupem nových lokomotiv. Na základě výsledku výběrového řízení ze srpna 2018 byla v roce 2019 v CZ LOKO zahájena výroba pěti lokomotiv řady 744.1, s možnou opcí na dalších 5 strojů. Lokomotivám bylo přiděleno označení 744.110 - 114 a ČD Cargu byly předávány od září 2019 do ledna 2020 (viz Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo). Organizačně byly přiděleny pod SOKV Ostrava, OKV Břeclav a provozně do PJ Brno. Na základě převážně pozitivních zkušeností s provozem těchto lokomotiv se ČD Cargo rozhodlo v prosinci 2020 podepsat dodatek ke smlouvě, na základě kterého bylo objednáno i zbývajících 5 lokomotiv ze sjednané opce s termínem dodání v roce 2021.
Protože číselný interval 115 - 119 byl ve výrobním programu CZ LOKO přidělen lokomotivám pro italské zákazníky, jsou opční lokomotivy pro ČD Cargo označeny 744.120 - 124. Výroba první byla zahájena počátkem roku 2021 v jihlavském závodě CZ LOKO, kde by měly být dokončeny i zbývající objednané stroje. U ČD Carga by měly být organizačně přiřazeny do stejné struktury jako stávajících pět lokomotiv.
Provoz lokomotiv řady 744.1 a také zkušenosti z výrobního procesu přinesly některé poznatky, které výrobce poprvé ve větší míře zohlednil právě u těchto doobjednaných strojů pro ČD Cargo. Asi největší změnou je náhrada plastového čela kapot kovovým, které je nyní nedílnou součastí předního dílu kapoty. Kapoty jsou přímo z výroby opatřeny okapnicemi nad bočními dveřmi. Došlo i k drobným změnám v uspořádání některých celků a provedení zákazníkem požadovaných změn. Tyto konstrukční úpravy budou postupně aplikovány i na další vyráběné lokomotivy této řady.
Na fotografii z 31. 5. 2021 je zachycena 744.120 při zkušební jízdě jako Lv 57665 Jihlava - Žďár nad Sázavou během průjezdu mezistaničním úsekem Šlapanov - Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
První tramvaj v novém barevném schématu PID
19. května 2021 vyjela do ulic Prahy první tramvaj v novém barevném schématu Pražské integrované dopravy, který navrhlo designové studio superlative.works. Jedná se o vůz typu 14T evidenčního čísla 9121 z vozovny Kobylisy a vystavován je na linky čísel 3, 5 a 10 - sledovat pohyb tohoto vozu lze např. zde: mapa.pid.cz. Jako první byl v tomto schématu představen autobus SOR NB12 (ev. č. 3694) v září roku 2020.
Postupně budou do tohoto barevného schématu dávána všechna vozidla jezdící v integrovaném systému PID a koordinátor integrované dopravy ROPID ve spolupráci s Prahou a Středočeským krajem připravuje nový grafický manuál pro všechna vozidla. Dostanou ho například i příměstské elektrické jednotky. Vozidla se nebudou přebarvovat plošně, ale postupně pokud bude docházet k obnově laku při opravě v dílnách a také při postupné obnově vozidlového parku.
Na snímku z 25. 5. 2021 sjíždí tramvaj 14T ev. č. 9121 nasazená na lince 10 od zastávky Krejcárek k Palmovce.
Text a foto Jiří Konečný
Švýcarská vozidla pro Čiernohronskou železnici
Čiernohronská železnica (ČHŽ) je bývalá lesní železnice o rozchodu 760 mm, která prochází od 80. let minulého století postupnou obnovou a v poslední době i modernizací provozu. V rámci projektu Revitalizácia Čiernohronskej doliny se jejím zástupcům podařilo získat v mezinárodním řízení 17 elektrických a přívěsných vozů od švýcarské společnosti Baselland Transport (BLT), provozovatele železnice Waldenburgerbahn. Jedná se o 13,1 km dlouhou trať, spojující města Waldenburg a Liestal. Ta od letošního května prochází modernizací a změnou rozchodu z 750 mm na 1000 mm, přičemž jsou na ni objednány i nové tramvaje od firmy Stadler. Původní vozy pro rozchod 750 mm byly nabídnuty k prodeji, posuzovalo se přitom další využití v některém projektu přihášených zájemců. ČHŽ je získala pro provoz na uvažované nově elektrizované trati Podbrezová - Chvatimech - Čierny Balog s výhledovým prodloužením pod Chopok, jejíž zprovoznění je velmi optimisticky plánováno v roce 2025. Do doby elektrizace trati budou tato vozidla deponována na ČHŽ.
Předmětem prodeje je 7 elektrických vozů BDe 4/4 označených čísly 11-17, které byly vyrobeny v letech 1985-1986 (11-14) a 1992-1993 (15-17) a 10 řídicích vozů Bt čísel 111-120 (111-114 vyrobeny v letech 1985-1986 a 115-120 v roce 1993). Provozovány byly pod napájecí soustavu 1500 V DC. Výrobcem vozidel byly firmy Schindler Waggon Pratteln a Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen (SIG), elektrická výzbroj pochází od Brown Boveri & Cie. Baden. Maximální rychlost vozů je 75 km/h, délka přes spřáhla 18 200 mm, hmotnost elektrického vozu 24 t. Za vozy ČHŽ zaplatila celkem 80 000 CHF, smlouva o prodeji byla podepsána 3. 4. 2020 s tím, že vozy zůstanou ve Švýcarsku v provozu do zahájení modernizace trati, která začala 5. 5. 2021.
Samotná přeprava ze Švýcarska byla zahájena počátkem května naložením vozů do dvou říčních člunů v Basileji. První připlul po Rýnu a Dunaji 10. 5. 2021 do přístavu v Bratislavě, vykládka 12 vozů proběhla o den později. 12. 5. 2021 připlul druhý člun se zbývajícími pěti vozy. V Bratislavě jsou přeloženy na plošinové vozy a 13. 5. je plánován jejich přesun dvěma lokomotivami řady 742.71 dopravce CER do Hronce, kde dojde ke složení na úzkorozchodné koleje ČHŽ.
Na fotografii z 11. 5. 2021 je zachycena část vozů pro ČHŽ po vykládce v bratislavském přístavu na plošinových vozech připravené na transport do Hronce.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Zkoušky nové duální dvouzdrojové lokomotivy pro TEŽ a OŽ
Součástí objednávky na pět nových elektrických jednotek pro Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicovou železnici (OŽ), kterou podepsala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) se švýcarskou firmou Stadler Rail (viz Dodávky nových zubaček řady 495.95 do Tater), byla také jedna univerzální duální vícezdrojová lokomotiva typu HGem 2/2.
Ta je vybavena jak ozubnicovým i adhezním pohonem, a vedle napájení z troleje stejnosměrným napětím 1,5 kV disponuje i spalovacím motorem. Jedná se o dvounápravovou lokomotivu s celkovou hmotností 28,9 t, délkou skříně 7 550 mm, délkou přes spřáhla 8 370 mm, šířkou 2 700 mm a výškou se staženým sběračem 3 874 mm. Na TEŽ bude sloužit pro různé technologické jízdy (např. stahování neschopných jednotek z trati) a pro účely údržby infrastruktury, včetně vozby sněhového pluhu pro zajištění sjízdnosti kolejí v zimních měsících. Přiděleno ji bylo označení 485.951.
Lokomotiva 485.951 dorazila ze Švýcarska do Popradu na kamionu 22. 1. 2021 spolu se sněhovým pluhem, který byl také součástí objednávky. V depu TEŽ v Popradu poté probíhalo její dokompletování a následně oživování. Počátkem května 2021 se připravovala na typové zkoušky v rámci schválení typu vozidla, jejichž součástí jsou i zkušební jízdy. K první z nich došlo 8. 5. 2021 na úseku Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, kde byla využita jak jízda při napájení z trakčního vedení, tak i pomocí spalovacího motoru. Na ozubnicové železnici se zkoušky uskuteční až po dokončení rekonstrukce trati ze Štrby na Štrbské Pleso.
První zkušební jízda lokomotivy s dosti nelogickým EVN 99 56 9485 951-4 byla zahájena ve stanici Poprad-Tatry, kde je zdokumentována 8. 5. 2021 na přiloženém snímku.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Návrat legendárního motorového vozu Slovenská strela na koleje
V roce 1936 nasadily tehdejší ČSD dva čtyřnápravové motorové vozy řady M 290.0 na expresy spojující Prahu a Bratislavu, tehdy s rekordní jízdní dobou 4 hodiny a 18 minut. Oba vozy vyrobila Tatra Kopřivnice pod typovým označením T 68. Za aerodynamický tvar vděčí konstruktérovi Hansovi Ledwinkovi a unikátní elektromechanický přenos výkonu vyvinul vsetínský elektrotechnik Josef Sousedík. Motorové vozy dosahovaly maximální rychlosti 130 km/h a nabízely 72 míst k sezení.
M 290.001 byl vyřazen z provozu v roce 1953 a později vyhořel a byl sešrotován. M 290.002 měl šťastnější osud, neboť z provozu byl vyřazen v roce 1960 a následně byl předán muzeu Tatra v Kopřivnici. Dlouhé roky stál v areálu Tatry a později pod přístřeškem v Kopřivnici u Lašského muzea až do doby, kdy se Tatra Trucks rozhodl vůz pro muzeum Tatra opravit, zprovoznit a vybudovat pro něj prosklený výstavní prostor před muzeem Tatry. V roce 2010 získal vůz status Národní kulturní památky. Tatra Trucks vysoutěžil na provedení náročné opravy společnost ČMŽO - elektronika a vlastní oprava byla zahájena převozem motorového vozu M 290.002 z Kopřivnice do Hranic na Moravě dne 31. srpna 2018. První zkušební jízdu po opravě motorový vůz vykonal 13. prosince 2020 z Přerova do Otrokovic a zpět. Poté vůz vykonal ještě několik zkušebních jízd a dne 6. května 2021 úspěšně absolvoval technicko-bezpečnostní zkoušku na trase Přerov - Zábřeh na Moravě a zpět. Touto zkouškou byla oprava vozu ukončena a následně bude předán muzeu Tatra v Kopřivnici.
Na snímku z 1. května 2021 je motorový vůz M 290.002 zachycen ve stanici Říkovice při zkušební jízdě z Přerova do Otrokovic.
Text a foto Jiří Konečný
Dodávky nových zubaček řady 495.95 do Tater
Dodávky nových ozubnicových jednotek určených primárně pro ozubnicovou železnici Štrba - Štrbské Pleso, která prochází v současnosti rekonstrukcí, pokračují a na zkušební jízdy po tratích metrového rozchodu Tatranských elektrických železnic (TEŽ) vyjela už druhá jednotka. Železničná spoločnosť Slovensko objednala v říjnu 2018 u švýcarské společnosti Stadler Rail pět tříčlánkových jednotek a duální lokomotivu za celkovou cenu 38 801 691 EUR. Jednotky umožnují provoz jak na ozubnicovém úseku Štrba - Štrbské Pleso, tak i na adhezních tratích sítě TEŽ. Na rozdíl od původních jednotek řady 405.95 tak budu tyto nové jednotky schopné jezdit na údržbu do depa TEŽ v Popradě vlastní silou. Tři původní dvoudílné jednotky řady 405.95 (dříve EMU 29.0), vyrobené také ve Švýcarsku v letech 1969 a 1970 (mechanická část SLM a elektrická část BBC), dojezdily dne 5. července 2020, kdy byla zahájena modernizace ozubnicové trati.
První nová jednota 495.951 přijela do Popradu 15. ledna 2021 a byla pojmenována podle tatranského štítu Bradavica. Nové jednotky vycházejí z jednotek typu GTW 2/6, kdy střední dvounápravový článek je hnací a na něm jsou zavěšeny dva články s prostorem pro cestující a kabinou strojvedoucího, pod kterou je dvounápravový podvozek bez pohonu - uspořádání dvojkolí je 2´Bo´2´. Stejně jsou řešeny i jednotky řady 425.95, které na TEŽ dodal v letech 2000 až 2002 také Stadler ve spolupráci se ŽOS Vrútky. Jednotky řady 495.95 vychází z jednotek ABeh 2/6 pro švýcarskou společnost MVR (Transports Montreux–Vevey–Riviera) a při celkové délce přes spřáhla 39 234 mm nabízí 91 míst k sezení. Dvojice 1 300 mm širokých dvoukřídlých dveří na každé straně jednotky umožňuje nástup do nízkopodlažní části vozidla, která je ve výšce 400 mm od temene kolejnice. Výkon jednotky činí 900 kW a její max. rychlost je 80 km/h.
Na snímku z 3. května 2021 je u Nové Lesné zachycena druhá jednotka 495.952, která je pojmenovaná podle štítu Stredohrot. Zkoušky jednotek probíhají běžně v nočních hodinách, přes den jsou zatím k vidění jen vzácně.
Text Jiří Konečný, foto Pavel Polák
 
 
 
 
21. 9. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3