SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Dodávky lokomotiv SM60 pro PKP Intercity
Během podzimu roku 2022 byla ve společnosti CZ LOKO postupně dokončována montáž lokomotiv typu EffiShunter 300 pro polského dopravce PKP Intercity (PKPIC). Ten si objednal celkem 10 strojů tohoto typu pro posun v depech a s vlakovými soupravami v uzlových osobních železničních stanicích. Kvůli schvalování pro provoz na polské železniční síti přikročilo CZ LOKO k výrobě prototypového stroje s předstihem, aby včas prošel potřebnými zkouškami a následnými úpravami pro konečné schválení. Od září 2021 pak začalo oživování tohoto stroje, u výrobce označeného 794.020 (viz Lokomotivy EffiShunter 300 pro PKP Intercity), a vzápětí následovaly i první jízdní zkoušky jak v Česku, tak v listopadu 2021 i v Polsku na zkušebním okruhu Żmigród. V průběhu roku 2022 postupně nabíhala v České Třebové konečná montáž sériových lokomotiv 794.021 - 794.029, přičemž hlavní rámy, kabiny a kapoty jsou dodávány z jihlavského závodu CZ LOKO. Na tratích v okolí České Třebové poté také absolvovaly nezbytné zkušební jízdy, nejprve ve směru na Zábřeh na Moravě, po ukončení výluky na Svitavy pak do Skalice nad Svitavou.
V Polsku bylo těmto lokomotivám přiděleno označení SM60-001 - SM60-010, se zachováním pořadí v návaznosti na označení výrobce 794.020 - 794.029, stejně tak je přiřazeno i EVN 98 51 8 610 113 - 122. Protože CZ Logistics momentálně nedisponuje jedinou vlastní využitelnou lokomotivou (díky prodejům nebo dlouhodobým pronájmům), musí si na přepravy vhodné stroje najímat. Prvních šest lokomotiv tažených strojem 742.057 Lokotrans servisu nakonec opustilo Českou Třebovou 25. 10. 2022 přes PPS Bohumín-Vrbice do polských Chałupek. Další dvě lokomotivy - SM60-007 a 008 - odvezl z České Třebové do Polska 23. 11. 2022 ve stejné trase „brejlovec“ 750.059 Východočeské dráhy. Vždy následující den si je v Chalupkách přebrala elektrická lokomotiva PKPIC. První konvoj se rozdělil 26. 10. 2022 v Katovicích a lokomotivy SM60-001 až 004 směřovaly do svého nového působiště ve Varšavě, SM60-005 a 006 nalezly nový domov v Krakově. Lokomotivy SM60-007 a 008 jsou určeny pro provoz v aglomeraci Gdyně/Gdaňsk. Zbývající dva stroje SM60-009 a SM60-010 budou dokončeny až na počátku roku 2023 a PKPIC s nimi počítá do Katovic.
Na horní fotografii z 23. 11. 2022 jsou zachyceny vyexpedované stroje SM60-007 a SM60-008 v České Třebové připravené na večerní odvoz do Polska (cílová stanice Gdyně). Také dolní fotografie z 25. 10. 2022 zachycuje lokomotivy řady SM60 v České Třebové. Jedná se konvoj prvních šesti lokomotiv v pořadí SM60-004, SM60-003, SM60-002, SM60-001, SM 60-005 a SM60-006. Obě přepravy se uskutečnily přes noc s večerním odjezdem z České Třebové, druhý den ráno si lokomotivy v Chalupkách přebralo PKPIC a dopravu do cílových dep si zajistil majitel svými náležitostmi.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Motorové vozy Stadler RS1 u dopravce GW Train Regio
Na konci roku 2021 odkoupila splolečnost GW Train Regio (GWTR) od německé společnosti Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) celkem 7 motorových vozů Stadler Regio Shuttle RS1. BOB je nasazovala na své 42 km dlouhé trati z přístavu Friedrichshafen na břehu Bodamského jezera do Aulendorfu jako doplnění a později náhradu tří vozů typu NE 81. První čtyři motorové vozy VT 63 - 66 začaly vozit první pasažéry od září 1998, další tři VT 67 - 69 od listopadu 2005 a v červnu 2013 zahájily provoz poslední dva s označením VT 70 a VT 71. Od 12. 12. 2021 byl na trati BOB po dokončení elektrizace zahájen provoz elektrickými jednotkami řady 426 a motorové vozy se pro dopravce staly nadbytečnými. Proto 7 nejstarších vozů nabídl na podzim roku 2021 k prodeji. První dva - VT 66 a VT 68 - byly převezeny do Česka již 23. 11. 2021, zbývající v druhé polovině prosince 2021. Deponovány byly následně v různých depech GWTR - Teplicích, Bečově a Volarech.
Počátkem roku 2022 byly postupně všechny provozuschopné vozy převezeny do Hranic na Moravě ke společnosti ČMŽO - elektronika, kde dochází k úpravám pro provoz na síti Správy železnic a zároveň k uvedení do barevného schématu Plzeňského kraje. Během října 2022 se vozy začaly po ukončení modernizace navracet do provozu, přičemž provozních bude 6 strojů. VT 64 ještě u BOB utrpěla 4. 3. 2021 poškození při požáru a do provozu se již nevrátila. Po dokončení modernizace dojde i k přeznačení na českou řadu 841.2 podobně jak se uskutečnilo u zakoupených vozů řady 650.6 ČD (viz Další motorové vozy RS1 u Českých drah). Vozy VT 63 - VT 69, v Německu označené jako 650.353 - 359, budou v Česku nasazovány jako 841.263 a 841.265 - 269. Do konečného schválení Drážním úřadem jezdí vozy již bez německého označení s papírovým českým označením za čelním sklem stanoviště strojvedoucího.
Motorové vozy jsou stejně jako řada 841.2 ČD vybaveny dvěma spalovacími motory MAN D2866 LUH 21, každý o výkonu 257 kW. Stroje 650.357 - 359 byly z výroby vybavené i klimatizací oddílu pro cestující a zásuvkami pro napájení drobných spotřebičů.
U dopravce GWTR přitom nejsou motorové vozy řady 650 novinkou, vůz 95 80 0650 064-8 byl odkoupen v roce 2015 od Prignitzer Eisenbahn. V roce 2018 byl ale pro svoji atypičnost ve vozidlovém parku GWTR zase odprodán, tentokrát k dopravci Ostdeutsche Eisenbahn. S postupným uváděním strojů 841.2 do provozu zároveň GWTR odprodal v průběhu září motorové vozy 654.004 a 654.014 AŽD Praha. Během října a listopadu zatím zasahují do provozu stroje 650.353, 355, 357 (ten už vyjížděl na několik spojů v srpnu 2022) a 359 a to na tratích Mariánské Lázně - Karlovy Vary, Volary - Strakonice a Volary - České Budějovice. Od prosince 2022 by na jihočeských tratích měly většinově nahradit právě stroje řady 654, střídat se zde budou s vozy řady 628. S GVD 2023/2024 se přesunou na obsluhu linek v Plzeňském kraji na tratích z Klatov do Horažďovic předměstí a z Klatov do Domažlic, kde GWTR zvítězil v soutěži na dopravní obslužnost.
Nasazení motorového vozu 650.355 na osobní vlaky Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dokumentuje fotografie z 10. 11. 2022, na které byl zachycen v železniční stanici Karlovy Vary dolní nádraží. Celé budoucí EVN CZ-GWTR 95 54 5 841 265-2 je napsáno na papírové tabuli vlevo dole za čelním sklem vozu, na síti SŽ je ale stále nasazován pod označením 650.355.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
50 let od ukončení trolejbusové dopravy v Praze
Dopravní podnik hl. města Prahy (dále jen DPP) uspořádal o víkendu 15. a 16. října 2022 vzpomínkovou akci k 50letému výročí od ukončení trolejbusové dopravy v Praze, které připadá na noc z 15. na 16. října. V rámci této akce byly po oba dva dny na části nově budované částečně elektrizované trati v trase dnešní autobusové linky č. 140 z Palmovky do Miškovic nasazeny historické trolejbusy. Centrem vzpomínkové akce se stal autobusový terminál v Letňanech, kde začíná dnes už zprovozněný elektrizovaný úsek směřující ulicí Tupolevova ke kruhovému objezdu u Globusu v Čakovicích. Výchozí část trasy z Palmovky na Prosek, v rámci kterého je i krátký již dříve elektrizovaný úsek v ulici Prosecká, je v současnosti teprve ve výstavbě. Právě v Prosecké ulici byl shodou okolností před 5 lety dne 15. října 2017 zahájen zkušební provoz bateriových trolejbusů v Praze (viz Plíživý návrat trolejbusů do Prahy po 45 letech).
Na speciální okružní lince byly po oba víkendové dny nasazeny dva historické trolejbusy ze sbírek Muzea MHD DPP, které zasáhly do pravidelného provozu trolejbusů v Praze – Tatra T 400/III ev. č. 431 a Škoda 8 Tr ev. č. 494. Dále to byly tři trolejbusy, které ovšem v Praze nikdy nasazeny nebyly: dva trolejbusy ze sbírky Dopravního podniku města Pardubic – Škoda 9 Tr HT ev. č. 358 a Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 311. Posledním byl původně plzeňský trolejbus Škoda 21 Tr ACI ev. č. 488 ze sbírky Škoda – Bus klubu Plzeň. V terminálu Letňany bylo možné spatřit trolejbus Praga TOT ev. č. 303 rovněž ze sbírek Muzea MHD DPP, který právě prochází renovací a 28. srpna 1936 zahajoval trolejbusovou dopravu na lince od vozovny Střešovice ke Sv. Matěji. Vystaven byl také bateriový trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 9508 DPP, který byl poprvé u DPP nasazen v rámci zkušebního provozu v Prosecké ulici v roce 2017, a nízkopodlažní trolejbus SOR TNS 12 určený pro Jihlavu, ale v Praze jej bylo možné spatřit v novém barevném schématu PID. Společnost SOR Libchavy společně s dodavatelem el. výzbroje firmou Cegelec totiž vyhrála zakázku na dodávku prvních 15 kloubových a nízkopodlažních bateriových trolejbusů typu SOR TNS 18 právě pro nově elektrizovanou linku 58 z Palmovky do Miškovic, která nahradí linku 140 vedenou v současnosti autobusy. Na pravidelnou linku č. 58 DPP byl po oba dva dny nasazen bateriový trolejbus 30 Tr ev. č. 9506 zapůjčený z Dopravního podniku města Hradec Králové. Ovšem ani tento nejezdil v ulicích Prahy poprvé, neboť i on byl zkušebně nasazen v Prosecké ulici (viz Další bateriový trolejbus na testech v Praze).
Horní snímek z neděle 16. října 2022 dokumentuje v Praze na ulici Tupolevova nedaleko zastávky Trutnovská setkání pravidelné linky č. 58 vedené bateriovým trolejbusem 30 Tr ev. č. 9506 Dopravního podniku města Hradec Králové s okružní linkou na které byl nasazen historický trolejbus Škoda 9 Tr HT ev. č. 358 ze sbírky Dopravního podniku města Pardubic. Na dolním snímku, pořízeném v sobotu 15. října 2022 na terminálu Letňany, je trojice „pražských“ trolejbusů různých generací: SOR TNS 12, Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 9508 DPP a Praga TOT ev. č. 303.
Text a foto Jiří Konečný
„Sergej“ M62-1151 posílí park maďarského dopravce EWG Rail
Protože standardní cesty pro přepravy po širokém rozchodu mezi Pobaltím a Maďarskem přes Rusko, Bělorusko a Ukrajinu aktuálně nepřipadají v úvahu (viz též V-HÍD si pořídil další „sergeje“), lze v posledních měsících opakovaně spatřit i na českých kolejích stroje, které by se zde za normálních okolností (tj. bez útoku Ruska na Ukrajinu) neobjevily. Touto trasou se tak začátkem října 2022 vydala i lokomotiva M62-1151 pro maďarského dopravce EWG Rail.
Lokomotiva M62-1151 byla vyrobena v roce 1971 lokomotivkou v sovětském Vorošilovgradě (tj. dnešním ukrajinském Luhansku) pro sovětské železnice SŽD. Po rozpadu Sovětského svazu lokomotiva zůstala u lotyšských státních drah Latvijas dzelzceļš (LDz). Po odstavení a následném odprodeji byla přímo v Lotyšsku opravena dílnami Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca.
Opravená lokomotiva se pak v září 2022 vydala na cestu z Daugavpilsu do nové domoviny – Maďarska. Delší zastávka ji čekala v přechodové stanici Šeštokai, kde proběhla výměna širokorozchodných podvozků na normálněrozchodné. A pak se již vydala po trase Trakiszki/Mockava – Chałupki/Bohumín – Lanžhot/Kúty – Štúrovo/Szob až do budapešťského nákladního nádraží Rákosrendező, kde byla převzata společností EWG Rail a ta již sama zajistila transport do terminálu East-West Gate.
Lokomotivu však čeká další výměna podvozků, neboť je určena pro provoz na širokém rozchodu kolem uzlu Záhony u ukrajinských hranic. EWG Rail, jako jeden z nejmladších maďarských dopravců (svou činnost zahájil v roce 2021), je totiž součástí skupiny East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató, která vybudovala velký kontejnerový terminál na styku rozchodů 1520 a 1435 mm. Terminál nazvaný East-West Gate s plánovanou překládkovou kapacitou až jeden milion TEU ročně byl zprovozněn v létě tohoto roku u vesnice Fényeslitke v sousedství seřaďovacího nádraží Fényeslitke-Déli rendező. Tato investice je motivována především snahou o větší zapojení Maďarska do přeprav na tzv. Nové Hedvábné stezce.
Snímky pořízené 3. října 2022 dokumentují přepravu uvedené lokomotivy na polsko-českém pomezí. Na horní fotografii je stroj M62-1151 (ještě s lotyšským EVN 92 25 000 1151-0, v Maďarsku pak obdržela označení 92 55 0629 501-1 H-EWG, zkráceně 629 501) během pobytu v pohraniční přechodové stanici Chałupki, kam ji dovezl polský „čmelák“ S200-273 společnosti Remkol ve službách dopravce SKPL Cargo. Dolní snímek je již na českém území, konkrétně v úseku Bohumín - Ostrava hlavní nádraží a lokomotivu přepravuje stroj 740.785 v čele vlaku Pn 54675 Chałupki - Ostrava-Kunčice. Z Ostravy-Kunčic pak „sergej“ pokračoval v jiném vlaku přímo do maďarské cílové stanice.
Text a foto Petr Štefek
Transporto Ferroviario Toscano kupuje první lokomotivu EffiShunter 1000
Na konci září 2022 opustila brány závodu CZ LOKO v Jihlavě druhá lokomotiva řady 744 dokončená v tomto měsíci pro zákazníka z Itálie. Zatímco 744.147, jejíž výroba byla ukončena v první polovině září, je již šestou lokomotivou tohoto typu pro nákladního dopravce Dinazzano PO (viz Společnost Dinazzano PO pokračuje v nákupu lokomotiv řady 744), nyní exportovaná 744.149 směřovala k zcela novému zákazníkovi Transporto Ferroviario Toscano se sídlem ve městě Arrezo ve stejnojmenném regionu. Ze zakázek na Effishunter 1000 pro rok 2022 tak společnosti CZ LOKO zbývá během podzimu dokončit výrobu 744.148, určené stejně jako 744.147 pro Dinazzano PO.
Transporto Ferroviario Toscano (TFT) je železniční nákladní a osobní dopravce skupiny LFI (La Ferroviaria Italiana), působící v různých obměnách jak názvů společnosti, tak vlastnické struktury od roku 1914 v regionech Arezzo a později i Siena. 744.149, v Itálii přeznačená na 744.032, bude sloužit k posunu a případnému odvozu neprovozních osobních vlaků z tratí Arezzo - Stia a Arezzo - Sinalunga, případně i na některých výkonech v nákladní dopravě. TFT je ve skupině LFI pouze dopravcem, údržba železniční infrastruktury včetně potřebných vozidel spadá od roku 2015 přímo pod LFI.
Na fotografii z 30. 9. 2022 je zachycena 744.149 v obvodu železniční stanice Břeclav, připravená k odvozu Vectronem 193.284 pod křídly dopravce WLB dále přes Rakousko do Itálie ke svému majiteli.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Společnost Dinazzano PO pokračuje v nákupu lokomotiv řady 744
Itálie je přes snahy společnosti CZ LOKO o expanzi do dalších evropských zemí i nadále největším odbytištěm pro lokomotivy řady 744.1. Nezměněná situace přetrvává i v roce 2022, kdy si mimo jiných zákazníků z této země objednala další dvě nové lokomotivy také dcera dopravního svazu TPER - nákladní dopravce Dinazzano PO. Touto objednávkou se počet lokomotiv EffiShunter 1000 u jmenované společnosti zvýší na šest kusů. První dvě lokomotivy pro Dinazzano PO, v Itálii označené jako 744.006 a 744.007, opustily Česko koncem srpna 2019, počátkem léta 2020 následovala 744.013 a o rok později i 744.027. Na podzim letošního roku jsou pro tohoto dopravce dokončovány 744.030 a 031 (u výrobce označené 744.147 a 148). Hlavní pracovní náplní těchto strojů je posun na terminálech nebo vozba lehčích vlaků po neelektrizovaných tratích v rámci regionu Emilia Romagna.
Po téměř půlroční přestávce, kdy byly na jaře roku 2022 dokončeny stroje 744.146 (744.029) pro Mercitalia Shunting & Terminal a 744.150 společnosti Subterra (viz „Kanárek“ 744.150 pro stavební společnost Subterra), začínají být na konci prázdnin v jihlavském závodě CZ LOKO dokončovány další lokomotivy řady 744.1. Jako první opustil Jihlavu 6. 9. 2022 stroj 744.144 pro norskou společnost Trainpoint Norway (viz Lokomotiva 744.144 pro Trainpoint Norway), který je primárně určen pro provoz ve Švédsku. Následně vyjela na zkušební jízdy i první z dvojice lokomotiv pro Dinazzano PO - konkrétně 744.030. Během podzimu je plánováno dokončení 744.031 a další italské 744.032, čímž se téměř završí výroba první padesátky Effishunterů 1000 (pořadová čísla 101 až 150, přičemž zůstává neobsazeno číslo 136, rezervované původně pro nakonec neobjednaný stroj srbského zákazníka). Zároveň se dokončovaná 744.147 stane třicátou dodanou lokomotivou této řady do Itálie.
Snímek z 9. 9. 2022 dokumentuje zkušební jízdu lokomotivy 744.147 (italské EVN 92 83 2744 030-4) na tradiční trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu krátce po průjezdu zastávkou Mírovka.
Text a foto Daniel Brabenec
Lokomotiva 744.144 pro Trainpoint Norway
Ztížená situace na východních trzích, kde se ještě v nedávné době dařilo společnosti CZ LOKO prosazovat především s rekonstrukcemi lokomotiv (jak z produkce bývalé ČKD, tak i ruské nebo americké výroby), nutí její obchodní aktivity směřovat na zbytek Evropy. Zatímco v jižní Evropě - konkrétně Itálii a Slovinsku - se prodej nových nebo rekonstruovaných lokomotiv úspěšně rozšiřuje, v ostatní evropských zemích zatím CZ LOKO moc úspěšné nebylo. Ale i zde se postupně situace mění a prvním takovým úspěchem byl v druhé polovině února 2021 podpis smlouvy s norskou společností Trainpoint Norway (sídlící v Oslu), která se zabývá pronájmem lokomotiv. Ta si objednala jednu lokomotivu typu EffiShunter 1000, která by měla být schválena pro provoz ve Švédsku a později i v Norsku.
Také v provedení pro Švédsko odpovídá lokomotiva celkovou konstrukcí ostatním sériově vyráběným strojům řady 744.1. Pro provoz ve Švédsku je vybavena národním zabezpečovačem ATC, pro Norsko bude použit místní systém ATP. Již z výroby je také osazena palubní jednotkou ETCS typu Alstom Ebicab (dříve Bombardier) a elektronickým registračním rychloměrem Hasler. Na přání zákazníka je dále vybavena kamerovým systémem a na rámu je provedena příprava na poloautomatické spřáhlo.
Konečná montáž lokomotivy, označené u výrobce jako 744.144, proběhla v jihlavském výrobním závodě. Podle původních plánů, zmiňovaných v tiskových zprávách, měla být předána zákazníkovi do konce roku 2021, aby mohla v průběhu roku 2022 absolvovat zkušební provoz ve Švédsku. Z více důvodů se ale termín předání protáhl až do třetího čtvrtletí roku 2022, takže ji mezitím pořadovými čísly předběhly dvě lokomotivy pro Itálii (viz Další české lokomotivy pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal). Počátkem září 2022 lokomotiva vyjela na své první zkušební jízdy v Česku, aby mohla být následně v nejbližší době převezena do Švédska, kde bude zařazena do zkušebního provozu pro získání trvalého schválení k nasazení v této zemi. Poté bude následovat stejný proces i v Norsku.
Na fotografii z 1. 9. 2022 je zachycen posun lokomotivy 744.144 v obvodu jihlavského depa při prvním opuštění bran závodu, aby následně vykonala zkušební jízdy na trati Jihlava - Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
V-HÍD si pořídil další „sergeje“
Dopravce V-HÍD Vagyonkezelő ze skupiny maďarské stavební společnosti V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság dále rozšiřuje svůj park motorových lokomotiv řady M62. Po původně maďarské lokomotivě M62-069 firma v roce 2021 zakoupila z Lotyšska stroj M62‑1015 (viz Lokomotiva M62-1015 rozšíří park maďarských „sergejů“, nově označený 629 001) a rovněž tři lokomotivy od MÁV‑START: M62-108 (628 108), M62‑178 (nové označení 628 178) a M62‑104 (628 104).
Po dobrých zkušenostech s opravou lokomotivy M62-1015 v lotyšských dílnách Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, které se specializují na opravy motorových lokomotiv sovětské výroby, se V-HÍD rozhodla poslat lokomotivy M62-178 a M62-104 na opravu právě tam. Zatímco M62-178 (628 178) pocházející z depa Miskolc, je v relativně dobrém stavu a ještě v původním nátěru MÁV krátce zasáhla do provozu u V-HÍD, M62-104 (628 104) je v podstatě vrak.
Ruská agrese na Ukrajině ale ve velké míře změnila směřování železničních přeprav do Pobaltí, protože tradiční trasy po širokém rozchodu přes Ukrajinu, Bělorusko a Rusko už nepřipadají v úvahu. Dříve poněkud opomíjený polsko-litevský normálněrozchodný přechod Trakiszki/Mockava se tak okamžitě stal hlavní železniční spojnicí mezi státy Evropské unie s rozchody 1435 a 1520 mm. Jde totiž o jediné propojení tímto směrem, při které se celá přeprava uskuteční jen na území EU. I transport uvedených dvou lokomotiv z budapešťské stanice Ferencváros do dílen v Daugavpilsu tedy logicky směřuje na tento přechod s tím, že po rozchodu 1435 mm dojedou lokomotivy až do překládkové stanice Šeštokai, kde dojde k převázání na širokorozchodné podvozky.
S ohledem na technický stav především lokomotivy M62-104 jsou stroje přepravovány s maximální rychlostí 60 km/h a s vypnutou brzdou, nezbytným doplňkem při jejich dopravě jsou tedy brzdicí vozy. Z domovského depa Ferencváros je do pohraniční stanice Rajka přepravil vlasník, tj. V-HÍD, dále je přes Kúty do Chałupek dopravuje DB Cargo Czechia, na polském území se přepravy zhostilo SKPL Cargo, poté v Litvě a Lotyšsku LTG Cargo.
Lokomotivy vyrazily z výchozího Ferencvárose v noci z 22. na 23. srpna 2022, v Rajce je pak kolem poledne 23. srpna převzala lokomotiva 193 360 DB, která je odvezla do Ostravy. Během přestávky v přepravě, ke které došlo 24. srpna 2022, byly obě lokomotivy mezi brzdicími vozy zdokumentovány na odstavné koleji tzv. „Balkánu“ v Ostravě hlavním nádraží. Na horní fotografii je v zuboženém stavu M62-104, dolní snímek zachycuje lokomotivu M62-178, která je již v poněkud reprezentativnějším stavu.
Text a foto Petr Štefek
Přepravy oxidu hlinitého přes Česko končí
Prudký růst nákladů na elektrickou energii neohrožuje jen železniční dopravce, ale rovněž jejich zákazníky. Přesně z těchto důvodů ohlásil od září 2022 zastavení výroby primárního hliníku slovenský výrobce Slovalco Žiar nad Hronom. To se samozřejmě podepíše i na výkonech některých nákladních dopravců, kteří zajišťovali hlavně dopravu základní suroviny, kterou je oxid hlinitý. Z této suroviny se energeticky náročnou elektrolýzou vyrábí hliník.
V posledních letech se oxid hlinitý dopravoval do Žiaru nad Hronom v silo vozech Uacns pronajatých od firmy VTG v ucelených vlacích z přístavů Koper a Rotterdam. V posledních letech až na výjimky, kdy vlaky z důvodu výluky jezdily přes Rakousko, tranzitoval oxid hlinitý z Rotterdamu do Žiaru přes Česko. Po skončení přeprav kontejnerů Dacia (duben 2019) a převzetí relace Ziltendorf – Senica dopravcem DB Cargo Czechia (prosinec 2019 – viz Svitky Ziltendorf - Senica nově vozí DB Cargo Czechia) se jednalo o jedinou nákladní relaci primárně osobního dopravce Arriva vlaky. Ale i ta už letos skomírala: místo dřívějších třech párů týdně jezdily už pouze dva či dokonce jen jeden pár týdně. Zatím to vypadá, že poslední vlak s oxidem hlinitým pro Slovalco tak pojede přes Česko v závěru srpna 2022.
Snímek pořízený 29. prosince 2021 ve stanici Kutná Hora hlavní nádraží zobrazuje formu přepravy oxidu hlinitého v posledních měsících provozu. V čele vlaku se nachází lokomotiva 193 367 DB, která vlak veze bez přepřahu z ranžíru Kijfhoek na předměstí Rotterdamu až do Lanžhota, kde do čela nastoupí stroj 240.118 ZSSKC. Původně na vlacích jezdily stroje řady 189 v Nizozemsku, Německu a Česku, ale v Německu se přepřahalo, protože nebyla k dispozici verze 189 schopná provozu na celém rameni. Vlaky také jezdily až do roku 2021 přes Českou Třebovou, poté byly z důvodu výluk přesměrovány přes Havlíčkův Brod. Proto i vlak na snímku právě zastavuje, neboť dobere státní postrk 193 226 RegioJet, který pomůže zdolat sklonově náročný úsek do Leštiny u Světlé.
Text a foto Petr Štefek
Periodické opravy lokomotiv Vectron ELL v nájmu u ČD
Většina z deseti lokomotiv Vectron (193.289-298), které mají České dráhy (ČD) od roku 2017 najaté od rakouské leasingové společnosti ELL (European Locomotive Leasing), dosáhla v létě letošního roku limitu 1 200 000 ujetých km a dle udržovacího řádu výrobce (Siemens Mobility) musí podstoupit periodickou údržbu rozsahu R1. Uvedenou údržbu provádí pro ELL středisko údržby ČD Praha-Vršovice s tím, že vlastní oprava zabere několik dnů.
Aby společnost ELL udržela nasmlouvanou disponibilitu lokomotiv, musela přistoupit k tomu, že ČD dočasně půjčila jedenáctou lokomotivu Vectron 193.944, která je opatřena standardním korporátním polepem ELL. Lokomotiva je v provedení A35 a byla uvedena do provozu v lednu 2022. Do Prahy přijela z Břeclavi na závěsu vlaku EC 90276 v podvečer 31. července 2022 a od 1. srpna 2022 je nasazena do pravidelného provozu zpravidla v rámci TS 329.
Na snímku ze 7. srpna 2022 je zachycena lokomotiva 193.944 ELL na mostě přes Vltavu v Praze v čele vlaku IC 560 Západní expres.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
6. 12. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3