SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               ČD pokračují v nákupu motorových vozů RegioShuttle RS1 z Německa
Na základě poptávkového řízení z prosince 2023 uzavřely ČD 29. 1. 2024 smlouvu s německým dopravcem DB Regio na odkup čtyř kusů touto společností provozovaných motorových vozů RegioShuttle RS1. Smluvní cena čtyř strojů vyrobených v roce 1999 byla stanovena na 75 584 506,14 Kč s DPH (62 466 534 Kč bez DPH). 15. 2. 2024 si pak ČD tyto vozy převezly z Německa přes Bad Schandau do Prahy (na pracoviště ONJ). Jednalo se konkrétně o stroje v Německu označené 650.002 - 650.005. 18. 2. 2024 pak všechny zakoupené vozy opustily ONJ, přičemž vůz 650.002 byl převezen do depa Praha-Libeň, zbývající tři do České Třebové k další deponii.
Všechny 4 vozy jsou určeny pro budoucí výkony ve Středočeském kraji (ČD toto nasazení upřesnily na východní oblast kraje). Před nasazením do provozu ale musí projít vyvazovací opravou a patřičnými úpravami pro provoz v Česku, tzv. bohemizací. Jde především o dosazení vlakového zabezpečovače a radiostanice. Upraven bude také celý interiér, dosazena bude Wi-Fi síť a elektrické zásuvky 230 V a USB pro dobíjení drobné elektroniky, upraven a doplněn bude informační systém. Dále budou opatřeny nátěrem v barvách Pražské integrované dopravy (PID). Po dokončení úprav dojde k jejich přeznačení na českou řadu 841.x (konkrétní označení přidělí Drážní úřad, zatím jsou v Česku využity řady 841, 841.2 a bude 841.3). O opravci, který realizuje výše uvedené úpravy vozů, ještě nebylo rozhodnuto. 650.002 by měla prozatím zůstat v Praze k dispozici pro případnou prezentaci zástupcům PID a kraje.
Snímek z 21. 2. 2024 zachytil v depu v České Třebové dočasně deponované motorové vozy 650.005, 650.003 a 650.004 krátce po jejich převezení z Prahy.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
První trolejbusová linka DPP zahájila provoz
První trolejbusová linka č. 58 Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) spojující Palmovku a Čakovice/Miškovice zahájila pravidelný provoz dne 1. února 2024. Došlo tak k definitivnímu zrušení autobusové linky č. 140, kterou linka č. 58 zcela nahradila a která byla po dobu nejprve víkendového a následně i celotýdenního zkušebního trolejbusového provozu na lince č. 58 v souběžném provozu (viz Zahájení provozu znovuobnovené „trolejbusové“ linky č. 58 DPP).
Ač zahájení pravidelného provozu předcházelo poměrně dlouhé období zkušebního provozu a to i s trolejbusy SOR TNS 18, které pro první trolejbusovou linku zakoupil DPP u společnost SOR Libchavy (viz Nové trolejbusy SOR TNS 18 DPP ve zkušebním provozu a Další fáze zkušebního provozu trolejbusů SOR TNS 18 DPP), tak náběh nové linky není bezproblémový. Nové trolejbusy SOR TNS 18 stále vykazují technické problémy a jsou od prvního dne provozu linky č. 58 doplňovány i naftovými trolejbusy SOR NB 18 DPP. To dokumentuje i snímek z 9. února 2024, kdy se na Palmovce na lince č. 58 potkal trolejbus  SOR TNS 18 ev. č. 107 s autobusem SOR NB 18 ev. č. 6785.
Text Jiří Konečný , foto Jiří Konečný
RegioFox 847.007 ve zkušebním provozu na Vysočině
V roce 2021 uzavřely ČD na základě výběrového řízení rámcovou smlouvu s polským výrobcem kolejových vozidel PESA Bydgoszcz na dodávku až 160 motorových jednotek, kterým Drážní úřad přidělil řadové označení 847. Z dosud uzavřených dílčích objednávek je určeno 6 jednotek pro Pardubický kraj na obsluhu trati Pardubice - Havlíčkův Brod a 9 pro Kraj Vysočina s určením pro vlaky Havlíčkův Brod - Jihlava - Slavonice (Sp a Os) nebo Znojmo (Sp) a Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou (vybrané Os nepokryté řadou 650.2). V roce 2023 bylo 6 vybraných jednotek zařazeno do zkušebního provozu na výkonech pracoviště Rakovník (viz Zkušební provoz nových motorových jednotek PESA zahájen) s jeho plánovaným ukončením do konce roku 2023. Kvůli nesplnění některých podmínek byl zkušební provoz prodloužen do poloviny roku 2024. To má za následek časový posun v nasazení řady 847 na plánované výkony také na Vysočině - podle původních předpokladů měly nové jednotky jezdit na trati do Pardubic od začátku platnosti GVD 2023/2024, zbývající pak měly vstupovat do provozu od ledna 2024.
Kvůli urychlení nasazení nových vozidel na plánovaných výkonech na Vysočině po jejich typovém schválení byla v předstihu přesunuta jednotka 847.007 z Rakovníka do Havlíčkova Brodu. Ve zdejším depu budou nově jednotky pro Pardubický kraj a Vysočinu udržovány spolu s pardubickými „žraloky“ 844.030 a 031. V Havlíčkově Brodě probíhá jak seznání dílenského personálu, tak postupný zácvik strojvedoucích. 847.007 v barvách PID přijela z Rakovníka do Havlíčkova Brodu 15. 1. 2024, přičemž ještě ten den absolvovala jeden obrat na pravidelném osobním vlaku do Žďáru nad Sázavou a zpět. Od 16. do 23. 1. 2024 pak byla v odpoledních hodinách nasazována na pravidelné osobní vlaky do Humpolce. 26. 1. 2024 následovala její první jízda jako neveřejný vlak po trati Havlíčkův Brod - Jihlava - Slavonice, kam bude tato řada snad zanedlouho pravidelně turnusována.
Na fotografii z 26. 1. 2024 je zachycena jednotka 847.007 v železniční stanici Havlíčkův Brod krátce po přistavení z depa, aby se vzápětí vydala jako Sv 96179 Havlíčkův Brod - Slavonice na cestu směrem na Jihlavu.
Text a foto Daniel Brabenec
Nové montážní vozy trakčního vedení MTW 100.1 SŽ
Koncem listopadu 2023 obdržela Správa železnic (SŽ) první z objednaných vozidel pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MTW 100.1 rakouského výrobce Plasser & Theurer. Stalo se tak na základě vítězství ve veřejné soutěži SŽ z 19. 12. 2019 na dodávku 6 vozidel pro kontrolu a údržbu trakčního vedení. Společnost Plasser & Theurer se stala nakonec jediným účastníkem řízení, do soutěže se kvalifikovala s vozidly typu MTW 100.506. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 16. 4. 2021, hodnota kontraktu je 704 621 700,- Kč bez DPH. SŽ tímto krokem navázala na první objednávku nových montážních vozů trakčního vedení z roku 2015, díky které obdržela v roce 2017 celkem tři stroje MTW 100, vyrobené taktéž v Linci firmou Plasser & Theurer (viz Nové montážní vozy trakčního vedení MTW 100 SŽDC). Do té doby probíhaly u SŽ pouze rekonstrukce stávajících a technicky již zastaralých vozů MVTV 2.
První vůz MTW 100.1 001, který svým EVN 99 54 9139 004-4 navazuje na stroje MTW 100, byl dodán Oblastnímu ředitelství Praha na středisko OTV Kolín. Od prosince 2023 běží schvalovací řízení u Drážního úřadu, na jehož základě byl vůz zařazen do zkušebního provozu. Po jeho úspěšném zakončení bude následovat dodávka zbývajících vozidel. Postupné nasazování prvního MTW 100.1 do provozu bylo zahájeno v polovině ledna 2024, zatím především v rámci jízd k seznání strojvedoucích a zaškolení obsluhy.
MTW 100.1 je čtyřnápravové speciální vozidlo s dvěma koncovými kabinami, dílnou, WC, umývárnou a odpočinkovou místností. Určeno je až pro šestičlennou pracovní četu. Provozováno může být v jízdním režimu s maximální rychlostí 120 km/h nebo pracovním režimu s maximální rychlostí 5 km/h, v tomto případě je možné i dálkové ovládání vozu. K práci na trakčním vedení slouží dvě zvedací pracovní plošiny, umístěné na střeše vozidla. Nad jedním stanovištěm je umístěn kontrolní sběrač, za ním před plošinou jsou umístěna dvě hydraulická odtlačovací ramena pro podpírání trolejového vedení. Ve voze je instalována nezávislá elektrocentrála pro práci při vypnutém spalovacím motoru. Jeho celková délka přes nárazníky je 22, 04 m, rozvor náprav 17, 9 m, uspořádání náprav B´2´, rozvor podvozku 2 500 mm, hmotnost samotného vozidla 81,4 t, celková hmotnost obsazeného stroje 85 t. Vybaven je OBU ETCS L2 CAF Auriga a národním zabezpečovačem AŽD LS 06.
Snímek pořízený poblíž zastávky Praha-Zahradní město dokumentuje MTW 100.1 001 jako vlak Služ 52805 Kařízek - Kolín při návratu ze seznávací jízdy v rámci zácviku strojvedoucích.
Text František Koudelka, foto Jakub Novotný
Export lokomotiv řady 744 pro DB Cargo Italia pokračuje
Italský dopravce DB Cargo Italia (DBCI) obdrží v druhé polovině ledna 2024 v pořadí třetí lokomotivu řady 744 (obchodní označení EffiShunter 1000) ze čtyř objednaných u českého výrobce CZ LOKO. Lokomotiva s italským označením 744.036 (u CZ LOKO vedená jako 744.156) doplní první dva vloni dodané stroje (viz Lokomotivy řady 744 pro DB Cargo Italia) na posunu v intermodálním terminálu ve městě Brescia. Konečná montáž 744.036 probíhala od podzimu 2023 v jihlavském závodě CZ LOKO, v první polovině ledna se pak uskutečnily zkušební jízdy a 15. 1. 2024 si lokomotivu přebírali zástupci DBCI. Při této příležitosti byla také provedena zkušební jízda z Jihlavy do Bransouz a zpět. Přepravu z Česka do Itálie by si mělo jako v předchozích případech zajistit přímo DB Cargo vlastními náležitostmi. Blízko dokončení je i poslední stroj pro DBCI 744.037, u výrobce vedený díky již přiděleným zakázkám jako 744.174.
DB Cargo Italia vznikla postupným ovládnutím dvou italských dopravců NordCargo a Strade Ferrate del Mediterraneo (později Railion Italia) ještě pod hlavičkou DB Schenker, k přejmenování na DB Cargo Itali došlo k 1. 3. 2016. Kromě dopravy vlaků na italské síti RFI zajišťovalo DBCI posun ve dvou intermodálních terminálech. Na prvním z nich - DOMO 2 u Domodossoly - vystřídal od počátku roku 2024 DBCI nový operátor, druhým je Brescia Fascio Merci. Z důvodu dodávky vlastních lokomotiv a ukončení obsluhy terminálu DOMO 2 vrátilo DBCI poolu Akiem zpočátku ledna 2024 celkem 5 najatých lokomotiv typu G6 a G1000.
Fotografie z 15. 1. 2023 zachycuje stroj v Česku označený 744.156 (italské EVN 92 83 2744 036-0) při výjezdu z areálu závodu CZ LOKO v Jihlavě na zkušební jízdu do Bransouz. 19. 1. 2024 je v plánu předání lokomotivy v Břeclavi DBC k přepravě do Itálie.
Text a foto Daniel Brabenec
Dodávka lokomotiv řady 743.2 ČD kompletní
Na počátku ledna 2024 převzaly České dráhy (ČD) od společnosti CZ LOKO poslední ze 14 rekonstruovaných lokomotiv řady 743.2 (viz Modernizované lokomotivy řady 743.2 ČD). K přestavbám byly využity všechny zbývající lokomotivy řady 742 v majetku ČD, čímž tato řada od druhé poloviny roku 2023 po přistavení posledního stroje na demontáž do WYNX Pool Kutná Hora úplně vymizela z inventárního stavu ČD. CZ LOKO se s ČD dohodlo, že všechny lokomotivy dodá do konce roku 2023, přičemž původní harmonogram počítal s prvním strojem v březnu 2023 a posledními kusy až v roce 2024. Lokomotivy byly průběžně výrobně dokončovány v rozmezí června až prosince 2023, vánoční svátky pak předání posledního stroje odsunuly až na rok 2024. Konečná montáž lokomotiv se uskutečnila v jihlavském závodě CZ LOKO, jedinou výjimkou byla 743.207, kterou kompletovala pro urychlení dodávek provozovna Česká Třebová.
Lokomotivy řady 743.2 ČD zatím využívají především na posun v uzlových osobních železničních stanicích nebo jsou určeny pro dopravu nehodových pomocných prostředků. Přiděleny jsou do těchto provozních pracovišť nebo strojních stanic všech tří Oblastních ředitelství osobní dopravy: Maloměřice (201), Bohumín (202, 211), Olomouc (209), Česká Třebová (210), Hradec Králové (205), Praha-Vršovice (203, 207, 213), Děčín (204, 212), Rakovník (208) a Plzeň (206, 214). Přestože pořizovací cena lokomotiv vybavených mobilní částí ETCS nepatřila k nejnižším (necelých 50 milionů Kč na jeden stroj), provozní využití některých strojů zatím není na vozidla v garanci zrovna vysoké a na posunu v uzlech zůstávají nadále i lokomotivy řady 714, které měla dle dřívějších vyjádření ČD vytlačit už řada 794 (viz Posunovací lokomotivy řady 794 pro ČD).
Fotografie z 15. 1. 2024 zachytila poslední vyrobenou lokomotivu pro ČD 743.214 při čekání na odjezd do Českých Budějovic v obvodu železniční stanice Jihlava. Tento den po delším čekání v Jihlavě zamířila do domovského pracoviště Plzeň, přičemž ji do Českých Budějovic strojně převezl dopravce CZ Logistics, dále do Plzně si ji přepravily ČD.
Text a foto Daniel Brabenec
Čtvrtá lokomotiva řady 723.7 pro Železiarne Podbrezová
Středoslovenský výrobce oceli a bezešvých ocelových trubek Železiarne Podbrezová si v letošním roce krátce po převzetí tří modernizovaných lokomotiv řady 723.7 (viz Lokomotivy řady 723.7 pro Železiarne Podbrezová) objednal u společnosti CZ LOKO ještě jeden stroj stejné řady. Zatímco v případě první objednávky dodaly Železiarne Podbrezová výrobci zdrojové lokomotivy řady 740 pro rekonstrukci, čtvrtá lokomotiva byla objednána již s tím, že vhodné vozidlo pro přestavbu zajistí samo CZ LOKO. V Podbrezové tak budou od ledna 2024 sloužit na posunu na podnikové vlečce čtyři lokomotivy řady 723.7 a tři stroje 729 přejdou do zálohy.
Výroba stroje 723.731 byla zahájena v druhé polovině roku 2023 v jihlavském závodě CZ LOKO. Pořadové číslo 731 bylo původně rezervováno pro lokomotivu společnosti Čepro, která měla být vyrobena v roce 2024, ta ale nakonec obdržela uvolněné označení 723.720 (viz Společnost Čepro pokračuje v obnově lokomotivního parku). Svým provedením odpovídá ostatním lokomotivám této řady, poháněn je spalovacím motorem Caterpillar C18 o výkonu 522 kW, splňujícím emisní normu Stage V. V polovině prosince 2023 byla lokomotiva výrobně dokončena, poté následovaly zkušební jízdy a TBZ. V závěru roku 2023 by pak měla být 723.731 předána majiteli.
Snímek z 18. 12. 2023 zachytil lokomotivu 723.731 (SK-ZELPO 98 56 3 723 731-6) při návratu ze zkušební jízdy do Havlíčkova Brodu na vlečce CZ LOKO v Jihlavě.
Text a foto Daniel Brabenec
„Belgičanky“ z poolu CZ LOKO mění majitele
Během let 2016 až 2022 provedla společnost ČMŽO Přerov pro CZ LOKO komplexní modernizaci celkem 9 lokomotiv původně belgické řady 12. Dvousystémové lokomotivy DC 3 kV a AC 25 kV, 50 Hz, nabízené majitelem pod obchodním označením EffiLiner 3000, obdržely od Drážního úřadu řadové označení 365. Pro svůj relativně malý trakční výkon 2910 kW a legislativní omezení v nemožnosti spojování do dvojčlenného řízení (umožněno později až po zkouškách a schválení Drážním úřadem - viz Zkoušky lokomotiv řady 365 ve dvojitém řazení) získaly lokomotivy jen málo přímých kupců a byly poolem CZ LOKO nabízeny jak k dlouhodobým, tak i krátkodobým pronájmům.
Stroj 365.001 zakoupila krátce po schválení do provozu v roce 2017 společnost IDS Cargo (viz Slavnostní předání modernizované lokomotivy 365.001 dopravci IDS Cargo). 365.002 pak odkoupil dopravce CER Slovakia. V pořadí další vyrobené lokomotivy byly zpočátku pouze pronajímány, ale některé z nich byly následně odkoupeny - 365.003 k IDS Cargo a 365.006 k CER Slovakia. Motivací k odkupu pak byla především přislíbená montáž OBU ETCS na všechny stroje této řady.
K zásadnímu obratu ve vlastnictví těchto lokomotiv došlo v druhé polovině roku 2023, kdy společnost CZ LOKO nabídla všechny zbývající stroje k prodeji a našla pro ně i kupce. Jako první byla v roce 2023 prodána 365.008 společnosti SD - Kolejová doprava (SD-KD). V ČMŽO Přerov se podrobila opravě a obdržela zde i nový lak v barvách majitele. 3. 10. 2023 si ji SD-KD převezla strojně z Přerova do Prunéřova. SD-KD přitom projevila zájem o odkup tří lokomotiv s možnou čtvrtou v rámci opce. Druhým kupcem se stala společnost IDS Cargo, která si 15. 12. 2023 převzala v Přerově lokomotivu 365.007. Ta je prozatím opatřena lakem PSŽ, po novém roce ale i ji čeká přistavení do dílen v ČMŽO Přerov a změna laku do barev nového majitele. V ČMŽO Přerov je v současné době ve fázi dokončování opravy a v novém laku druhý stroj pro SD-KD - bývalá reklamní 365.005 (viz Hokejová „belgičanka“ 365.005). Zbývající dvě lokomotivy zvažované pro SD-KD budou předány po opravě a lakování až v roce 2024, po ukončení nasmlouvaných pronájmů. Jedná se jak o přímo koupenou 365.009, která je u SD-KD očekávána v lednu 2024, tak případně i opční 365.004. Společnost CZ LOKO by tak po uvedeném prodeji při uplatnění opce nevlastnila již žádnou lokomotivu této řady.  
Na fotografii z 15. 12. 2023 byla zachycena během přejímání od CZ LOKO k IDS Cargo na chemických kolejích v Přerově „Belgičanka“ 365.007, která byla následně zařazena do pravidelného provozu.
Text Daniel Brabenec, foto Dušan Vacek
Zkušební provoz trolejbusu Škoda-Solaris 24 m v Praze
První nový tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris s celkovou délkou 24 m pro Dopravní podnik hl. města Prahy (dále DPP) byl 20. listopadu 2023 převezen z Plzně do Prahy. Následně byl tento bateriový trolejbus s evidenčním číslem 401 představen odborné veřejnosti v rámci veletrhu Czechbus v Praze na výstavišti Letňany. Po ukončení veletrhu byl 24. listopadu přetažen do garáží Klíčov, které mají zkušenosti s provozem trolejbusů SOR TNS 18 (viz Nové trolejbusy SOR TNS 18 DPP ve zkušebním provozu a Další fáze zkušebního provozu trolejbusů SOR TNS 18 DPP) a od 30. listopadu 2023 je nasazen ve zkušebním provozu bez cestujících v trase linky č. 58 mezi Palmovkou a Čakovicemi.
Někdy je tento bateriový trolejbus také označován typovým označením 38 Tr. DPP plánuje nasadit celkem 20 těchto trolejbusů na druhé elektrizované lince č. 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla (dnes jedná o autobusovou linku č. 119) od března 2024. Jedná se první nasazení trolejbusu s délkou 24 m v rámci České republiky, nicméně Škoda dodává stejné trolejbusy i do hlavního města Slovenské republiky Bratislavy.
Na snímku z 3. prosince 2023 je trolejbus Škoda-Solaris ev. č. 401 DPP zachycen v ulici Zenklova při cestě z Palmovky do Čakovic.
Text a foto Jiří Konečný
Dodávky jednotek Alstom Coradia Stream pro Rumunsko zahájeny
V březnu 2022 si rumunská státní agentura Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF, česky Úřad pro reformu železnic) objednala u firmy Alstom 20 elektrických jednotek Coradia Stream s opcí na dodávku dalších 20 kusů. K částečnému využití opce došlo již v září téhož roku objednáním dalších 17 souprav. Zakázka zahrnuje nejen dodání jednotek, ale také jejich údržbu po dobu 15 let.
V rámci koncernu Alstom byl kompletací souprav pověřen závod Alstom Konstal (od září 2023 sloučen do společnosti Alstom Polska společně s dalšími polskými firmami koncernu) v Chorzówě. Původně výrobce tramvají má s vozidly rodiny Coradia Stream bohaté zkušenosti, neboť už několik let vyrábí podobné jednotky v dálkové verzi pro nizozemského dopravce Nederlandse Spoorwegen (viz První jednotka ICNG vyjela ze závodu Alstom Konstal).
Jednotky Alstom Coradia Stream pro ARF jsou šestivozové, jejich celková délka je 121,2 m, hmotnost bez cestujících je 198 tun. Jednotky jsou určeny pro vnitrostátní dálkovou dopravu v Rumunsku, proto jsou vybaveny jednosystémovou elektrickou výzbrojí pro soustavu 25 kV 50 Hz. Jejich maximální rychlost je 160 km/h a disponují národním zabezpečovačem PZB 90 i evropským ETCS. Plně nízkopodlažní soupravy nabídnou cestujícím celkem 351 míst k sezení, 4 buňky WC a bistro, dnes již samozřejmostí je klimatizace.
ARF tyto jednotky s rumunským označením RE-IR 101 pořizuje pro dálkové vlaky spojující především Bukurešť s regionálními centry, ale i pro některé další meziregionální relace. Provozovatele těchto relací pak ARF vybírá pomocí aukcí, s vítězem pak uzavírá smlouvy na zajištění dálkové dopravy ve veřejném zájmu. Zatím v roce 2023 proběhla soutěž na využití prvních 12 jednotek Coradia Stream po dobu 5 let a jejím vítězem se stal dopravce CFR Călători. Ten nové soupravy nasadí na vlaky București – Constanța, București – Craiova, București – Craiova – Timișoara – Arad, București – Brașov – Arad – Timișoara a București – Craiova – Petroșani. Další soutěže na využití ostatních jednotek budou probíhat v následujících letech. Nasazení těchto jednotek by pak mělo přinést zejména omezení provozu klasických souprav.
První jednotka byla z Chorzówa do Rumunska odeslána 1. prosince 2023. Jedná se o jednotku č. 002, která bude dopravena do dílen Atelierele CFR Grivita v Bukurešti, kde na ní budou probíhat další úkony nutné pro schválení vozidla pro provoz v Rumunsku. Jednotka č. 001 by pak měla zamířit na zkoušky do ZC VUZ Velim.
Přepravu první jednotky směr Rumunsko zachycují fotografie pořízené 1. prosince 2023 na bohumínském zhlaví stanice Ostrava hlavní nádraží. Na horním snímku je stroj 193 591 v čele vlaku č. 53451 Chorzów Stary – București Nord, za lokomotivou je pak řazena jednotka č. 002 obklopená pěti brzdicími vozy Res a dvěma spojovacími vozy Habfis. Detail přepravované jednotky je na dolní fotografii.
Text Corneliu Popescu, foto Petr Štefek
 
 
 
 
29. 2. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3