SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               DB Cargo Polska si pořídíla vícesystémové Vectrony
V letech 2012 až 2013 dopravce DB Cargo Polska (DBCPL, tehdy používající název DB Schenker Rail Polska) postupně převzal 23 stejnosměrných lokomotiv Siemens Vectron (viz DB Schenker Rail Polska kupuje lokomotivy Siemens Vectron). Jednalo se tehdy o jednoho z úplně prvních nabyvatelů lokomotiv z rodiny Vectron. Po necelých deseti letech si tato společnost opět pořizuje Vectrony, tentokrát se však jedná o vícesystémovou verzi, byť s omezením provozu pouze na území Polska a Česka. To znamená, že lokomotiva je technicky vybavena i pro soustavu 15 kV 16,7 Hz, ta je však softwarově odpojena.
Jde o celkem čtyři lokomotivy, které byly pořízeny s podporou fondů Evropské unie v rámci polského Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí 2014-2020. Jde o finančně velkorysý program podpory intermodální dopravy, v rámci kterého si polské společnosti pořídily mj. kolem 3500 kontejnerových vozů a desítky lokomotiv. Z provozního hlediska je však určitým minusem to, že lokomotivy mohou být použity výhradně pro vozbu intermodálních vlaků (a navíc pouze v Polsku a Česku, jak je uvedeno výše).
Lokomotivy pro DB Cargo Polska přijely do Polska 15. listopadu 2021 tažené dalším novým Vectronem 5 370 048 pro společnost Cargounit (někdejší Industrial Division). Na snímku pořízeném 25. listopadu 2021 na jedné z kolejí zkušebního okruhu Żmigród jsou před slavnostním předáním DBCPL zachyceny lokomotivy 5 370 046, 5 370 047 a 5 370 045, na snímku chybí čtvrtá lokomotiva 5 370 044.
Text Petr Štefek, foto Adam Kupniewski
Dodávka další série lokomotiv Transmontana pro Green Cargo dokončena
V letošním roce dokončil výrobce Softronic Craiova druhou sérii lokomotiv Transmontana pro švédského nákladního dopravce Green Cargo, který je označuje řadou Mb 4000. Prvních osm kusů těchto dvoufrekvenčních šestinápravových lokomotiv bylo dodáno v letech 2018-2019, dodávky další osmikusové série byly zahájeny v roce 2020 (viz Dodávky druhé série lokomotiv Transmontana pro Green Cargo započaly).
Green Cargo dosud provozuje větší množství čtyřnápravových lokomotiv původní řady Rc, které byly vyráběny od 60. do 80. let minulého století. Byť byla část těchto strojů v letech 2009-2014 modernizována, potřebuje Green Cargo podstatněji omladit svůj lokomotivní park. Protože se šestinápravové lokomotivy osvědčily především při vozbě těžkých vlaků, kde jeden stroj může nahradit dva čtyřnápravové, rozhodla se společnost jít tímto směrem. To vedlo k podepsání zatím jen rámcové smlouvy na dodávku 100 kusů Transmontan do roku 2030.
Lokomotivy Transmontana jsou přepravovány do Švédska již tradičně na vlastních kolech přes Maďarsko, Slovensko, Česko a Německo do přístavu Rostock, odtud trajektem do Trelleborgu a poté do cílové stanice Borlänge. Zatímco předchozí lokomotivy tranzitovaly přes Česko po tradiční ose Kúty/Lanžhot – Děčín/Bad Schandau, poslední dvě lokomotivy z aktuální série – Mb 4015 a Mb 4016 – byly v pohraniční stanici Curtici zařazeny do vlaku jedoucího z Rumunska přes Čadcu do Polska, ze kterého byly odvěšeny ve stanici Karviná hl. n. Poté následoval přesun pomocí lokomotivy DBCCZ T448p-034 DB Cargo Czechia (DBCCZ) do Ostravy.
Na snímku z 27. listopadu 2021 jsou zachyceny lokomotivy Mb 4015 a Mb 4016 (společně s lokomotivou T448p-033 DBCCZ) během pobytu v Ostravě uhelném nádraží před další cestou do Bad Schandau. Zajímavostí je, že lokomotivy měly během přepravy dvojí označení: na čelech původní rumunské (91 53 0 480 057-5 a 91 53 0 480 058-3), na bocích již švédské (91 74 000 4015-5 a 91 74 000 4016-3).
Text a foto Petr Štefek
Další vlna zavírání lokálek
V pátek 29. října 2021 byla ukončena pravidelná osobní doprava na trati č. 233 z Čelákovic do Mochova ve Středočeském kraji. V případě této krátké trati (celková délka činí jen necelé 4 km) s jednou mezilehlou zastávkou Mochov zastávka se jednalo už o druhé ukončení osobní dopravy. Zprovozněna byla 11. ledna 1883 Rakouskou společností místních drah (ÖLEG), aby mochovský cukrovar získal kolejové napojení na trať Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) spojující Prahu s Lysou nad Labem. Osobní doprava byla zahájena až v květnu 1939 a k jejímu prvnímu zastavení došlo v prosinci 2006. Správce dráhy, tehdejší organizace SŽDC, ji v roce 2014 dokonce nabízela k prodeji. Nakonec byla po dohodě se Středočeským krajem v dubnu 2018 obnovena pravidelná osobní doprava pod taktovkou KŽC Doprava jako linka S24. Na snímku z 13. března 2020 je zachycen motorový vůz 810.535 KŽC v koncové zastávce Mochov.
Středočeský kraj plánuje ukončit provoz i na následující šestici drah k prosincové změně jízdního řádu 2020/21 s tím, že na některých byl provoz ukončen na konci turistické sezony v říjnu 2021. Jedná se o trať č. 063 Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov (provoz zastaven 31. října 2021), trať č. 094 Vraňany - Lužec nad Vltavou, část trati trať č. 095 v úseku Straškov - Zlonice (provoz zastaven 31. října 2021), trať č. 204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem a část trati č. 222 v úseku Vlašim - Trhový Štěpánov.
Text a foto Jiří Konečný
Rekonstruovaná lokomotiva 742.763 pro dopravce Rail Cargo Carrier
Rail Cargo Carrier - Czech Republic (RCCCZ) z rakouské skupiny Rail Cargo Group (RCG), zajišťuje kromě provozu nákladních vlaků skupiny RCG na území Česka také posunové práce a přetahy svých vlaků v rámci logistických terminálů a železničních uzlů. Největší aktivitu v tomto segmentu vyvíjí RCCCZ na Ostravsku a blízkém okolí včetně přesahu na hranice Polska a Slovenska. Na tyto práce využívá jak vlastní lokomotivy, tak i ty od RCG, případně si další pronajímá. Kromě jiných využívá i dva stroje z produkce firmy CZ LOKO - od května 2019 vlastní lokomotivu 753.613 a v dlouhodobém pronájmu i „jezevčíka“ 744.001. Zázemí pro tyto stroje má RCCCZ v Bohumíně-Vrbici.
V letošním roce se rozhodlo RCCCZ rozšířit svůj vozidlový park o modernizovanou posunovací lokomotivu řady 742.71. Jedná se o rekonstrukci hnacích vozidel řady 742 ve stejném rozsahu, jako v současnosti probíhá pro ČD Cargo. Dvě stejné lokomotivy byly také vyrobeny pro společnost CER Cargo (viz Modernizované lokomotivy řady 742.71 pro CER Cargo). Stroj pro RCCCZ obdržel označení 742.763 (číselně navazuje na lokomotivy CER) a v současnosti probíhá v jihlavském závodě CZ LOKO jeho dokončování. Po předání se zařadí do provozu u společnosti RCCCZ a domovem se mu stane Bohumín-Vrbice. V případě potřeby může působit i u dalších dcer RCG na Slovensku a v dohledné době i v Maďarsku.
Snímek z 19. 11. 2021 zachytil ještě novotou vonící lokomotivu 742.763 opatřenou slušivým červenošedivým nátěrem po návratu ze své první zkušební jízdy v obvodu železniční stanice Jihlava.
Text a foto Daniel Brabenec
Vectron MS 193.901 Správy železnic
Po několik roků trvajících úvahách o pořízení vlastních hnacích vozidel pro účely vozby diagnostických vozů završila Správa železnic (SŽ) svůj záměr koupí lokomotivy Vectron MS přímo od firmy Siemens Mobility. V loňském výběrovém řízení projevila SŽ zájem jak o elektrickou, tak dieselovou lokomotivu, nakonec se povedlo 19. 8. 2021 uzavřít kupní smlouvu alespoň na požadovaný stroj závislé trakce. SŽ si tak již nebude muset najímat pro účely měření parametrů elektrizovaných tratí hnací vozidla od jiných dopravců.
Ve výběrovém řízení nepožadovala SŽ novou výcesystémovou lokomotivu, stačila zánovní s maximálním nájezdem 150 000 km od vyrobení. Podmínkou bylo dále schválení v sousedních zemích a Maďarsku, instalované ETCS a maximální rychlost 200 km/h. Předmětem koupě se stal stroj 193.901, vyrobený v továrně v Mnichově v roce 2010 pod výrobním číslem 21691. Jedná se o jeden z prototypů platformy Siemens Vectron, druhý stroj stejného provedení zakoupily v loňském roce ČD (viz Prototyp lokomotivy Vectron ve vozidlovém parku ČD). Kupní cena činila 72 950 000,- Kč. Od svého dokončení sloužila lokomotiva k testovacím účelům přímo svému výrobci Siemens Mobility. Pro tyto účely byla také vybavena zabezpečovacím systémem ETCS Level 2 baseline 3. V srpnu 2021 pak začaly její úpravy pro provoz u SŽ včetně korporátní polepu v modré barvě s oranžovými logy.
Do Česka byla 193.901 přepravena 22. 10. 2021 spolu s novými Vectrony Metransu 383.413 a 414. Po krátkém pobytu v METRANS DYKO Rail Repair Shop v Kolíně byla o tři dny později převezena do Prahy-Libně do depa ČD, kde došlo 3. 11. 2021 k jejímu předání SŽ. Následně se přesunula do depa Praha-Vršovice. V nejbližší době se očekává její první nasazení do provozu pod hlavičkou SŽ. Provozovatelem lokomotivy bude Centrum telematiky a diagnostiky, které má u SŽ na starosti všechny diagnostické prostředky včetně železničních měřicích vozů a jednotek.
Na snímku z 15. 11. 2021 je zachycena obsazená lokomotiva 193.901 při pobytu v depu ČD Praha-Vršovice na paprsku vedle 111.006, za Vectronem je odstavena 371.005.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
Posílení parku lokomotiv řady 741.7 v Itálii
Část objednávky na 5 lokomotiv pro italského dopravce Mercitalia Shunting & Terminal (viz Další české lokomotivy pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal) byla cílena na modernizované lokomotivy řady 741.7, které vychází finančně příznivěji než nové lokomotivy řady 744. V Itálii jsou schváleny pro posunovací službu s omezením maximální rychlosti, proto nachází uplatnění především v intermodálních terminálech, místním vlečkovém provozu nebo na pracovních vlacích. Přesto zde jejich obliba roste, v současné době jich je v této zemi provozováno u různých dopravců celkem 15. Jako poslední byly do Itálie přepraveny koncem září 2021 dva stroje pro železniční stavební firmu CLF (viz Lokomotivy řady 741.7 pro italskou společnost CLF).
Během listopadu by se měl jejich počet rozšířit i o první lokomotivu z loňské objednávky pro Mercitalia Shunting & Terminal. Stroj s označením 741.751 bude expedován do Itálie spolu s 744.145. Ještě do konce roku by je měla následovat druhá v pořadí 741.752 a počátkem příštího roku zakázku uzavře 741.753 spolu s druhou novou lokomotivou 744.146. Zatímco lokomotivy řady 744.1 jsou v Itálii přeznačovány na řadu 744.0 s pořadovým číslem přidělovaným postupně bez respektování původního českého označení, u modernizovaných strojů 741.7 zůstává řadové i číselné označení zachováno.
Celkem tak bude Mercitalia Shunting & Terminal provozovat 4 stroje řady 741.7. Jako první začala využívat v roce 2017 zapůjčenou lokomotivu 741.710 z poolu CZ LOKO (nájemcem byla ještě společnost Serfer, která byla po pozdější akvizici přejmenována na Mercitalia Shunting & Terminal). Ta byla pronajata na tři roky s opcí na odkup do vlastnictví firmy po ukončení zápůjčky. Dopravce ji nasadil na posun v přístavu Livorno. S 741.751 je po dodání předběžně počítáno na posunu v terminálu Bari Lamasinata.
Snímek z poloviny října 2021 z železniční stanice Jihlava zachytil lokomotivu 741.751 při posunu po návratu ze zkušební jízdy do Havlíčkova Brodu. Zatímco stroje 744.1 Mercitalia Shunting & Terminal jsou opatřovány barevným schématem, v jakém byly objednány ještě pro společnost Serfer, lokomotivy řady 741.7 nesou šedočervené barevné řešení CZ LOKO.
Text a foto Daniel Brabenec
Pravidelný provoz „krátkých Balmů“ skončil
S koncem října 2021 byl po více než 50 letech ukončen pravidelný provoz tzv. krátkých Balmů, byť už se v posledních letech jednalo o jejich modernizované verze. První vozy této řady vyrobila Vagónka Tatra ve Studénce v roce 1958, tedy před 63 lety, a jejich výroba pokračovala do roku 1969. Vozů Balm bylo vyrobeno celkem 711 kusů, ve stejném období vznikly i tvarově obdobné motorové vozy řady M240.0 (později řada 820), ty však ukončily svůj pravidelný provoz už v roce 2002. Vozy Balm byly čtyřnápravové, dvěma nástupními plošinami byly rozděleny na tři nestejně velké velkoprostorové oddíly. Cestujícím bylo k dispozici 68 sedadel, topení bylo naftové teplovzdušné, maximální rychlost 90 km/h (modernizované vozy měly od roku 2003 rychlost sníženu na 80 km/h).
V roce 1983 byly tyto vozy přeznačeny na řadu Bix, v letech 1994-1995 pak na řadu 020 (jako nemotorový přívěsný vůz). V letech 1995 až 1997 pak ŽOS Nymburk pro České dráhy modernizoval celkem 68 vozů, které byly přeznačeny na řadu Bifx/021. Modernizace se týkala především interiéru (např. výměna sedaček, počet míst k sezení poklesl na 66), vyměněna byla okna a dveře, zachován však zůstal nevhodný pojezd.
Vozy v původním stavu, naposledy označené Btx761, byly postupně vyřazeny během první dekády 21. století, další dekáda pak byla ve znamení vyřazování modernizovaných vozů označených v té době Btx763. Jejich pravidelný provoz byl ukončen v roce 2019 v domovské stanici Rakovník, byť ještě kvůli nedostatku vozů se na osobních vlacích mezi Znojmem a Břeclaví objevil vůz této řady mimořádně ještě v lednu 2020.
Tečkou za provozem těchto vozidel bylo nasazování vozů označených Bdtx766. Ty vznikly v letech 2007-2011 úpravou v KOS Krnov, která spočívala ve zřízení prostoru pro jízdní kola na úkor sedadel, jejichž počet poklesl na 54. Vozy byly doma především na trati Znojmo – Břeclav, objevily se však třeba i na trati Rybník – Lipno nad Vltavou. I tyto vozy víceméně dojezdily v letech 2019-2020, pro rok 2021 jim zůstal jediný pravidelný výkon. Vozy z domovské stanice Děčín jezdily o víkendech a svátcích od dubna do října na oběhu Sp 1965 / Os 26002 / Sp 1967 Děčín hl. n. – Mikulášovice dolní n. – Rumburk – Děčín hl. n. Úplně posledním vlakem s pravidelně nasazenými vozy Bdtx766 byl tedy vlak č. 1967 dne 31. října 2021.
Závěr provozu vozů řady Bdtx766 je zdokumentován na snímku pořízeném 28. října 2021 ve stanici Mlýny, do které vjíždí vlak Sp 1965 složený z lokomotivy 714.023 a vozů Bdtx766 č. 50 54 84-29 003 a 50 54 84-29 007.
Text a foto Petr Štefek
Další české lokomotivy pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal
Italský dopravce Mercitalia Shunting & Terminal si u české společnosti CZ LOKO v loňském roce objednal celkem pět lokomotiv dvou typů pro nasazení na posun v terminálech a přetahy nákladních vlaků v traťové službě. Jedná se o dvě nové lokomotivy řady 744.1 a tři rekonstruované řady 741.7. Právě u řady 744.1 (viz Prototyp dieselové lokomotivy 744.101 EffiShunter 1000) byla Mercitalia Shunting & Terminal ještě pod názvem Serfer vůbec prvním odběratelem těchto nově vyvinutých strojů CZ LOKO na základě objednávky z roku 2017. V první polovině roku 2018 pak obdržela celkem 5 lokomotiv 744.101 - 744.105, v Itálii následně přeznačených na 744.001 - 744.005. Také s lokomotivami řady 741.7 má již společnost Mercitalia Shunting & Terminal několikaleté zkušenosti, jeden pronajatý stroj začala v roce 2017 využívat na posun v přístavu Livorno.
Výroba lokomotiv byla rozdělena na dvě etapy. Do konce roku 2021 je počítáno s jedním strojem 744.1 a dvěma 741.7, na jaře příštího roku by měla být vyexpedována zbývající dvě vozidla. Jako první z této zakázky byla v říjnu 2021 v jihlavském závodě CZ LOKO dokončena 744.145, která bude následně v Itálii provozována jako 744.028. Druhým strojem řady 744.1 pro tohoto dopravce na příští rok by měla být 744.146 (v Itálii po přeznačení 744.029), po jejímž dodání se počet italských lokomotiv EffiShunter 1000 bude blížit hranici třiceti kusů. Pravděpodobným působištěm 744.028 v Itálii bude terminál Modena Marzaglia.
První stroj ze zakázky pro Mercitalia Shunting & Terminal s označením 744.145 je na fotografii zachycen v říjnu 2021 během zkušební jízdy při návratu z Havlíčkova Brodu do Jihlavy v obvodu obratové stanice.
Text a foto Daniel Brabenec
Pantery pro Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj je zatím jediným krajem České republiky, který si na zajištění dopravní obslužnosti začal pořizovat vlastní vozidla. V první fázi se bude jednat o obměnu vozidel na linkách S2 a S3 Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), kde v současnosti zajišťují dopravní obslužnost České dráhy.
Po poměrně dlouhém výběrovém řízení uzavřel Jihomoravský kraj v prosinci 2019 s výrobcem Škoda Transportation smlouvu na nákup vozidel a druhou na zajištění jejich servisu po dobu 30 let. Dle první smlouvy v celkové hodnotě 5,5 mld. Kč bez DPH dodá Škoda Jihomoravskému kraji celkem 31 elektrických jednotek typu Panter, kdy 25 jednotek bude čtyřvozových (EMU310, typ 18Ev) a 6 dvouvozových (EMU140, typ 19Ev). Smlouva umožňuje i nákup dalších šesti opčních čtyřvozových jednotek a kraj této opce zřejmě využil, neboť se udává, že Škoda kraji dodá celkem 37 jednotek. Jednotky mají být nasazeny do provozu od GVD 2022 a už v roce 2021 byly vyrobeny první kusy jednotek z této zakázky.
První dvouvozový Panter – typ 19Ev, který je označen 550.001/551.001, přijel na zkoušky do Velimi už 20. září 2021 a ihned zahájil jízdní testy. Ve Zkušebním centru VUZ byla první jednotka na začátku října představena i zástupcům kraje a byla pokřtěna názvem Moravia podle lokomotivy, která v listopadu 1838 přivezla první vlak z Rajhradu do Brna. Barevné řešení jednotek zase odpovídá barvám nového loga kraje.
Na horním snímku je dne 30. září 2021 zachycena jednotka Panter 551.001/550.001 JMK na Malém zkušebním okruhu Zkušebního centra VUZ. Na dolním snímku je zdokumentováno EVN, které poukazuje na vlastníka jednotky - tedy Jihomoravský kraj.
Text a foto Jiří Konečný
Lokomotivy EffiShunter 300 pro PKP Intercity
Další lokomotivy typu EffiShunter 300 českého výrobce CZ LOKO zamíří tentokrát do Polska. V únoru 2021 byla podepsána smlouva na výrobu 10 nových posunovacích lokomotiv tohoto typu s polským osobním dopravcem PKP Intercity. Jejich nasazení je plánováno na posun v depech a velkých osobních uzlech. První lokomotiva by měla být do Polska vyexportována do roka a půl od podpisu smlouvy, zbývajících devět do dvou let. Výrobně tak navazují na jarní dodávku dvou lokomotiv typu EffiShunter 300, které zamířily k srbskému dopravci Srbija Voz (viz Další dvě lokomotivy EffiShunter 300 do Srbska). Lokomotivy řady 794 nejsou v Polsku novinkou, jedna byla v roce 2018 předána do Varšavy pro potřeby provozovatele zdejšího metra (viz Lokomotiva řady 794 pro Metro Warszawskie).
První lokomotiva, jejíž konečná montáž se uskutečnila v závodě v České Třebové, byla výrobně dokončena na konci prázdnin 2021. V následujícím období ji čeká oživování a poté zkoušky jak na zkušebním okruhu Żmigród v Polsku, tak i v Česku, aby mohla být včas předána zákazníkovi. Jedna z těchto etap zprovozňování je naplánována také v jihlavském závodě CZ LOKO, kam byla tato lokomotiva s označením 794.020 přepravena v závěru září 2021.
Lokomotiva je na rozdíl od dříve dodaných lokomotiv vybavena motorem Caterpillar C13 splňujícím nejnovější emisní normu drážních vozidel Stage V. Ke splnění této normy je do proudu výfukových plynů vstřikována močovina, proto přibyla i nová nádrž na AdBlue o objemu 70 l. Výkon motoru zůstává nastaven na 328 kW. Klimatizace lokomotivy je soustředěna do střešní jednotky. Dále je lokomotiva vybavena zákazníkem specifikovaným kamerovým a požárním systémem a zabezpečovačem SHP. V ostatních částech odpovídá předchozím lokomotivám řady 794.
První vyrobený stroj 794.020 (prozatím označený CZ-PCI 98 54 4 794 020-8) se na fotografii představuje koncem září 2021 u zkušební haly v Jihlavě, kde probíhají během podzimních měsíců další práce na oživení lokomotivy.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
30. 11. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3