SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               ZSSK Cargo přebírá první lokomotivu řady 742.65 modernizovanou v Záhřebu
Když v loňském roce vyhrála společnost CZ LOKO výběrové řízení na modernizaci lokomotiv řady 742 pro slovenského nákladního dopravce ZSSK Cargo (viz Modernizované lokomotivy řady 742.65 pro ZSSK Cargo), jednou z podmínek smlouvy byla maximální lokalizace výroby do Chorvatska, konkrétně do firmy TŽV Gredelj v Záhřebu. Zatímco první dvě lokomotivy 742.651 a 652 byly vyrobeny v Česku, počínaje strojem 742.653 se měla přesunout jak úprava rámů, tak konečná montáž do Záhřebu. Později byly podmínky dodávek částečně upraveny, a tak i lokomotiva 742.654 byla vyrobena v Česku. Na rozdíl od 742.651 a 742.652, které kompletoval jihlavský závod CZ LOKO, ale proběhla její konečná montáž v České Třebové.
V Chorvatsku byl první stroj 742.653 výrobně dokončen v polovině srpna 2023, načež proběhly v okolí Záhřebu i jeho první zkušební jízdy. 26. 8. 2023 byl pak zařazen do nákladního vlaku a převezen do Bratislavy, kam dorazil o den později za vlakovou 383.211 společnosti Budamar a následně byl odstaven do depa Bratislava východ. Zároveň byla v druhé polovině srpna v České Třebové dokončena i 742.654, která po nezbytných zkouškách odjela 29. 8. 2023 brzy ráno také na Slovensko do Bratislavy. Obě lokomotivy by tak měly být na přelomu srpna a září po vykonání TBZ převzaty a zařazeny do stavu ZSSK Cargo. I u nich se předpokládá stejně jako u prvních dvou dodaných provoz ve dvojčlenném řízení.
Na horní fotografii z 27. 8. 2023 se představuje první v Záhřebu modernizovaná lokomotiva 742.653 odstavená za halou depa Bratislava východ krátce po svém příjezdu z Chorvatska. Dolní snímek zachytil 29. 8. 2023 příjezd lokomotivy 742.654 z České Třebové do Bratislavy poblíž zastávky Bratislava-Železná studienka.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
PCC Intermodal zahájil pravidelné spojení Gliwice – Padova
Přední polský kontejnerový operátor PCC Intermodal dlouhodobě rozvíjí vlakové intermodální linky uvnitř Polska (tj. mezi přístavy a vlastními vnitrozemskými terminály) a také ve směru na západ (Hamburg, Duisburg, Rotterdam, Antwerpen), povedlo se také rozjet spojení na východ, tj. do Běloruska, které bylo od roku 2022 nahrazeno Ukrajinou. Zatím se firmě nedařilo rozšiřovat své aktivity směrem na jih, neboť první uvažované spojení do Lovosic se vůbec nerozběhlo v důsledku globální finanční krize v roce 2008 a pozdější linka Gliwice – Sopron (viz Nové kontejnerové spojení Gliwice – Sopron zahájeno) fungovala jen krátce, protože se nepodařilo najít dostatek zákazníků pro její naplnění.
Novou pravidelnou linku na jih firma zahájila v srpnu 2023 a jedná se o propojení terminálů PCC Intermodal Gliwice a Interporto Padova vlaky přes pohraniční stanice Chałupki, Břeclav a Tarvisio Boscoverde. První zkušební vlak vyrazil z Gliwic 17. července a počínaje srpnem jezdí vlaky jednou týdně oběma směry. Přestože je PCC Intermodal také dopravcem a má i poměrně solidní flotilu lokomotiv (doplněnou v červnu 2023 o čtyři nové stroje TRAXX F140 MS3, které navázaly na již dříve pronajaté lokomotivy TRAXX F140 MS - viz PCC Intermodal provozuje elektrické lokomotivy TRAXX), v tomto případě se na vlaku podílí výhradně jako operátor. Vozbu vlaku tak zajišťují dopravci Captrain Polska v Polsku, CER Slovakia v Česku, ČD Cargo v Rakousku a Captrain Italia v Itálii.
V pořadí čtvrtý vlak PCC Intermodal z Polska do Itálie je zachycen na snímku pořízeném 25. srpna 2023 v pohraničním úseku Chałupki – Bohumín-Vrbice. Šlo o vlak Nex 42251 Gliwice Port – Padova Interporto v čele s lokomotivou 365.006.
Text a foto Petr Štefek
Stroj 181.121 stále jezdí, nyní v novém kabátě
Lokomotiva 181.121 Českých drah se v roce 2006 dostala do pronájmu polskému dopravci PCC Rail (tj. dnešní DB Cargo Polska). 13. prosince 2012 však byla těžce poškozena při nehodě ve stanici Poraj a vypadalo to, že už se do provozu nevrátí. V roce 2013 však byla přepravena do Přerova (viz Návrat „šestikoláků“ z Polska) a následovalo její odkoupení slovenskou firmou ZOS Zvolen. Po opravě v ČMŽO Přerov se stroj v září 2014 vrátil do Polska, kam byl pronajat dopravci Transoda (viz Lokomotiva 181.121 opět v Polsku). Na výkonech této společnosti, která se od roku 2015 jmenuje Ciech Cargo, se lokomotiva objevovala ještě v roce 2022, pak byl ukončen nájem a lokomotiva byla v srpnu 2022 převezena na odstavení do Přerova.
V březnu 2023 byla lokomotiva 181.121 přepravena z Přerova do Polska přes slovenskou Čadcu, kde proběhl její odprodej novému majiteli. V Polsku byla 181.121 přistavena k opravě v rozsahu P4, kterou provedla společnost Rail Cargo Solutions v dílnách NEWAG v Gliwicích. Po ukončení opravy pak lokomotiva vyjela opatřena lakem jejího nového majitele, kterým je česká společnost Lokorent Services. Jedná se o nového hráče v oblasti pronájmu lokomotiv, neboť tato firma ze skupiny Thein Industry byla založena teprve před necelými dvěma lety a uvedený stroj je jejím vůbec prvním. Lokomotivu bude provozovat doposud nevelký polský dopravce FDM-REW Damian Żur, který je nejen nájemcem, ale i držitelem lokomotivy.
Lokomotiva v novém vzhledu se představuje na snímku pořízeném 18. srpna 2023 v kolejišti dílen Newag Gliwice.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski
Jednotky řady 420 stále pomáhají v mnichovské S-Bahn
Když v roce 1972 probíhaly v Mnichově olympijské hry, jedním z prostředků ke zvládnutí přepravy návštěvníků byly i nově vyrobené elektrické jednotky řady 420 DB. První tři prototypy byly vyrobeny v roce 1969 a po zkušebním provozu začala sériová výroba. První jednotky směřovaly do Mnichova, kde byl v souvislosti s olympiádou zahájen provoz tamního systému S-Bahn. Konsorcium německých výrobců kolejových vozidel pak postupně tyto třívozové jednotky dodávalo i do jiných německých systémů S-Bahn, které byly provozovány na běžné infrastruktuře s napájením soustavou 15 kV 16 ⅔ Hz. Dodávky těchto souprav byly završeny v roce 1997 vyrobením 480. kusu.
V roce 2000, tedy pouhé tři roky po ukončení výroby, začalo vyřazování nejstarších kusů. Ve zmiňovaném Mnichově tak došlo k jejich úplnému vyřazení již v roce 2004. Postupné rozšiřování provozu v tamní S-Bahn však vedlo k nedostatku vozidel, takže v prosinci 2014 se jednotky 420 do Mnichova vrátily. Jednalo se o 15 souprav stažených ze Stuttgartu, které v roce 2018 doplnilo dalších 21 jednotek rovněž ze Stuttgartu. Před nasazením do provozu byla provedena modernizace interiéru, postupně byl do jednotek dosazen také zabezpečovač LZB, který je nutnou podmínkou pro jejich provoz na kmenové trase v centru města, kde špičkový interval vlaků dosahuje 2 minut. V roce 2023 je v Mnichově dislokováno stále 36 jednotek (všechny z poslední série z let 1993–1997), přičemž k jejich vyřazení dojde zřejmě až po roce 2028, kdy začnou být firmou Siemens dodávány nové soupravy pro mnichovskou S-Bahn.
Jednou z linek, kde se lze s mnichovskými vozidly řady 420 setkat, je S20 Pasing – Mittersendling – Höllriegelskreuth, která jezdí jen v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. Právě na této lince byla 10. srpna 2023 zvěčněna souprava složená z vozů 420 949 (v čele), 421 449 a 420 449, která zpomaluje před zastávkou München Heimeranplatz.
Text a foto Petr Štefek
Zkušební provoz nových motorových jednotek PESA zahájen
České dráhy si u polského výrobce Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz objednaly celkem 76 (66+10) dvoudílných motorových jednotek typu Link II, které v České republice dostaly řadové označení 847. České dráhy nové jednotky pojmenovaly obchodním názvem RegioFox. Jako první přijela do České republiky 847.001 v lednu 2023 a to na testy do Zkušebního centra VUZ ve Velimi. V druhé polovině května s touto první jednotkou prováděla zkušebna VÚKV Praha jízdně-technické zkoušky na tratích Správy železnic v taženém stavu.
Poprvé byla představena veřejnosti v rámci výstavy Rail Business Days 2023 v Ostravě v červnu 2023, kdy byla vystavena druhá jednotka 847.002. Dne 26. červena přijely do Zkušebního centra VUZ ve Velimi další tři jednotky 847.003, 004 a 005 s tím, že poslední dvě jsou z desetikusové série pro Středočeský kraj a přijely už v novém barevném schématu PID. Za měsíc (25. července 2023) přijely další dvě jednotky 847.009 a 010 ze zmíněné série pro Středočeský kraj do Rakovníka. Obě následně 4. srpna 2023 vykonaly TBZ v úseku Kolín – Kostěnice a zpět a po několika zkušebních jízdách byly od 15. srpna 2023 nasazeny do zkušebního provozu s cestujícími v rámci turnusové skupiny 846 Oblastního ředitelství osobní dopravy Střed, pracoviště provozu Rakovník.
Snímek pořízený ve stanici Praha-Smíchov dokumentuje motorovou jednotku 847.009 na lince S9 Pražské integrované dopravy do Berouna přes Rudnou u Prahy v první den zkušebního provozu s cestujícími. V levé části snímku stojí odstavená lokomotiva Traxx MS3 388.217 společnosti RegioJet.
Text a foto Jiří Konečný
MUV 75 pro Liberty Ostrava
Nejen státní Správa železnic (SŽ), ale i průmyslové podniky a soukromí dopravci modernizují svůj park speciálních vozidel pro údržbu tratí a vleček. Počátkem srpna 2022 společnost CZ LOKO oznámila objednávku na tři nové motorové vozíky typu MUV 75. Jeden měl být dodán počátkem roku 2023 hutnímu kombinátu Liberty Ostrava, další dva pak v roce 2023 a 2024 společnosti JARO, s primárním určením pro hubení plevelů, které JARO zajištuje pro různé subjekty včetně Správy železnic. Jako první je během srpna 2023 dokončován v jihlavském závodě CZ LOKO stroj pro Liberty Ostrava, který by měl být označen MUV 75.051 (v návaznosti na 50 dodaných MUV 75 pro SŽ - viz Dokončení výroby speciálních vozidel MUV 75 pro SŽDC). Nasazen bude v areálu Liberty v Ostravě pro potřeby údržby rozsáhlé drážní infrastruktury vlečkového provozu spolu se stávajícími MUV starší konstrukce.
MUV 75.051 konstrukčně odpovídá strojům SŽ, z důvodu přísnějších emisních limitů je ale osazen spalovacím motorem Caterpillar C4.4 Stage V o shodném výkonu 130 kW. Přenos výkonu je hydrostatický, hnané jsou obě nápravy vozidla. V zadní části vozíku je umístěn hydraulický jeřáb Palfinger PK 9002-EH. Maximální rychlost vozidla je 75 km/h, celková hmotnost 14,7 t, rozvor náprav 5,2 m, délka přes ochranné nárazové ústrojí 8,97 m, nosnost nákladní plošiny 5 t. Z důvodu provozování na neveřejné vlečce nebude tento MUV osazen vozidlovou částí ETCS.
Při provozních zkouškách na vlečce CZ LOKO v Jihlavě byl 10. 8. 2023 zachycen MUV 75 pro Liberty Ostrava poblíž tankovací stanice depa ČD. Drážním úřadem mu bylo přiděleno EVN CZ-LIO 99 54 9 628 920-9.
Text a foto Daniel Brabenec
LTG Cargo rozvíjí intermodální spojení mezi Litvou a Polskem
Ještě před několika lety byla jediná železniční trať mezi Litvou a Polskem přes hraniční přechod Mockava/Trakiszki využívána v nákladní dopravě minimálně, obvykle jen jedním pravidelným vlakem denně, v roce 2012 se tam začaly objevovat první intermodální vlaky (viz Rok provozu kontejnerového vlaku Šeštokai Express). Jednalo se však o vlaky jen z překladiště Šeštokai u polských hranic, neboť tam končila trať s rozchodem 1435 mm. Situace se změnila po prodloužení normálněrozchodné trati Rail Baltica až do Kaunasu a otevření tamního intermodálního terminálu v červenci 2021.
První nepravidelná spojení mezi Kaunasem a „normálněrozchodnou“ Evropou byla zahájena ještě ve spolupráci majoritních dopravců LTG Cargo (firma vyčleněná z litevských státních drah v roce 2020 – viz Změny u litevského státního dopravce Lietuvos geležinkeliai) a PKP Cargo, ale rozhodující pro další rozvoj tohoto směru byl vznik nového dopravce LTG Cargo Polska (LTGPL), čili dceřiné společnosti litevského LTG Cargo.
Mateřská LTG Cargo pak společně s LTGPL rozjela na jaře 2022 zkušebně vozbu intermodálních vlaků Kaunas – Duisburg, přičemž dopravcem v Německu je LTE Germany. Díky velkému zájmu zákazníků se počet vlaků rychle ustálil na čtyřech párech týdně, přičemž mezi přepravovanými jednotkami převažují návěsy.
16. února 2023 začal zkušební provoz nové relace Kaunas – Sławków Euroterminal. Od června 2023 pak v této relaci jezdí dva páry vlaků týdně, do konce roku by měl přibýt pár třetí. Díky poloze Sławkówa na širokorozchodné trati z Ukrajiny toto spojení umožňuje propojení Litvy a Ukrajiny, které bylo před napadením Ukrajiny Ruskem realizováno obvykle přes Bělorusko. Ještě v létě 2023 přibude zastávka vlaku v Pruszkówě, což umožní propojení centrální části Polska s Pobaltím.
Zřejmě největším problémem, se kterým se nejen tyto vlaky potýkají, je nedostatek propustné výkonnosti na jednokolejné a neelektrizované trati od litevské hranice přes Suwałki do Sokółky a dále po jedné koleji, ale aspoň „pod dráty“, do Białystoku. Na neelektrizovaném úseku LTGPL využívá vlastní nebo pronajaté lokomotivy řad M62 a TEM2, které však mnohdy čekají dlouhé hodiny na volnou trasu. To byl i případ vlaku Kaunas – Duisburg se strojem M62-1663, který byl při mnohahodinovém čekání zvěčněn 4. července 2023 ve stanici Las Suwalski. První vůz vlaku přitom veze netradičně kontejnery Innofreight, které se vracejí do Polska po ukončení přeprav uhlí v těchto jednotkách z přístavu Klaipėda pro polské odběratele.
Text a foto Petr Štefek
Lokomotivy řady 744 pro DB Cargo Italia
Na jaře roku 2023 si nákladní dopravce DB Cargo Italia objednal u české lokomotivky CZ LOKO 4 lokomotivy řady 744. Tímto kontraktem se DB Cargo Italia stane již desátou společností, která využívá v Itálii pro práci na železnici lokomotivy produktové řady EffiShunter 1000. Jejich dodání je naplánováno ve dvou etapách, první dvě lokomotivy v polovině roku 2023, zbývající na konci roku 2023. Nasazeny budou na posunu v železničních uzlech a terminálech, případně na svoz vozů na neelektrizovaných tratích a vlečkách průmyslových podniků. O stejný typ lokomotiv projevila zájem i česká pobočka DB Cargo Czechia (DBCCZ), zejména z důvodu blížícího se termínu zahájení výhradního provozu pod ETCS v ostravské aglomeraci, kde DBCCZ zejména působí.
Konečná montáž lokomotiv pro DB Cargo Italia probíhá v jihlavském závodě CZ LOKO. Výroba prvních dvou byla zahájena na jaře roku 2023 a v CZ LOKO obdržely označení 744.154 a 744.155. V Itálii pak budou provozovány jako 744.034 a 744.035 (v návaznosti na předchozí do Itálie dodanou 744.033 (viz Třetí lokomotiva řady 744 pro italskou společnost Sangritana). Další v pořadí pro DB Cargo bude 744.156 (v Itálii 744.036), poslední pak dostane pořadové číslo z vyššího intervalu, neboť stroje 744.157 - 744.160 zakoupil norský pronajímatel Trainpoint Norway (viz Lokomotiva 744.144 pro Trainpoint Norway) a navazující čísla jsou již rezervována jiným dopravcům.
Na fotografii z 18. 7. 2023 je na zkušební jízdě zachycena v typickém nátěru DB Cargo 744.154 jako vlak Lv 54472 Jihlava - Havlíčkův Brod nedaleko cílové stanice. Na konci července 2023 by se pak měla vydat na cestu k majiteli do Itálie.
Text a foto Daniel Brabenec
Zbývající rakouské lokomotivy řady 1822 prodány do Polska
Lokomotivy řady 1822 (výkon 4400 kW, max. rychlost 140 km/h, celková hmotnost 82 t), přezdívané též „Brennerlok“, byly vyrobeny v počtu pěti kusů v letech 1990-1991, ale příliš dlouho se v provozu neudržely. Již v roce 2005 byly stroje č. 002 a 005 prodány do Polska, zbývající stroje byly odstaveny v roce 2007. Zatímco polské stroje byly v roce 2014 fyzicky zlikvidovány (viz Lokomotivy 1822-002 a 1822-005 sešrotovány), lokomotivy 001, 003 a 004 byly po delším odstavení v Rakousku znovu zprovozněny v roce 2015 (viz Lokomotivy rakouské řady 1822 se vrací do služby). Ale i tento provoz neměl dlouhého trvání a stroje opět stály bez užitku na vlečce v Krieglachu.
Nakonec ale i tyto tři stroje našly kupce v Polsku – společnost SKPL Cargo. Ten začal po jejich odkoupení organizovat přepravu z Krieglachu do Ostrówa Wielkopolského. Nejhorší byl technický stav stroje 1822.003, který neměl funkční potrubí průběžné brzdy, pro zapojení do vlaku tedy muselo být instalováno přenosné brzdové potrubí. Ostatní dvě lokomotivy měly brzdu funkční, ale podle podmínek rakouského přepravního povolení musely být přepravovány s vypnutou brzdou. Pro dostatečné obrzdění vlaku poskytl dopravce DB Cargo Czechia, který se podílel na české části přepravy, devět brzdicích vozů (2 Falns, 1 Fals a 6 Res).
Po sestavení vlaku, které proběhlo v Krieglachu večer 1. července, se celý konvoj vydal na cestu ráno 2. července, po přepřazích v Břeclavi a Chałupkách pak stroje dorazily do cílové stanice Ostrów Wielkopolski ráno 3. července. Dále by mělo následovat jejich zprovoznění pro účely nového majitele, tj. SKPL Cargo.
Na fotografii z 2. 7. 2023 je zachycena přeprava lokomotiv po rakouském území nedaleko stanice Neunkirchen - v čele je vlaková 187.341 (pronájem Railpool), dále stroje 1822.001, 003 a 004 a brzdicí vozy.
Text Petr Štefek, foto Kurt Gozdal
Třetí lokomotiva řady 744 pro italskou společnost Sangritana
Italská společnost Sangritana odkoupila v roce 2020 od českého výrobce CZ LOKO dvě lokomotivy řady 744, původně určené pro dopravce Mercitalia Rail (viz Dva stroje EffiShunter 1000 pro dopravce Sangritana). Do Itálie byly z jihlavského závodu CZ LOKO odeslány 744.115 a 744.116 dne 14. 7. 2020 a 24. 7. 2020 si majitel nové lokomotivy, v Itálii přeznačené na 744.010 a 744.011, převzal na nákladovém nádraží Contrada Saletti u obce Paglieta. Při této příležitosti se uskutečnila i slavnostní prezentace lokomotiv jak za přítomnosti zástupců Sangritany, tak i představitelů regionu Abruzzo. Obě lokomotivy byly pořízeny za 4,4 milionu eur.
Sangritana, která je nákladním železničním dopravcem, plánovala nasadit obě lokomotivy spojené ve dvoučlenném řízení na přetahy vlaků s novými automobily z automobilky FCA v Melfi do železniční stanice Foggia, kde probíhá přepřah na elektrické lokomotivy. K prvnímu nasazení na neelektrizované trati z terminálu San Nicola di Melfi, který se nachází v těsné blízkosti automobilky severně od Melfi, do stanice Foggia došlo 21. 9. 2020, do té doby tyto vlaky přepravovala výlučně státní Mercitalia Rail. Jen pro zajímavost lze uvést, že v roce 2021 na vozbu vlaků na této trati začala nasazovat své nové lokomotivy řady 744 i Mercitalia Rail.
Pro rozšiřující se aktivity si Sangritana v roce 2022 objednala u CZ LOKO další lokomotivu řady 744. Její výroba byla zahájena v jihlavském závodě CZ LOKO na počátku roku 2023 a v druhé polovině června 2023 byla postupně dokončována. Její české označení je 744.153, italské pak 744.033. Do Itálie by měla odjet na počátku července spolu s v České Třebové vyráběnou 741.762 pro CLF (viz Stroje řady 741.7 stavební společnosti CLF). 744.033 bude nasazena v terminálu Saletti severně od města Atessa, kde Sangritana zajištuje posun a ve spolupráci se spedicí Bertani Trasporti od listopadu 2022 i přepravu vlaků s automobily ze závodu Atteca do terminálu Verona Quadrante Europa.
Na fotografii z 23. 6. 2023 se představuje 744.033 (dočasně označená jako 744.153) při návratu ze zkušební jízdy do Havlíčkova Brodu v mezistaničním úseku Havlíčkův Brod - Šlapanov.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
21. 9. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3