SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Provoz RegioJetu na vídeňské letiště Schwechat
V loňském roce začal soukromý dopravce RegioJet s některými vlaky, které byly původně trasovány pouze do Vídně na hlavní nádraží (Wien Hbf), zajíždět až na vídeňské letiště Schwechat (Flughafen Wien). Jednalo se o vlaky 1033 a 1037 ve směru na letiště a vlak 1034 ve zpátečním směru. Provoz byl zahájen 16. června 2022 s tím, že RegioJet je vozil na vlastní podnikatelské riziko.
Od změny GVD, která nastala 11. prosince 2022, jezdí směrem na letiště už tři spoje RegioJetu: 1029, 1033 a 1037. Zpět jsou výchozí z letiště vlaky: 1030, 1034 a 1028. Provoz vlaků je v tomto GVD dotován městem Brnem, které tak získalo přímé vlaky na letiště ve Vídni. Vlaky RegioJetu jsou ve Vídni vedeny úvratí přes hlavní nádraží, k čemuž je využíván stroj řady 1142 dopravce Steiermarkbahn (StB), který je současně dopravcem vlaků RegioJetu na území Rakouska. Mezi železničními stanicemi Břeclav a Wien Hbf je tak v čele vlaku stroj RegioJetu řady 386 (Traxx MS2), nebo některý z pronajatých Vectronů řady 193 od společnosti ELL. V úseku Wien Hbf – Flughafen Wien jsou vlaky vedeny lokomotivou řady 1142 StB a lokomotiva RegioJetu zůstává v závěsu vlaku. Od nového GVD se zvažovala trasa bez úvratě přes čtvrť a zastávku Oberlaa, ale zatím tyto vlaky jezdí ve Vídni úvratí. Jen pro úplnost dodejme, že lokomotivy řady 388 (Traxx MS3) zatím nemají v Rakousku povolen provoz a RegioJet je na vlaky do Vídně nemůže nasadit.
Na snímku z 28. prosince 2022 je zachycen stroj 1142.578 v čele vlaku RJ 1034 Flughafen Wien – Praha hl. n. po příjezdu do stanice Wien Hbf.
Text a foto Jiří Konečný
Modernizované lokomotivy řady 742.65 pro ZSSK Cargo
Slovenský nákladní dopravce Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSKC) uzavřel 9. 6. 2022 s českou společností CZ LOKO smlouvu na modernizaci 20 kusů lokomotiv řady 742 s případnou opcí na dalších 20 vozidel, přičemž opci lze uplatnit nejpozději do 31. 3. 2024. Celková cena za rekonstrukci 20 lokomotiv na typ EffiShunter 1000M je 40 348 000 eur, cena za jednu lokomotivu bez ETCS je 1 975 000 eur, lokomotiva s ETCS pak přijde na 2 187 000 eur (všechny ceny jsou bez DPH). Smluvně je objednáno 16 lokomotiv bez ETCS a 4 s ETCS, napevno je montáž ETCS požadována do 7. a 8. vyrobené lokomotivy (742.657 a 658, dále budou mobilní částí ETCS osazeny dva poslední vyrobené stroje). První dvě lokomotivy budou zrekonstruovány v Česku, zbývajících 18 zrealizuje chorvatský TŽV Gredelj Záhřeb (podnik ze skupiny Budamar) z celků dodaných výrobcem. Lokomotivy ponesou označení 742.651 - 742.670, které navazuje na původní nerekonstruované stroje řady 742.6 provozované ve slovenském železničním stavitelství nebo armádě (a končící 742.646 v majetku ŽSR).
Stejně jako v případě již vyrobených lokomotiv řady 742.71, kterým 742.65 svým provedením odpovídají, jsou vybrané lokomotivy 742 ZSSKC přistavovány na demontáž do firmy WYNX Pool v Kutné Hoře, odkud jsou do České Třebové převáženy jen holé rámy, podvozky a nádrže. V České Třebové jsou tyto součásti naloženy na kamion a převezeny do Záhřebu, kde se uskutečňuje jak úprava rámu, tak následná kompletace jednotlivých lokomotiv z montážních celků vyrobených v Česku. První rám pro 742.653 byl z České Třebové do Chorvatska odeslán v druhé polovině srpna 2022. Výjimkou v tomto procesu jsou stroje 742.651 a 652, jejichž výroba byla na podzim 2022 zahájena v závodě CZ LOKO v Jihlavě, úprava rámu a repase podvozků se uskutečnila v provozovně v České Třebové. Výrobně dokončovány jsou na počátku roku 2023, po zkušebních jízdách a TBZ je čeká předání zákazníkovi. Pohon lokomotiv zajišťuje spalovací motor Caterpillar 3508C o výkonu 1000 kW, který je spojen s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 560-6. Ten napájí usměrněným proudem 4 trakční motory ČKD TE 015 (změna z typu TE 005). Celková délka lokomotivy přes nárazníky je 14220 mm, maximální rychlost 100 km/h, celková hmotnost 70 t.
Na snímku z 17. 1. 2022 je zachycena 742.651 ještě s dočasným EVN 92 54 2742 651-3 a chybným VKM SK-ZSSK (které je přiděleno slovenskému osobnímu dopravci a ne Cargu) na zkušební jízdě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu pár kilometrů před cílovou stanicí.
Text a foto Daniel Brabenec
Rekonstruované „německé rosničky“ ve službách TSR Czech Republic
Lokomotivy řady 710 nebyly v Česku tolik využívané pro modernizace jako na Slovensku, přesto i u nás se uskutečnila přestavba téměř dvou desítek strojů jak pro tuzemské, tak zahraniční zákazníky. Rekonstrukce v Česku prováděly dvě společnosti - ŽOS Nymburk a ČMKS-JLS Jihlava (dnešní CZ LOKO), přičemž druhá jmenovaná využívala k pohonu modernizovaných lokomotiv především motory firmy Caterpillar. Dva z těchto strojů si objednala také německá ocelárna EKO Stahl Eisenhüttenstadt (viz Lokomotivy řady 711.8 pro EKO Stahl Eisenhüttenstadt), kam byly pod českým označením 711.801 a 711.802 (a s vnitropodnikovými čísly 31 a 32) dodány v prosinci roku 2001. EKO Stahl, později začleněný do skupiny ArcelorMittal, začal po roce 2015 prostřednictvím své dopravní firmy AMEH Transport modernizovat lokomotivní park nákupem hybridních lokomotiv Gmeinder DE 75 a obě „rosničky“ byly po jejich dodání nabídnuty k prodeji. Stroj 711.802 byl přitom ještě v roce 2021 na vlečce v Eisenhüttenstadtu sporadicky nasazován do provozu.
Obě lokomotivy v roce 2021 odkoupila společnost TSR Czech Republic, zabývající se především zpracováním kovového odpadu. Ta spadá pod nadnárodní TSR Group, která je součástí německého koncernu Remondis. V lednu 2022 byly postupně obě převezeny kamiony z Německa do Pardubic, kde se ve firmě TRAK Rail podrobily opravě v rozsahu periodické prohlídky a úpravám nutným pro schválení k provozu v Česku. Jednalo se zejména o součásti brzdového systému, výměnu návěstního osvětlení, původní kulaté nárazníky byly nahrazeny typem schváleným k používání v Česku. Opravy a přelakování se dočkala i samotná kabina strojvedoucího včetně obnovy všech částí interiéru, podlahy, sedaček a pultů strojvedoucího. Demontováno bylo naopak německé dálkového ovládání, aby byly lokomotivy shodné s typem schváleným v Česku. Oba stroje byly opatřeny novým červeným lakem s bílým pruhem, na čelech kapot zalomeným do V.
Po uvedení lokomotiv do stavu typově odpovídajícímu řadě 711.7 byly obě přeznačeny na 711.704 a 711.705, v návaznosti na poslední pro Česko vyrobenou 711.703. Oprava 711.705 byla dokončena v listopadu 2022 a v jeho druhé polovině byla přepravena do železniční stanice Hradec Králové-Slezské předměstí, kam je vlečka TSR Hradec Králové zaústěna. Druhá lokomotiva 711.704 byla přivezena s několika závažnějšími závadami, čímž se její oprava prodloužila až do roku 2023. Po jejím dokončení zamíří do závodu TSR Czech Republic v Plzni.
Na fotografii z 27. 12. 2022 se představuje 711.705 v areálu závodu TSR Czech Republic v Hradci Králové, který se stal od konce listopadu 2022 jejím domovem.
Text a foto Daniel Brabenec
Po letech se lokomotiva řady 150 opět objevila v nákladní dopravě
Lokomotivy řady 150 byly vyrobeny v roce 1978 plzeňskou Škodou pro využití v rychlíkové osobní dopravě, což původně platilo i pro stroje řady 151 a 150.2, které vznikly úpravami původních lokomotiv. Postupný příchod nových lokomotiv však vede k nasazování těchto dříve elitních vozidel na méně významné výkony, případně jsou Českými drahami (ČD) pronajímány i jiným dopravcům, nově dokonce pro nákladní dopravu.
V minulosti už lokomotivy řady 150 byly příležitostně v nákladní dopravě využívány, ale bylo to ještě v době, kdy se ČD zabývaly současně osobní i nákladní dopravou. Dokonce pravidelně byla lokomotiva této řady nasazována na kontejnerové expresy Praha-Uhříněves – Otrokovice a zpět (viz Řada 150 v nákladní dopravě). To však bylo naposledy v roce 2006 a od té doby (i v důsledku vyčlenění nákladní dopravy do nově založené firmy ČD Cargo v prosinci 2007) byly věrné osobní dopravě.
Nečekaně se však stroj 150.225 objevil v čele nákladního vlaku 3. ledna 2023. Jednalo se o vlak dopravce ReViRail CZ, kterým bylo přepravováno 38 prázdných vozů Faccs z Plzně do Hranic. Jde o soupravu, která se krátkodobě v závěru roku 2022 používala pro vozbu hnědého uhlí z Března u Chomutova do Plzně. Během noci z 2. na 3. ledna byly vozy na dvakrát přetaženy strojem 751.036 z Plzně do Berouna seřaďovacího nádraží, kde už do čela celého vlaku mohla nastoupit stejnosměrná lokomotiva 150.225. Ve Velimi byla souprava rozšířena ještě o dva spojovací vozy Habfis, které se vydaly na údržbu do Ostravy.
Uvedený vlak Pn 52898 Plzeň hlavní nádraží - Hranice na Moravě v čele se stroji 150.225 ČD a 751.036 ReViRail CZ je zvěčněn na fotografii pořízené v úseku Praha-Radotín – Odb Tunel.
Text Petr Štefek, foto Dalibor Palko
Rok 2022 přinesl další změny na bývalé trase KBD
Útlum těžby uhlí v dolech OKD, kde je od roku 2021 činný už poslední důl – ČSM ve Stonavě, vede i k postupné redukci navazující drážní infrastruktury. Po zastavení provozu v úseku bývalé Košicko-bohumínské dráhy (KBD) mezi odbočkou Rychvald a Bohumínem v listopadu 2019 (viz Po 150 letech byl ukončen provoz na části Košicko-bohumínské dráhy) došlo během roku 2022 k dalším úpravám této trasy, které znamenají nejen redukci kolejiště, ale i změnu zabezpečení.
Již v předchozích letech docházelo k postupné redukci kolejí ve stanici Doubrava, která měla ještě na počátku tisíciletí 12 dopravních kolejí a mnoho dalších manipulačních kolejí. V cílovém stavu zůstala ve stanici, která teď připomíná spíše odbočku, pouze jediná dopravní kolej. 2. května 2022 pak bylo ve stanici vypnuto reléové zabezpečovací zařízení WSSB GS II-IB z roku 1965, současně bylo aktivováno nové elektronické stavědlo ProES. To bylo nadále ovládáno z budovy doubravského stavědla, odkud byla rovněž od roku 2001 dálkově řízena Orlová a Rychvald (viz Dálkové ovládání stanice Orlová a odbočky Rychvald).
K další významné změně došlo 1. prosince 2022, kdy bylo vypnuto zabezpečovací zařízení odbočky Rychvald a tato odbočka přestala fakticky existovat. Nyní jde o místo na širé trati mezi Orlovou a Heřmanicemi, byť vyloučená kolej směrem na Bohumín stále fyzicky existuje. K témuž dni bylo v Orlové (včetně obvodu Poruba na Báňské dráze) aktivováno nové elektronické stavědlo ProES firmy INTERsignal, které nahradilo původní stavědlo MODEST z roku 1996. V novém zabezpečovacím zařízení je už však v Orlové pouze jedna dopravní kolej, ostatní koleje jsou jen manipulační. Při jízdě mezi Karvinou-Doly a Heřmanicemi tak už není žádná stanice, kde je možné křižování vlaků. Křižovat lze v podstatě na trati, kdy jeden vlak může jet mezi Karvinou-Doly a Doubravou po traťové koleji a druhý alternativní trasou přes důl ČSA. Dvě dopravní koleje zůstaly v Orlové-Porubě, takže na Báňské dráze lze mezi Doubravou a Ostravou hlavním nádražím (obvod střed) křižovat stále v Porubě, Josefově jámě a Zárubku.
Současně s tím bylo k 1. prosinci 2022 opuštěna budova stavědla v Doubravě, neboť nově je stanice (včetně Orlové a Orlové-Poruby) dálkově ovládána výpravčím ze stanice Karviná-Doly. Tato stanice se také ke stejnému datu stala místo Doubravy dirigující stanici pro zjednodušené řízení drážní dopravy na regionální trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, ale v cílovém stavu se má dirigující stanicí stát v roce 2023 Zárubek.
Paradoxně jsou sice z Karviné-Dolů dálkově ovládány jiné dopravny, ale stanice samotná je řízena ze stavědla sousední stanice Darkov, které je umístěno v 9. patře někdejšího „prádla“ (slangový výraz pro úpravnu uhlí) uzavřeného dolu Darkov. S výškou 37,7 m nad temenem kolejnice jde zřejmě o nejvýše umístěnou dopravní kancelář v Česku. Tento objekt je ve správě státního podniku DIAMO, který zatím řeší jeho další budoucnost a tím i umístění řídicího stavědla pro stanice Darkov a Karviná-Doly.
Na horním snímku z 22. října 2022 je zachyceno doubravské zhlaví stanice Orlová, tj. v době, kdy byly ve stanici ještě dvě dopravní koleje (č. 1 a č. 4, mezi nimi ležící druhá staniční kolej byla vytrhána již před několika lety). Na prostřední fotografii pořízené 19. prosince 2022 je zdokumentován již nepoužívaný pult staničního zabezpečovacího zařízení WSSB v Doubravě, na stole vpravo od pultu se nacházelo ovládací pracoviště pro Orlovou (včetně Poruby) a odbočku Rychvald. Ze snímku je zřejmé, že již dříve byly z pultu odebrány některé koleje, přičemž bylo výhodně využito systému „domino“, pomocí kterého je reliéf kolejiště sestaven z čtvercových elementů a je tak možné relativně jednoduše upravit pult při změně konfigurace kolejiště. Na dolní fotografii z téhož dne je budova doubravského stavědla (kde je umístěn výše uvedený pult), které je již od začátku prosince neobsazeno výpravčím a jako nepotřebná stavba ji zřejmě dříve či později čeká likvidace.
Text a foto Petr Štefek
Lokomotiva 723.718 pro Třinecké železárny
Po tříleté přestávce pokračují v tomto roce Třinecké železárny v modernizaci svého lokomotivního parku dalším rekonstruovaným strojem řady 723.7. Na konci roku 2022 přebírají od CZ LOKO v pořadí již šestou lokomotivu této řady s označením 723.718. Díky tomu byl v tomto podniku snížen počet strojů původní řady 740 jen na několik posledních zbývajících kusů. V současnosti vlastní Třinecké železárny lokomotivy 723.701, 703 (viz Druhá lokomotiva řady 723.7 pro Třinecké železárny), 705, 708 a 716. Všechny uvedené pohání spalovací motor Caterpillar C18 o výkonu 522 kW (splňující ekologickou normu Stage IIIA a 723.716 přísnější Stage IIIB). Stroj 723.718 je ale osazen modernějším a ekologičtějším motorem splňujícím emisní normu Stage V. Z důvodu požadavku na průjezd oblouky o malém poloměru jsou všechny lokomotivy 723.7 Třineckých železáren opatřeny plochými tornami, umožňujícími větší natočení podvozků vůči hlavnímu rámu.
Ke konci roku 2022 tak provozují Třinecké železárny 17 modernizovaných lokomotiv poháněných spalovacím motorem Caterpillar. Jedná se o stroje z produkce ČKD Praha původních řad 729 a 740. Po provedených rekonstrukcích se jedná o dvě lokomotivy řady 724.7, sedm řady 724.8, dvě 729.7 a šest 723.7 (po započtení 723.718). V případě dalších modernizací lokomotiv řady 740 se Třinecké železárny hodlají orientovat již jen na řadu 723.7.
Při návratu ze zkušební jízdy a následném posunu v obvodu jihlavského depa je 13. 12. 2022 zachycena 723.718, čekající na uvolnění koleje za výhybkou tankujícím motorovým vozem 814.071, aby mohla zajet na vlečku CZ LOKO.
Text a foto Daniel Brabenec
Vectrony Rolling Stock Lease pro Budamar Group
V polovině prosince roku 2022 obdržela slovenská leasingová společnost Rolling Stock Lease (RSL, dříve působící pod názvem S Rail Lease) od německého výrobce Siemens Mobility další dva objednané Vectrony (383.223 a 383.301) určené pro pronájem společnosti Budamar Group a jejichž provozovatelem se stane dopravce Lokorail, začleněný do této skupiny. Po dodání poslední nasmlouvané lokomotivy bude Budamar, respektive dopravce Lokorail, provozovat 15 Vectronů - 5 vlastních s označením 383.211 - 215 (registrovaných na držitele Slovenská plavba a prístavy - SPAP) a 10 najatých od RSL. Vectrony RSL jsou podle výbavy pro provoz v různých zemích rozděleny na dvě skupiny: 383.216 - 383.223 s výbavou A17 (DE-AT-PL-CZ-SK-HU-RO-SI-HR) a 383.301 a 383.302 s výstrojí A35 (DE-AT-PL-CZ-SK-HU-RO-SI-HR-IT), která navíc umožnuje nasazení těchto strojů v Itálii (případně je možné tuto verzi doplnit o bulharský a srbský paket). První stroje pro Budamar - 383.216 a 217 - byly dovezeny do Bratislavy 25. 2. 2022, následoval 383.218 na konci června 2022, 383.219 a 220 na konci července 2022, na konci října 2022 to byly 383.221 a 222, v polovině prosince 2022 pak 383.223 a 301 a poslední 383.302 byl dopraven na Slovensko 22. 12. 2022.
Z výrobního závodu v Mnichově přijížděly všechny Vectrony SRL v bílém provedení. Některé stroje byly provozovány v tomto výrobním nátěru, od konce června do prosince postupně obdržely počínaje 383.218 polepy v barevném provedení dle přání zákazníka. Najaté Vectrony byly na rozdíl od těch pro SPAP opatřeny polepy v červené, oranžové a černé barvě, u prvních pěti navíc se zachováním nezakrytých částí původního bílého nátěru na čelech. Stroje 383.216 - 220 nesou na bočnicích obrazy slovenských mostů, později polepené 221 a 222 zobrazují významné slovenské hrady. 383.216 a 217 jezdily až do listopadu 2022 bez polepů v bílé barvě.
Ke konci roku 2022 RSL celkově pronajímá 46 lokomotiv Vectron (se započtením ještě nedodané 383.302). 10 strojů řady 383.1 si najímá Železničná spoločnosť Slovensko, 10 řady 383.2 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 16 s německou registrací ČD (193.681-690, 695-696, 698, 699, 769, 963) a 10 (8x 383.2 a 2x 383.3) pak skupina Budamar. Příští rok by měly pokračovat dodávky dalších lokomotiv pro ČD, které uzavřely s RSL rámcovou smlouvu s možností pronajmout si až 50 Vectronů s možností následného odkupu.
Na horní fotografii z 16. 12. 2022 jsou zachyceny lokomotivy 383.301 a 383.223 v depu Bratislava východ krátce po příjezdu na Slovensko ve společnosti 363.142 ZSSK Cargo. Na dolním snímku projíždí 383.221 v novém polepu Budamar s grafickým ztvárněním bratislavského hradu (polep na ni byl aplikován o dva dny dříve) s nákladním vlakem relace Ladce - Slovenské Nové Mesto v traťovém úseku Štrba - Važec.
Text Daniel Brabenec, horní foto Pavel Polák, dolní foto Jiří Kubát
Nasazení nových elektrických jednotek Pesa u dopravce RegioJet ÚK
Nový grafikon vlakové dopravy 2022/2023, který začal platit od 11. prosince 2022, přinesl celou řadu změn. Jednou z nich bylo také nasazení nových dvousytémových (3 kV DC a 25 kV, 50 Hz AC) částečně nízkopodlažních elektrických jednotek Elf.eu řady 654/954 z produkce polské společnosti PESA Bydgoszcz do pravidelného provozu s cestujícími. Dopravce RegioJet ÚK si u Pesy objednal celkem 7 dvouvozových jednotek pro provoz na regionálních spojích v Ústeckém kraji, kde nahradí dvoudílné motorové jednotky řady 628/928 odkoupené od DB Regio.
Nové jednotky mají celkovou délku přes spřáhla 52 040 mm, v každé bočnici jsou umístěny vždy jedny dvoukřídlé nástupní dveře ve výšce 550 mm nad TK a celkový počet míst k sezení ve 2. vozové třídě je 138. Dalších 16 míst k sezení nabízí sklopné sedačky v prostoru na přepravu jízdních kol, kočárků nebo invalidních vozíků. Díl vozidla s řadovým označením 654 má oba dvounápravové podvozky hnací a díl s řadovým označením 954 (během zkoušek v ZC VUZ ještě nesl řadové označení 655) má oba dvounápravové podvozky běžné, ale je vybaven některými komponenty trakční výzbroje jako je sběrač proudu, trakční transformátor, nebo měnič pomocných pohonů. Jednotka má trvalý výkon 1 600 kW a dosahuje maximální rychlosti 160 km/h. Nasazeny jsou na následujících linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK): U5 Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most, U7 Děčín - Velké Březno - Ústí nad Labem a U13 Most - Žatec západ. Od nového GVD jsou zatím nasazeny tři jednotky (001, 003, 004), další čtyři vyjedou do provozu během ledna 2023, přičemž 6 jednotek bude zajišťovat obsluhu výše uvedených linek a jedna bude záložní.
Snímek pořízený ráno 18. prosince 2022 v Mostě zdokumentoval novotou vonící jednotku 654/954.003 RJ připravenou k odjezdu na vlaku 6503 na lince U13 DÚK do cílové stanice Žatec západ.
Text a foto Jiří Konečný
Změny v lokomotivním parku společnosti Čepro
V samém závěru roku 2021 vyhlásila společnost Čepro výběrové řízení na dodání modernizované lokomotivy pro sklad Šlapanov v roce 2022, s opcí na další stejného typu pro sklad Sedlnice s předpokládaným termínem dodání v roce 2024. Vítězem velmi krátkého výběrového řízení se stala společnost CZ LOKO s lokomotivou typu EffiShunter 600. Smlouva na koupi lokomotiv byla podepsána 23. 3. 2022, celková cena za oba stroje v případě uplatnění opce činí 67 693 040,- Kč bez DPH, za první 723.7 pak 33 846 520,- Kč bez DPH. Opci lze čerpat do 30. 6. 2023, s dodáním druhé lokomotivy do 30. 11. 2024. Předpokládaný termín převzetí první lokomotivy zákazníkem pak byl stanoven na listopad 2022. Objednaný EffiShunter 600 je poháněn méně výkonným spalovacím motorem Caterpillar C18 o výkonu 522 kW, splňujícím ekologickou normu Stage V. Do Šlapanova byla 723.719 dopravena z výrobního závodu CZ LOKO v Jihlavě 16. 12. 2022, v pondělí 19. 12. 2022 se uskutečnil zácvik obslužného personálu Čepra.
Pro společnost Čepro se jedná již o třetí lokomotivu řady 723.7. První 723.709 byla podle zadávacích podmínek výběrového řízení plánována do skladu v Mstěticích, nakonec ale byla v prosinci 2018 dodána do Hněvic. Druhá v pořadí 723.717 našla počátkem srpna 2020 domov ve skladu Loukov. Hněvická i loukovská 723.7 jsou osazeny silnějším spalovacím motorem Caterpillar C27 o výkonu 709 kW, splňujícím v té době přípustnou mírnější ekologickou normu Stage IIIA.
Na začátku prosince 2021 byla do CZ LOKO v České Třebové přistavena na hlavní opravu 709.501 ze skladu Sedlnice. Ta jako první z lokomotiv řady 709.5 Čepro obdržela při opravě nový modrozelený korporátní nátěr společnosti. Po dokončení opravy už se nevrátila do Sedlnic, ale 12. 12. 2022 byla převezena z České Třebové do skladu Včelná, kde do té doby sloužila nejslabší lokomotiva ve vozidlovém parku Čepra 703.670.
Z důvodu dodání 723.719 do Šlapanova zamíří zdejší 740.326 do skladu v Cerekvici. Sklad Šlapanov, do kterého byla předána v polovině prosince 2015 rovnou po rekonstrukci v CZ LOKO Česká Třebová, opouští po 7 letech provozu na místní vlečce. 703.670, která byla Čeprem zakoupena v roce 2010 také od společnosti CZ LOKO, čeká vyřazení z činné služby a případný odprodej. Lokomotivy 716.510 a výhledově i 708.014 (při uplatnění opce na další 723.7) budou v Čepru plnit funkci záložních strojů, možný je i jejich odprodej pro nadbytečnost.
V roce 2019 CZ LOKO vyhrálo pětiletou smlouvu na údržbu a opravy všech lokomotiv Čepro (s účinností od října 2019), kterých bylo v té době celkem 12. Od poloviny prosince 2022 se s příchodem 723.719 dočasně rozšířil počet vozidel na 13. Čepro k tomuto datu vlastní tři lokomotivy řady 723.7, dvě 740.3 (Mstětice, Šlapanov/Cerekvice), jednu 708 (Hájek), jednu 716.5 (Cerekvice), čtyři 709.5 (Smyslov, Třemošná, Sedlnice, Včelná), jednu 794 (Střelice) a jednu 703.
Horní snímek z 13. 12. 2022 zachycuje odjezd lokomotivy 723.719 z vlečkového kolejiště depa v Jihlavě na zkušební jízdu do Havlíčkova Brodu. Na dolní fotografii z 10. 10. 2022 se představuje 709.501 po dokončení opravy v České Třebové krátce před odjezdem na nové působiště.
Text a horní foto Daniel Brabenec, dolní foto Pavel Polák
Nové lokomotivy TRAXX3 MS RegioJet nasazeny do postrkové služby
Postupné navyšování počtu vlakových spojů a s tím spojená zvýšená potřeba hnacích vozidel vedla dopravce RegioJet (RJ) k uplatnění opce, sjednané se společností Bombardier (a následně převzaté po jejím prodeji francouzským Alstomem) na dodávku dalších lokomotiv TRAXX3 MS. Do prosince 2021 měly být dodány tři lokomotivy 388.216 - 218, které byly v té době již vyrobené, a do budoucna se měl jejich počet ještě navýšit. K 10. 12. 2021 došlo ke schválení typu lokomotivy TRAXX3 MS u evropské agentury ERA pro Česko a všechny sousední země s výjimkou Rakouska. Z tohoto důvodu jak RJ, tak ČD Cargo nově objednané lokomotivy do schválení pro provoz v Rakousku od Alstomu nechtěli převzít. Zároveň byla sjednávána pro lokomotivy TRAXX3 MS rakouská finanční dotace, podmíněná registrací a provozem lokomotiv v této zemi. K průlomu v této záležitosti došlo až začátkem prosince 2022 a tak nejprve RJ a následně i ČD Cargo v polovině prosince 2022 své lokomotivy dopravili do Česka. Stroje 1388.216 - 218 (s čtyřmístným rakousko-českým označením s ponecháním řady 388 místo 188) odjely 14. 12. 2022 z výrobního závodu v Kasselu a přes Bad Schandau pokračovaly na licenci DBCCZ do Děčína spolu s přepravovanou lokomotivou 189.156. Z Děčína již směřovaly na licenci RJ do Prahy-Smíchova, kam dojely po jedné hodině ranní dalšího dne. Dodání dalších opčních lokomotiv řady 388 Alstom je prozatím odsunuto, i když RJ podniká v tomto směru potřebné kroky.
V brzkých ranních hodinách 15. 12. 2022 se přesunuly lokomotivy 1388.216 a 218 do Kutné Hory a 1388.217 do Brna-Maloměřic k výkonu veřejné přípřežní a postrkové služby SŽ (VPS) na rameni Kutná Hora - Brno-Maloměřice. Tuto službu zajišťuje RegioJet po dobu trvání výlukové činnosti na koridorové trati Pardubice - Brno-Maloměřice z důvodu vozby odklonových vlaků po trati přes Havlíčkův Brod. Podle „Provozního opatření k zajištění veřejné přípřežní a postrkové služby“ byly na tyto postrky určeny 4 lokomotivy Vectron. V říjnu 2022 došlo po provedených měřeních také ke schválení strojů TRAXX3 MS na tyto výkony v různé kombinaci dvou činných lokomotiv TRAXX3 MS, TRAXX MS2e nebo Vectron. Změnou zmíněného provozního opatření z 11. prosince 2022 je tak umožněno nasazení řady 388 (1388.2) na VPS. Z pohledu RJ je nasazení těchto schválených vozidel provozní nutnost, neboť na konci roku 2022 končí pronájem dvou Vectronů od ELL a v průběhu ledna dalších dvou od stejné společnosti, přičemž kvůli zvýšené poptávce nejsou k dispozici žádné jiné vhodné lokomotivy. Od konce ledna 2023 budou u RJ nasazovány již jen dva najaté Vectrony a 4 nasmlouvané stroje na VPS musí RJ doplnit vozidly řady 388.2 (1388.2). Primárně jsou ale stroje řady 1388.2 určeny na vozbu expresů mezi Prahou, Vídní a Budapeští, v nasazení v Rakousku jim zatím brání nefunkční mobilní část zabezpečovače ETCS na vozidlech.
Na fotografii z 15. 12. 2022 je zachycen stroj 91 81 1388 218-0 v železniční stanici Havlíčkův Brod při čekání na svůj první výkon ve VPS. Tím se stal Nex 47709 dopravce CER z Děčína do Štúrova, vedený strojem 186.356. Na postrkové službě se na tomto vlaku postupně vystřídaly 1388.216 v úseku Kutná Hora - Leština u Světlé a 1388.218 v úseku Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
1. 2. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3