SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Transporto Ferroviario Toscano kupuje první lokomotivu EffiShunter 1000
Na konci září 2022 opustila brány závodu CZ LOKO v Jihlavě druhá lokomotiva řady 744 dokončená v tomto měsíci pro zákazníka z Itálie. Zatímco 744.147, jejíž výroba byla ukončena v první polovině září, je již šestou lokomotivou tohoto typu pro nákladního dopravce Dinazzano PO (viz Společnost Dinazzano PO pokračuje v nákupu lokomotiv řady 744), nyní exportovaná 744.149 směřovala k zcela novému zákazníkovi Transporto Ferroviario Toscano se sídlem ve městě Arrezo ve stejnojmenném regionu. Ze zakázek na Effishunter 1000 pro rok 2022 tak společnosti CZ LOKO zbývá během podzimu dokončit výrobu 744.148, určené stejně jako 744.147 pro Dinazzano PO.
Transporto Ferroviario Toscano (TFT) je železniční nákladní a osobní dopravce skupiny LFI (La Ferroviaria Italiana), působící v různých obměnách jak názvů společnosti, tak vlastnické struktury od roku 1914 v regionech Arezzo a později i Siena. 744.149, v Itálii přeznačená na 744.032, bude sloužit k posunu a případnému odvozu neprovozních osobních vlaků z tratí Arezzo - Stia a Arezzo - Sinalunga, případně i na některých výkonech v nákladní dopravě. TFT je ve skupině LFI pouze dopravcem, údržba železniční infrastruktury včetně potřebných vozidel spadá od roku 2015 přímo pod LFI.
Na fotografii z 30. 9. 2022 je zachycena 744.149 v obvodu železniční stanice Břeclav, připravená k odvozu Vectronem 193.284 pod křídly dopravce WLB dále přes Rakousko do Itálie ke svému majiteli.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Společnost Dinazzano PO pokračuje v nákupu lokomotiv řady 744
Itálie je přes snahy společnosti CZ LOKO o expanzi do dalších evropských zemí i nadále největším odbytištěm pro lokomotivy řady 744.1. Nezměněná situace přetrvává i v roce 2022, kdy si mimo jiných zákazníků z této země objednala další dvě nové lokomotivy také dcera dopravního svazu TPER - nákladní dopravce Dinazzano PO. Touto objednávkou se počet lokomotiv EffiShunter 1000 u jmenované společnosti zvýší na šest kusů. První dvě lokomotivy pro Dinazzano PO, v Itálii označené jako 744.006 a 744.007, opustily Česko koncem srpna 2019, počátkem léta 2020 následovala 744.013 a o rok později i 744.027. Na podzim letošního roku jsou pro tohoto dopravce dokončovány 744.030 a 031 (u výrobce označené 744.147 a 148). Hlavní pracovní náplní těchto strojů je posun na terminálech nebo vozba lehčích vlaků po neelektrizovaných tratích v rámci regionu Emilia Romagna.
Po téměř půlroční přestávce, kdy byly na jaře roku 2022 dokončeny stroje 744.146 (744.029) pro Mercitalia Shunting & Terminal a 744.150 společnosti Subterra (viz „Kanárek“ 744.150 pro stavební společnost Subterra), začínají být na konci prázdnin v jihlavském závodě CZ LOKO dokončovány další lokomotivy řady 744.1. Jako první opustil Jihlavu 6. 9. 2022 stroj 744.144 pro norskou společnost Trainpoint Norway (viz Lokomotiva 744.144 pro Trainpoint Norway), který je primárně určen pro provoz ve Švédsku. Následně vyjela na zkušební jízdy i první z dvojice lokomotiv pro Dinazzano PO - konkrétně 744.030. Během podzimu je plánováno dokončení 744.031 a další italské 744.032, čímž se téměř završí výroba první padesátky Effishunterů 1000 (pořadová čísla 101 až 150, přičemž zůstává neobsazeno číslo 136, rezervované původně pro nakonec neobjednaný stroj srbského zákazníka). Zároveň se dokončovaná 744.147 stane třicátou dodanou lokomotivou této řady do Itálie.
Snímek z 9. 9. 2022 dokumentuje zkušební jízdu lokomotivy 744.147 (italské EVN 92 83 2744 030-4) na tradiční trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu krátce po průjezdu zastávkou Mírovka.
Text a foto Daniel Brabenec
Lokomotiva 744.144 pro Trainpoint Norway
Ztížená situace na východních trzích, kde se ještě v nedávné době dařilo společnosti CZ LOKO prosazovat především s rekonstrukcemi lokomotiv (jak z produkce bývalé ČKD, tak i ruské nebo americké výroby), nutí její obchodní aktivity směřovat na zbytek Evropy. Zatímco v jižní Evropě - konkrétně Itálii a Slovinsku - se prodej nových nebo rekonstruovaných lokomotiv úspěšně rozšiřuje, v ostatní evropských zemích zatím CZ LOKO moc úspěšné nebylo. Ale i zde se postupně situace mění a prvním takovým úspěchem byl v druhé polovině února 2021 podpis smlouvy s norskou společností Trainpoint Norway (sídlící v Oslu), která se zabývá pronájmem lokomotiv. Ta si objednala jednu lokomotivu typu EffiShunter 1000, která by měla být schválena pro provoz ve Švédsku a později i v Norsku.
Také v provedení pro Švédsko odpovídá lokomotiva celkovou konstrukcí ostatním sériově vyráběným strojům řady 744.1. Pro provoz ve Švédsku je vybavena národním zabezpečovačem ATC, pro Norsko bude použit místní systém ATP. Již z výroby je také osazena palubní jednotkou ETCS typu Alstom Ebicab (dříve Bombardier) a elektronickým registračním rychloměrem Hasler. Na přání zákazníka je dále vybavena kamerovým systémem a na rámu je provedena příprava na poloautomatické spřáhlo.
Konečná montáž lokomotivy, označené u výrobce jako 744.144, proběhla v jihlavském výrobním závodě. Podle původních plánů, zmiňovaných v tiskových zprávách, měla být předána zákazníkovi do konce roku 2021, aby mohla v průběhu roku 2022 absolvovat zkušební provoz ve Švédsku. Z více důvodů se ale termín předání protáhl až do třetího čtvrtletí roku 2022, takže ji mezitím pořadovými čísly předběhly dvě lokomotivy pro Itálii (viz Další české lokomotivy pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal). Počátkem září 2022 lokomotiva vyjela na své první zkušební jízdy v Česku, aby mohla být následně v nejbližší době převezena do Švédska, kde bude zařazena do zkušebního provozu pro získání trvalého schválení k nasazení v této zemi. Poté bude následovat stejný proces i v Norsku.
Na fotografii z 1. 9. 2022 je zachycen posun lokomotivy 744.144 v obvodu jihlavského depa při prvním opuštění bran závodu, aby následně vykonala zkušební jízdy na trati Jihlava - Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
V-HÍD si pořídil další „sergeje“
Dopravce V-HÍD Vagyonkezelő ze skupiny maďarské stavební společnosti V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság dále rozšiřuje svůj park motorových lokomotiv řady M62. Po původně maďarské lokomotivě M62-069 firma v roce 2021 zakoupila z Lotyšska stroj M62‑1015 (viz Lokomotiva M62-1015 rozšíří park maďarských „sergejů“, nově označený 629 001) a rovněž tři lokomotivy od MÁV‑START: M62-108 (628 108), M62‑178 (nové označení 628 178) a M62‑104 (628 104).
Po dobrých zkušenostech s opravou lokomotivy M62-1015 v lotyšských dílnách Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, které se specializují na opravy motorových lokomotiv sovětské výroby, se V-HÍD rozhodla poslat lokomotivy M62-178 a M62-104 na opravu právě tam. Zatímco M62-178 (628 178) pocházející z depa Miskolc, je v relativně dobrém stavu a ještě v původním nátěru MÁV krátce zasáhla do provozu u V-HÍD, M62-104 (628 104) je v podstatě vrak.
Ruská agrese na Ukrajině ale ve velké míře změnila směřování železničních přeprav do Pobaltí, protože tradiční trasy po širokém rozchodu přes Ukrajinu, Bělorusko a Rusko už nepřipadají v úvahu. Dříve poněkud opomíjený polsko-litevský normálněrozchodný přechod Trakiszki/Mockava se tak okamžitě stal hlavní železniční spojnicí mezi státy Evropské unie s rozchody 1435 a 1520 mm. Jde totiž o jediné propojení tímto směrem, při které se celá přeprava uskuteční jen na území EU. I transport uvedených dvou lokomotiv z budapešťské stanice Ferencváros do dílen v Daugavpilsu tedy logicky směřuje na tento přechod s tím, že po rozchodu 1435 mm dojedou lokomotivy až do překládkové stanice Šeštokai, kde dojde k převázání na širokorozchodné podvozky.
S ohledem na technický stav především lokomotivy M62-104 jsou stroje přepravovány s maximální rychlostí 60 km/h a s vypnutou brzdou, nezbytným doplňkem při jejich dopravě jsou tedy brzdicí vozy. Z domovského depa Ferencváros je do pohraniční stanice Rajka přepravil vlasník, tj. V-HÍD, dále je přes Kúty do Chałupek dopravuje DB Cargo Czechia, na polském území se přepravy zhostilo SKPL Cargo, poté v Litvě a Lotyšsku LTG Cargo.
Lokomotivy vyrazily z výchozího Ferencvárose v noci z 22. na 23. srpna 2022, v Rajce je pak kolem poledne 23. srpna převzala lokomotiva 193 360 DB, která je odvezla do Ostravy. Během přestávky v přepravě, ke které došlo 24. srpna 2022, byly obě lokomotivy mezi brzdicími vozy zdokumentovány na odstavné koleji tzv. „Balkánu“ v Ostravě hlavním nádraží. Na horní fotografii je v zuboženém stavu M62-104, dolní snímek zachycuje lokomotivu M62-178, která je již v poněkud reprezentativnějším stavu.
Text a foto Petr Štefek
Přepravy oxidu hlinitého přes Česko končí
Prudký růst nákladů na elektrickou energii neohrožuje jen železniční dopravce, ale rovněž jejich zákazníky. Přesně z těchto důvodů ohlásil od září 2022 zastavení výroby primárního hliníku slovenský výrobce Slovalco Žiar nad Hronom. To se samozřejmě podepíše i na výkonech některých nákladních dopravců, kteří zajišťovali hlavně dopravu základní suroviny, kterou je oxid hlinitý. Z této suroviny se energeticky náročnou elektrolýzou vyrábí hliník.
V posledních letech se oxid hlinitý dopravoval do Žiaru nad Hronom v silo vozech Uacns pronajatých od firmy VTG v ucelených vlacích z přístavů Koper a Rotterdam. V posledních letech až na výjimky, kdy vlaky z důvodu výluky jezdily přes Rakousko, tranzitoval oxid hlinitý z Rotterdamu do Žiaru přes Česko. Po skončení přeprav kontejnerů Dacia (duben 2019) a převzetí relace Ziltendorf – Senica dopravcem DB Cargo Czechia (prosinec 2019 – viz Svitky Ziltendorf - Senica nově vozí DB Cargo Czechia) se jednalo o jedinou nákladní relaci primárně osobního dopravce Arriva vlaky. Ale i ta už letos skomírala: místo dřívějších třech párů týdně jezdily už pouze dva či dokonce jen jeden pár týdně. Zatím to vypadá, že poslední vlak s oxidem hlinitým pro Slovalco tak pojede přes Česko v závěru srpna 2022.
Snímek pořízený 29. prosince 2021 ve stanici Kutná Hora hlavní nádraží zobrazuje formu přepravy oxidu hlinitého v posledních měsících provozu. V čele vlaku se nachází lokomotiva 193 367 DB, která vlak veze bez přepřahu z ranžíru Kijfhoek na předměstí Rotterdamu až do Lanžhota, kde do čela nastoupí stroj 240.118 ZSSKC. Původně na vlacích jezdily stroje řady 189 v Nizozemsku, Německu a Česku, ale v Německu se přepřahalo, protože nebyla k dispozici verze 189 schopná provozu na celém rameni. Vlaky také jezdily až do roku 2021 přes Českou Třebovou, poté byly z důvodu výluk přesměrovány přes Havlíčkův Brod. Proto i vlak na snímku právě zastavuje, neboť dobere státní postrk 193 226 RegioJet, který pomůže zdolat sklonově náročný úsek do Leštiny u Světlé.
Text a foto Petr Štefek
Periodické opravy lokomotiv Vectron ELL v nájmu u ČD
Většina z deseti lokomotiv Vectron (193.289-298), které mají České dráhy (ČD) od roku 2017 najaté od rakouské leasingové společnosti ELL (European Locomotive Leasing), dosáhla v létě letošního roku limitu 1 200 000 ujetých km a dle udržovacího řádu výrobce (Siemens Mobility) musí podstoupit periodickou údržbu rozsahu R1. Uvedenou údržbu provádí pro ELL středisko údržby ČD Praha-Vršovice s tím, že vlastní oprava zabere několik dnů.
Aby společnost ELL udržela nasmlouvanou disponibilitu lokomotiv, musela přistoupit k tomu, že ČD dočasně půjčila jedenáctou lokomotivu Vectron 193.944, která je opatřena standardním korporátním polepem ELL. Lokomotiva je v provedení A35 a byla uvedena do provozu v lednu 2022. Do Prahy přijela z Břeclavi na závěsu vlaku EC 90276 v podvečer 31. července 2022 a od 1. srpna 2022 je nasazena do pravidelného provozu zpravidla v rámci TS 329.
Na snímku ze 7. srpna 2022 je zachycena lokomotiva 193.944 ELL na mostě přes Vltavu v Praze v čele vlaku IC 560 Západní expres.
Text a foto Jiří Konečný
Bulharští „ragulini“ se vrací přes Polsko do Bulharska
V minulých letech se bulharský státní dopravce BDŽ Tovarni prevozi ve velkém zbavoval nadbytečných lokomotiv a několik nefunkčních strojů řady 07 (v Česku známy pod přezdívkou „ragulin“) zamířilo také do Polska. V roce 2019 tak do gliwické firmy Tor-Lok dorazily mj. stroje 07.063 (EVN 92 52 000 7063-7) a 07.070 (EVN 92 52 000 7070-2). Obě lokomotivy byly vyrobeny v lokomotivce v sovětském Vorošilovgradu (dnes ukrajinský Luhansk) v roce 1976. Uvedené stroje nakonec nenašly nové provozovatele v Polsku a po několika letech se opravené vracejí zpět do Bulharska.
Obě lokomotivy prošly v dílně Tor-Lok opravou v rozsahu P5 (čili nejvyšší stupeň údržby), v rámci které dostaly i nový lak. Lokomotiva 07.063 obdržela barvy nového nabyvatele, kterým se stal plovdivský dopravce PIMK Rail. S lokomotivou 07.070 to ovšem bylo poněkud složitější, neboť na konci opravy dostala nátěr polské firmy PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski, následně byla přelakována do barev jiné polské společnosti Rosiński Logistics a krátce poté dostala třetí lak, patřící firmě Port Rail z bulharského Burgasu.
Na dlouhou cestu z Gliwic do bulharského Ruse, kde si je přeberou noví vlastníci, se obě lokomotivy vydaly vlastní silou 5. srpna 2022 jako lokomotivní vlak dopravce TDK Plus, od pohraniční stanice Chałupki už byly přepravovány jako nečinné různými vlaky společností skupiny DB Cargo.
Na snímku pořízeném 5. srpna 2022 před zastávkou Tworków je zachycen vlak LTS 445021 Gliwice Port - Chałupki, ve kterém činná lokomotiva 07.063 PIMK Rail veze lokomotivu 07.070 Port Rail.
 
Text a foto Petr Štefek
Nejstarší  typ jednotek TGV na turné po ČR
Správa železnic přivezla v neděli 5. června 2022 do České republiky kompletní 10vozovou vysokorychlostní jednotku TGV francouzských národních železnic SNCF, která jako poslední ze série jednotek TGV Paris Sud-Est nese alespoň částečně oranžovo-bílý nátěr. Tato souprava č. 16 s čelními vozy 23031 a 23032 byla od roku 1981 nasazena do pravidelného provozu na první vysokorychlostní trati ve Franci spojující Paříž s Lyonem a na této trati dosáhla 21. února 1981 taky světového rychlostního rekordu 380 km/h, což připomínají tabulky na bočnici hlavových vozů. Správa železnic se snaží za pomocí této ikonické jednotky představit záměr budovat vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR. Hlavní prezentace proběhne v Brně na výstavišti v rámci Rail Bussines Days, které se konají od 7. do 9. června 2022.
Muzejní jednotku do ČR přivezlo ČD Cargo přes pohraniční přechodovou stanici Děčín, odkud souprava se spojovacími vozy zamířila do Prahy jako Nex 98101 a v jejím čele stanul Vectron 193.901 Správy železnic, který byl pro tento účel polepen i logy ČD Cargo. Dne 6. černa proběhla tisková konference a představení jednotky v Praze na hlavním nádraží, což dokumentuje i horní doprovodný snímek. Odpoledne už souprava zamířila do Brna jako Nex 98103 dopravce ČD Cargo. Při zpáteční cestě bude TGV PSE prezentováno ještě v Jihlavě a Ústí nad Labem. Nejedná se však o první návštěvu jednotky TGV v ČR, neboť v červenci 1991 byla v Praze a Brně prezentována jednotka TGV Atlantique.
Na dolním snímku z 5. 6. 2022 je zachycena přeprava jednotky TGV z Německa do Prahy, kdy se vlak blíží k zastávce Dolní Zálezly. Za Vectronem SŽ je řazen první spojovací vůz, druhý je na konci vlaku. Muzejní jednotka má z obou stran čelní a první vložený vůz oranžové barvy v provedení, v kterém zahajovala svůj pravidelný provoz, zbytek vložených vozů je pak ve stříbrném provedení.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto Richard Lužný
Nové korporátní barevné řešení vozidel ZSSK
Na počátku roku 2022 se vedení slovenského osobního dopravce ZSSK rozhodlo přistoupit ke změně vnějšího barevného řešení svých kolejových vozidel. Stalo se tak po 16 letech od zavedení prvního jednotného nátěru lokomotiv a vozů ZSSK, který byl postupně aplikován od roku 2006. Jednalo se o kombinaci červené, bílé a šedé barvy ve vodorovném uspořádání jednotlivých pruhů. Toto barevné řešení, které si vybralo ZSSK v soutěži z více návrhů, vytvořil Daniel Blonski (viz Nový barevný unifikovaný nátěr lokomotiv ZSSK) a „Blonski“ bylo tomuto barevnému uspořádání i přezdíváno.
Nový barevný návrh zachovává základní barvy předchozího řešení, jen čistě vodorovné členění je proloženo lomenými pruhy a šedá barva se dostává ze spodní části a střech i na bočnice vozidel. Jistým náznakem vývoje nového řešení se staly stroje řady 350, které byly posledních několik let opatřovány lomenými pruhy a šedou barvou v oblasti horní části stanovišť strojvedoucího.
Prvním reprezentantem nového korporátního řešení ZSSK se pak stala lokomotiva 757.016, která byla v závěru května 2022 nasazena do pravidelného provozu po hlavní opravě v ŽOS Zvolen s obnoveným nátěrem v rozsahu LAK II. Mezitím je v ŽOS Vrútky dokončována i hlavní oprava lokomotivy 362.007, která se stane první elektrickou lokomotivou ZSSK v novém korporátním laku. Postupně budou v rámci oprav lakovány další lokomotivy, jednotky a vozy, kromě těch již u ZSSK pravidelně nenasazovaných (např. řada 240) nebo určených k postupnému útlumu v provozu (řada 350, která by měla dojezdit v současném barevném řešení).
Na fotografii z 29. 5. 2022 se představuje první hnací vozidlo v novém barevném řešení 757.016 v čele REX 1713 z Bratislavy hl. st. do Prievidze u „modrého“ mostu mezi Bratislavou-Vinohrady a Račou.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Polák
Prezentace jednotky iLINT v České republice
Společnost Alstom se rozhodla v období od 17. do 25. května 2022 prezentovat svoji jednotku Coradia iLint s vodíkovým pohonem v některých městech a také na vybraných tratích v České republice - přesný rozpis této prezentační akce nazvané Railshow 2022 je na stránkách Alstomu.
Dvoudílná osminápravová jednotka má pohon prostřednictvím palivových článků (kombinace vodíku a kyslíku). Jednotka vykazuje nulové emise škodlivých plynů a produkuje pouze páru a kondenzovanou vodu. Vznikla tak, že výrobce použil standardní motorovou jednotku Coradia Lint 54 s dieselmechanickým přenosem výkonu, u níž nahradil spalovací motor technologií palivových článků a přenos výkonu je tak nově elektrický. Elektrická energie, kterou vůz vyrobí při elektrodynamickém brždění, je ukládána do lithium-iontových baterií s kapacitou 110 kWh. Vůz má celkem dva zásobníky na vodík (každý na 90 kg), které jsou umístěny na střeše nad nízkopodlažní částí vozidla.
Na prezentaci v Česku bude použita jednotka označená 654.101 + 601, která dorazila do střediska údržby ČD Jih v Praze už 11. května 2022. Přepravu jednotky z Německa zajistil dopravce DB Cargo Czechia přes hraniční přechod Bad Schandau/Děčín, kdy jako hnací vozidlo posloužil Taurus 183.500 společnosti RailAdventure.
Na snímku ze stanice Praha hl. n. je zachycen Nex 54579 Braunschweig Hbf – Praha jih přepravující uvedenou jednotku. Druhý prototyp této jednotky 654.102 + 602 bylo možné spatřit v dubnu a květnu roku 2017 na okruzích Zkušebního centra VUZ ve Velimi.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
2. 10. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3