SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Duben 2010

Modernizace lokomotivy 705.913 ČD
Neuspokojivý stav spalovacích motorů 12 V 170 DR, stále větší náročnost na údržbu a snižující se stav náhradních dílů přinutil Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) k modernizaci čtyř lokomotiv řady 705.9 (ev. č. 15, 18, 05 a 19), která proběhla v letech 2000 až 2009. Stejný problém samozřejmě čekal také na druhého provozovatele úzkorozchodných motorových lokomotiv – České dráhy. Tento dopravce vlastní lokomotivy řady 705.9 ev. č. 13, 14, 16 a 17. Pro modernizaci byla vybrána dlouhodobě odstavená lokomotiva 705.913, jelikož poslední dvě jmenované jsou určeny pro muzejní účely a lokomotiva 705.914 musí zajišťovat pravidelný provoz na „Osoblažce“. Modernizaci lokomotivy 705.913 ČD včetně provedení hlavní opravy (MH) realizuje konsorcium firem CZ LOKO, JHMD a JSK Partner. Hlavní část všech modernizačních prací byla jako v případě lokomotiv řady 705.9 JHMD provedena v dílnách v Kamenici nad Lipou.
Rozsah modernizace vychází z provedení lokomotiv řady 705.9 pro JHMD, ale má několik odlišností. Zřejmě největším rozdílem je požadavek na ponechání původních vstupních dveří do služebního oddílu. Lokomotivy JHMD mají původní dvoukřídlé dveře nahrazeny na jedné straně jednokřídlými a na druhé jsou zrušeny.
Lokomotiva 750.913 je vybavena spalovacím motorem TEDOM M 1.2C 640 S o výkonu 242 kW, který pohání synchronní trakční alternátor SIEMENS 1FC2 284-4 a kompresor 3 DSK 75. Vzhledem k tomu, že pojezd lokomotivy zůstal po modernizaci zachován včetně trakčních motorů, je přenos výkonu střídavě-stejnosměrný. Napětí soustavy pomocných pohonů bylo sníženo ze 110 V DC na 24 V DC. Kompletní obměnou prošel také interiér vozidla. Na stěny a příčky byla dosazena protihluková a tepelná izolace, ovládací pulty stanovišť strojvedoucího jsou inovovány dle současných nároků. Pro zvýšení tepelného komfortu na stanovištích strojvedoucího mají všechny modernizované lokomotivy odebrány pravé vstupní dveře, kde bylo ponecháno pouze spouštěcí okno. Ovládání lokomotivy je řešeno pomocí řídicího systému firmy MSV Elektronika, který umožňuje násobné řízení více vozidel, případně komunikaci lokomotivy s přípojným vozem vybaveným informačním systémem. Dosazení řídicího systému si vynutilo instalaci elektricky ovládaného brzdiče samočinné brzdy. K předehřevu chladicí kapaliny v zimním období slouží vytápěcí agregát Eberspächer umístěný pod podlahou strojovny.
Lze očekávat, že hlavní tíhu budoucího provozu na osoblažské úzkokolejce bude nést na svých bedrech právě modernizovaná lokomotiva 705.913. Ostatní lokomotivy zasáhnou do provozu pouze sporadicky nebo v případě závady a odstavení modernizované lokomotivy.
Na horní fotografii ze dne 30. 3. 2010 je zachycena modernizovaná lokomotiva při přepravě z Jindřichova Hradce do lakovny CZ LOKO Česká Třebová v žst. Havlíčkův Brod. Dolní snímek z 19. 4. 2010 představuje tuto lokomotivu již v novém laku při návratu do Jindřichova Hradce krátce odstavenou v jihlavském depu. Po dokončení čeká lokomotivu oživení a zkoušky na síti JHMD, aby mohla být koncem května předána do Osoblahy.
Text Jan Kalivoda, foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
17. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3