SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2012

Prototyp montážního vozu MVTV 2.2 SŽDC
Problematika montážních vozů trakčního vedení zůstávala u ČD a později SŽDC dlouho neřešeným tématem. Od ukončení dodávek vozů MVTV 2 (M 153.0, 892) v roce 1992 nedošlo k žádným velkým modernizacím ani nákupu nových montážních vozů (jedinou výjimkou je MVTV 2.1-029 - viz První modernizovaný vůz MVTV 2.1). SŽDC v současné době provozuje několik posledních zastaralých vozů řady MVTV 3 (rok výroby 1972) a většinu strojů MVTV 2. I tyto vozy, které procházely a nadále procházejí periodickými opravami, však přestávají odpovídat současným požadavkům kladeným na provozování tohoto typu vozidel. Poté, co se u SŽDC začala řešit obnova vozidel pro traťové hospodářství (rekonstruovaná vozidla MPV 22, MUV 71, MUV 71.1), přišly po roce 2010 na přetřes i montážní vozy trakčního vedení. SŽDC se nakonec rozhodla vyřešit zastaralost těchto vozů v prvním kroku rozsáhlou modernizací 10 strojů MVTV 2, určených pro operativní řešení nepředvídaných situací a poruch trakčního vedení v určených obvodech.
Následně bylo v polovině dubna loňského roku vypsáno výběrové řízení na odkup, modernizaci a zpětný finanční pronájem 10 kusů speciálních vozidel typu MVTV 2. Vítězem výběrového řízení se staly firmy ING Lease jako společnost zajišťující odkup a zpětný leasing a CZ LOKO jako zhotovitel modernizace. Začátkem září 2011 byla podepsána smlouva mezi zúčastněnými stranami a v polovině září pak byly do Jihlavy, místa modernizace MVTV 2, přistaveny všechny vybrané stroje. První schválený vůz po rekonstrukci by měla SŽDC obdržet do 12 měsíců, poslední do 30 měsíců od podpisu smlouvy.
MVTV 2.2, jak bude nově tato řada montážních vozů označena, vznikl rekonstrukcí vozidla MVTV 2 při zachování skeletu původní samonosné skříně s prohlídkovou kabinou a podvozků. Nejzásadnější změnou na vozidle je náhrada hydromechanického přenosu výkonu elektrickým s oběma nápravami hnanými. Nově dosazený motor Tedom TD 265 RH TA 26 o výkonu 265 kW pohání trakční alternátor Siemens Drásov 1FC2 284-4BO49 o jmenovitém výkonu 250 kVA. Elektrickým proudem z alternátoru jsou pak po usměrnění napájeny dva tlapově uložené stejnosměrné trakční motory SKD TE 028A 03 (obdobným způsobem je řešen přenos výkonu u slovenských motorových vozů řady 811). Z důvodu plnění emisních limitů je vůz doplněn nádrží na aditivum AdBlue. Výfukové potrubí je opatřeno katalyzátorem, ve kterém dochází k reakci výfukových plynů s vstřikovanou močovinou z této nádrže, což má za následek redukci škodlivin vypouštěných do ovzduší. Z prostorových a pevnostních důvodů došlo i k úpravě a prodloužení obou čel stanovišť strojvedoucího. Na první pohled je viditelná i změna čelního osvětlení, kdy jsou použita LED svítidla jak pro návěstní, tak i dálkové osvětlení. Úprav doznalo i uspořádání kabin (včetně nových ovládacích pultů) a interiéru (nová podlaha, regály, skříňky, rozvaděče), bylo zrušeno původní WC, v jeho prostoru je umístěn nezávislý dieselagregát. V oknech jsou použita lepená skla.
Vůz byl vybaven řídicím systémem MSV Elektronika a dálkovým řízením OPL 99 firmy TRS Pardubice. V pracovním režimu je možný pojezd regulovatelnou rychlostí v rozmezí 1 - 5 km/h, maximální provozní rychlost pak byla zvýšena na 90 km/h. Pevná pracovní plošina byla nahrazena otočnou, při práci plošiny dochází k aretaci podvozků. Vytápění vozu je uskutečněno jak teplovodními výměníky s využitím odpadního tepla motoru, tak i nezávislým teplovodním a teplovzušným topením. Nátěr vozu ve žluté barvě s modrým vodorovným pruhem okolo skříně, šedou střechou a černou spodní částí vozu odpovídá nově uplatňovanému barevnému schématu SŽDC.
Fotografie ze dne 16. 8. 2012 přibližuje konečnou podobu vozu MVTV 2.2 001 při jeho oživování a provádění dokončovacích prací v Jihlavě před zahájením následných zkoušek.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
17. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3