SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2013

Bulharští „plecháči“ u českých a slovenských dopravců
V letech 1971 až 1974 dodala Škoda Plzeň do Bulharska ve třech sériích celkem 56 lokomotiv typu 64 E, u BDŽ označených jako 43.01 - 56 (viz Elektrické lokomotivy bulharských drah BDŽ). Lokomotivy určené pro vozbu rychlíků odpovídaly až na několik detailů českým lokomotivám řady 242. Na rozdíl od nich měly průchozí strojovnou i se zvednutými sběrači a maximální rychlost zvýšenu na 130 km/h. Po roce 1988 pak byly lokomotivy přeznačeny na 43.001 - 056. S dodávkami novějších lokomotiv a postupným poklesem výkonů byly lokomotivy řady 43 přeřazovány na vozbu osobních a nákladních vlaků. Po roce 1995 byly postupně na stroje řady 43 dosazovány převodové skříně z rušené řady 42 a maximální rychlost jim byla snížena na 110 km/h. Nově byly označovány řadou 43.5.
Následná hospodářská situace v Bulharsku, další redukce výkonů a vstup soukromých dopravců na železniční trh se podepsali na dalším vyřazování starších nebo pro různé závady odstavených lokomotiv. Část z nich skončila ve šrotu, ale několik desítek svých lokomotiv nabídly BDŽ v polovině loňského roku k prodeji formou dražby. Mezi nimi i čtyři stroje řady 43.5 čísel 523, 543, 554 a 555 z depa Mezdra. Tyto lokomotivy odkoupila slovenská společnost ZOS Zvolen za účelem opravy, schválení a následného prodeje některému z českých nebo slovenských dopravců, v určitých věcech ve spolupráci s českou firmou CZ LOKO. Právě značná podobnost s českou řadou 242 měla největší vliv na odkup těchto vozidel kvůli nutnosti schválení u českého Drážního úřadu (DÚ) a obdobným krokům na Slovensku a případně i v dalších státech. Z Mezdry lokomotivy odjely 23. 7. 2012 a přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko byly dopraveny do Přerova, kde ukončily 29. 7. 2012 svoji cestu v dílnách ČMŽO, ve kterých byla zahájena jejich oprava.
V ČMŽO dochází k odstrojení lokomotiv, opravě všech celků, natažení nové kabeláže a úpravám přibližujícím je řadě 242, aby mohly být jako tato řada bez problémů schváleny. To se dotklo především úpravy převodového poměru pro dosažení maximální rychlosti 120 km/h, montáže nového rychloměru Tramex, zabezpečovače Mirel VZ1 a duální radiostanice VS 67. Dále byla upravena napěťová hladina vlakového topení, zaslepena některá okna v bočnicích a namontováno nové LED návěstní osvětlení a halogenové reflektory odpovídající drážním návěstním předpisům.
Jako první se podrobila na konci září 2012 opravě 43.555, nově přeznačená na 242.555. V polovině října byla odstrojená odvezena do Olpasu Krnov na lakování, aby se koncem měsíce vrátila zpět do Přerova. Oprava byla ukončena počátkem ledna 2013, poté se uskutečnila 9. 1. 2013 zkušební jízda z Nedakonic do Břeclavi a zpět, následovaná 11. 1. TBZ ve stejném úseku. Po ukončení schvalovacího procesu a vydání průkazu způsobilosti se 6. 2. uskutečnila další zkušební jízda mezi Nedakonicemi a Břeclaví, aby byla následující den převezena z Břeclavi k novému majiteli - bratislavské společnosti Lokorail - do Kútú, odkud odjela přístí den na svůj první výkon na Slovensku.
Druhým opravovaným strojem se stala 43.543, taktéž určená pro slovenského dopravce - firmu Railtrans International z Leopoldova, u které bude nasazována pod označením 242.543. Na lakování do Krnova byla odvezena v polovině listopadu 2012 a její oprava byla ukončena počátkem února 2013. 11. 2. 2013 se podrobila zkušební jízdě z Nedakonic do Břeclavi a zpět a 13. 2. na stejné trase proběhla i TBZ. K novému majiteli by se měla dostat do konce února a nasazována by měla být především na ucelené vlaky kotlových vozů mezi Leopoldovem a Bratislavou.
Zbývající dvě lokomotivy by měly být domovem u české firmy LOKO TRANS, která je plánuje dále pronajímat. Oproti slovenským strojům, kterým zůstalo k nové řadě 242 zachováno původní bulharské inventární číslo, české stroje svým označením navážou na nejvyšší inventární číslo řady 242. Z 43.554 se v současnosti stává 242.287, z 43.523 bude 242.288. 43.554 byla od poloviny do konce ledna 2013 na lakování v CZ LOKO v České Třebové, na druhé lokomotivě se v Přerově opravné práce rozbíhají.
Na horní fotografii ze dne 11. 2. 2013 je zachycen stroj 242.555 spolu s 740.684 a 230.045 v žst. Kúty s uceleným vlakem prázdných kotlových vozů směřujícím do přechodové stanice Rajka. Dolní fotografie ze stejného dne pak dokumentuje lokomotivu 242.543 při zkušební jízdě jako Lv 76432 Nedakonice - Břeclav u železniční zastávky Hrušky zastávka.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Vyplašil
 
 
 
 
23. 7. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3