SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2013

Rok provozu kontejnerového vlaku Šeštokai Express
25. března 2012 zahájil švýcarský operátor Hupac Intermodal společně se svou ruskou dcerou Intermodal Express provoz vlaku nazvaného Šeštokai Express. Vlak je určen pro přepravu kontejnerů mezi polským terminálem Polzug Gądki a terminálem v ruském Smolensku, odkud jsou zásilky distribuovány dále do Ruska i dalších zemí. Vlak byl nazván podle litevské stanice Šeštokai, kde dochází k překládce kontejnerů mezi vozy normálního a širokého rozchodu. Vlakem jsou přepravovány především nádržkové kontejnery, které jsou do Gądek směrovány ze západní Evropy, konkrétně shuttly Hupacu směřujícími z terminálů Combinant Antwerpen a KTL Ludwigshafen.
Byť se v prvním čtvrtletí roku 2013 jedná pouze o jeden pár vlaků týdně, jde o zajímavé zpestření jinak nepříliš silného provozu na jediné trati spojující Polsko s Litvou. Denně se jedná v osobní dopravě o jeden pár rychlíků „Hańcza“, v nákladní dopravě pak o jeden pár směskových vlaků dopravce PKP Cargo (PKPC), občas doplněných uceleným vlakem dřeva téhož dopravce. Již v roce 2012 chtěl tudy vést kontejnerové vlaky estonský operátor Baltic Rail. Ty měly umožnit přepravu kontejnerů mezi pobaltskými státy a kontejnerovým terminálem v oblasti Katowic (původně Polzug Dąbrowa Górnicza, později Euroterminal Sławków) s vazbou na spojení do jadranského přístavu Koper (viz Zahájen provoz kontejnerové linky Koper - Dąbrowa Górnicza), zatím však zůstalo pouze u plánů.
V počátku provozu byla vozba Šeštokai Expressu zajišťována PKPC. Od prosince 2012 však tento výkon převzal dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP). Ten je zároveň první společností, která narušila monopol PKPC na tomto přechodu. Polský dopravce vlak doveze do Mockavy, což je první stanice na litevském území. Dále do Šeštokai je vlak přetažen normálněrozchodnou lokomotivou řady M62 litevského dopravce Lietuvos geležinkeliai. Standardně vlak odjíždí z Gądek v sobotu a následující den přijíždí do Mockavy a následně Šeštokai, na zpáteční cestu se vydává v pondělí.
PKPC původně jezdilo trasou o délce přes 650 km s využitím elektrické trakce z Gądek do Białystoku, dále pak vlaky jezdily s motorovými lokomotivami řady ST44. Naproti tomu DBSRP jezdí trasou o délce cca 580 km, z toho nejdříve cca 380 km po dvoukolejných elektrizovaných tratích do žst. Korsze, dále asi 200 km po jednokolejných neelektrizovaných tratích procházejících mj. malebnou krajinou Mazurských jezer. V celé trase jsou používány lokomotivy BR232, které mají zatím jako jediné z parku DBSRP povolení pro vjezd na litevskou síť. Momentálně se připravuje schválení lokomotiv Class 66, které se stávají nosnou řadou motorových lokomotiv DBSRP.
Přiložené snímky dokumentují dvě podoby Šeštokai Expressu, a to v době vedení dopravcem PKPC a následně DBSRP. Na horním snímku pořízeném 19. června 2012 v litevské části pohraničního úseku Trakiszki - Mockava je v čele vlaku zachycen stroj ST44-1109 PKPC. Dolní fotografie z 27. ledna 2013 dokumentuje jízdu vlaku přes stanici Sterławki Wielkie (trať Korsze - Ełk) se strojem 232 512 DB.
Text Petr Štefek, horní foto Vytautas Bigelis, dolní foto Paweł Wagner
 
 
 
 
1. 10. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3