SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2013

Velký výprodej lokomotiv DB Schenker Rail Polska pokračuje
Už několikrát jsme informovali o rozprodeji velkého množství lokomotiv polského dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP). Zatímco dosud šlo spíše o lokomotivy určené primárně pro posun (tj. stroje S200, SM42 či TEM2), v listopadu 2013 byl nabídnut k odkupu balík lokomotiv zahrnující především traťové motorové lokomotivy sovětské produkce, tedy stroje BR232 a M62. V případě strojů s německým řadovým označením BR232 (u nás známé jako „raguliny“) je nabízeno celkem 12 kusů (ev. č. 006, 010, 011, 066, 141, 152, 171, 275, 293, 333, 443, 446), které jsou doplněny pěti „sergeji“ M62 (ev. č. 1535, 1683, 1690, 1726, 1754).
Dále je opět k dispozici několik lokomotiv určených spíše pro posun: tři „čmeláci“ (S‑252, S‑272 a S‑283), dvě „stonky“ (SM42-2207 a SM42-2287) a „tamara“ TEM2-143. Opakovaně pak jsou nabízeny obě elektrické lokomotivy rakouské řady 1822 (tj. dlouhodobě odstavené stroje 1822-002 a 1822-005 – viz Všechny lokomotivy rakouské řady 1822 odstaveny), které doplňuje „šestikolák“ 181.121.
Posledně jmenovaná lokomotiva byla těžce poškozena 13. prosince 2012 při nehodě ve stanici Poraj, v únoru 2013 pak byla přepravena na transportních podvozcích do DPOV Přerov, kde je dosud odstavena a čeká na další osud. Vlastníkovi lokomotivy, tj. společnosti Koleje Czeskie, bylo vyplaceno odškodnění a lokomotiva se tak stala jako jediná této řady majetkem DBSRP.
Snímek pořízený 3. června 2013 v depu DBSRP Kuźnica Warężyńska zachycuje odstavené „sergeje“ M62-1754, M62-1535, M62-1683 a M62-1690 (všechny ex PCC Rail), které jsou nyní nabízeny k odprodeji. Dolní snímek z 5. listopadu 2013 dokumentuje stav poškozené lokomotivy 181.121 odstavené v kolejišti dílen DPOV v Přerově.
Text a horní foto Petr Štefek, dolní foto Aleš Krška
 
 
 
 
30. 11. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3