SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2019

Zkoušky lokomotiv řady 365 ve dvojitém řazení
Plánované rekonstrukce koridorových uzlů a tratí, které se mají rozbíhat v nejbližších letech, a s tím spojené omezení propustnosti těchto míst zejména pro nákladní dopravu si vyžádá vedení vlaků po odklonových tratích. Toto není problém na rovinatých úsecích, kde je omezujícím faktorem propustnost a případně maximální délka vlaků. Zato na sklonově náročné trati Kolín - Havlíčkův Brod - Brno, na kterou je plánován přesun dopravy při chystaném několikaměsíčním úplném zastavení provozu mezi Brnem a Blanskem kvůli chystaným úpravám koridoru (omezenými zdejšími tunely, které neumožňují zachovat při výlukách, prozatím směřovaných na rok 2022, jednokolejný provoz), bude pro dopravce nutností zajistit dostatečně výkonné lokomotivy. Řešením by bylo nasazování více lokomotiv na jeden vlak, kvůli přísnosti norem pro ovlivňování kolejových obvodů je to ale zejména u moderních nebo zásadně modernizovaných lokomotiv velký problém. Dokud nejsou patřičně schváleny, nesmí být řazen na přípřeži ani postrku s takto neschválenou lokomotivou žádný jiný stroj elektrické trakce a to ani již dříve schválený (např. řada 383 s řadou 230 apod.). Proto je v současné době snahou dopravců a výrobců schválení řazení více činných moderních elektrických lokomotiv do vlaků. Pro vybrané úseky má již toto schválení Bombardier TRAXX řady 386, schází ale jak Vectronům, tak řadě 365.
Z tohoto důvodu připravilo CZ LOKO ve spolupráci s přidruženými firmami a dopravcem SD - Kolejová doprava (SD-KD) zkušební jízdy dvou lokomotiv řady 365 na drážní síti Severočeských dolů (SD) v různé konfiguraci jejich řazení. Hlavním cílem zkoušek bylo ověření komunikace lokomotiv a odlaďování řídicího systému s novou softwarovou úpravou a dalších součástí lokomotivy ve dvojčlenném řízení, které by na veřejné síti SŽDC nebylo možné. Příprava lokomotiv se uskutečnila 20. 2. 2019, následující dva dny probíhaly samotné jízdní zkoušky s lokomotivami 365.003 a 004 (obě v majetku poolu CZ LOKO). Zatímco 365.003 se následně vrátila do služeb nájemci IDS Cargo, 365.004 zůstala u SD-KD ve zkušebním provozu do poloviny března. Od poloviny března by se pak další měření a testy řady 365 měly uskutečnit na zkušebním okruhu ZC VUZ v Cerhenicích. Pokud zkoušky dopadnou kladně, měly by být lokomotivy schváleny pro násobný provoz na jednom vlaku. Toto schvalování je následně v plánu i na lokomotivách Siemens Vectron.
Na fotografii z 21. 2. 2019 jsou zachyceny při testovací jízdě stroje 365.004 + 365.003 a 184.503 na vlaku SD-KD do elektrárny Prunéřov na důlní dráze Dolů Nástup Tušimice.
Text Daniel Brabenec, foto Lubomír Podlaha
 
 
 
 
25. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3