SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Květen 2019

Dokončení výroby speciálních vozidel MUV 75 pro SŽDC
Po necelých 24 měsících byla na konci května završena dodávka 50 nových motorových univerzálních vozíků MUV 75 pro SŽDC (viz Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC). Společnost CZ LOKO, která měla na dodání posledního vozíku 30 měsíců od podepsání smlouvy, tak výrobu podstatně urychlila. Vozíky byly v Jihlavě průběžně přebírány a převáženy na jednotlivá pracoviště traťových okrsků (TO) všech sedmi Oblastních ředitelství (OŘ) SŽDC. Předání posledního vyrobeného stroje proběhlo 30. 5. 2019 a vozík následně odjel k OŘ Ústí nad Labem, kde se jeho působištěm stává TO Roudnice nad Labem.
Zatímco prototyp MUV 75 byl v rámci výroby opatřen jako jeden z prvních strojů SŽDC novými logy, tak při dodání již měl kvůli nevyjasněnému sporu o vlastnictví vzoru loga původní. Starými logy pak byla opatřena i celá sériová produkce vozíků, i přes to, že mezitím SŽDC spor o vzor loga vyhrála a od 1. 2. 2019 vstoupilo v platnost jeho užívání.
Maximální rychlost vozíků 75 km/h může být plně využívána pouze při jízdě samostatného stroje, stávající přípojné vozíky v parku SŽDC jsou omezeny maximální rychlostí 40 km/h. Proto SŽDC vypsala v červnu loňského roku výběrové řízení na dodávku 100 ks nových přívěsných vozíků, které budou konstruovány minimálně na rychlost 70 km/h. Vítězem výběrového řízení se počátkem ledna staly Ostravské opravny a strojírny s celkovou nabídkovou cenou necelých 100 mil. Kč, jejich dodávka bude probíhat počínaje letošním rokem.
Na fotografii z 9. 4. 2019 je zachycen poslední sériový vozík MUV 75.050 po návratu ze zkušební jízdy do Havlíčkova Brodu při průjezdu kolejištěm jihlavského depa.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
1. 10. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3