SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2019

Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company
V loňském roce uzavřela společnost CZ LOKO několik kontraktů na dodávku lokomotiv typu EffiShunter 1000 (Drážním úřadem přidělena řada 744.1), a to jak v Česku se společností ČD Cargo, tak v zahraničí. Největším odbytištěm těchto strojů se v současnosti stává Itálie, kde už 5 lokomotiv této řady slouží u společnosti Mercitalia Shunting & Terminal především na posunu v logistických centrech. Jejich počet se zde v roce 2019 rozšíří o další čtyři lokomotivy. Dvě z nich jsou určeny pro dopravní svaz Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER), který podepsal smlouvu na dodávku dvou strojů pro svoji dceřinou společnost Dinazzano PO, s opcí na další 4 lokomotivy. Druhé dvě jsou určeny pro nákladního dopravce Rail Traction Company (RTC), který počítá s případnou opcí na další dvě lokomotivy. Obě společnosti budou využívat lokomotivy jak v traťové službě, tak i na posunu v logistických terminálech v severní Itálii. Společnost Dinazzano PO už přitom lokomotivy dodané společností CZ LOKO využívá při posunu v terminálech v regionu Emilia Romagna. Jedná se o čtyři stroje řady 741.7 (701, 707, 733 a 734), které jsou od firmy CZ LOKO najaté s plánovaným odkupem po uplynutí nájemní smlouvy. Na příští rok je naplánována výroba 5 opčních lokomotiv pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal, které byly doobjednány také v loňském roce.
Výroba lokomotiv řady 744.1 probíhá od letošního roku v jihlavském závodě CZ LOKO. Souvisí to s plánovanou organizační změnou tohoto výrobce, při které se počítá s postupným přesunem výroby nových lokomotiv do Jihlavy (po dokončení nyní probíhajících stavebních prací na rozšíření zdejšího závodu) a veškeré opravy lokomotiv budou probíhat v České Třebové. Lokomotivy pro Dinazzano PO číselně navázaly na italskou dodávku pro Mercitalia Shunting & Terminal (744.101 - 105, v Itálii přeznačeny na 744.001 - 005), a jsou označeny 744.106 a 107. Lokomotivy pro Rail Traction Company pak mají označení 744.108 a 109, čísla 110 - 114 jsou vyhrazena pro stroje ČD Cargo, 115 - 119 pro dalších 5 lokomotiv objednaných společností Mercitalia Shunting & Terminal.
Lokomotiva řady 744.1 je čtyřnápravová s věžovou kabinou strojvedoucího, umístěnou nesymetricky na rámu vozidla blíže k zadní části. Přenos výkonu je elektrický AC/AC, hnané jsou všechny čtyři nápravy. Zdrojem energie je spalovací motor Caterpillar C32 s jmenovitým výkonem 895 kW, splňující emisní normu Stage IIIB. Celková hmotnost lokomotivy je 80 t, maximální rychlost 100 km/h, maximální tažná síla je 267 kN. Stanoviště strojvedoucího je klimatizované, dosazen je italský rychloměr a zabezpečovač, jehož přenosové antény jsou umístěny na boku kabiny pod střechou.
Na horní fotografii z 15. 8. 2019 jsou zachyceny stroje 744.107 a 106 pro společnost Dinazzano PO v areálu závodu CZ LOKO v Jihlavě. Dolní snímek z 16. 8. 2019 představuje stroje 744.109 a 108, určené pro společnost RTC, při odvozu z Jihlavy do České Třebové. Kvůli celozávodní dovolené a blížícímu se termínu předání byly všechny čtyři stroje 744.106 - 109 přesunuty do závodu CZ LOKO v České Třebové, kde je čeká dokončení, odzkoušení a následovat bude odjezd do Itálie.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
30. 5. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3