SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Říjen 2019

Taurusy Českých drah převzaty
České dráhy převzaly 26. září 2019 nedaleko Vídně v Gramatneusiedlu od společnosti RTS Rail Transport Service dva vícesystémové Taurusy 3 typu ES 64 U4, označené 1216.902 a 903, které tato společnost na jaře letošního roku nabídla k prodeji jako nepotřebné. Obě lokomotivy byly u ČD přiděleny do OCÚ Východ SÚ Bohumín, kam byla 27. září přepravena z Břeclavi 1216.902 a následně 7. října i druhá 1216.903.
Dopravce RTS oba zmíněné Taurusy nasazoval zejména na přepravu stavebního materiálu, neboť Rail Transport Service je dceřinou společností stavební firmy Swietelsky Baugesellschaft. Tento stav také dokumentuje horní snímek, na kterém je zachycena lokomotiva 1216.903 RTS dne 16. července 2013 v Praze na odbočce Rokytka s vlakem kolejnic směřujícím z Německa do Rakouska. Od roku 2016 byly oba Taurusy dlouhodobě pronajaté ÖBB, které je nasadily v nákladní dopravě ve Slovinsku u dceřiné RCC Slovenia a proto byly na lokomotivách provedeny SW a HW změny odpovídající verzi D, tak aby bylo možné lokomotivy nasadit na území Slovinska (mj. úzká hlava sběrače pro stejnosměrný systém), Chorvatska, Rakouska a Německa.
Rail Transport Service si tak ze svých Taurusů zatím ponechal jen stroj 1216.901, který byl vyroben společně s lokomotivou 902 v rámci dodávky padesáti lokomotiv řady 1216 pro ÖBB v letech 2006 až 2007. Lokomotiva 1216.903 byla vyrobena až následně v roce 2010. Mladší z lokomotiv 1216.903 má v současnosti najeté kilometry do první opravy vyššího stupně T1, která bude na přelomu roku provedena v dílnách ÖBB Technische Services GmbH v Linci. Do běžného provozu tak zasáhne jako první lokomotiva 902, ale až po zpětném uvedení do verze C a přelakování do nátěrového schématu ČD (mírně odlišného od schématu ČD railjet), které proběhne v listopadu v lakovně DPOV ve Valašském Meziříčí. Stav lokomotiv po převzetí dokumentuje spodní snímek lokomotivy 1216.903 v Bohumíně na točně společně se strojem 704.010 ČD, který byl pořízen 10. října.
Oba Tarusy budou nasazeny v dvoudenním oběhu mezi Bohumínem a Vídní na mezinárodních vlacích spojujících Polsko s Rakouskem. Na těchto výkonech nahradí lokomotivy řady 380, jejichž spolehlivost během letošního léta výrazně poklesla, ale řada 380 bude Taurusy zálohovat. Taurusy s maximální rychlostí 230 km/h se tak staly nejrychlejšími hnacími vozidly ve vozidlovém parku ČD.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto Vladimír Menšík
 
 
 
 
30. 5. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3