SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2020

Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo
Další krok k modernizaci svého lokomotivního parku učinilo ČD Cargo v roce 2018, kdy byla 20. srpna uzavřena se společností Bombardier Transportation smlouva na nákup 10 lokomotiv TRAXX F140 MS3, s opcí na dalších 40 lokomotiv. Termín dodání prvního stroje byl stanoven na přelom roků 2019/2020, poslední bude dodán v průběhu roku 2020. Český Drážní úřad těmto lokomotivám přídělil řadové značení 388 (adekvátně k německému 188). Domovem jim bude stejně jako u Vectronů ČD Cargo (viz První Vectron ČD Cargo 383.001 v ČR) SOKV Ústí nad Labem. Vlastník tyto lokomotivy plánuje nasazovat spolu s řadou 383 především na mezinárodní vlaky do okolních zemí, proto je u nich požadováno také schválení pro Slovensko, Německo, Rakousku, Polsko a Maďarsko, s možností dovybavení pro provoz v Chorvatsku a Slovinsku.
První TRAXX MS3 byl vyroben v Kasselu v roce 2018 pod označením 188.001 a brzy jej následovaly stroje 188.002 - 005, všechny v majetku výrobce. Lokomotivy následně postoupily testování v několika zkušebních centrech (včetně českého ZC VUZ Velim) a zahájily ověřovací provoz u různých dopravců, aby bylo možné co nejrychleji zajistit jejich schválení. Mezitím opustily výrobní linku další dvě lokomotivy 188.006 a 010. Poté již započalo plnění zakázky pro ČD Cargo a v listopadu 2019 byla dokončována 388.001, kterou v prosinci 2019 převzali v Kasselu zástupci majitele. 20. 12. 2019 pak 388.001 dojela strojně do Bad Schandau a dále do Ústí nad Labem ji převezla 383.010. 18. 1. 2020 byla společností RailAdventure dopravena do Bad Schandau 388.002, která pokračovala dále do českého vnitrozemí tažená Vectronem 193.385 DB Cargo.
Obě lokomotivy jsou v současnosti odstaveny v prostorách SOKV Ústí nad Labem, kde probíhá prozatím zaškolování personálu na nová vozidla. Ač je schvalování typu pro stroje TRAXX MS3 v plném proudu, lokomotivy stále nesplňují některé požadované parametry a proto se ještě neuskutečnil přesun ústeckých 388 do ZC VUZ Velim k vykonání TBZ. Nasazení do pravidelného provozu se tak do vyřešení problematických částí oddaluje na neurčito. Dalším zákazníkem pro lokomotivy MS3, tentokrát ve verzi na 160 km/h, by měla být společnost RegioJet, která závazně objednala 15 lokomotiv.
Traxx F140 MS3 je čtyřnápravová skříňová lokomotiva s dvěma stanovištěmi strojvedoucího, určená k provozu na trakčních systémech AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz; DC 3 kV nebo 1,5 kV. Její maximální rychlost je u nákladní verze objednané pro ČD Cargo 140 km/h a výkon na obvodu kol 6 000 kW. Finální montáž probíhá v závodě Bombardier v německém Kasselu, skříně lokomotiv jsou přiváženy ze závodu v polské Wrocławi a podvozky ze závodu v německém Siegenu. Lokomotivy jsou přímo z výroby vybaveny zabezpečovačem ETCS.
Převoz 388.002 z Německa do SOKV Ústí nad Labem je zachycen na snímku z 18. 1. 2020 při průjezdu zastávkou Königstein (Sächs Schw). 111.082 RailAdventure stanula v čele vlaku až po Bad Schandau, za ní je řazen TRAXX AC3 187.003, který byl dopravován do Velimi za účelem zkoušek.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Drahan
 
 
 
 
14. 6. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3