SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Duben 2020

Po 150 letech byl ukončen provoz na části Košicko-bohumínské dráhy
25. listopadu 2019 byl zastaven provoz na části původní trasy Košicko-bohumínské dráhy (KBD), konkrétně v úseku Rychvald – Bohumín, který měří cca 3 kilometry. Tento úsek byl součástí nejstaršího úseku KBD z Bohumína do Těšína, který byl dán do provozu 1. února 1869. Původně se jednalo o jednokolejnou trať, druhá kolej v úseku z Bohumína do Jablunkova byla zprovozněna k 30. září 1915. Až do roku 1945 byla přitom trať soukromá, byť již od roku 1921 na ní provoz zajišťovaly Československé státní dráhy.
Nová kapitola existence dráhy se začala psát v 60. letech 20. století, kdy bylo rozhodnuto o vybudování nové hlavní trati Dětmarovice – Louky nad Olší, neboť původní trasa byla postižena důlními vlivy z okolních černouhelných dolů. Nová hlavní trať, která mezi Ostravskem a Slovenskem odbourala úvrať v Bohumíně, byla dána do provozu 26. května 1963. Poté ještě několik let jezdily po staré trati Bohumín – Louky nad Olší osobní vlaky, ale už od druhé poloviny 60. let sloužila trať výhradně nákladní dopravě. Později také byla zrušena nepotřebná druhá kolej v celé trase.
K zásadní změně došlo 1. ledna 1968, kdy byl úsek Louky nad Olší – Doubrava převeden pod podnik OKD-Doprava (tj. dnešní PKP Cargo International – PKPCI), zbývající úsek Doubrava – Bohumín byl stejné organizaci předán 1. ledna 1988. Od počátku 90. let pak postupně klesala těžba uhlí v okolních dolech a tím i význam této trati. V loňském roce společnost OKD, která je na této trati závislá, vytěžila 3,2 mil. tun uhlí, přitom o 10 let dříve to bylo ještě přes 10 mil. tun.
Uzavřená spojnice Rychvald – Bohumín byla výhodná především pro přepravy z dolu Lazy do elektrárny Dětmarovice (případně též přes Chałupki do Polska), neboť tyto vlaky byly výchozí ze stanice Doubrava. Ale již několik let se uhlí expeduje z dolů soustředěných kolem stanice Karviná-Doly, odkud je pro vlaky ve směru na Bohumín nutný postrk pro překonání sklonově náročného úseku do Doubravy. Pro malý počet vlaků, které je navíc možné směrovat přes Louky nad Olší, tak bylo nerentabilní trať ve směru na Bohumín dále udržovat. Zbývající trasa KBD ve správě PKPCI, tj. Louky nad Olší – Odb. Rychvald (20 km) zatím zůstává v provozu, byť především nad budoucností úseku Orlová – Rychvald a navazující spojky do Heřmanic visí otazník.
Na snímku z 15. dubna 2020 je zachycena odbočná výhybka v obvodu odbočky Rychvald, která je od roku 2001 dálkově ovládána z Doubravy (viz Dálkové ovládání stanice Orlová a odbočky Rychvald). Vpravo je červeným terčem označena vyloučená traťová kolej směr Bohumín. Jezdí se již tedy jen po relativně nové koleji (v provozu cca 30 let) směřující do Heřmanic, kde navazuje na spojovací kolej do Ostravy hlavního nádraží.
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
29. 2. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3