SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Květen 2020

První elektrický nákladní vlak projel přes přechod Šatov/Retz
Již před více než třinácti lety byl zahájen elektrický provoz v úseku Šatov – Retz (viz Zahájení elektrického provozu do Šatova) a již více než 10 let jezdí elektrické osobní vlaky z Rakouska přes Retz až do Znojma (viz První vlak v elektrické trakci mezi Šatovem a Znojmem). Přesto se až 24. května 2020 uskutečnila vůbec první jízda nákladního vlaku v elektrické trakci přes tento hraniční přechod. Zároveň se jednalo o první jízdu nákladního vlaku tímto pohraničním úsekem na licenci jiného dopravce než státních společností ČD Cargo či Rail Cargo Austria. Konkrétně šlo o vlak vedený na licenci dopravce METRANS Railprofi Austria na rakouském území a na licenci dopravce CityRail na českém území.
Vlak o celkové délce 589 m a hmotnosti 590 tun složený z klanicových vozů byl trasován ze Salzburku do Znojma, odkud následně polovina vlaku pokračovala k nakládce kulatiny do Moravských Budějovic a druhá polovina vlaku do Řikonína. Vlak byl na rakouském území trasován po spojkách v Tullnu a Absdorfu s jednou úvratí ve Stockerau a zcela se tak vyhnul Vídni, čímž projel rakouské území bez sebemenších komplikací.
Na snímku vidíme uvedený vlak v čele s lokomotivou 189.203 MRCE Dispolok přijíždět do stanice Šatov, kde po rychlém odvěšení nastoupil do čela „Herkules“ 761.101 společnosti CityRail.
Text a foto Martin Svoboda
 
 
 
 
2. 10. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3