SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Červen 2020

Dodávky druhé série lokomotiv Transmontana pro Green Cargo započaly
Rumunský výrobce lokomotiv Softronic Craiova (dříve Electroputere) vyrábí nové šestinápravové asynchronní lokomotivy, které nesou obchodní název Transmontana a vychází z dříve licenčně vyráběných lokomotiv EA. Licenci k výrobě šestinápravových lokomotiv EA v Electroputere poskytla v šedesátých letech minulého století švédská společnost ASEA. Po dodávkách Transmontan pro domácí zákazníky a klienty, kteří operují na maďarské síti, získal Softronic v červenci 2017 objednávku také od švédského nákladního dopravce Green Cargo na dvoufrekvenční lokomotivy (15 kV 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) s výkonem 6 000 kW. První dvě lokomotivy Mb 4001 (480.032) a Mb 4002 (480.033), které ještě neměly certifikáty o shodě s TSI, odjely do Švédska v roce 2018 a následovala první šestikusová série Mb 4003 (480.040) – 4008 (480.045), která už TSI splňovala. Z lokomotivek z bývalého východního bloku je tak Softronic první, která obdržela významnější zakázku na dodávku lokomotiv do dřívější západní části Evropy a v tomto případě ještě do země, od které dříve licenci na výrobu elektrických lokomotiv získala.
Druhá série dalších osmi lokomotiv hned navázala a Green Cargo tak získá celkem šestnáct lokomotiv Transmontana řady Mb 4000 s tím, že od jedenácté lokomotivy v pořadí budou vybaveny také palubní částí zabezpečovacího systému ETCS. Lokomotivy používá Green Cargo k přepravě ocelových polotovarů z železáren SSAB Luleå do závodu v Borlänge, kde jsou tyto výrobky dále válcovány a obráběny. Ocelové bramy jsou přepravovány v teplém stavu, aby se usnadnilo jejich další zpracování v závodě Borlänge a denně spojuje obě destinace osm párů vlaků. Transmontany se na těchto přepravách osvědčily, neboť uvezou vlak o hmotnosti až 3 700 t oproti lokomotivám TRAXX či Vectron, které při podobném výkonu uvezou vlak jen s hmotností 2 500 t.
Stejně jako předchozí Transmontany jely i první dvě lokomotivy z druhé série (Mb 4009 a 4010) z Rumunska přes Maďarsko, Slovensko, Českou republiku a Německo do přístavu v Rostocku a lodí pokračují do Švédska.
Na horním snímku je 19. června ve stanici Pečky zachycen vlak Nex 58902 dopravce DB Cargo Czechia v jehož čele z Břeclavi stanul Taurus 183.500 RailAdventure (provozovaný na české síti od února 2020 - viz „Taurus“ 183 500 RailAdventure jel poprvé vlastní silou v ČR) a za ním jsou řazeny lokomotivy Transmontana Green Cargo dočasně označené 480.046 a 480.047. Na spodním snímku ze stejného dne je ve stanici Pečky zachycena desátá a devátá lokomotiva ze zakázky pro Green Cargo, které mají výrobní čísla LEMA 047 a 046 a ve Švédsku budou přeznačeny na Mb 4010 a Mb 4009, před připojením spojovacích a brzdicích vozů RailAdventure, které DB Cargo Czechia odvážel z Peček zpět do Německa.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3