SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červenec 2020

Změny u litevského státního dopravce Lietuvos geležinkeliai
Stejně jako jiné země Evropské unie začala také Litva řešit v souladu s železničními balíčky změnu organizační struktury Litevských železnic. V roce 2018 bylo u litevského státního dopravce Lietuvos geležinkeliai (LG, v překladu Litevské železnice) rozhodnuto přejít na holdingové uspořádání podniku. K samotné realizaci změn ale došlo až v průběhu roku 2019. Lietuvos geležinkeliai jsou nadále plně vlastněné státem jako holdingová akciová společnost, vytvořily však několik dceřiných společností, ve kterých zůstávají 100% vlastníkem. Kromě hlavních odvětví, jako je osobní doprava, nákladní doprava a infrastruktura, mají LG podíl i v dalších společnostech, zabývajících se opravárenstvím a jinými souvisejícími činnostmi.
Jako první vzniká k 1. 1. 2020 společnost LG Cargo, do které jsou postupně převáděny činnosti a vozový park nákladní dopravy. Další v pořadí je založena k 28. 2. 2020 LG Keleiviams, zabývající se osobní dopravou. Jako poslední je 28. 6. 2020 zapsána do obchodního rejstříku společnost Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, vystupující jako nový správce infrastruktury litevských železnic.
V červenci 2020, kdy si LG připomenuly 101. výročí vzniku, představil státní dopravce další změny v korporátní identitě společnosti. Všem třem hlavním dceřiným společnostem je změněn název a mění se i používaná značka a logo. Místo zkratky LG je nově použita zkratka LTG, kde LT reprezentuje název státu Litva, G pak jako u původního označení znamená železnice. Název firmy Lietuvos geležinkeliai ale zůstává zachován. Dceřiným společnostem jsou pak jako rozlišovací znak přiděleny i barvy litevské trikolory - červená, žlutá a zelená. Součástí loga je především symbol šipky, který má znázorňovat pokrok a rozvoj. Nová korporátní identita se postupně projeví nejen na kolejových vozidlech, ale také na budovách a ostatní drážní infrastruktuře.
Osobnímu dopravci je přidělena červená barva a jeho název se mění z LG Keleiviams na LTG Link. Zelená barva pak připadla správci infrastruktury Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, který od července 2020 vystupuje pod názvem LTG Infra. LG Cargo, po změně názvu LTG Cargo, používá jako dominantní žlutou barvu. Ta bude v nejbližší době aplikována především na stroje Siemens ER20, které se v současnosti podrobují hlavním opravám. Zároveň byla v červenci 2020 založena i dceřiná společnost LTG Cargo Polska, mající za cíl podnikání v nákladní dopravě na polské síti.
Horní snímek přibližuje podobu motorové jednotky 730ML-007 (výroba 2016 PESA Bydgoszcz, Polsko) v novém barevném provedení s červenou barvou společnosti LTG Link a novými logy. Na dolní fotografii je zachycena lokomotiva ER20-029 ve žlutém provedení v barvách LTG Cargo a za ní kolejový jeřáb LTG Infra se zeleným pruhem dokládající příslušnost k této dceřiné společnosti Litevských železnic. Obě fotografie byly pořízeny ve Vilniusu, kde se uskutečnila 3. 7. 2020 tisková konference a prezentace změn u Lietuvos geležinkeliai, doprovázená výstavou vybraných kolejových vozidel.
Text Daniel Brabenec, foto Robertas Šalčiūnas
 
 
 
 
10. 12. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3