SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Září 2020

Nová měřicí drezína železničního svršku MD2 Správy železnic
Správa železnic nadále pokračuje v obnově parku měřicích vozidel sloužících k diagnostice drážní infrastruktury. Ve fázi zkušebního provozu jsou v současnosti dvě nová vozidla pro měření železničního svršku - měřicí vůz MVŽSv2 určený pro celostátní dráhy s maximální rychlostí 200 km/h a MD2 pro diagnostiku drah regionálních s poloviční maximální rychlostí. S nasazením do pravidelného provozu je u obou počítáno v roce 2021.
V lednu 2018 podepsala SŽDC smlouvu na výrobu nové měřicí drezíny s firmou NDCon LOGIC, která se již na dodávce několika diagnostických vozidel pro SŽDC podílela. Celková výše kontraktu činí 267 750 000,- Kč, smlouva stanovuje předání drezíny do zkušebního provozu do 32 měsíců od podpisu, předání majiteli včetně celkového schválení do 42 měsíců. Provozovatelem MD2 bude Centrum telematiky a diagnostiky (CTD, dřívější TUDC) Hradec Králové.
NDCon LOGIC si vybrala jako partnera pro výrobu drezíny rakouského výrobce speciálních vozidel Plasser & Theurer, který využil modifikaci již nabízeného typu vozidla EM 100. Jedná se o dvoupodvozkové čtyřnápravové skříňové hnací vozidlo, určené pro měření, zaznamenávání a analýzu závad geometrické polohy koleje. Na čelech vozidla jsou stanoviště strojvedoucího, dále jsou zde pracovní prostory obsluhy měřicího zařízení, kuchyňka, WC a propojovací chodbička. Ve střední části je umístěn hnací agregát, sestávající ze spalovacího motoru Caterpillar C18, hydrodynamické převodovky, generátoru pomocné sítě a kompresoru. Přenos výkonu ze spalovacího motoru na hnaná dvojkolí jednoho podvozku je hydrodynamický. Vozidlo je vybaveno radiostanicí FXM20, národním zabezpečovačem LS06 a mobilní částí ETCS. Celková hmotnost drezíny je 58 t, maximální rychlost 100 km/h, nejmenší poloměr pojížděného oblouku 90 m, délka 19,6 m, uspořádání náprav Bo´2´. Za drezínou bude řazen servisní vůz MD2-1, celková délka soupravy pak bude 46 m a hmotnost 100 t.
MD2 (EVN 99 54 9162 003-6) byla přepravena od výrobce z rakouského Linze do Pardubic k CTD a následně byl v druhé polovině září 2020 zahájen zkušební provoz. Ten zajištuje NDCon LOGIC ve spolupráci s AŽD a dopravcem Východočeská dráha. 21. 9. 2020 byla MD2 převezena z Pardubic do Libčevsi a 22. 9. došlo k realizaci prvních zkušebních jízd mezi Libčevsí a Obrnicemi na Švestkové dráze. Na fotografii z 21. 9. 2020 je zachycena MD2 jako Lv 53558 Pardubice - Libčeves při průjezdu železniční stanicí Praha-Holešovice.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
 
 
 
27. 5. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3