SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Prosinec 2020

Rekonstrukce ocelového mostu přes Labe v Čelákovicích-Jiřině
Dne 31. října 2019 byla slavnostně zahájena optimalizace dnes dvojkolejné trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, která se zásadním způsobem dotkla také ocelového mostu přes řeku Labe v Čelákovicích-Jiřině. Most je od roku 1921 tvořen dvěma souběžnými příhradovými nýtovanými mosty, každý se čtyřmi poli pro jednu kolej na společných pilířích s oválným půdorysem. Řeku překonává trať čtyřmi prostými trámovými poli (dvěmi pro jednu kolej) tvořenými obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky s dolní mostovkou o délce 50 metrů. Na tato pole na pravém břehu řeky, tedy blíže odbočce Káraný, navazují další čtyři pole (dvě pro jednu kolej) inundační tvořená přímými příhradovými nosníky s dolní mostovkou o délce 27,6 metru.
Řeku Labe železnice překonává u Čelákovic už od roku 1874, kdy byla společností Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) vybudována jednokolejná odbočka Lysá nad Labem - Praha-Těšnov (zpočátku trať končila v Karlíně na Rohanském ostrově) z hlavní trati spojující Vídeň s Děčínem přes Znojmo, Jihlavu, Kolín, Nymburk, Lysou nad Labem a Mělník. Původní jednokolejný most o čtyřech polích se stejným rozpětím 40 m byl v roce 1908 nahrazen novým jednokolejným mostem zase o čtyřech polích, ale se změněným rozpětím, které se dochovalo až do současnosti. V roce 1921 byla trať zdvojkolejněna a na rozšířené pilíře byl přidán souběžný most pro druhou traťovou kolej.
Vlastní ocelový nýtovaný most bude v rámci optimalizace trati nahrazen novou ocelovou svařovanou konstrukcí a úpravy se dočkají i původní pilíře. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 m (dosud to bylo 4,7 m), stavebně bude tento most, stejně jako most přes Labe v Kolíně, připraven na podjezdnou výšku sedm metrů, což by teoreticky umožnilo přepravovat po Labi i kontejnery na sobě. Z důvodu zachování provozu byla v průběhu roku 2020 vybudována přeložka a most 2. traťové koleje byl posunut dále po proudu řeky, tak aby bylo možné snést původní most v 1. traťové koleji a vybudovat nový dvojkolejný most v původní stopě. Na 2. traťové koleji v původní stopě byl provoz ukončen na konci září 2020 a na přeloženém mostě této traťové koleje byl provoz zahájen 18. prosince 2020. Od 5. 1. 2021, kdy byl ukončen provoz na 1. traťové koleji, je mezi Čelákovicemi a odbočkou Káraný pouze jednokolejný provoz pro přeložené 2. traťové koleji a to až do ledna 2022. Zhotovitelem optimalizace je společnost Lysá, kterou tvoří Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Všechny doprovodné fotografie byly pořízeny 1. prosince 2020.
Na horním snímku projíždí po 1. traťové koleji osobní vlak vedený jednotkou 471.044 z Lysé nad Labem do Prahy. V levé části snímku je vidět již přesunutý most a přeložka 2. traťové koleje ještě bez trakčního vedení. Detail obou mostů je na prostředním snímku. Spodní snímek dokumentuje posunutý most na provizorních pilířích.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3