SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Květen 2021

Opční lokomotivy řady 744.1 pro ČD Cargo
ČD Cargo pokračuje v modernizaci parku dieselových lokomotiv nejen rekonstrukcemi (dřívější dodávky strojů řady 753.7, 753.6 nebo v současnosti probíhající zakázka na výrobu padesáti strojů řady 742.71 - viz Produkce lokomotiv řady 742.71 zahájena také v Jihlavě), ale také nákupem nových lokomotiv. Na základě výsledku výběrového řízení ze srpna 2018 byla v roce 2019 v CZ LOKO zahájena výroba pěti lokomotiv řady 744.1, s možnou opcí na dalších 5 strojů. Lokomotivám bylo přiděleno označení 744.110 - 114 a ČD Cargu byly předávány od září 2019 do ledna 2020 (viz Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo). Organizačně byly přiděleny pod SOKV Ostrava, OKV Břeclav a provozně do PJ Brno. Na základě převážně pozitivních zkušeností s provozem těchto lokomotiv se ČD Cargo rozhodlo v prosinci 2020 podepsat dodatek ke smlouvě, na základě kterého bylo objednáno i zbývajících 5 lokomotiv ze sjednané opce s termínem dodání v roce 2021.
Protože číselný interval 115 - 119 byl ve výrobním programu CZ LOKO přidělen lokomotivám pro italské zákazníky, jsou opční lokomotivy pro ČD Cargo označeny 744.120 - 124. Výroba první byla zahájena počátkem roku 2021 v jihlavském závodě CZ LOKO, kde by měly být dokončeny i zbývající objednané stroje. U ČD Carga by měly být organizačně přiřazeny do stejné struktury jako stávajících pět lokomotiv.
Provoz lokomotiv řady 744.1 a také zkušenosti z výrobního procesu přinesly některé poznatky, které výrobce poprvé ve větší míře zohlednil právě u těchto doobjednaných strojů pro ČD Cargo. Asi největší změnou je náhrada plastového čela kapot kovovým, které je nyní nedílnou součastí předního dílu kapoty. Kapoty jsou přímo z výroby opatřeny okapnicemi nad bočními dveřmi. Došlo i k drobným změnám v uspořádání některých celků a provedení zákazníkem požadovaných změn. Tyto konstrukční úpravy budou postupně aplikovány i na další vyráběné lokomotivy této řady.
Na fotografii z 31. 5. 2021 je zachycena 744.120 při zkušební jízdě jako Lv 57665 Jihlava - Žďár nad Sázavou během průjezdu mezistaničním úsekem Šlapanov - Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3