SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Březen 2002

Rekonstrukce lokomotivy řady 210 na dvouzdrojové vozidlo
Kromě rekonstrukce lokomotivy řady 230 na řadu 240.2 probíhá v DKV České Budějovice od minulého roku také úprava lokomotivy řady 210 na dvouzdrojové vozidlo, určené na vozbu manipulačních vlaků na elektrizovaných tratích s manipulačními kolejemi bez trakčního vedení. Tímto řešením je sledována úspora nafty při nutnosti nasazovat na tyto výkony dieselové lokomotivy nebo úspora druhé lokomotivy při nasazení elektrické s dieselovou lokomotivou (210 + 704). Takto jedna elektrická lokomotiva s instalovaným spalovacím motorem nízkého výkonu obslouží danou trať s mnohem nižšími provozními náklady.
Pro dosazení pomocného spalovacího motoru byla vybrána lokomotiva 210.028 DKV České Budějovice, která ponese po dokončení nové řadové označení 218.028. Na lokomotivu bylo dosazeno soustrojí Locat známé z rekonstrukcí lokomotiv ČMKS - JLS, tj. spalovací motor Caterpillar a trakční alternátor Siemens Drásov. Po zařazení do pravidelného provozu by měla být nasazena na trati České Budějovice - Horní Dvořiště. Osvědčí-li se toto řešení, mohou být takto při dostatku finančních prostředků rekonstruovány i další lokomotivy řady 210.
Text Daniel Brabenec
 
 
 
 
10. 12. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3