SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2003

45 let od dodávky první sériové lokomotivy typové řady BN 150
Stejně, jako každý rok, přinesl i rok 2003 řadu zajímavých výročí. Kromě jubilejí, která pochopitelně zůstávají stranou zájmu, např. 30 let od dokončení prototypu řady M 152.0 (vůz M 151.0001), stojí za povšimnutí jedno malé výročí jedné malé lokomotivní řady. Před 45 lety byla dodána slovenskému Poľnohospodárskému podniku Šamorín (PNZP) první sériová lokomotiva typové řady BN 150 (T 211.0/05). Stroj T 211.0501 (výrobní číslo 3940/1957, dodán 1958) tak odstartoval mnohasetkusovou a úspěšnou sérii malých posunovacích lokomotiv, dodávaných z ČKD průmyslovým podnikům v ČSSR, Československým státním drahám a exportovaných do různých koutů světa.
Trojice zajímavých prototypů se sice k dnešnímu datu nedochovala, o to více ale překvapí a potěší existence prvního sériového „prasátka“. Slovenský podnik BELAR DUNAJ Dunajská Streda (dříve PNZP) lokomotivu T 211.0501 (dnes T 211.1759 po remotorizaci v roce 1991) vlastní a nasazuje ji na vlečce svého závodu v Lehnicích (viz snímek ze dne 12. 11. 2003).
Pro úplnost dodáváme, že na našem území jsou dodnes v různém stavu dochovány stroje, které po „jedničce“ bezprostředně následovaly, např. T 211.0503, 506, 507 z roku 1957; z nejstarších lokomotiv bývalých ČSD jsou to T 211.003 (odstavená v ČMKS-JLS Jihlava, ex 701.414 EŽ Praha), T 211.004 jako 701.480 (EŽ Praha, středisko Kysak, nasazována i v ČR) a T 211.006 jako 701.459 (EŽ Praha, středisko Velký Osek), všechny z roku 1958; a další.
Text Michal Kozuk, foto Lukáš Šafář
 
 
 
 
25. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3