SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2004

Jednotka řady 680 vytvořila nový rychlostní rekord českých železnic
Ve čtvrtek 18. listopadu vytvořila vysokorychlostní jednotka řady 680 zvaná Pendolino v rámci jízdně technických zkoušek nový rychlostní rekord českých železnic. Krátce před patnáctou hodinou dosáhla prototypová souprava vedená strojvedoucím Milanem Kučerou při jízdě z Hrušovan u Brna do Břeclavi nedaleko stanice Zaječí rychlost 237,04 km/hod.
Vyvrcholila tak dlouhá série zkoušek, které měly na různých místech ČR i v Rakousku prokázat způsobilost pro pravidelný provoz s cestujícími. V pondělí 15. listopadu byly zahájeny mezi Brnem a Břeclaví testy chování vozidla při vysokých rychlostech a jeho dynamické účinky na trať (podvozky, sběrač, jízda přes srdcovky výhybek atd.). Ve zkušebním úseku v 2. traťové koleji mezi Vranovicemi a Podivínem, která byla pro tento účel s velkým předstihem včetně trolejového vedení upravena, Pendolino vykonalo každý den několik zkušebních jízd, při kterých postupně zvyšovalo rychlost ze 160 km/h každý den přibližně o 20 km/h (obraty až v Hrušovanech a Břeclavi byly dány nabíráním rychlosti před začátkem měřeného úseku).
Zkušební jízdy vysokou rychlostí si vyžádaly celou řadu mimořádných opatření. Přejezdy a zastávky byly střeženy pracovníky ČD, některá nástupiště byla zcela uzavřena, byl zastavem provoz vlaků po sousední koleji a pro eliminaci možných důsledků rušení byly osobní vlaky vedeny v nezávislé trakci.
Pokud nepočítáme vlastní rekordy Pendolina z dopoledne a předchozího dne, tak byl překonán přes třicet let starý rychlostní rekord lokomotivy E469.3030 (dnes 124.601), která dosáhla 5. 9. 1972 na zkušebním okruhu u Cerhenic rychlost 219 km/h. Nejbližší další pokus o překonání dnešního maxima je v plánu nejdříve za pět let.
Stín na tento úspěch však vrhá značné narušování pravidelné dopravy, když reálná zpoždění vlaků osobní dopravy značně překračovala předpoklady. Objektivně je ale třeba uznat, že ČD se snažily o mimořádných událostech cestující informovat a předem se v místních sdělovacích prostředcích za možné problémy omluvily.
Na fotografii ze 17. listopadu je zachycena jednotka 680.001 při obratu v Hrušovanech u Brna mezi jízdami rychlostí 220 km/h.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
1. 6. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3