SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2006

Přeložka trati Bohumín - Chałupki
Při přípravě stavby dálnice D47 v úseku Hrušov - Bohumín (dálniční km 159,6 - 163,8) stála v cestě dvoukolejná železniční trať mezi odbočkou Pudlov a státní hranicí s Polskem u stanice Chałupki. Tento úsek je známý především zajímavým umístěním dvou železobetonových pěchotních srubů z roku 1936, které jsou situovány po obou stranách náspu a spojeny chodbou pod železniční tratí. V souvislosti s přestavbou uzlu Bohumín a zrušením odbočky Pudlov se ze zdejší dvoukolejné trati stal souběh jednokolejných tratích Bohumín-Vrbice - Chałupki a Bohumín osobní nádraží - Chałupki.
Oproti obvyklému řešení kolize těchto dvou důležitých dopravních linií formou vybudování dálničního mostu nad tratí bylo v tomto případě zvolena výstavba nového železničního mostu nad budovanou dálnicí. Železniční most byl postaven v nové poloze jižně od původní trati a v souvilosti s tím byly přeloženy i přilehlé úseky trati. Celková délka vybudované přeložky tak činí 1,4 km (od km 278,100 do km 279,500).
Již s předstihem a bez omezení provozu na původní trati bylo budováno nové zemní těleso přeložky. Další práce si již vyžádaly omezení provozu. Během prací souvisejících s budování přeložky byla provedena také oprava hraničních mostů přes řeku Odru a dvoukolejného přejezdu v km 278,068. Na přeloženém úseku bylo samozřejmě vybudováno také nové trakční vedení, které nahradilo vedení z původního úseku, postavené v roce 1991.
V prvé fázi byla napojena přeložka trati Bohumín-Vrbice - Chałupki. Během prací v tomto úseku byly nákladní vlaky do Vrbice vedeny úvratí přes bohumínské osobní nádraží. Nepřetržitá výluka do Vrbice byla ukončena 11. 7. v 16:05 a ihned poté se začalo jezdit po přeložené trati.
Od 12. července následovala výluka pro přeložení trati do osobního nádraží. V této koleji je minimální rozsah nákladní dopravy, takže tato výluka se dotkla především osobních vlaků, které byly mezi Chałupkami a Bohumínem nahrazeny autobusy (jedná se pouze o dva páry vlaků denně). Do 31. 7. byly ukončeny práce na svršku i trakčním vedení v přeloženém úseku, ale výluka byla ukončena až 5. srpna ve 14:36 z důvodu opravy mostu přes Odru. Od té chvíle se již v obou souběžných jednokolejných tratích jezdí po přeložce a původní úsek byl po 158 letech definitivně opuštěn.
Na horním snímku z 22. dubna 2006 projíždí nákladní vlak v čele s lokomotivou ET22-274 PKP Cargo ještě původním úsekem, vlevo je však již patrné budované zemní těleso přeložky. Dolní snímek z 19. července 2006 pak zachycuje asistenci lokomotivy 742.360 Traťové strojní společnosti při pokládání kolejových polí v novém úseku trati Chałupki - Bohumín osobní nádraží, vlevo je již provozovaná nová kolej Chałupki - Bohumín-Vrbice.
Text a foto Petr Štefek, spolupráce Martin Konečný a Jiří Vaněk
 
 
 
 
24. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3