"Kamila" 151.004 vyjíždí v čele IC 121 "Košičan" z dnes
již opuštěného třebovického tunelu (3. dubna 2005)
"Gertruda" 150.021 právě zastavila ve stanici Praha hl. n. s osobním vlakem
Os 9907 z Berouna (foto Richard Lužný, 26. ledna 2005)

Lokomotivy řady 150 a 151
v GVD 2004/2005

S příchodem nového grafikonu vlakové dopravy došlo k určitým změnám v nasazování rychlíkovým lokomotiv řady 150 a 151. Deset rekonstruovaných lokomotiv řady 151 s maximální rychlostí 160 km/h je vystavováno ve třech turnusových skupinách TS 101 - 103, kde zabezpečují především vozbu vlaků kategorie IC/EC na rameni Praha - Bohumín - Petrovice u Karviné. Jediná zajížďka na železniční síť ŽSR je uskutečněna pouze na IC 142/143 „Odra“ a to pouze do Žiliny. Mezi těmito vlaky obslouží stroj ČD dva páry osobních vlaků do Čadce. První lokomotiva Českých drah opatřená reklamním nátěrem - 151.001 - není oproti minulým GVD určena pro vedení vlaků IC 500/501 „Ostravan“, ale je zařazena ve dvoudenní turnusové skupině 103.
Turnusové skupiny 107 a 108 jsou určeny pro 7 lokomotiv řady 150. „Banáni“ byly staženi z vozby rychlíků na koridorových tratích, protože stále nesplňují podmínky dané Drážním úřadem pro provoz rychlostí 140 km/h, a nahrazeni lokomotivami řady 162, které byly do Vršovic redislokovány z Bohumína a Děčína. Výjimku tvoří pouze vozba posilových rychlíků a R 424/425. „Banáni“ tak od letošním grafikonu obsluhují rychlíky přes Hradec Králové do Jaroměře a Týniště nad Orlicí. Provoz řady 150 na tomto rameni je prozatím plánován i na další GVD. K zajímavému setkání stejnosměrné lokomotivy řady 150 se střídavou „laminátkou“ nebo s lokomotivou řady 180 DB může docházet ve stykové stanici Kutná Hora, kde „banán“ zajíždí na pátečním posilovém rychlíku 1519. V třídenní TS 108 je lokomotiva po většinu svého výkonu na Slovensku. K již stabilní vozbě vlaků R 424 a 425 do Bánovců nad Ondavou a osobních vlaků do Košic je nově zavedena vozba R 810 z Košic do Magrecan, odkud se lokomotiva vrací strojní jízdou do Košic. Pod Tatrami se objeví česká lokomotiva řady 150 i v čele R 422/423 místo bohumínských „pershingů“. „Banán“ v čele osobního vlaku s patrovými vozy byl vždy lákadlem pro většinu fanoušků železnice. V letošním GVD se opět vrátila řada 150 do čela jednoho páru ranních osobních vlaků z Prahy do Berouna s patrovými vozy řady Bmo.
Poslední TS 120 obsazená dvěma lokomotivami řady 150 je určena pro vozbu rychlíků v relaci Praha - Bohumín a Praha - Český Těšín. Vozba pátečních a nedělních posilových rychlíků je jediná možnost, kdy lokomotiva řady 150 zavítá do Bohumína. V letošním grafikonu se stroj po příjezdu R 1503 do Bohumína neodstaví do depa až na nedělní výkon, ale v sobotu nastupuje v Ostravě na rychlík 433 do Žiliny. Poté lokomotiva ČD obslouží osobní vlaky 3914/3917 mezi Žilinou a Čadcou a s R 432 se vrací zpět do Ostravy.


Lokomotivy řady 150: 002, 003, 005, 009, 010, 013, 015, 021, 022, 023, 024, 025, 026    
Lokomotivy řady 151: 001, 004, 006, 007, 008, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 020, 027

Text a neoznačené foto Pavel Větříšek


Oběhy lokomotiv řady 150 a 151 DKV Praha, PJ Vršovice

TS 101 (4 x 151)
1. den
R 208 Petrovice u Karviné 1:00 - Praha hl. n. 5:42  
Sv 29209 Praha hl. n. 6:10 - Praha odst. n. - DKV 6:23  
Sv 29140 Praha odst. n. - DKV 8:26 - Praha hl. n. 8:39  
IC 141 Praha hl. n. 9:00 - Ostrava hl. n. 13:30  
Sv 3391 Ostrava hl. n. 14:10 - Petrovice u Karviné 14:46  
EC 106 Petrovice u Karviné 16:00 - Praha hl. n. 20:48  
R 209 Praha hl. n. 22:30 - Petrovice u Karviné 3:15  
2. den
Sv 3090 Petrovice u Karviné 3:37 - Bohumín 3:51  
Sv 2987 Bohumín 4:30 - Český Těšín 5:00  
R 600 Český Těšín 5:40 - Praha Smíchov 11:17  
R 601 Praha Smíchov 14:12 - Český Těšín 19:40  
Sv 2998 Český Těšín 20:10 - Bohumín 20:40  
3. den
Sv 3091 Bohumín 0:01 - Petrovice u Karviné 0:14  
R 200 Petrovice u Karviné 2:15 - Praha hl. n. 7:25  
Sv 29201 Praha hl. n. 8:02 - Praha odst. n. - DKV 8:10  
Lv Praha odst. n. - DKV 8:25 - Praha Vršovice 8:38  
Lv Praha Vršovice 15:44 - Praha odst. n. - DKV 16:02  
Sv 29504 Praha odst. n. - DKV 17:11 - Praha hl. n. 17:19  
IC 505 Praha hl. n. 17:42 - Bohumín 22:13  
4. den
IC 506 Bohumín 8:05 - Praha hl. n. 12:48  
Sv 29507 Praha hl. n. 13:06 - Praha odst. n. - DKV 13:19  
Sv 29500 Praha odst. n. - DKV 15:07 - Praha hl. n. 15:15  
IC 501 Praha hl. n. 15:42 - Bohumín 20:29  
Os 3013 Bohumín 22:34 - Petrovice u Karviné 22:52 X, +
Os 3016/7 Bohumín 22:39 - Petrovice u Karviné 23:10 6
Průměrný denní běh: 976/28 km
Denní průměr prázdných jízd: 1 km

TS 102 (4 x 151)
1. den
R 422 Přerov 1:25 - Praha hl. n. 5:24  
Lv Praha hl. n. 5:29 - Praha odst. n. - DKV 5:45  
Sv 29120 Praha odst. n. - DKV 6:30 - Praha hl. n. 6:45  
IC 121 Praha hl. n. 7:00 - Ostrava hl. n. 11:30  
IC 120 Ostrava hl. n. 14:26 - Praha hl. n. 18:48  
Sv Praha hl. n. 19:11 - Praha odst. n. - DKV 19:24  
Sv 29200 Praha odst. n. - DKV 20:41 - Praha hl. n. 20:54  
R 201 Praha hl. n. 21:20 - Petrovice u Karviné 2:23  
2. den
Os 3000/1 Petrovice u Karviné 3:05 - Bohumín 3:41  
IC 504 Bohumín 5:20 - Praha hl. n. 10:02  
Sv 29505 Praha hl. n. 11:00 - Praha odst. n. - DKV 11:08  
Sv 29142 Praha odst. n. - DKV 12:28 - Praha hl. n. 12:36  
IC 143 Praha hl. n. 13:00 - Žilina 19:34  
Os 3926 Žilina 20:45 - Čadca 21:25 X
Os 3927 Čadca 22:37 - Žilina 23:17 X
3. den
Os 3900 Žilina 3:50 - Čadca 4:25 1 - 6
Os 3903 závěs Čadca 5:37 - Žilina 6:17 6
Os 3951 Čadca 6:57 - Žilina 7:32 X
IC 142 Žilina 8:40 - Praha hl.n. 14:48  
Lv Praha hl.n. 14:58 - Praha Vršovice 15:06  
Lv Praha Vršovice 18:08 - Praha odst. n. - DKV 18:26  
Sv 29222 Praha odst. n. - DKV 19:26 - Praha hl. n. 19:39  
R 223 Praha hl.n. 20:20 - Přerov 0:04  
1a. den
IC 502 Bohumín 5:00 - Praha hl.n. 9:02 X
Sv 29503 Praha hl. n. 9:19 - Praha odst. n. - DKV 9:27 X
Sv 29502 Praha odst. n. - DKV 16:16 - Praha hl. n. 16:24 X
IC 503 Praha hl. n. 16:42 - Bohumín 20:40 X
Průměrný denní běh: 893/15 km
Denní průměr prázdných jízd: 8 km

TS 103 (2 x 151), 151.001 a 151.006
1. den
IC 500 Bohumín 3:45 - Praha hl. n. 8:32  
Sv 29501 Praha hl. n. 8:50 - Praha odst. n. - DKV 8:58  
Sv 29106 Praha odst. n. - DKV 10:22 - Praha hl. n. 10:35  
EC 107 Praha hl. n. 11:00 - Petrovice u Karviné 15:55  
Sv 3094 Petrovice u Karviné 16:11 - Bohumín 16:23  
R 602 Bohumín 17:45 - Praha hl. n. 22:48  
Sv 29603 Praha hl. n. 23:10 - Praha odst. n. - DKV 23:23  
Lv Praha odst. n. - DKV 23:38 - Praha Vršovice 23:56  
2. den
Lv Praha Vršovice 2:34 - Praha odst. n. - DKV 2:52  
Sv 29602 Praha odst. n. - DKV 3:52 - Praha hl. n. 4:05  
R 603 Praha hl. n. 4:30 - Bohumín 9:14  
Sv 3390 Bohumín 11:41 - Ostrava hl. n. 11:50  
IC 140 Ostrava hl. n. 12:26 - Praha hl. n. 16:48  
Sv 29141 Praha hl. n. 17:10 - Praha odst. n. - DKV 17:23  
Sv 29506 Praha odst. n. - DKV 18:11 - Praha hl. n. 18:24  
IC 507 Praha hl. n. 18:42 - Bohumín 23:30  
Průměrný denní běh: 1121/14 km
Denní průměr prázdných jízd: 2 km


"Magdaléna" 150.025 projíždí kolem výhybny Slančík ŠRT s R 425 "Laborec"
(23. srpna 2004)
TS 107 (4 x 150)
1. den
Lv Praha Vršovice 4:26 - Praha Smíchov 4:43 7
Sv 29961 Praha Smíchov 5:43 - Praha hl.n. 5:50 7
Lv Praha Vršovice 5:22 - Praha hl. n. 5:30 X, 6
R 961 Praha hl. n. 6:10 - Jaroměř 8:18  
Lv Jaroměř 8:48 - Hradec Králové 9:21  
R 856 Hradec Králové 11:12 - Praha hl. n. 12:57  
Lv Praha hl. n. 13:07 - Praha ONJ 13:37  
Sv 29754 Praha ONJ 14:37 - Praha hl. n. 14:45  
R 755 Praha hl. n. 15:10 - Týniště nad Orlicí 17:21  
Lv Týniště nad Orlicí 18:11 - Hradec Králové 18:53 X, 6
R 958 Hradec Králové 19:34 - Praha Smíchov 21:42 X, 6
Lv Praha Smíchov 21:57 - Praha Vršovice 22:14 X, 6
R 1458 Týniště nad Orlicí 19:51 - Praha hl. n. 22:01 7
Sv 29959 Praha hl. n. 22:12 - Praha ONJ 22:45 7
Lv Praha ONJ 23:00 - Praha Vršovice 23:18 7
2. den
Lv Praha Vršovice 2:43 - Praha ONJ 3:01 X
Sv 29478 Praha ONJ 3:46 - Praha hl. n. 3:55 X
Os 9902 Praha hl. n. 4:25 - Beroun 5:18 X
Os 9907 Beroun 5:48 - Praha hl. n. 6:40 X
Lv Praha Vršovice 6:45 - Praha hl. n. 6:50 6, 7
R 757 Praha hl. n. 7:10 - Týniště nad Orlicí 9:17  
R 754 Týniště nad Orlicí 11:54 - Praha hl. n. 13:57  
Sv 29755 Praha hl. n. 14:19 - Praha ONJ 14:29  
Lv Praha ONJ 14:44 - Praha hl. n. 15:10 X, 7
R 640 Praha hl. n. 16:10 - Hradec Králové 17:56 X, 7
Lv Praha ONJ 14:44 - Praha Vršovice 15:02 6
Lv Praha Vršovice 20:33 - Praha hl. n. 20:40 6
R 969 Praha hl. n. 21:10 - Hradec Králové 22:52 6
3. den
Sv 5291 Hradec Králové 4:41 - Týniště nad Orlicí 5:03  
Sp 1950 Týniště nad Orlicí 5:35- Hradec Králové 5:56  
R 750 Hradec Králové 6:14 - Praha hl. n. 7:57  
Lv Praha hl. n. 8:12 - Praha Vršovice 8:29 7
Sv 29455 Praha hl. n. 8:55 - Praha Vršovice 8:59 X, 6
Lv Praha Vršovice 10:44 - Praha ONJ 11:02 5
Sv 29918 Praha ONJ 12:02 - Praha hl. n. 12:15 5
R 1519 Praha hl. n. 12:40 - Kutná Hora hl. n. 13:36 5
Lv Kutná Hora hl. n. 13:56 - Praha Smíchov 15:28 5
Lv Praha Vršovice 15:11 - Praha Smíchov 15:28 1 - 4, 7
R 741 Praha Smíchov 16:28 - Jaroměř 18:38 X, 7
4. den
R 740 Jaroměř 6:38 - Praha Smíchov 8:37 X, 6
Lv Praha Vršovice 8:33 - Praha Smíchov 8:50 7
R 951 Praha Smíchov 9:50 - Hradec Králové 11:55  
Lv Hradec Králové 12:10 - Jaroměř 12:43  
R 742 Jaroměř 15:53 - Praha Smíchov 18:12  
Lv Praha Smíchov 18:27 - Praha Vršovice 18:44  
Průměrný denní běh: 465 / 20 km
Denní průměr prázdných jízd: 11 km

TS 108 (3 x 150)
1. den
Os 8906 Bánovce nad Ondavou 10:00 - Košice 11:01  
R 810 Košice 14:50 - Margecany 15:18  
Lv Margecany 15:48 - Košice 16:33  
R 422 Košice 18:20 - Přerov 1:03  
2. den
R 423 Přerov 3:13 - Košice 9:50  
Os 8907 Košice 10:45 - Bánovce nad Ondavou 11:58  
Os 8908 Bánovce nad Ondavou 13:04 - Košice 14:05  
Zr 1907 Košice 16:35 - Bánovce nad Ondavou 17:31  
R 424 Bánovce nad Ondavou 19:02 - Praha hl. n. 6:57  
3. den
Sv 29425 Praha hl. n. 7:45 - Praha ONJ 7:53  
Sv 29560 Praha ONJ 8:31 - Praha Smíchov 8:49  
Lv Praha Smíchov 9:04 - Praha Vršovice 9:21  
Lv Praha Vršovice 13:02 - Praha hl. n. 13:10  
R 759 Praha hl. n. 14:10 - Hradec Králové 16:00  
R 758 Hradec Králové 18:16 - Praha hl. n. 20:00  
R 425 Praha hl. n. 21:28 - Bánovce nad Ondavou 9:11  
Průměrný denní běh: 980 / 20 km
Denní průměr prázdných jízd: 13 km

TS 120 (0 / 2 x 150 v 5 - 7)
5
Lv Praha Vršovice 11:56 - Praha odst. n. - DKV 12:14  
Sv 29902 Praha odst. n. - DKV 13:00 - Praha hl. n. 13:14  
R 1503 Praha hl. n. 13:40 - Bohumín 18:44  
6
Lv Bohumín 7:05 - Ostrava Svinov 7:17  
R 433 Ostrava Svinov 8:27 - Žilina 10:30  
Os 3914 Žilina 12:45 - Čadca 13:25  
Os 3917 Čadca 14:37 - Žilina 15:16  
R 432 Žilina 16:42 - Ostrava hl. n. 18:38  
Lv Ostrava hl. n. 19:00 - Bohumín 19:12  
7
R 1502 Bohumín 13:50 - Praha hl. n. 18:42  
Sv 29903 Praha hl. n. 18:58 - Praha odst. n. - DKV 19:11  
Lv Praha odst. n. - DKV 19:26 - Praha hl. n. 19:52  
Sv 29473 Praha hl. n. 20:26 - Praha Vršovice 20:30  
Sv 29473 Praha hl. n. 20:26 - Praha odst. n. - DKV 20:44 19.III - 30.X
Lv Praha odst. n. - DKV 20:59 - Praha Vršovice 21:17 19.III - 30.X
 
5
Lv Praha Vršovice 10:49 - Praha odst. n. - DKV 11:07  
Sv 29940 Praha odst. n. - DKV 12:07 - Praha hl. n. 12:20  
R 1541 Praha hl. n. 12:46 - Český Těšín 17:58  
Sv 2996 Český Těšín 18:30 - Bohumín 18:58  
7
Sv 2995 Bohumín 15:08 - Český Těšín 15:40  
R 1540 Český Těšín 16:19 - Praha hl. n. 21:34  
Sv 29941 Praha hl. n. 21:53 - Praha odst. n. - DKV 22:06  
Lv Praha odst. n. - DKV 22:21 - Praha vršovice 22:39  
Průměrný denní běh: 135 / 12 km
Denní průměr prázdných jízd: 2 km

© SPŽ