Vybrané listy grafického znázornění oběhů lokomotiv a turnusů lokomotivních čet depa Jihlava

List grafického znázornění oběhů lokomotiv a turnusu lokomotivních čet depa Jihlava platný od 30. 5. 1976. Zde to byl ještě dvoudenní + jednodenní turnus pro tři jihlavské „sergeje“ a 10 lokomotivních čet. Ovšem tento turnus platil pouze do 26. června 1976, kdy byly předány vlaky 54799 - 44328 pod PLD Veselí a do oběhu zařazeny nové vlaky 64745 - 68348 - 64741 - 44324.

Oběh platný v roce 1977.

List grafického znázornění oběhů lokomotiv a turnusu lokomotivních čet depa Jihlava platný od 27. května 1979. Zde to byl poslední turnus pro tři jihlavské „sergeje“ a 15 lokomotivních čet ve směném obsazení.

© SPŽ