Provoz vlaků na Jihlavsku v GVD 2003/2004

Stejně jako v minulých letech došlo i s letošním zavedením nového GVD od 14. 12. 2003 k některým významnějším změnám
754.025-4 s R 663 "Rožmberk" Plzeň - Bohumín u stanice Okříšky (25. 7. 2003).
v železniční dopravě na Jihlavsku a v blízkém okolí. K těm zásadnějším patří rozšíření nasazení patrových vozů Bmto + BDs na trati Jihlava - Havlíčkův Brod a nově i na trati Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou, kde jsou vedeny lokomotivami řady 242 DKV Brno. Se změnou dopravní obslužnosti, související s respektováním krajského uspořádání kraje Vysočina a dopravním spojením větších měst tohoto kraje, došlo kromě jednoho spoje k ukončení vedení přímých osobních vlaků mezi Jihlavou a Kolínem. Naopak došlo k zavedení přímých vlaků mezi Žďárem nad Sázavou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Horní Cerekví. Mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou se díky tomu už nesetkáme s řadou 363 na osobních vlacích, ukončeno bylo i zajíždění těchto lokomotiv na jednom páru osobních vlaků do Horní Cerekve.
Dále došlo k převedení jednoho páru rychlíků (R 661/662) z trati č. 240 Brno - Třebíč - Jihlava na trať č. 250 Brno - Havlíčkův Brod a dále do Jihlavy. Místo zrušeného R 662 je nově veden přes Třebíč Os 4806, tvořící přípoj k R 662 v Jihlavě. Souprava tohoto vlaku se vrací v pracovní dny zpět do Brna na Os 4811, který byl v minulém GVD veden v klasické soupravě pouze v sobotu. Místo večerního R 661 je náhrada v podobě R 1561 přes Třebíč pouze v neděli. Značná nespolehlivost motorových vozů řady 850 vedla k jejich nahrazení řadou 742 na většině osobních vlaků mezi Jihlavou a Brnem. Naopak uvolněné vozy řady 850 tak mohly nahradit poslední brněnské motorové vozy řady 830 na trati Moravské Bránice - Oslavany.
Mezi Okříškami a Studencem přestaly být nasazovány na manipulační vlaky lokomotivy řady 751 ve dvojčlenném řízení. V současném GVD 2003/04 je na tento výkon počítáno s řadou 749 PJ Jihlava, která byla uvolněna z vozby R 1518/1519 na Znojmo, kde byla tato řada nahrazena brněnskými stroji řady 754. Manipulační vlak na severní části tratě č. 241 je nyní veden z Okříšek již ráno a jeho zajíždění bylo prodlouženo z Jaroměřic nad Rokytnou do Moravských Budějovic. Se změnou turnusů řady 742 v PJ Znojmo souvisí také ukončení zajíždění "dvojčete" řady 751 PJ Jihlava ze Znojma do rakouského Retzu, kde jsou všechny nákladní vlaky dopravovány opět plně řadou 742.
Po loňském přečíslování většiny nákladních vlaků došlo k dalším změnám i s příchodem tohoto GVD. Ty se dotkly především mezinárodních vlaků, tj. uhelné relace z Ostravska do Rakouska přes Horní Dvořiště. Tyto vlaky byly přečíslovány z původních čísel 480xx (vyrovnávkové 490xx) na 475xx (vyrovnávkové také 475xx). Dále byly přečíslovány i obě "rakety" na Znojmo - původní čísla vlaků Rn 45081 a Rn 45087 byla změněna na 52241 a 52243. Oba tyto vlaky už jsou vedeny pouze jako vnitrostátní v relaci Havlíčkův Brod - Znojmo.
Řazení rychlíků zůstává téměř beze změn, pouze v soupravě R 861/860 byly nahrazeny vozy B250 vozy Bt.
742.044-1, nahrazující motorovy vůz řady 850, opouští
s Os 4809 Jihlava - Brno stanici Třebíč (11. 10. 2003).
Většina osobních vlaků v klasické soupravě je sestavena ze tří vozů Bdmtee nebo ze soupravy Bmto + BDs (kromě trati Jihlava - Brno). Vzhledem k přednostnímu využívání vozů Bdmtee v brněnské integrované dopravě jsou tyto nahrazovány vozy Bt. Při poruchách vozů Bmto jsou nadále využívány vozy Bt277. Osobní vlaky s lokomotivami řady 742 DKV Brno jsou složeny pouze ze dvou vozů Bmx.
V PJ Telč zůstává situace stejná jako vloni. 751.364 tvoří zálohu stroji 714.016, v osobní dopravě zůstávají motorové vozy řady 810. PJ Jihlava opustila již koncem září 751.050 a místo 714.005, která působí od podzimu v PJ České Budějovice, je nasazována původně táborská 742.442. V PJ Havlíčkův Brod i nadále kromě obsluhy lokálky do Humpolce (nasazována řada 731) ovládají veškeré výkony stroje řady 742 (na Mn vlacích do Hlinska v Čechách stále ve dvojici), zálohu nadále tvoří 721.111 a 750.275 a příležitostně i 750.103. Na manipulačních vlacích do Ledče nad Sázavou a Golčova Jeníkova je po krátkem nasazování "hybridu" 210.024 + 742.394 využívána opět pouze samotná lokomotiva řady 742. Předávání zátěže manipulačních vlaků v Hlinsku v Čechách už probíhá pouze v noci, odpolední manipulační vlak z Pardubic končí svojí jízdu již ve Žďárci u Skutče a do Hlinska v Čechách zajíždí jen podle potřeby navečer v rámci termínovaných přeprav. V Pardubicích navíc došlo k nahrazení lokomotivní řady 751 řadou 742.

V dalším textu je uveden provoz na tratích, nacházejících se větší částí v hranicích kraje Vysočina, konkrétně na trati 225 Jihlava - Veselí nad Lužnicí, 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, 240 Jihlava - Brno a Jihlava - Havlíčkův Brod a 241 Okříšky - Znojmo, jejichž obsluhu zajišťují lokomotivy DKV České Budějovice, PJ České Budějovice, PJ Telč, PJ Tábor a PJ Jihlava a DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod, PJ Brno Maloměřice, PJ Brno Horní Heršpice a PJ Znojmo. Personální obsazování hnacích vozidel obstarávají kromě uvedených provozních jednotek ještě SLČ Okříšky, SLČ Horní Cerekev a SLČ Veselí nad Lužnicí.

Trať 225 (Jihlava - Veselí nad Lužnicí)

Osobní dopravu na této trati ovládají i nadále lokomotivy řad 230, 240 a 242, doplňkové výkony jsou pak v režii
363.023-3 se blíží s Os 5908 Horní Cerekev - Kolín
k výhybně Spělov (24. 8. 2003).
motorových vozů řad 809 a 810. Do čela rychlíků jsou i nadále vystavovány českobudějovické stroje řady 242, pouze vozba ranního R 660 a nedělního R 661 připadla řadě 240. Lokomotivy řady 240 SLČ Veselí nad Lužnicí jsou pak nasazovány na osobní vlaky mezi Českými Budějovicemi, Veselím nad Lužnicí, Horní Cerekví, Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Doplňkové výkony v osobní dopravě pak patří lokomotivám řady 230. Stejně jako v loňském roce je z dopravního hlediska dělící stanicí Horní Cerekev, kde dochází k lomení velké části vlaků na Jihlavu nebo Jindřichův Hradec. Zatímco převážná část vlaků na Jindřichův Hradec je vedena motorovými vozy řady 809/810, jihlavské rameno je obsluhováno vlaky v klasické soupravě. Novinkou je prodloužení tohoto ramene až po Havlíčkův Brod a v některých případech až po Žďár nad Sázavou (zajištění dopravní obslužnosti kraje Vysočina), proto se zde ve větší míře setkáváme se soupravami vozů Bmto + BDs. Naopak s převedením R 661 a R 662 na trať přes Havlíčkův Brod došlo ke zrušení víkendových prázdninových rychlíků 1560/1561.
Většina osobních vlaků je tvořena dvouvozovou soupravou ve složení Bmto + BDs (Bmto z Jihlavy za lokomotivou), zbývající pak vozy Bdmtee, Bdt a B. V případě náhrad se můžeme setkat i s vozy Bt277. Kromě dvou (č. 112 a 149) už jsou všechny vozy Bmto opatřeny novým unifikovaným nátěrem. V rychlících jsou nadále řazeny plzeňské vozy AB, BDbmsee, B a Bp. Na páru rychlíků 662 a 661 je řazen slovenský lůžkový vůz WLAB, provozovaný společností Wagon Slovakia Košice, který nahradil do té doby užívaný vůz řady Bc, nasazovaný taktéž na trase Košice - České Budějovice.
Nákladní doprava je z větší části zajišťována lokomotivami řady 230, v některých případech i řadou 240 a 242. Místní výkony pak vykonává řada 714 (Jihlava, Jihlava město, Kostelec u Jihlavy, Batelov) nebo řada 742 (okolí Horní Cerekve) a řada 210 v okolí Jindřichova Hradce. Řadě 230 DKV České Budějovice připadá vozba Pn vlaků do Havlíčkova Brodu, Horní Cerekve, Veselí nad Lužnicí a uhelných vlaků do Horního Dvořiště, lokomotivám řady 240 pak připadá vozba obou párů Pn vlaků mezi Českými Budějovicemi a Brnem-Maloměřicemi a Nex 58302 do Meziměstí (po Havlíčkův Brod) a řada 242 je nasazována na Nex 53803 do Českých Budějovic. Oběhy těchto lokomotiv zahrnují i nákladní vlaky do Nového Sedla u Lokte, Tábora, Písku, Plané nad Lužnicí a Plzně. V letošním GVD je po trati 225 vedeno šest párů uhelných vlaků (Pn 475xx a Vn 475xx vlaky zpět) mezi doly na Ostravsku a Rakouskem. Uhelné vlaky jsou dopravovány v úseku Havlíčkův Brod - Jihlávka mimo deštivé počasí a zimu s přípřežní lokomotivou řady 230, jinak jede lokomotiva na postrku. Na postrky z Jindřichova Hradce do Doňova je místo řady 240 turnusován stroj 230.099.

Trať 227 (Kostelec u Jihlavy - Slavonice)

Na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice se po změnách v působení lokomotivních řad, nasazovaných v minulých letech,
714.016-3 v čele Mn 82251 Kostelec u Jihlavy - Slavonice
před zastávkou Radkov (26. 3. 2003).
situace stabilizovala na třech řadách hnacích kolejových vozidel a to 810 v osobní dopravě a 714 a 751 v dopravě nákladní. Turnusová potřeba zůstává na 3 strojích řady 810 a jednom stroji řady 714. Ukončení působení řady 751 jako záložního stroje a jeho náhrada strojem řady 742 se i nadále odkládá. Malá renesance provozu řady 751 v Telči nastala v listopadu a prosinci, kdy byla pro nevyhovující stav dvojkolí odeslána do Českých Budějovic 714.016. 751.364 se stala turnusovým strojem a do zálohy přešla 751.163, zapůjčená původně na výluky mezi Kostelcem u Jihlavy a Jihlavou při obnově 1. traťové koleje žst. Rantířov. Po nehodě 751.364 u Dolní Cerekve se v Telči krátkodobě objevila i jihlavská 751.333. Lokomotiva 714.016 se vrátila zpět do Telče až v první polovině ledna 2004, když předtím prodělala menší opravu v PJ Jihlava.
Nákladní doprava je provozována od pondělí do soboty a sestává z ranního manipulačního vlaku do Kostelce u Jihlavy s případnou obsluhou Batelova (obsluha obilného sila ZZN Jihlava), pak jede Mn vlak až do Slavonic, odpoledne se vrací zpět do Kostelce a večer se vrací opět do Telče. Takto je nákladní doprava provozována v pracovní dny, v sobotu jede ráno Mn vlak do Slavonic, pokračuje do Kostelce u Jihlavy, odpoledne se vrací do Dačic a strojně do Telče. Výkon je postaven pouze pro jednu turnusovou lokomotivu řady 714, stroj 751.364 tvoří provozní zálohu. V zimě jsou v případě sněhových závějí řazeny obě lokomotivy do čela nebo na přípřež osobních vlaků. Stejná situace nastává i při větších neschopnostech motorových vozů řady 810.
Osobní doprava zůstává plně motorovým vozům řady 810 PJ Telč. V letní turistické sezóně je do vybraných vlaků řazen navíc i vůz pro přepravu jízdních kol řady 015.

Trať 240 (Brno - Jihlava, Jihlava - Havlíčkův Brod)

Osobní doprava na trati Jihlava - Brno je zajišťována lokomotivami řady 742 a 754 a motorovými vozy řady 810 a 850.
Dvojice lokomotiv 751.315-0 + 751.333-6 s podvečerním
Pn 62230 Znojmo - Jihlava u Hvězdoňovic (10. 7. 2003).
Rychlíky jsou i nadále z větší části v klasické soupravě vedené řadou 754 (kromě R 861 a 1561 v +), spěšné a osobní vlaky jsou rozděleny mezi řadu 742, 754, 850 a v menší míře i 810. Na Sp 1810 - 1813 Znojmo - Havlíčkův Brod a zpět a Os 4819 Havlíčkův Brod - Brno se můžeme i nadále setkat s řadou 850, stejně tak na ranních vlacích mezi Jihlavou a Třebíčí a odpoledním osobním vlaku z Třebíče do Jihlavy. Motorové vozy řady 850 jezdí spolu s jedním nebo dvěmi přípojnými vozy řady 050. Tím však pravidelné nasazení motorových vozů řady 850 na Jihlavsku končí, na většině výkonů byly totiž pro špatný technický stav a nespolehlivost nahrazeny lokomotivami řady 742. Páteční a nedělní R 1519/1518 vozí nově brněnské lokomotivy řady 754.
Do klasické soupravy byl v pracovní dny převeden Os 4806, který nahrazuje R 662, nově trasovaný přes Havlíčkův Brod, a Os 4811, na kterém se vrací souprava od Os 4806 zpět do Brna. V brněnských vozových soupravách, vystavovaných na R 860 a 861 pak byly nahrazeny vozy B velkoprostorovými Bt.
Nákladní doprava mezi Jihlavou a Okříškami je zajišťována Rn 52241 a Rn 52243, jedoucími z Havlíčkova Brodu nově pouze do Znojma (původně až do Vídně), jedním Pn 62230 ze Znojma do Jihlavy a jedním párem Mn 82741/82740 Jihlava - Okříšky a zpět. Oba Rn byly v souvislosti se zkrácením trasy přečíslovány (45087 na 52241, 45081 na 52243), ostatním vlakům zůstala původní čísla. U Pn 62230 došlo k posunutí doby odjezdu ze Znojma z osmnácté hodiny na třetí hodinu ranní. Tím došlo i ke změně v obězích lokomotiv řady 751 PJ Jihlava, kdy dochází oproti loňskému roku po dojezdu Rn 52241 do Znojma k Lv jízdě zpět do Jihlavy, od večerního Rn 52243 se naopak lokomotivy vrací s Pn 62230 (vloni Lv). Dále bylo změněno i omezení jízdy Rn 52243 ze soboty na neděli a u Pn 62230 z neděle na pondělí. Rn 52241 vyjíždí z Jihlavy opět v tradičním čase po osmé hodině ranní. Manipulační vlak vyjíždí z Jihlavy v brzkých ranních hodinách (denně kromě neděle), pak je prováděn staniční posun v Okříškách, následuje rozdělení a odjezd jednoho vlaku do Studence a druhého do Moravských Budějovic (vloni pouze do Jaroměřic nad Rokytnou). Po návratu obou vlaků dojde opět k jejich spojení a odpoledne se manipulační vlak vrací zpět do Jihlavy.
Vozbu všech těchto nákladních vlaků obstarávají turnusově lokomotivy řady 749 (manipulační vlaky) a dvojice lokomotiv
750.103-0 s Os 4809 Jihlava - Brno za Studencem (13. 2. 2003).
řady 751 PJ Jihlava (Rn a Pn vlaky). Na Rn a Pn vlacích je dvojice lokomotiv trvale propojena kabelem dvojčlenného řízení, pro turnus řady 749 platí spojování do dvojice pouze v zimním období (od listopadu do dubna) v úseku Jihlava - Okříšky a zpět. To je dáno tím, že v dvoudenním oběhu je v úseku Jihlava - Okříšky potřeba pouze jedna lokomotiva řady 749, ale z důvodu nemožnosti protáčení odstavené lokomotivy v zimních měsících v Okříškách se i druhá lokomotiva vrací navečer zpět do Jihlavy a ráno znovu vyjíždí na svůj výkon. V letním období pak jedna z lokomotiv zůstává na noc v Okříškách a do Jihlavy se vrací až druhý den na odpoledním manipulačním vlaku, zatímco druhá lokomotiva zůstává v Okříškách. Na manipulační vlaky byly lokomotivy řady 749 uvolněny po převzetí vozby R 1518/1519 do Znojma a zpět brněnskými stroji řady 754, kterým však i nadále tvoří provozní (a hlavně nutnou) zálohu.
Na trati Okříšky - Brno jezdí kromě neděle jeden pár manipulačních vlaků. Z Brna a Okříšek vyjíždí ráno Mn 82720 a Mn 82721, ve Studenci dochází k předání zátěže a pod číslem druhého manipulačního vlaku se vrací zpět do výchozí stanice. Z Brna je manipulační vlak veden i nadále dvěmi brněnskými lokomotivami řady 731 (jednodenní TS DKV Brno - dvě lokomotivy řady 731 spojené kabelem dvojčlenného řízení - turnusové stroje 731.039 a 731.040). Z Okříšek do Studence a zpět (obsluha Budišova již jen podle potřeby) jezdí turnusově jen jedna lokomotiva řady 749 PJ Jihlava. Druhá lokomotiva řady 749 je nasazena na manipulační vlak Okříšky - Moravské Budějovice a zpět. V zimním období jsou obě lokomotivy po příjezdu z Jihlavy do Okříšek rozpojeny a po rozřazení zátěže odjíždí po sedmé hodině ranní s desetiminutovým odstupem do Moravských Budějovic a Studence. Odpoledne jsou po návratu z obou tratí a nezbytném posunu opět spojeny do dvojice a odjíždí zpět do Jihlavy. V letním období zůstává jedna z lokomotiv přes noc v Okříškách. Tím došlo k ukončení zajíždění "dvojčat" řady 751 s manipulačními vlaky do Studence a na trať 241.
Ač jsou na vozbu manipulačních vlaků turnusovány lokomotivy řady 749, ve většině případů jsou nasazeny stroje řady 751. Dvojice lokomotiv řady 751 je turnusována i na Rn a Pn vlaky do Znojma, zde se však můžeme naopak setkat s dvojčlenně ovládanými lokomotivami řady 749. Při nižší zátěži je na ranní Rn 52241 nasazena pouze jedna lokomotiva. Ke konci roku 2003 se stav jihlavských lokomotiv ustálil na dvou strojích řady 749 (po návratu 749.051 z vyvazovací opravy jsou to i nadále 749.018 a 051) a sedmi strojích řady 751 (po odchodu 751.050 na konci září 2003 to jsou 751.053, 103, 106, 122, 142, 315 a 333). Při poruchách lokomotiv řady 742, 754 nebo motorových vozů řady 850 DKV Brno jsou jihlavské lokomotivy řady 749 nebo 751 nasazovány na osobních vlacích nebo rychlících na trati 240 a 241.
Na rychlíky a osobní vlaky v klasické soupravě je turnusově nasazována řada 754, řada 750 vyjíždí pouze jako náhrada
230.076-2 s Os 14859 Havlíčkův Brod - Jihlava město krátce po opuštění
výchozí stanice (18. 12. 2003).
za řadu 754 nebo výjimečně i řadu 850. DKV Brno turnusuje ve čtyřech turnusových skupinách 11 lokomotiv řady 754 (9 stále + 2 o víkendu na trati 251), celkem je ve stavu maloměřické provozní jednotky 15 těchto strojů (021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 063, 074, 076). Osobní vlaky jsou až na výjimky tvořeny třemi vozy Bdmtee nebo dvěma Bmx. Vozy Bdmtee jsou určeny přednostně pro IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje), proto jsou při jejich nedostatku v okolí Brna nahrazovány třemi vozy Bt nebo B 250. Na ranní vlak z Kralic nad Oslavou do Jihlavy a odpolední z Jihlavy do Třebíče a Velkého Meziříčí je i nadále nasazen stroj 810.621 PJ Jihlava, v případě neschopnosti nahrazovaný řadou 714 s přípojnými vozy 010. V sobotu je 810.621 dovezen na závěsu Os 4811 do Třebíče, odkud se do Jihlavy vrací jako Os 4864 (jinak je na tento výkon nasazován motorový vůz řady 850). Vlak Sp 1813 (850 + 2x Bmx) jede v úseku Jihlava - Okříšky spojen s R 663 (po příjezdu z Havlíčkova Brodu je v Jihlavě připojen na konec R 663, v Okříškách dochází opět k jeho odpojení a samostatné jízdě do Znojma).
Po lednovém požáru lokomotivy 754.043 s R 666 mezi zastávkami Dolní Smrčné a Přímělkov byl do TS 701 DKV Brno nasazen místo této lokomotivy kvůli nedostatku provozních lokomotiv řady 754 stroj 750.308, který se zde objevoval i v minulých letech při náhradě lokomotivy 754.046. Stroj 754.043 by se měl při dostatku finančních prostředků podrobit náročné opravě a výhledově by se měl vrátit zpět do provozu. V únoru pak postihla u Přímělkova nehoda i stroj 750.308 (najetí do stromu) a tak jej zastupovala další "nulka" - 750.243. I když jsou lokomotivy řady 754 zařazeny v turnusových skupinách podle konkrétních čísel, tak jsou díky jejich poměrně vysoké poruchovosti často tato zařazení měněna a snad až na TS 701 se v ostatních skupinách vyskytují často i neturnusové stroje. Zatím téměř pravidelně se lze s brněnskými stroji řady 750 setkat i každý víkend na vybraných osobních vlacích na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou, i když i zde je turnusována řada 754.
Kromě pravidelných nákladních vlaků dochází i k jízdě vlaků mimořádných, zpravidla se jedná o soupravy kotlových vozů do žst. Kojetice na Moravě, obilných vlaků do Krahulova, Kojetic na Moravě nebo Moravských Budějovic a příležitostně se můžeme setkat i s vojenským transportem na základnu do Náměště nad Oslavou. Při zpáteční cestě ze Znojma je možné využití dvojice lokomotiv řady 751, vracejících se od Rn 52241, na odvoz zátěže z kterékoliv nácestné stanice mezi Znojmem a Jihlavou. Dále jsou lokomotivy řady 751 využívány pro přetahy vlaků při napěťových výlukách na tratích č. 225 a č. 240.
"Dvojčata" lokomotiv řady 751 jsou sestavována podle potřeby, nejčastěji jezdí spojena dvojice 751.315 + 751.333, ale setkat se můžeme s kombinací všech jihlavských strojů. V případě oprav některého ze strojů PJ Telč pak jihlavská PJ poskytuje i náhradní stroj řady 751 na trať Kostelec u Jihlavy - Slavonice.

Trať Jihlava - Havlíčkův Brod obsluhují kromě strojů řady 230, 240, 242, 362 a 363 také motorové vozy řad 810 a 850,
242.249-1 na Os 14867 Havlíčkův Brod - Jihlava při zkušebních jízdách
po opravě vjíždí do zastávky Střítež u Jihlavy (5. 8. 2003).
na manipulačních vlacích jsou pak nasazeny stroje řady 714, 731 a 742. Na většině osobních vlaků jsou řazeny vozy Bmto, přecházející sem z trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí. Díky tomu se tyto vozy dostávají na osobních vlacích i do Žďáru nad Sázavou. V osobní dopravě připadá vozba R 610 a R 611 pražským strojům řady 362, nedělní R 1514 a R 1518 vozí z Jihlavy stroje řady 363. Řada 363 na této trati úplně opustila dopravu osobních vlaků, hlavně díky téměř úplnému zrušení přímých vlaků mezi Jihlavou a Kolínem. R 1519 po několikaletém nasazování lokomotiv řady 242 převzaly stroje řady 230. Novinkou je vedení R 661 a R 662 přes Havlíčkův Brod, na oba výkony jsou vystavovány budějovické "plecháče" řady 242. Na osobních vlacích se střídají stroje řady 240 SLČ Veselí nad Lužnicí a 230 PJ Jihlava a SLČ Horní Cerekev (všechny elektrické lokomotivy DKV České Budějovice spadají kromě řady 210 pod PJ České Budějovice, personálně je ale obsazují uvedené jednotky). Výjimkou je stejně jako vloni vedení Os 14846 a Os 4815 strojem řady 242. Ze svého jednodenního výkonu byla sesazena upravená 240.260, která je nyní zařazena v třídenní TS 210 na vozbu osobních a nákladních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem, Jihlavou, Horní Cerekví a Veselím nad Lužnicí spolu se stroji 230.082 a 230.096 (turnusově, ve skutečnosti se zde objevují i další stroje řady 230 DKV České Budějovice).
Na elektrizovaném úseku tratě č. 240 se můžeme i nadále setkávat také se stroji řady 850 a 810. Motorové vozy řady 850 i nadále ovládají vozbu Sp 1810 - 1813 mezi Znojmem a Havlíčkovým Brodem, na osobních vlacích se s nimi můžeme setkat na Os 14850 mezi Jihlavou městem a Havlíčkovým Brodem a večerním Os 14855 do Jihlavy. Motorové vozy řady 810 DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod pak ovládají poslední večerní pár osobních vlaků do Jihlavy a zpět do Havlíčkova Brodu.
V nákladní dopravě zůstává nadále Šlapanov obsluhován manipulačním vlakem z Havlíčkova Brodu, na tomto výkonu se můžeme setkat s brodskou staniční zálohou 731.003. Do Dobronína a Polné zajíždí s manipulačním vlakem jedna z jihlavských lokomotiv 714.026 nebo 742.442 (záložním strojem je 721.190). Do Dobronína je manipulační vlak vypravován téměř denně, do Šlapanova se jezdí podle potřeby. Pro potřeby zásobování Čepra Šlapanov jsou nepravidelně zaváděny ucelené vlaky s ropnými deriváty, dopravu zajišťují stroje řady 230. Šest párů uhelných Pn a Vn vlaků je dopravováno budějovickými stroji řady 230 nebo 240, na Pn 62801, 62803, 68200, 68202 Brno Maloměřice - České Budějovice a zpět a Nex 58302 je mezi Havlíčkovým Brodem a Českými Budějovicemi nasazena lokomotiva řady 240, Nex 53803 vozí lokomotivy řady 242.
V jednodenním oběhu je na nákladní vlaky mezi Veselím nad Lužnicí a Havlíčkovým Brodem vystavována jediná elektrická lokomotiva SLČ Horní Cerekev a to stroj 230.076. V polední pauze v Havlíčkově Brodě tato lokomotiva odváží v pracovní dny jeden pár osobních vlaků 14847/14848 do Jihlavy a zpět. Postrkovou službu (převážně uhelných vlaků) z Havlíčkova Brodu do Jihlavy zajišťují brodské lokomotivy 230.024 a 051, postrky z Jihlavy do Jihlávky pak přísluší jihlavským lokomotivám z TS 216, strojům 230.042 a 043. Postrky jsou však řešeny operativně, proto se na těchto výkonech může objevit kterákoliv z brněnských (řada 230 nebo 363) nebo budějovických (řada 230, 240, 242) lokomotiv. V letním období jsou tyto lokomotivy z důvodu vysoké prašnosti uhlí řazeny jako přípřežní.

Trať 241 (Okříšky - Znojmo + Retz)

Spěšné vlaky Sp 1810, 1811, 1812 a 1813 Znojmo - Havlíčkův Brod jsou i nadále vedeny v celé trase brněnskými
850.001-9 s Sp 1812 Znojmo - Havlíčkův Brod projíždí mezistaničním
úsekem Luka nad Jihlavou - Jihlava (23. 8. 2003).
motorovými vozy řady 850, mezi Sp 1811 a Sp 1812 pak tento motorový vůz zajíždí i na jednom páru osobních vlaků 24808/24809 do Okříšek a zpět. Na osobní vlaky jsou nasazovány motorové vozy řady 810, zálohované řadou 742. Po loňském odchodu 831.043 a lednovém odchodu 831.216 do Klatov přišlo Znojmo a tím i celé DKV Brno o poslední provozní vozy řady 831, poslední motorové vozy řady 830 jsou deponovány v PJ Horní Heršpice. Ale i po odchodu 831.216, která byla v posledních měsících pobytu ve Znojmě často nasazována na osobní vlaky do rakouského Retzu nebo na jemnickou lokálku, nejsou na náhradách řady 810 výjimkou ani heršpické stroje řady 830, operativně do Znojma zapůjčované.
Změna hnacích vozidel postihla vozbu R 1518/1519, kterou nyní zajišťují místo řady 749 PJ Jihlava brněnské "čtyřky" z TS 701. Na pár spěšných vlaků 1730/1739 "Vranov" se od dubna v neděli vrací zpět klasická souprava s řadou 754, v sobotu je nasazována řada 742 + 2x Bmx.
Také ve vedení manipulačních vlaků došlo ke změně. Předávací stanicí se staly Moravské Budějovice, kam nyní zajíždí i manipulační vlak od Okříšek. Ten je nyní veden ráno a odpoledne se vrací zpět do Okříšek. V loňském roce tento manipulační vlak vyjížděl až pozdě odpoledne po návratu lokomotiv ze Studence a svoji jízdu končil už v Jaroměřicích nad Rokytnou. Manipulační vlaky od Znojma zůstaly beze změn, nezměněno je i zajíždění znojemské lokomotivy řady 742 na dopoledním manipulačním vlaku do Jemnice. Na manipulační vlak z Okříšek je turnusově plánována jedna lokomotiva řady 749, ale často se zde můžeme setkat i s lokomotivou řady 751.
Zachovány zůstaly i obě "rakety" z Havlíčkova Brodu do Znojma (původně vedeny až do Vídně), pouze došlo k jejich přečíslování na Rn 52241 a Rn 52243. Ranní Rn 52241 se vrátil do své původní pozdější ranní polohy, Pn 62230 byl naopak z podvečerních hodin přesunut do brzké ranní polohy s příjezdem do Jihlavy krátce po šesté hodině. Lokomotivy od Rn 52241 se vrací zpět do Jihlavy jako Lv. Všechny uvedené vlaky jsou turnusově vedeny dvojčlenně spojenými jihlavskými stroji řady 751, při nižší zátěži počátkem týdne je však často na Rn 52241 nasazována pouze jedna lokomotiva.

Na přeshraniční trati ze Znojma do rakouského Retzu jezdí i nadále na čtyřech párech spěšných vlaků z Vídně do Znojma rakouské dieselové lokomotivy řady 2016 (Herkules), vozové soupravy jsou však na některých vlacích bez řídícího vozu, takže ve Znojmě dochází k objíždění soupravy. Osobní dopravu nadále obstarávají motorové vozy řady 810. V nákladní dopravě se můžeme setkat jen s řadou 742, protože "dvojče" lokomotiv řady 751 PJ Jihlava na tuto trať po jednoletém působení přestalo zajíždět.

Trať 243 (Moravské Budějovice - Jemnice)

Jemnickou lokálku i nadále ovládají motorové vozy řady 810 PJ Znojmo. Náhrady jsou v režii řady 742 nebo výjimečně
831.043-0 s Os 14807 Okříšky - Znojmo míjí vjezdové návěstidlo
stanice Moravské Budějovice (1. 4. 2003).
i řady 830. V nákladní dopravě se zde objevuje řada 742 PJ Znojmo na jednom dopoledním páru manipulačních vlaků. Ten vyjíždí po převzetí zátěže od Rn 52241, po návratu z Jemnice a obsluze Moravských Budějovic se vrací zpět do Znojma.

PJ Jihlava

Na topírenském posunu v jihlavském depu je nasazena lokomotiva 799.030, podle potřeby zde vypomáhá i řada 714, 721 a 742. Zálohu za lokomotivu 714.026, která zůstala po podzimním odchodu 714.005 do Českých Budějovic jediným zástupcem své řady v Jihlavě, tvoří stroj 742.442, který přišel výměnou za 714.005 z PJ Tábor. Oba stroje pak zálohuje poslední provozní "šroťák" 721.190 (721.188 je odvodněna). 721.190 tvoří zálohu i za jedinou jihlavskou "žehličku" 210.072, místo které je v případě její neschopnosti nasazován na "jižní" zálohu. 210.055 totiž byla v loňském roce předána do Tábora. Lokomotiva 714.026 tvoří zároveň provozní zálohu za motorový vůz 810.621.
Výkony v TS 701 na brněnských lokomotivách řady 754 nadále obsazují strojvedoucí PJ Jihlava, stejně jako jeden pár osobních vlaků do Brna a zpět na lokomotivách řady 742. Vozbu manipulačních vlaků na trati 241 obstarávají strojvedoucí SLČ Okříšky, stejně jako některé výkony na motorových vozech řady 810 PJ Znojmo na trati Znojmo - Okříšky.

Vzhledem k plánovanému novému uspořádání Dep kolejových vozidel a opravárenských jednotek v rámci ČD, kdy by PJ Jihlava měla padnout pod DKV Brno, je velmi pravděpodobné ukončení více jak třicetiletého působení řady 751 na vlacích na Jihlavsku. Naopak by tím došlo k rozšíření nasazování lokomotiv řady 731 a 742 současného DKV Brno.

Text a foto Daniel Brabenec


Nasazení vybraných vozidel trakce 2, 7 a 8 PJ Jihlava nebo vozidel do Jihlavy zajíždějících:

Řada Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
230 (DKV České Budějovice) OBĚHY
  * Os, Rn a Pn vlaky Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev - Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět
  * Pn a Vn vlaky Havlíčkův Brod - České Budějovice a zpět (směnné obsazení - uhlí)
  * postrková služba Jihlava - Jihlávka (dvoudenní oběh - směnné obsazení PJ Jihlava)
240 (DKV České Budějovice) OBĚHY
  R, Os, Nex, Rn a Pn vlaky České Budějovice - Havlíčkův Brod a zpět
242 (DKV České Budějovice)
  R, Os a Nex vlaky České Budějovice - Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět
714 (DKV České Budějovice, PJ Jihlava) - 714.026, 742.442 (záloha 721.190) OBĚHY
  staniční záloha Jihlava, Jihlava město, vlečky a Mn Jihlava - Polná a zpět
742 (DKV Brno, PJ Maloměřice) OBĚHY
  Sp a Os Jihlava - Brno a zpět
749 (DKV České Budějovice, PJ Jihlava) - 749.018, 749.051 OBĚHY
  Mn Jihlava - Okříšky a zpět, Mn Okříšky - Studenec a zpět, Mn Okříšky - Moravské Budějovice a zpět
751 (DKV České Budějovice, PJ Jihlava) - 751.053, 103, 106, 122, 142, 315, 333 OBĚHY
  Rn a Pn vlaky Jihlava - Znojmo a zpět (dvojčlenné řízení)
754 (DKV Brno, PJ Maloměřice) - 754.021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 063, 074, 076 OBĚHY
  R, Sp a Os vlaky Jihlava - Brno a zpět, R Jihlava - Znojmo a zpět
810 (DKV České Budějovice, PJ Jihlava) - 810.621 OBĚHY
  Os Velké Meziříčí - Kralice nad Oslavou - Jihlava - Třebíč - Křižanov
850 (DKV Brno, PJ Horní Heršpice)
  * R, Sp, Os vlaky Brno - Jihlava a zpět
  * Sp vlaky Havlíčkův Brod - Znojmo
  * Os vlaky Okříšky - Znojmo
© SPŽ