Změny v nákladní dopravě na západočeských lokálkách

     Pro léta 2001/2002 byl sice připraven dvouletý grafikon, během jeho platnosti se však událo a zřejmě ještě udá mnoho změn. Veřejnosti "utajenou" změnou byla změna v nákladní dopravě uskutečněná k 1.11.2001. Ta se výrazně dotkla také nákladní dopravy na trati 161 a lokálkách v okolí Karlových Varů (stav ze začátku grafikonu 2001/2002 byl popsán v článcích Nákladní doprava na západočeských lokálkách I - Plzeňsko a Nákladní doprava na západočeských lokálkách II - Karlovarsko).
     Po mnoha letech bylo na trati 161zrušeno řazení lokomotiv určených pro obsluhu úseku západně od Blatna na přípřeže osobních vlaků z Rakovníka. V úseku Rakovník - Blatno se tak znovu objevují nákladní vlaky. Ne snad, že by se zde začalo nakládat, ale tento krok byl učiněn v souvislosti se zrušením průběžného Mn vlaku Žatec - Lužná. Zátěž z uzlu Rakovník+Lužná určená pro Žatec, Most a Chomutov a zpět je tak nyní vezena do Blatna, kde je předávána Mn vlaku do Žatce. Stanice dotčené zrušením Mn vlaku ze Žatce do Lužné u Rakovníka, tj. Sádek a Trnovany, jsou obsluhovány zálohou ze Žatce.
     Ale zpět k trati 161. Základní koncepce zůstala zachována, v pondělí a čtvrtek je obsluhován Bochov a Štědrá, v úterý a pátek Toužim, nově bylo zavedeno zajíždění do Bečova za účelem předávání záteže. Ve středu se Mn vlak vrací již v dopoledních hodinách do Rakovníka, přičemž v Senomatech po letech vzniklo křižování s osobním vlakem. Skutečný provoz je ovšem poněkud chudší, do Bečova se zajíždí cca 2x do měsíce a zátěže provážené z Rakovníka do Blatna také nejsou nijak ohromující. V některých dopravnách na trati (Protivec, Chyše) se sice nenakládá, ale může zde být prováděn posun a odstavení vozů určených k nakládce. Nakládka šrotu v Jesenici byla ukončena již před dvěma lety. Ani zátěže v Toužimi nejsou pravidelné (obilí, hnojiva, šrot), mnohdy tam Mn vlak vůbec nedojede a vrací se i s dvouhodinovým náskokem, již za vlakem Os 16707. Naopak v Blatně se vždy vyčkává do času. Poměrně stabilní nakládka je naopak v Bochově, místní pila produkuje 8-10 vozů polen týdně.
     Ještě horší situace nastala na Karlovarsku. Zcela bez nákladní dopravy je nyní horský úsek trati mezi Nejdkem a Potůčky. Dříve zde v úterý a pátek jezdil osmivozový Mn vlak s předvozem do Perninku. Dřevo ložené v Potůčkách bylo odtěženo a možnost nakládat v Perninku nebo Horní Blatné obchodní manažeři ČD zamítli. Není zde totiž výpravní oprávnění a zákazníky s obratem 900 t za týden je zřejmě nutno systematicky hubit. Dřevo se tedy vozí auty do Ostrova nad Ohří. Nyní se kromě neděle obsluhuje pouze Nejdek a Stará a Nová Role, zátěže v sobotu jsou ovšem mizivé. Není se čemu divit, vždyť v Nejdku vychází ČD vstříc zákazníkům do té míry, že Mn vlak odtud jede ve 13 hodin, ale vozy musí být předány již v 10.00. Přitom zákazník je schopen ráno přistavené vozy do odpoledne naložit. V pracovních dnech nadále zůstává zachována obsluha trati dvěma páry Mn vlaků, ve skutečnosti ten první jezdí velmi sporadicky. Po odstavení zátěže ve Staré Roli se lokomotiva strojně vrací do Karlových Varů, výkon totiž obstarává záloha. Druhý Mn vlak veze zátěž pro Novou Roli a Nejdek, obvykle kontejnery pro firmu Vlnap. Tato firma je napojena vlečkou, posun na ní obstarává původní nerekonstruovaná lokomotiva řady 710 v typickém zeleném nátěru. Zpět jede Mn vlak na odhlášku za Os 27023, prakticky ve 13.00, na horní nádraží přijede v cca 14.30. V sobotu jezdí Mn zpět dříve, již okolo 11. hodiny opouští Nejdek.
     Podobně dopadla merklínská lokálka, zdejší Mn jezdící v pondělí a čtvrtek byl převeden do kategorie "pp", v pracovní dny se má jezdit do Sadova. Změny se dočkala i trať do Mariánských lázní, opět zde je zaveden Mn v celé trati, i když jen v úterý a pátek. Otázkou ovšem zůstává co se bude vozit mezi Bečovem a Teplou, neboť při současné likvidaci nákladní dopravy v trakci 7 by se dalo očekávat že ložené vozy budou sváženy co nejkratší trasou. Ranní obsluha Teplé zálohou z Mariánských Lázní byla zrušena. V současné době se nakládá v Teplé (výhradně dřevo) a v Bečově (dřevo, štěpky).)
     S uvedenými změnami souvisí i změny oběhů hnacích vozidel a to v TS 794, nyní je skupina obsazená čtyřmi stroji ř. 742. Zrušen byl 1a. den, dříve vyhrazený k obsluze Merklína a Bečova. Merklín, Dalovice a Stará Role jsou nyní ve stejném čase obslouženy zálohou z horního nádraží v Karlových Varech. Jízdní řád Mn vlaku nemá smysl uvádět, protože pokud není zátěž pro Starou Roli jede se z Dalovic do Sadova příp. Merklína ihned po dojezdu Os 27001. Jinak se na trať 141 vyráží před devátou hodinou. Zpět se obsluha může vracet kdykoli, další vlak na lokálce totiž jede až ve 13.30. Obvykle se vrací ihned po provedení obsluhy cca v 10.00. Výjimečně se na tomto výkonu může objevit "železná" záloha PJ Karlovy Vary a to lokomotiva 720.046. Nejdek a Starou Roli nyní obslouží jedna lokomotiva a stroj, který dříve jezdil do hor, obsluhuje trať 149.
     V důsledku těchto změn je prodlouženo období možného nasazení karlovarské dispečerky, což jsou dvě lokomotivy 742 spojené spojené na dvojčlenné řízení. V čele nákladních vlaků na trati 140 se může objevit již od 15.00 do brzkých ranních hodin následujícího dne.


Text Ondřej MŠAL, spolupráce Filip KULIŠ  

© SPŽ