Lokomotiva 754.068 v čele vlaku Pn 3. nsl 60969 mezi Frenštátem
pod Radhoštěm a Kunčicemi pod Ondřejníkem.
Nedaleko Kunčic pod Ondřejníkem byly zachyceny stroje 753.192, 742.391
a 750.293, které se jako Lv 73524 vracejí do Valašského Meziříčí.
Stroj 753.192 projíždí v čele Vn 51065 tvořeným ucelenou soupravou
"rajek" úsekem Kunčice pod Ondřejníkem - Čeladná.

Poslední odklony v Beskydech?

Zřejmě nadlouho poslední příležitost měli v listopadu příznivci železnice a hlavně fotografové ke zvěčnění dlouhých nákladní vlaků na "podbeskydské magistrále" - tedy na trati č. 323 Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí. V běžném provozu na této trati můžeme kromě mnoha osobních vlaků potkat jen několik manipulačních vlaků sestavených obvykle pouze z několika vozů.
V listopadu mělo podle plánu ve dvou termínech (1. až 10. a 18. až 29. listopadu) dojít k souběhům prací na II. koridoru - rušení odbočky Bělotín a likvidace stanice Hladké Životice. Tím byly vytvořeny dlouhé úseky s jednokolejným provozem a značně byla snížena propustnost hlavní trati. Aby nedošlo k opakování situace z května tohoto roku, kdy se odklonová trasa začala používat až v okamžiku, kdy počet odstavených vlaků bylo možno počítat na desítky, bylo rozhodnuto o částečném omezení osobních vlaků v nejpostiženějších úsecích a o jejich nahrazení rychlíky či dokonce autobusy a o vozbě hlavně vyrovnávkových vlaků po odklonové trase - tedy z Hranic na Moravě přes Valašské Meziříčí a Frenštát pod Radhoštěm do Ostravy.
Oproti odklonové vozbě v první listopadové dekádě (viz Novinky - listopad 2003) byl druhý termín způsobem organizace jízd vlaků a nasazení vozidel přeci jen odlišný. Nejzásadnějším rozdílem byl minimální počet vlaků jedoucích z Ostravy do Valašského Meziříčí. V drtivé většině případů se tak jednalo o přetahy prázdných souprav mířících do Ostravy - nejčastěji ucelených souprav vozů Eas a Falls, kotlových vozů ze Lhotky nad Bečvou a občasné lehké "směsky". V čele vlaků opět stanuly až na výjimky valašské "nulky" 750.042, 750.079, 750.119 a 750.293. Vydatně pomáhala i budoucí muzejní "trojka" 753.192, zapůjčená "berta" 751.002 a "kocouři" 742.045 a 742.391. Do vozby odklonů už nezasáhla druhá zapůjčená lokomotiva z Veselí nad Moravou - 754.030. Ta byla nasazena do osobního turnusu a ve Valašském Meziříčí už asi zůstane. Výjimečně se v čele vlaku objevila i "domácí" lokomotiva ř. 754, např. 754.068. DKV Ostrava nasadilo "berty" ř. 751, které se ale až do Valašského Meziříčí dostaly zřídka.
Z Valašského Meziříčí vlak vyjížděl s vlakovou a postrkovou lokomotivou. Ta se v Kunčicích pod Ondřejníkem odvěsila a strojně se vracela zpět. Vlaková pokračovala dále do Ostravy-Kunčic či Frýdku-Místku, neboť část vlaků zde přepřahala. Zbytek cesty pak obstarala ostravská 751. Nebyla-li v Ostravě zátěž (což bylo ve většině případů), vracela se valašská lokomotiva většinou strojně zpět do mateřského depa. Někdy se v Kunčicích pod Ondřejníkem setkala s odstupujícím postrkovým strojem a oba stroje se po svěšení vrátily strojně do Valašského Meziříčí. Zaznamenána byla i spřažení tří lokomotiv najednou.
Odklonové vlaky nejezdily po celou dobu výluky na hlavní trati. První soupravy vyjely až v noci z 19. na 20. listopadu a v pátek 28. listopadu odpoledne projel poslední odklon - zřejmě to byl vyrovnávkový vlak tvořený vlakovou 753.192 s třicetivozovou soupravou vozů Eas do Ostravy-Kunčic.
Podzimními odklony se asi na dlouhou dobu uzavřela jedna z kapitol této trati. II. tranzitní koridor je totiž takřka hotov (zbývá dokončit modernizaci 2. traťové koleje v úseku Studénka - Hladké Životice a likvidaci sudé skupiny kolejí žst. Hladké Životice) a jednalo se proto asi o jednu z posledních příležitostí ke zdokumentování dlouhých souprav nákladních vozů v četných obloucích tratě Ostrava - Valašské Meziříčí. Je zřejmé, že svou nezastupitelnou roli stále trať hrát jako záložní pro případ mimořádností.

Text a foto Jan Šantrůček
Všechny fotografie byly pořízeny 22. 11. 2003

© SPŽ