140.085 s ještě novotou se lesknoucím nátěrem míří do žst. Pivín
(foto Richard Lužný 12.8.2003)

ELEKTRICKÝ PROVOZ
OLOMOUC - NEZAMYSLICE

Z metropole střední Moravy - Olomouce - vychází jižním směrem 39 km dlouhá elektrizovaná trať (č. 301) směřující přes Prostějov do Nezamyslic. Na této trati se nachází sedm stanic (Olomouc hl. n., Blatec, Vrbátky, Prostějov hl. n., Bedihošť, Pivín, Nezamyslice) a sedm zastávek (Olomouc-Nové Sady, Nemilany, Kožušany, Kraličky, Vrahovice, Čelčice, Doloplazy). Maximální traťová rychlost se převážně pohybuje v rozmezí 90 až 100 km/hod.
Přestože elektrický provoz na této trati byl zahájen teprve před 11 lety (23. 1. 1993), v provozu se zde již vystřídaly různé typy elektrických lokomotiv a jednotek. V počátku elektrického provozu, kdy bylo napájení trati Olomouc - Nezamyslice zabezpečováno napájecím vedením z měnírny Grygov do žst. Blatec, zajišťovaly veškerou vozbu vlaků olomoucké lokomotivy řady 140. Po dokončení a spuštění kombinované napájecí stanice (napájecí stanice má dvě části - měnírnu i transformovnu) v Nezamyslicích 28. 9. 1994, převzaly vozbu osobních vlaků lokomotivy řady 163 z provozní jednotky Přerov, které se v provozu udržely až do května 2000. S novým grafikonem 2000/01 se v čelech osobních vlaků objevily lokomotivy ř. 130 z České Třebové, ale v menší míře sem stále zajížděly přerovské "peršingy". Grafikon 2001/2002 pak byl zcela v režii řady 130.
V minulém grafikonu byly tyto osvědčené stroje vystřídány nově předislokovanými "žehličkami" ř. 111 (001, 011, 023 a 027). "Žehličky" se již od počátku ve vozbě osobních vlaků neosvědčily (problémy s "vyhořelými" trakčními motory, nedodržování jízdních dob osobních vlaků, apod.) a z důvodu nedostatku jiných vhodných hnacích vozidel přišly po delší době opět ke slovu "nesmrtelné" olomoucké "bobiny" 140.085, 089 a 094, které zachraňovaly situaci až do nového jízdního řádu. Pro fotografy to byla pravděpodobně jedna z posledních možností, jak zvěčnit tyto elektrické veterány opět ve větší míře v provozu.
"Žehlička" 111.023 v čele osobního vlaku nedaleko zastávky Kraličky
(26.8.2003)
Ve snaze vyřešit špatnou situaci vozby osobních vlaků do Nezamyslic byla do Olomouce zapůjčena pražská elektrická jednotka 451.037 + 038, která byla v průběhu května až července 2003 zkušebně nasazena na osobní vlaky. Koncem roku 2003 byly z Prahy předislokovány další jednotky 451.017 + 018 a 451.061 + 062. Všechny výše jmenované jednotky jsou nyní nasazeny na osobních vlacích mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Elektrické jednotky nejsou pro tuto trať žádnou neznámou, neboť sem zajížděly bohumínské jednotky ř. 460, které byly později opět vystřídány klasickými soupravami s lokomotivou.
V případě neschopnosti jednotky řady 451 opět vyjede na trať jedna z olomouckých "bobin". V pravidelném provozu lze klasickou soupravu s elektrickou lokomotivou spatřit pouze na dvou osobních vlacích, kterými jsou Os 14033 (ř. 363 DKV Brno, TS 303) a Os 14032 (ř. 130 DKV Česká Třebová). Pro úplnost dodejme, že v rychlíkové vozbě lze i nadále mezi Brnem a Olomoucí spatřit dvousystémové stroje ř. 363 DKV Brno, v nákladní dopravě pak "žehličky" ř. 110 DKV Olomouc, příp. řadu 363 DKV Brno na vybraných přímých vlacích Olomouc - Brno.
S příchodem jednotek řady 451 sice nedošlo k očekávanému zvýšení kultury cestování, po kterém cestující veřejnost volá již řadu let, na druhou stranu je komfort vyvážen menší poruchovostí vozidel, kratšími jízdními dobami, odstraněním zbytečných zpoždění vlaků osobní dopravy a pohodlnějším nastupováním cestujících do vlaku.

Text a neoznačené foto Josef Pinc


Oběhy hnacích vozidel řad 451 a 110 DKV Olomouc

"Hrbatá" 130.031 v čele osobního vlaku mezi žst. Vrbátky a zast. Kraličky
(foto Richard Lužný 6.7.2001).
Lokomotiva 110.024 jede s nákladním vlakem Pn 62111 do Olomouce
(26.8.2003).
163.243 čeká v žst. Blatec na křižování s osobním vlakem do Olomouce
(foto Richard Lužný 21.9.1998).
451.037+038 opouští žst. Vrbátky jako Os 14012 do Nezamyslic
(foto Richard Lužný 29.6.2003)
TS 401 (2 x 451)
1. den
Os 14000 Olomouc hl. n. 4:38 - Nezamyslice 5:39 X, 6
Os 14003 Nezamyslice 6:14 - Olomouc hl. n. 7:11 X, 6
Os 14006 Olomouc hl. n. 8:03 - Nezamyslice 8:58  
Os 14009 Nezamyslice 9:19 - Olomouc hl. n. 10:12  
Os 14010 Olomouc hl. n. 12:49 - Nezamyslice 13:44 X
Os 14010 Olomouc hl. n. 12:49 - Prostějov hl. n. 13:20 6, +
Os 14015 Nezamyslice 14:22 - Olomouc hl. n. 15:28 X
Os 14015 Prostějov hl n. 14:59 - Olomouc hl. n. 15:28 6, +
Os 14016 Olomouc hl. n. 15:46 - Nezamyslice 16:56  
Os 14021 Nezamyslice 17:18 - Olomouc hl. n. 18:11  
Os 14020 Olomouc hl. n. 18:56 - Nezamyslice 19:48  
2. den
Os 14001 Nezamyslice 4:52 - Olomouc hl. n. 6:08  
Os 14004 Olomouc hl. n. 6:44 - Nezamyslice 7:39 X, 6
Os 14004 Olomouc hl. n. 6:44 - Prostějov hl. n. 7:11 +
Os 14007 Nezamyslice 8:13 - Olomouc hl. n. 9:03 X, 6
Os 14007 Prostějov hl. n. 8:35 - Olomouc hl. n. 9:03 +
Os 14008 Olomouc hl. n. 10:33 - Nezamyslice 11:27  
Os 14013 Nezamyslice 12:59 - Olomouc hl. n. 14:11  
Os 14014 Olomouc hl. n. 14:21 - Nezamyslice 15:24 X, +
Os 14019 Nezamyslice 15:54 - Olomouc hl. n. 17:08 X
Os 14041 Nezamyslice 16:12 - Prostějov hl. n. 16:33 +
Os 14019 Prostějov hl. n. 16:38 - Olomouc hl. n. 17:08 +
Os 14018 Olomouc hl. n. 17:36 - Nezamyslice 18:23 X, +
Os 14023 Nezamyslice 19:53 - Olomouc hl. n. 20:41 X, +
Os 14036 Olomouc hl. n. 21:15 - Prostějov hl. n. 21:41 X
Os 14039 Prostějov hl. n. 22:30 - Olomouc hl. n. 22:55 X

TS 402 (1 x 451)
1. den
Os 14031 Prostějov hl. n. 4:47 - Olomouc hl. n. 5:15 X, 6
Os 14002 Olomouc hl. n. 5:42 - Nezamyslice 6:32  
Os 14005 Nezamyslice 7:04 - Olomouc hl. n. 8:01  
Os 14030 Olomouc hl. n. 11:55 - Prostějov hl. n. 12:28 X
Os 14035 Prostějov hl. n. 12:48 - Olomouc hl. n. 13:16 X
Os 14012 Olomouc hl. n. 13:46 - Nezamyslice 14:44  
Os 14017 Nezamyslice 15:05 - Olomouc hl. n. 16:14  
Os 14034 Olomouc hl. n. 16:40 - Prostějov hl. n. 17:08 X, +
Os 14018 Olomouc hl. n. 17:36 - Nezamyslice 18:23 6
Os 14037 Prostějov hl. n. 18:41 - Olomouc hl. n. 19:21 X, +
Os 14023 Nezamyslice 19:53 - Olomouc hl. n. 20:41 6
Os 14036 Olomouc hl. n. 21:15 - Prostějov hl. n. 21:41 6, +
Sv 14091 Prostějov hl. n. 21:46 - Olomouc hl. n. 22:04 6
Os 14038 Olomouc hl. n. 22:30 - Prostějov hl. n. 22:59 X

TS 101 (2 x 110)
1. den
Mn 81120 Olomouc předn. 5:47 - Mohelnice 6:51 X, 6
Mn 81121 Mohelnice 8:00 - Červenka 8:27 X, 6
Lv Červenka 8:47 - Olomouc 9:15 X, 6
Pn 61202 Olomouc předn. 11:18 - Nezamyslice 14:08 X, 6
Pn 62113 Nezamyslice 19:04 - Olomouc předn. 21:15 X, 6
2. den
Pn 61200 Olomouc předn. 2:50 - Nezamyslice 4:46  
Pn 62111 Nezamyslice 5:41 - Olomouc předn. 8:44  
Mn 81152 Olomouc předn. 14:32 - Prostějov hl. n. 16:58 X, 6
Mn 81153 Prostějov hl. n. 18:04 - Olomouc předn. 18:34 X, 6
Lv Olomouc 18:44 - Zábřeh na Moravě 19:42 3
Nex 42205 Zábřeh na Moravě 20:27 - Přerov pravé předn. 21:50 3
Lv Přerov pravé předn. 21:15 - Olomouc 21:41 3

© SPŽ