Jeden z posledních "brejlovců" DKV Olomouc - 750.288 - v čele
Mn 83274 v Miloticích nad Opavou. 7. června 2002, kdy byl
tento snímek pořízen, však byl ve vlaku zařazen nezvyklý
náklad - historická lokomotiva T426.003 opatřená novým lakem,
která se z krnovského Olpasu vracela do domovského Tanvaldu.

GVD 2002/2003 NA OPAVSKU


Na tratě vycházející z Opavy přinesl nový grafikon několik podstatných změn v organizaci vlakové dopravy. Nejpodstatnější - a u cestujících zřejmě i nejvítanější - změnou se stalo zařazení tratí č. 316 (Opava východ – Ostrava-Svinov), 317 (Opava východ – Hlučín) a v podstatě také tratě 318 (Kravaře ve Slezsku – Chuchelná) do systému tzv. MS taktu. Na uvedených tratích jezdí osobní vlaky v denní době v hodinovém taktu, což bezesporu přispívá ke zkvalitnění dopravní obslužnosti.
Z hlediska nasazování hnacích vozidel se však na tratích 317, 318 a dále na tratích 314 (Opava východ – Svobodné Heřmanice) a 315 (Opava východ – Hradec nad Moravicí) nezměnilo vůbec nic. Osobní doprava na všech těchto tratích je plně v režii motorových vozů řady 810. Vozbu manipulačních vlaků na těchto lokálkách zabezpečují ve čtyřdenním oběhu lokomotivy řady 742 PJ Krnov z turnusové skupiny 733. Každá z těchto lokálek - vyjma trati do Chuchelné, která je zcela bez nákladní dopravy - je obsluhována jedním párem manipulačních vlaků v pracovních dnech.
Z hlediska nasazování hnacích vozidel je mnohem zajímavější situace i nadále na tratích 316 Opava východ – Ostrava-Svinov a 310 Opava východ – Olomouc hl. n. Proto se na tyto tratě podíváme trochu podrobněji.

Trať 316
Loňský rok byl posledním, kdy bylo možné pořídit podobný snímek:
stroj 754.086 vjíždí v čele vlaku Os 3118 do Štítiny (4. června 2002).
Loňský prosinec znamenal konec zajíždění valašskomeziříčských "brejlovců" řady 754, resp. 750 do Opavy. Objevovali se zde v pracovních dnech na vlaku Os 3118 a obratovém Os 3439. Tento pár osobních vlaků znamenal v praxi poslední zajíždění patrových jednotek Bpjo (nyní Btjo) do Opavy, byť jen velmi sporadicky v období výluk na trati 323, kdy - zjednodušeně řečeno - „nebyla po ruce jiná souprava“. Valašskomeziříčské stroje se na této trati objevují i nadále, avšak již v podobě podstatně méně oblíbených motorových vozů řady 842 (které přesto ve spojení například s mechanickými návěstidly německého typu ve stanici Štítina působí přinejmenším nezvykle), a to konkrétně na párech vlaků Os 3402/3429 a 3404/3406 společně s vozy Btax (ex Baafx). Velmi častým jevem je však náhrada lokomotivou 742 vybavenou zásuvkou pro napájení přívěsných vozů. Bližší informace k nasazování motorových vozů 842 DKV Valašské Meziříčí naleznete v článku GVD 2002/2003 POD BESKYDY.
Další řadou motorových vozů, které se zde vrátily do pravidelného provozu, jsou veteráni řady 830. Do nedávna se zde na výkonech určených řadě 843 objevovaly střídavě stroje 830.049 a 830.148, avšak poté, kdy na své „cestě smrti“ shořel motorový vůz 830.049, se zde v případě neschopnosti objeví některá z krnovských lokomotiv řady 742 se soupravou tří vozů Btx761 (ex Bix). "Motory" řady 843 na tuto trať zajíždějí nadále na všech přímých vlacích z Jeseníku, které jsou od prosince zařazeny do kategorie rychlíků. Dále je zde můžeme spatřit také v čele některých osobních vlaků.
Nasazování „zamračených“ řady 749 nadále spočívá ve vozbě více vytížených osobních vlaků. V pracovních dnech se zde střídají dva stroje na celkem devíti párech osobních vlaků, o sobotách a nedělích pak jezdí jeden stroj, který ma za úkol odvézt tři páry vlaků. Obrat Os 3443/3438 je v pátek záležitostí stroje z TS 703, který do Opavy přijede na R 825 z Olomouce. Nákladní doprava nezaznamenala - kromě změny dlouhodobě používaných čísel vlaků - podstatnější změny: o pracovních dnech a sobotách zde jezdí pravidelně tři páry nákladních vlaků v kategorii Pn, v neděli vyjíždí pouze jediný pár, vše v režii řady 749. Mezi Opavou a Hájem ve Slezsku jezdí v pracovních dnech a v neděli pár manipulačních vlaků, který je veden lokomotivou řady 742 z TS 733 a lokomotiva z téže turnusové skupiny zabezpečuje i vozbu manipulačních vlaků do Opavy-Komárova (v pracovních dnech a v sobotu).

Na snímku pořízeném 17. listopadu 2002 je před Holasovicemi
zachycena lokomotiva 749.214 s vlakem Sp 1723 z Brna do Opavy.
V současnosti je tento vlak jako rychlík 823 veden pouze
z Olomouce a v jeho čele bychom našli motorový vůz řady 843.
Trať 310
Této malebné tratě se bohužel od prosince podstatně dotklo celosíťové omezování provozu klasických souprav. Minulostí se v prosinci stalo i poslední každodenní nasazování „zamračených“ na páry spěšných vlaků 1720/1723 a 1722/1725 z Opavy do Olomouce a zpět. Všechny spěšné vlaky byly - stejně jako peážní spěšné vlaky do Jeseníku - i na této trati převedeny do kategorie rychlík a jejich vozba je nyní zajištěna motorovými vozy řady 843. Pouze v pátek se zde objeví „klasiky“ a sice na vlacích R 825 a R 935, aby se v neděli vrátily do Olomouce na vlacích R 826 a R 1422. Tyto dva páry vlaků jsou vedeny lokomotivami řady 749 z TS 703.
V rámci DKV Olomouc je turnusováno celkem 10 motorových vozů řady 843, z toho osm v Krnově a dva v Šumperku, přičemž šumperské stroje zajíždějí až do Ostravy-Svinova (na večerním vlaku Os 3409 z Jeseníku) a po přenocování v Opavě se pak přes Ostravu-Kunčice na obratu 3413/3400 vracejí do Šumperka.
I nadále je možno v Opavě spatřit olomoucké „hydry“ 851, které sem denně zavítají na vlacích Os 3501/3506, Os 3503/3508 a Os 3505/3510 a to spolu s vozy Btx761 (ex Bix). Na ostatní osobní vlaky jsou nasazovány motorové vozy řad 810 a 843.
Nákladní doprava zaznamenala drobné změny a to pouze z hlediska nasazení hnacích vozidel. Po roční přestávce se totiž vrátila řada 749 na pár manipulačních vlaků Mn 80830/80831 Krnov – Jindřichov ve Slezsku, Mn 80832/80833 Krnov – Město Albrechtice, dále na obsluhu vlečky ve Skrochovicích (Mn 80811/80812 Krnov – Skrochovice) a na večerní Pn 60120/61059 jedoucí
Lokomotiva 749.257 v čele dopoledního Pn 63341 - jezdícího v tomto GVD
pod číslem 60041 - před zastávkou Vávrovice (foto Petr Štefek 1.10.2002)
z Krnova do Mikulovic peáží přes polské Głuchołazy. Ze tří párů Pn vlaků v trase Opava východ - Ostrava-Svinov jsou dva vedeny až z a do Krnova. Na páru Pn 60041/60042 nalezneme lokomotivu řady 749 z TS 702 v celé trase z Krnova do Ostravy-Svinova a zpět, druhý pár Pn vlaků (60042/60045) je mezi Opavou a Krnovem veden strojem řady 742 z "opavské" TS 733.
O vozbu nákladních vlaků mezi Krnovem a Olomoucí a obsluhu odbočných lokálek - vyjma trati do Vrbna pod Pradědem obsluhované strojem řady 740 OKD, Doprava - se dělí krnovské stroje řady 742 s olomouckými "zamračenými" 749. Větší část vozby na hlavní trati zůstává doménou strojů řady 749, ale stále více jim "šlapou na paty" lokomotivy řady 742, které na manipulačních vlacích zajíždějí až do Moravského Berouna, v sobotu se na Pn 60140 dostanou až do Olomouce. Podobná je situace na lokálkách: zatímco do Rýmařova a Břidličné zajíždějí stroje řady 749, Světlá Hora na trati do Malé Morávky je obsluhována lokomotivou 742. Na všech zmíněných výkonech plánovaných pro řadu 749 se v případě potřeby může objevit některá z provozních lokomotiv řady 750.

Text a neoznačené foto Petr Hinze, spolupráce Petr Štefek
Oběhy lokomotiv řady 749 PJ Olomouc

TS 701 (2 x 749)
1. den
R 932Šumperk 6:16 - Olomouc hl.n. 7:24X,6
Mn 81701Olomouc hl.n. 8:15 - Třebčín 11:50X,6
Mn 81700Třebčín 12:23 - Olomouc-Nová Ulice 14:38X,6
Vleč 81692Olomouc-Nová Ulice 15:11 - Vl. v km 1,350 15:17X,6
Vleč 81692Vl. v km 1,350 15:38 - Olomouc-Nová Ulice 15:44X,6
Mn 81700Olomouc-Nová Ulice 16:41 - Olomouc hl.n. 16:54X,6
Pn 61031Olomouc hl.n. 18:13 - Milotice n.O. 21:31X
Pn 60140Milotice n.O. 22:20 - Olomouc hl.n. 0:47X
2. den
Mn 81011Olomouc hl.n. 6:31 - Mor. Beroun 10:23X,6
Mn 80110Mor. Beroun 10:56 - Olomouc hl.n. 14:12X,6
R 933Olomouc hl.n. 17:34 - Šumperk 18:44X,+
TS 703 (2 x 749) - pouze v 5,+
1. loko
R 825Olomouc hl.n. 13:40 - Opava východ 16:175
Os 3443Opava východ 17:09 - Ostrava-Svinov 17:545
Os 3438Ostrava-Svinov 18:44 - Opava východ 19:335
R 826Opava východ 16:19 - Olomouc hl.n. 18:38+
2. loko
R 935Olomouc hl.n. 14:38 - Opava východ 17:025
R 1422Opava východ 18:18 - Olomouc hl.n. 20:31+
TS 702 (5 x 749)
1. den
Os 3501přOlomouc hl.n. 3:40 - Valšov 5:02X,6
Mn 81650Valšov 6:15 - Rýmařov 7:15X,6
Mn 81651Rýmařov 8:06 - Valšov 8:35X,6
Lv 72261Valšov 10:57 - Krnov 11:36X,6
Mn 80832Krnov 12:11 - Město Albrechtice 12:30X
Mn 80833Město Albrechtice 13:19 - Krnov 14:01X
Pn 60120Krnov 18:22 - Mikulovice 19:53X,6
Pn 61059Mikulovice 20:44 - Krnov 22:20X,6
Mn 81011Olomouc hl.n. 6:31 - Bruntál 12:44+
Mn 81013Bruntál 14:40 - Krnov 15:23+
2. den
Pn 60041Krnov 7:44 - Ostrava-Svinov 10:25X,6
Pn 60042Ostrava-Svinov 11:16 - Opava východ 12:13X,6
Pn 60043Opava východ 17:16 - Ostrava-Svinov 18:10X,6
Os 3438přOstrava-Svinov 18:44 - Opava východ 19:336
Pn 60044Ostrava-Svinov 20:30 - Opava východ 21:47X
Pn 60045Krnov 21:38 - Opava východ 22:21+
3. den
Os 3415Opava východ 4:35 - Ostrava-Svinov 5:13X
Os 3414Ostrava-Svinov 6:22 - Opava východ 7:08X
Os 3423Opava východ 7:20 - Ostrava-Svinov 8:05 
Sv 3391Ostrava-Svinov 8:52 - Ostrava levé n. 8:58 
Sv 3390Ostrava levé n. 11:15 - Ostrava-Svinov 11:20 
Os 3424Ostrava-Svinov 11:44 - Opava východ 12:33 
Os 3435Opava východ 13:20 - Ostrava-Svinov 14:06 
Os 3430Ostrava-Svinov 14:44 - Opava východ 15:33 
Os 3441Opava východ 16:20 - Ostrava-Svinov 17:05 
Os 3436Ostrava-Svinov 17:44 - Opava východ 18:33 
4. den
Os 3417Opava východ 5:10 - Ostrava-Kunčice 6:10X
Os 3416Ostrava-Kunčice 6:25 - Opava východ 7:33X
Os 3425Opava východ 8:20 - Ostrava-Svinov 9:05X
Os 3420Ostrava-Svinov 9:44 - Opava východ 10:33X
Os 3431Opava východ 11:20 - Ostrava-Svinov 12:05X
Os 3426Ostrava-Svinov 12:44 - Opava východ 13:33X
Os 3437Opava východ 14:20 - Ostrava-Svinov 15:05X
Os 3432Ostrava-Svinov 15:21 - Opava východ 16:12X
Pn 60041Opava východ 9:40 - Ostrava-Svinov 10:25+
Pn 60042Ostrava-Svinov 11:16 - Opava východ 12:13+
Os 3443Opava východ 17:09 - Ostrava-Svinov 17:541-4,+
Os 3438Ostrava-Svinov 18:44 - Opava východ 19:131-4,+
Pn 60042Opava východ 13:00 - Krnov 14:096
5. den
Pn 60045Opava východ 0:04 - Ostrava-Svinov 0:40X,6
Pn 60040Ostrava-Svinov 1:35 - Krnov 4:08X,6
Mn 80830Krnov 5:40 - Jindřichov ve Sl. 7:46X,6
Mn 80831Jindřichov ve Sl. 8:00 - Krnov 9:02X,6
Mn 80811Krnov 9:50 - Skrochovice 10:06X,6
Mn 80812Skrochovice 10:45 - Krnov 11:04X,6
Mn 80112Krnov 13:00 - Valšov 15:28X,6
Mn 91150Valšov 16:05 - Břidličná 16:14X
Mn 91151Břidličná 16:33 - Valšov 16:42X
Mn 80112Valšov 17:05 - Olomouc hl.n. 20:40X
Mn 80114Valšov 16:05 - Olomouc hl.n. 19:176
Mn 80110Krnov 6:30 - Olomouc hl.n. 14:12+


Oběhy lokomotiv řady 742 PJ Krnov

TS 731 (1 x 742)
1. den
Mn 80110Krnov 6:30 - Mor. Beroun 10:22X,6
Mn 81011Mor. Beroun 10:58 - Bruntál 12:44X,6
Mn 81013Bruntál 14:40 - Krnov 15:236
Mn 91160Bruntál 14:32 - Světlá Hora 15:01X
Mn 91161Světlá Hora 15:30 - Bruntál 15:48X
Mn 81011Bruntál 16:24 - Krnov 18:02X
TS 732 (1 x 742)
1. den
Pn 61031Olomouc hl.n. 18:13 - Milotice n.O. 21:31+
Pn 60140Krnov 21:20 - Milotice n.O. 21:40X,6
Pn 61031Milotice n.O. 22:40 - Krnov 22:56X,+
Pn 60140Milotice n.O. 22:20 - Olomouc hl.n. 0:476
TS 733 (4 x 742)
1. den
Mn 90816Opava východ 6:01 - Opava západ 6:086
Mn 90821Opava západ 12:09 - Opava východ 12:176
Mn 90843Opava východ 12:49 - Opava-Komárov 12:566
Mn 90844Opava-Komárov 13:45 - Opava východ 13:536
Mn 90820Opava východ 17:50 - Opava západ 17:576
Lv 72255Opava západ 18:17 - Opava východ 18:236
Pn 60042Opava východ 13:00 - Krnov 14:09X
Pn 60045Krnov 21:36 - Opava východ 22:23X
2. den
Mn 90841Opava východ 7:10 - Opava-Komárov 7:17X
Mn 90842Opava-Komárov 8:42 - Opava východ 8:50X
Mn 80850Opava východ 9:41 - Svob. Heřmanice 11:11X
Mn 80851Svob. Heřmanice 11:52 - Opava východ 14:52X
Mn 80801Opava východ 17:41 - Háj ve Sl. 18:54X
Mn 80800Háj ve Sl. 19:16 - Opava východ 20:13X
Mn 80803Opava východ 20:50 - Háj ve Sl. 22:03X
Mn 80802Háj ve Sl. 22:32 - Opava východ 22:55X
3. den
Pn 60040Opava východ 3:20 - Km 113,700 3:24X,6
Lv 72251Km 113,700 3:25 - Opava východ 3:30X,6
Mn 80844Opava východ 8:56 - Hradec n.M. 9:30X
Vleč 80885Hradec n.M. 10:00 - Branka u Op. 10:06X
Vleč 80885Branka u Op. 10:26 - Hradec n.M. 10:32X
Mn 80845Hradec n.M. 12:14 - Opava východ 12:26X
Mn 90820Opava východ 17:50 - Opava západ 17:57X
Mn 90825Opava západ 23:07 - Opava východ 23:15X
3. den
Mn 80821Opava východ 7:25 - Hlučín 9:26X
Mn 80822Hlučín 10:46 - Opava východ 13:25X

© SPŽ