Srážka vlaků u stanice Plešnice

      Dne 23. prosince 2000 krátce před devátou hodinou vjížděl vyrovnávkový vlak 57730, vedený lokomotivou 242.212-9 DKV Plzeň, na druhou kolej železniční stanice Plešnice na trati č. 170 Plzeň - Cheb. Na odjezdovém návěstidle svítila návěst "Stůj", ovšem strojvedoucí z plzeňského depa nerespektoval návěst zakazující jízdu a se svým vlakem pokračoval v jízdě za toto návěstidlo. V téže době se k Plešnicím blížil ve směru od Pňovan osobní vlak 7003 z Chomutova do Plzně v čele s lokomotivou 242.267-3 z DKV Cheb. Necelých 20 km před cílem své cesty se tento osobní vlak střetl v nepřehledném oblouku jen pár metrů před krajní výhybkou stanice Plešnice s protijedoucím nákladním vlakem.
      Při střetu byl těžce zraněn strojvedoucí nákladního vlaku, jeho kolega z osobního vlaku svým zraněním na místě podlehl. Dále zde bylo třináct lehce zraněných cestujících z osobního vlaku. Nehodu způsobil strojvedoucí nákladního vlaku, který v důsledku špatné technologie jízdy projel odjezdové návěstidlo s návěstí "Stůj".
      České dráhy se rozhodovaly, zda silně poškozené lokomotivy zrušit nebo se pokusit o jejich opravu. Z důvodu nedostatku střídavých elektrických lokomotiv a nových úseků, které byly elektrifikovány střídavým systémem, bylo rozhodnuto pro jejich záchranu. Výběrové řízení na opravu obou těchto lokomotiv vyhrála společnost DYKO Kolín. Začátkem tohoto roku byla zpět ČD předána opravená lokomotiva 242.267-3 a v současné době probíhá oprava druhého poškozeného "plecháče".

Dokumentační fotografie byly pořízeny 24.12.2000.

Zhlavi železniční stanice Plešnice
Okolí tratě po srážce vlaků
Části lokomotiv v okolí tratě
Lokomotivy odstavené ve stanici Plešnice
Perla chebského depa 242.267-3
Odstavená souprava ve stanici Plešnice
Utržený podvozek vozu řady Falls
Stanoviště strojvedoucího lokomotivy 242.212-9
Odstavená lokomotiva 242.212-9
Čelní pohled na lokomotivu 242.212-9
Oblouk za žst. Plešnice, kde došlo ke střetu vlaků
Okolí tratě po srážce vlaků
Části lokomotiv v okolí tratě
"Plecháč" 242.212-9
Lokomotivy odstavené ve stanici Plešnice
Vozy řady Falls vyrovnávkového vlaku
Čelní pohled na lokomotivu 242.267-3
Neporušená radiostanice "TRS"
Stanoviště strojvedoucího a hlavní rám lokomotivy 242.267-3
Stanoviště strojvedoucího lokomotivy 242.212-9


Zpracoval Pavel Větříšek, foto Martin Janda
 
© SPŽ