OPRAVA LOKOMOTIV 242.267 A 242.212

      Společnost DYKO Kolín vznikla v roce 1992 privatizací části ŽOS Nymburk. V současné době zaměstnává asi 80 pracovníků a je zaměřená na opravy, rekonstrukce a modernizace kolejových vozidel. V září 2001 zde bylo započato s opravou dvou lokomotiv, které se 23. prosince 2000 srazily u železniční stanice Plešnice na trati č. 170 Plzeň - Cheb. Při takovém násilném poškození lokomotiv dochází většinou k jejich zrušení a likvidaci, protože oprava je finančně velmi náročná. Při pohledu na park elektrických hnacích vozidel střídavé trakce byly nejmladší lokomotivy řady 263 vyrobeny v roce 1985 a "plecháči" řady 242 již v roce 1975. Vzhledem k finanční situaci Českých drah dodávka nových "střídavek" nepřichází v úvahu, takže se raději rozhodlo pro nákladnou opravu dvou silně poškozených lokomotiv. Dalším důvodem, proč byli tito "plecháči" opraveni, je stále se zvyšující počet kilometrů tratí, které jsou elektrifikovány střídavým systémem. ČD tedy nedisponují dostatečným počtem odpovídajících hnacích vozidel a alespoň tímto způsobem se snaží vyřešit svou tíživou situaci.
      Obě lokomotivy byly přistaveny do DYKO dne 17.9.2001. Oprava plecháče 242.267-3 byla ukončena již 31.1.2002 (94 pracovních dnů). Lokomotiva 242.212-9 měla větší rozsah poškození a proto byla oprava dokončena "až" 23.4.2002 (151 pracovních dnů). Po odřezání zničených částí (zbytky kabin strojvedoucího, hlavní rám, bočnice strojovny) se ve společnosti DYKO vyrobily nové konstrukce a opravila se skříň lokomotivy. Pro opravu kabin strojvedoucího obou lokomotiv byly použity kabiny z lokomotiv řady 181, ovšem po úpravách, které si vynutily odlišnosti obou lokomotivních řad. V okenních otvorech musel být zvýšen spodní okraj, protože ovládací pult je vyšší než u "šestikoláků" a musely být upraveny otvory pro světla a zásuvky dálkového řízení. Byla opravena elektrická výzbroj lokomotiv a zapojeny nové ovládací pulty, které byly při nehodě úplně zničeny. Nakonec se provedl nátěr odpovídající barevnému schématu ČD pro řadu 242.
      Oživování lokomotiv probíhalo ve stanici Kutná Hora. Po vykonání TBZ byly obě lokomotivy zařazeny do svého domovského DKV Plzeň.


242.267-3
Oba aktéři nehody 242.267-3 a v pozadí na druhé koleji 242.212-9
Zlomený hlavní rám lokomotivy
Zbytky čela lokomotivy 242.267-3 a její zlomený rám
Obě lokomotivy odstavené v hale DKV Plzeň
Odřezávání zlomeného rámu lokomotivy
Zbytek lokomotivy po odstranění rozbitých částí
Kabina strojvedoucího lokomotivy řady 181, na které jsou
patrné úpravy, nutné pro montáž na lokomotivu řady 242.
(úprava okenních otvorů, otvorů pro světla a zásuvky dálkového řízení)
Původní kabina lokomotivy řady 181,
která je připravená na montáž do lokomotivy 242.267-3
Nová konstrukce strojovny a mezistěny
Nový rám připravovaný pro lokomotivu 242.267-3
Na tomto obrázku je patrná nově navařená část zničeného
hlavního rámu a část strojovny s mezistěnou
Zcela nově postavené stanoviště strojvedoucího a ovládací pult
Oživená lokomotiva 242.267-3 ve stanici Kutná Hora
242.212-9
Zničené čelo plecháče 242.212-9
Plecháč 242.212-9 měl při srážce větší smůlu,
protože přišel o obě čela
Na tomto obrázku by plecháče zřejmě nikdo nehledal...
Rám lokomotivy byl natolik poškozen,
že se musel uřezat a navařit zcela nový
Montáž nové kabiny strojvedoucího
Plecháč 242.212-9 s jednou novou kabinou strojvedoucího
na zvedácích v hale společnosti DYKO
Stanoviště strojvedoucího lokomotivy řady 242, jak jej asi neznáme
Rozpracovaný ovládací pult
Práce na elektrickém zařízení ve strojovně lokomotivy 242.212-9
Dokončovací práce elektrické části lokomotivy 242.212-9
Plecháč 242.212-9 po svém znovuzrození stojí v celé své kráse
v areálu společnosti DYKO

Text Pavel Větříšek, foto archiv DYKO Kolín  

© SPŽ