Dva snímky na rozloučenou se zrušeným vlakem Pn 64473: Na horním
snímku, pořízeném Janem Hanzelem nedaleko zastávky Brankovice je dne
4.1.2002 v čele tohoto vlaku dvojice lokomotiv 754.037 + 754.013.
Poslední vlak Pn 64473 pak 26. ledna 2002 odvezly lokomotivy 754.065
a 754.037, což je patrné z dolního snímku ze stanice Nemotice.

DEPO VESELÍ NAD MORAVOU
PO ZIMNÍ ZMĚNĚ GVD

Situaci v nasazování vozidel provozní jednotky Veselí nad Moravou (spadá pod DKV Valašské Meziříčí) v GVD 2001/2002 mapoval článek DEPO VESELÍ NAD MORAVOU V GVD 2001/2002. K menším úpravám v obězích a nasazování vozidel docházelo již od léta, zcela zásadní změny pak nastaly po lednové změně GVD. Osobní doprava zůstaly prakticky beze změn, došlo však k rozsáhlé reorganizaci nákladní dopravy. Tu způsobily zejména obecné trendy, známé z celé sítě Českých drah (vozba maximálního objemu zátěže v elektrické trakci, redukce staniční záloh a jejich slučování s traťovými výkony apod.). V případě uzlu Veselí nad Moravou se k tomu přidalo nové rozdělení tratí mezi Obchodně-provozní ředitelství (OPŘ), kdy jednokolejná část Vlárské dráhy (včetně spojky Kunovice - Staré Město u Uherské Hradiště) připadla pod OPŘ Ostrava a stanice Veselí nad Moravou se rázem ocitla na výspě OPŘ Brno. Zátěž z tzv. horní Vláry je tak nyní soustředěna do Starého Města u Uh. Hradiště a výrazně se tak snížil objem rozposunované zátěže na veselském spádovišti.
S tím logicky souvisí i pokles objemu zátěže, která do Veselí nad Moravou vstupuje resp. vystupuje, což návazně přineslo zrušení některých nákladních vlaků. Pro fotografy je určitě nejvýznamnější ztrátou zrušení páru vlaků Pn 64472/64473 Veselí n. M. - Blažovice - Brno Maloměřice. V této trase tak zůstal jediný pár vlaků, noční Pn 64470/64471, který byl uspíšen o 90 minut a obvykle také vozí podstatně méně zátěže než před změnou GVD. Provoz v úseku Kyjov - Veselí nad Moravou obohatil v pracovní dny pár Pn 64461/64462, což je prodloužení trasy páru Pn 64460/64463 Hodonín - Kyjov. Tento pár jezdí obvykle s náskokem a nevozí příliš mnoho zátěže (mezi Veselím a Kyjovem jezdí často jako lokomotivní vlak). V sobotu, kdy je na trati Kyjov - Mutěnice výluka, je vedena alternativa tohoto vlaku přes Sudoměřice nad Moravou (Pn 64420/64422). Pár Mn 84500/84501 Veselí n. M. - Bučovice se zajížďkami z Bzence do Moravského Písku a z Nemotic do Koryčan zůstává beze změn.
Radikální změny nastaly také na vozebním rameni Veselí n. M. - Staré Město u Uh. Hr./Uherský Brod. Zachován zůstal pár Pn 64425/64424 Veselí n. M. - Uherský Brod, jehož lokomotiva nadále zajišťuje brodský posun a obsluhu Hradčovic. Tato lokomotiva pak nově vede i Mn vlak do Slavičína a zpět, který je částečnou náhradou
V čele vlaku Mn 84501 z Bučovic do Veselí n. M. se u stanice
Bzenec představuje 27. prosince 2001 lokomotiva 742.345.
za zrušený pár Mn vlaků Veselí nad Moravou - Bylnice a zpět, na který byl vystavován samostatný stroj. Úsek Slavičín - Bohuslavice nad Vláří tak není nákladní dopravou vůbec pokryt, z Bylnice jsou vsetínským strojem obsluhovány úseky do Vlárského průsmyku a Bohuslavic. Mezi Veselím n. M. a Starým Městem je veden jeden pár večerních Pn 64239/64232 a odpolední pár Mn 84964/84967/84966 (zpět jede přes Kunovice). Dopolední Pn vlak z Veselí do Starého Města, který byl do zářijové změny GVD veden přes Bzenec, byl zrušen. V noci jsou mezi Starým Městem, Uherským Ostrohem a Kunovicemi shodně vedeny vlaky Mn 84960/Pn 64425 pk/84962. Tyto vlaky jsou už v režii staroměstské a veselské zálohy, které se obden střídají. Veselská záloha, zredukovaná ze dvou strojů na jeden, ještě stihne dopolední obsluhu Velké nad Veličkou, stejně tak staroměstská v poledne obsluhuje Huštěnovice a Nedakonice.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se změnilo i zařazení lokomotiv do turnusu. Zatímco šestidenní TS 761 pro řadu 754 (momentálně v ní jsou zařazeny stroje č. 007, 009, 018, 031, 049 a 067), jíž mj. náleží noční "Blažovice", zůstala prakticky beze změn, z pětičlenné TS 762 zůstala trojice, momentálně obsazená stroji 754.012, 037 a 075. V PJ Otrokovice jsou ve dvoudenním oběhu na vizovickém rameni zařazeny stroje 754.050 a 754.061 (mimochodem, otrokovická TS 781 je zřejmě jedinou turnusovou skupinou na Českých drahách, kde najdeme tak rozdílné druhy vlaků, jakými jsou vlak InterCity a manipulační vlak). Letmo jsou v březnu 2002, kdy vzniká tento text, zařazeny stroje 754.030, 063, 065
Jedním ze strojů, který bude muset v důsledku snížení výkonů
z Veselí n. M. odejít, je i lokomotiva 754.050: na snímku pořízeném
v Bzenci 27.12.2001 veze vlak Sv 1.nsl 1923, který byl zaveden
pro přesun soupravy osobních vozů po vánočních svátcích.
a 066. Další "letmý" stroj - 754.013 - prodělává úpravy regulační soustavy, s čímž je spojené odstavení a občasné zkušební nasazení. Výhledově by měl začít sloužit v rámci TS 761. Stroj 754.016 je po vyvazovací opravě a nátěrové obnově v Olpasu nadále veden letmo, do turnusu se s ním počítá jen po dobu převazu motoru na lokomotivě 754.067. Stroj 754.008 prochází vyvazovací opravou, která bude dokončena přibližně počátkem dubna, poté bude následovat obnova nátěru. Pak by se měla „osmička“ vrátit do Otrokovic. Z nedávného počtu 19 veselských strojů řady 754 ubyla lokomotiva 754.025, která se 1. 2. 2002 vrátila po pěti letech do Brna. Původně měl odejít také stroj 754.050 (pro PJ Valašské Meziříčí, zatímco tamní 754.079, vybavený TRS byl předán do DKV Plzeň), ten však prozatím zůstal, aby vykryl zvýšený správkový stav v PJ Veselí n. M., který byl prohlouben odstavením 754.067.
V „manipulákové“ TS 763 zůstaly lokomotivy 742.452 a přechodně 742.345, která bude nahrazena strojem 742.318 (momentálně na MVY opravě v PJ Tábor). V rámci „posunovací“ TS 765 se mezi Veselím a Starým Městem obden střídají stroje 742.065 a 742.103. „Lego“ 704.018 již ve Veselí n. M. na 2. záloze neslouží (záloha byla od 27. 1. 2002 zrušena) a po opravě motoru hodonínského 704.020, za nějž zaskakuje, bude předáno do DKV Plzeň. V PJ Hodonín jsou ve dvoudenní TS 791 zařazeny lokomotivy 742.248 a 742.333, do Kyjova a Veselí n. M. v rámci TS 770 jezdí 742.321 a v Kyjově nyní posunuje stroj 742.346. Ostatní stroje (inv. č. 076, 107, 320, 328) jsou zařazeny letmo a lokomotiva 742.085 je na MVY opravě v Táboře. Stroje 742.063 a 742.444 byly k 31. 1. 2002 předány do PJ Krnov.
Ve Veselí jsou stále letmo nasazováni také "čmeláci". V současné době jsou provozní pouze lokomotivy 771.069 a 771.170. Stroj 771.161 je zakonzervován a odstaven (odvodněn a bez baterií). Lokomotiva 771.180 je odstavena po násilném poškození z 1. března, kdy došlo k proražení nádrže. Právě místo tohoto "čmeláka" byl zprovozněn odstavený stroj 771.069. Tyto lokomotivy jsou nasazovány především na vlaky se sklářským pískem pro kyjovské sklárny Vetropack Moravia Glass (jezdí z Moravského Písku jednou týdně v libovolnou denní či noční dobu) nebo na vlaky s plechovými svitky pro veselské železárny (jezdí ze Starého Města podle momentální potřeby železáren).
"Ropný" vlak Mn 94921 z Uhřic u Kyjova veze 9.3.2002
na prudkém stoupání před Klobouky u Brna lokomotiva 742.333.
Zcela samostatnou kapitolou je nákladní doprava ždánické trati, kde již osobní vlaky nejezdí. Nákladních vlaků zde však stále jezdí relativně dost. Důvodem je však ostré stoupání nad Klobouky u Brna, kde je na 26 promilích normativ 300 tun. Technologie obsluhy této trati je od konce května 1998, kdy zde skončila osobní doprava, stále stejná. Začíná se ranním výjezdem z Hodonína do Uhřic, odkud se naložené kotlové vozy převezou přes kopec do Klobouk, odsud zpět do Uhřic a - pokud je třeba - do Ždánic. Mezitím jsou v Uhřicích naloženy další vozy, které před polednem odjedou do Klobouk. Tam se spojí s ranní zátěží a celá souprava je odvezena do Čejče. Pak následuje ještě jeden odpolední pár do Uhřic a po něm návrat do Hodonína. Večerní pár vlaku Hodonín - Uhřice zajišťuje druhá lokomotiva z TS 791. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na přepravu ropy ze strany Moravských naftových dolů došlo od března ke zvýšení počtu "ropných" vlaků: Uhřice jsou nyní obsluhovány i v neděli a večerní obsuha tohoto nákladiště byla rozšířena na dva páry vlaků. Trať Čejč - Ždánice je v poměrně dobrém stavu, svršek je udržován, o čemž svědčí i občasné výluky. Horší je to s technickým stavem budov, na kterých se podepsal čas a nepřítomnost personálu železnice. Nejhůř je na tom někdejší remíza ve Ždánicích, kde na dvou kolejích mohly stát až čtyři lokomotivy. Vzhledem k tomu, že objekt nikdo nehlídal a vnikaly do něj cizí osoby, byly odsud 1.3.2001 odvezeni poslední „pielstici“. Remíza však chátrá dál, k čemuž významnou měrou přispělo propadnutí střechy v srpnu 2001.

Text Petr Štefek a Leoš Tomančák, spolupráce Tomáš Paška,
neoznačené foto Petr ŠtefekOBĚHY

TS 761, 6x754 (007, 067, 031, 018, 009 a 049) TS 762, 3x754 (075, 037, 012)
1. den1. den
Pn 64471přBlažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15X,6 Os 4321Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:361-4
Lv 74251Veselí n.M. 4:49 - St. Město u Uh.H. 5:43X,6 Os 4336Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:231-4
Os 4250St. Město u Uh.H. 6:04 - Brno hl.n. 8:26X,6 Os 4337St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:271-4
R 721Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04X,6 Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:351-4
Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35+ Os 4123Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:261-4
Sp 1927Brno hl.n. 16:20 - Vlárský průsmyk 19:52+ Pn 64471Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:155
Os 4314Vlárský průsmyk 20:00 - Bylnice 20:07+ Lv 74271Veselí n.M. 3:25 - Uherský Brod 3:565
2. den Os 4330Uherský Brod 5:30 - St. Město u Uh.H. 5:555
Os 4383Bylnice 5:46 - Vlárský průsmyk 5:56  Os 14104St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:155
R 720Vlárský průsmyk 6:04 - Brno hl.n. 8:57  Os 4110Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:065
Sp 1925Brno hl.n. 14:42 - Uherský Brod 16:491-4 Os 4133Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:065
Pn 64424pkUherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:251-4 Os 4132Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:405
Pn 64470přVeselí n. M. 21.19 - Blažovice 23:421-3 Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:325
Sp 1925Brno hl.n. 14:42 - Bojkovice 17:185 Lv 74257Veselí n.M. 13:17 - St. Město u Uh.H. 13:58+
Lv 74272Bojkovice 18:14 - Veselí n.M. 19:465 Os 14155St. Město u Uh.H. 15:26 - Uh. Hradiště 15:33+
R 721Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04+ Os 4341Uh. Hradiště 15:35 - Bojkovice 16:35+
Os 4385Bylnice 16:06 - Vlárský průsmyk 16:16+ Os 4326Bojkovice 17:50 - Brno hl.n. 20:39+
R 724Vlárský průsmyk 19:34 - Brno hl.n. 22:30+ LvBrno hl.n. 21:29 - Kyjov 23:10+
3. den 2. den
Os 4101Brno hl.n. 4:40 - Veselí n.M. 6:291 Os 4120Kyjov 4:10 - Brno hl.n. 5:40X
Os 14107Veselí n.M. 6:50 - Uh. Hradiště 7:171 Os 4105Brno hl.n. 6:40 - Veselí n.M. 8:41X
Os 14106Uh. Hradiště 7:35 - Veselí n.M. 8:001 Os 4112Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:02X
Pn 64471Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:152-4 Sp 1927Brno hl.n. 16:20 - Bojkovice 18:54X,6
Lv 74271Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:552-4 Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:356
Os 4330Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:552-4 R 1504Veselí n.M. 17:25 - St. Město u Uh.H. 17:54+
Os 14104St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:152-4 R 920St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16+
Os 4110Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:061-4 Lv 74259St. Město u Uh.H. 18:12 - Bojkovice 19:57+
Os 4133Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:061-4 3. den
Os 4132Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:401-4 Os 4332Bojkovice 5:50 - St. Město u Uh.H. 7:02 
Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:321-4,+ Os 4351St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17X,6
Os 4102Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:125 R 704Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15X,6
Os 4111Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:325 R 920St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16X,6
Pn 64470přVeselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:425,6 R 921Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15X,6
R 723Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49+ Lv 74254St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:161-4,6
R 722Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07+ Pn 64470přVeselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:424
4. den R 1505St. Město u Uh.H. 18:08 - Veselí n.M. 18:375
Sv 4393Bojkovice 4:06 - Pitín 4:27X R 1430St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:40+
Sp 1922Pitín 4:30 - Brno hl.n. 7:20X R 1431Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:25+
Os 4109Brno hl.n. 13:25 - Veselí n.M. 15:291 Pn 62432St. Město u Uh.H. 22:24 - Veselí n.M. 22:55+
Sp 1923Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:242-5 PJ Otrokovice, TS 781, 2x754 (050, 061)
Os 4325Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:032-5 1. den
Os 4324Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:552-5 Nex 55420Otrokovice 1:45 - Želechovice n.D. Lípa 2:412-6,+
Pn 64471Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:156,+ Lv 74241Želechovice n.D. Lípa 3:02 - Zlín střed 3:172-6,+
Lv 74255Veselí n.M. 8:10 - St. Město u Uh.H. 8:436 Lv 74240Otrokovice 3:47 - Zlín střed 4:011
R 1430St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:406 IC 520Zlín střed 5:39 - Otrokovice 5:51 
R1431Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:256 Mn 84082Otrokovice 8:40 - vl v km 3,980 8:50X,6
Lv 74256St. Město u Uh.H. 18:03 - Veselí n.M. 18:346 Mn 84083vl v km 3,980 9:30 - Otrokovice 9:40X,6
Pn 64470Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:426 Mn 84030Otrokovice 10:42 - Zlín střed 11:00X,6
Os 4114Veselí n.M. 16:05 - Brno hl.n. 18:01+ Mn 84014Zlín střed 12:27 - Želechovice n.d. Lípa 12:42X,6
Os 4113Brno hl.n. 19:42 - Veselí n.M. 21:31+ Mn 84015Želechovice n.D. Lípa 15:24 - Otrokovice 16:41X
5. den Mn 84019Želechovice n.D. Lípa 15:24 - Otrokovice 16:246
Os 4102Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:121-4 Mn 84032Otrokovice 17:40 - Zlín střed 17:58X,6
Os 4111Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:321-4 Lv 74244Zlín střed 18:06 - Želechovice n.D. Lípa 18:23X,6
Os 4321Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:365 Mn 84017Želechovice n.D. Lípa 19:35 - Zlín střed 19:50X,6
Os 4336Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:235 Lv 74246Zlín střed 20:16 - Želechovice n.D. Lípa 20:31X,6
Os 4337St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:275 Nex 55425Želechovice n.D. Lípa 21:06 - Otrokovice 21:44X,6
Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:355 2. den
Os 4123Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:265 Mn 84012Otrokovice 3:20 - Zlín střed 3:38 
Pn 64471přBlažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15+ Mn 94013Zlín střed 4:10 - Zlín Malenovice 4:20X,6
Lv 74253Veselí n.M. 5:50 - St. Město u Uh.H. 6:19+ Mn 94012Zlín Malenovice 4:45 - Zlín střed 4:55X,6
Os 4351St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:23+ Mn 84012Zlín střed 6:31 - Želechovice n.D. Lípa 6:46 
R 704Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15+ Mn 84012Želechovice n.D. Lípa 7:03 - Vizovice 7:14X,6
R 920St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16+ Mn 84013Vizovice 8:49 - Želechovice n.D. Lípa 8:59X,6
R 921Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15+ Mn 84013Želechovice n.D. Lípa 10:16 - Otrokovice 12:56 
Lv 74254St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:16+ Lv 74242Otrokovice 15:02 - Zlín střed 15:16X
Pn 64470přVeselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42+ Mn 84033Zlín střed 17:14 - Otrokovice 18:04X
6. den IC 521Otrokovice 20:56 - Zlín střed 21:09 
Pn 64471Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:151 Mn 84017Zlín střed 21:40 - Otrokovice 21:58 
Os 4106Veselí n.M. 5:16 - Brno hl.n. 7:11X
Sp 1923Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:241
Os 4325Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:031
Os 4324Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:551
Os 4109Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:292-5
Pn 64470Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42X,+
LvKyjov 5:19 - Brno hl.n. 6:406
R 723Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:496
R 722Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:076
Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:326
 
TS 763, 2x742 (318, 452) PJ Hodonín, TS 770, 1x742 (321)
1. den 1. den
Pn 64425Veselí n.M. 3:37 - Uherský Brod 5:44X,6 Pn 64460Hodonín 7:37 - Kyjov 8:30X
Mn 84930Uherský Brod 7:56 - Hradčovice 8:05X,6 Pn 64461Kyjov 9:01 - Veselí n.M. 9:36X
Mn 84931Hradčovice 8:52 - Uherský Brod 9:02X,6 Pn 64462Veselí n.M. 10:29 - Kyjov 11:01X
Mn 84211Uherský Brod 10:11 - Slavičín 12:33X,6 Mn 64463Kyjov 11:55 - Hodonín 12:49X
Mn 84210Slavičín 13:16 - Uherský Brod 16:30X,6 Mn 84426Hodonín 16:11 - Lužice 16:20X
Pn 64424Uherský Brod 17:55 - Veselí n.M. 19:24X,6 Mn 84627Lužice 17:39 - Hodonín 17:48X
Pn 64239Veselí n.M. 20:48 - St. Město u Uh.H. 21:31X,6 Pn 64468Hodonín 18:42 - Kyjov 19:30X
Pn 63432St. Město u Uh.H. 22:24 - Veselí n.M. 22:55X,6 Pn 64469Kyjov 20:00 - Hodonín 20:54X
Mn 84500Veselí n.M. 23:54 - Bzenec 0:09X,+ PJ Hodonín, TS 791, 1x742 (248, 333)
2. den 1. den
Mn 84401Bzenec 1:30 - M. Písek 0:38X,6 Mn 84830Hodonín 6:15 - Čejč 6:47X,6
Mn 84400M. Písek 1:00 - Bzenec 1:08X,6 Mn 84860Čejč 7:22 - Uhřice u K. 8:22X,6
Mn 84500Bzenec 1:30 - Bučovice 4:59X,6 Mn 94421Uhřice u K. 9:10 - Klobouky u B. 9:25X,6
Mn 84501Bučovice 7:10 - Nemotice 8:27X,6 Mn 84862Klobouky u B. 10:00 - Uhřice u K. 10:15X,6
Mn 94040Nemotice 8:50 - Koryčany 9:04X Mn 84862Uhřice u K. 10:15 - Ždánice 10:35X
Mn 94041Koryčany 9:30 - Nemotice 9:44X Mn 84861Ždánice 11:30 - Uhřice u K. 11:50X
Mn 84501Nemotice 10:20 - Veselí n.M. 13:00X,6 Mn 84861Uhřice u K. 12:10 - Čejč 13:10X,6
Mn 84921Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:15X Mn 84864Čejč 14:00 - Uhřice u K. 14:52X,6
Mn 84920Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:38X Mn 84865Uhřice u K. 16:10 - Čejč 16:58X,6
Mn 94425Veselí n.M. 13:42 - Strážnice 13:576 Mn 84831Čejč 17:30 - Hodonín 18:02X,6
Mn 94424Strážnice 15:05 - Veselí n.M. 15:206 2. den
Pn 64421Veselí n.M. 16:35 - Hodonín 17:256 Mn 84624Hodonín 7:30 - Moravská Nová Ves 8:28X,6
Pn 64422Hodonín 18:37 - Veselí n.M. 19:386 Mn 84265Moravská Nová Ves 9:00 - Hodonín 9:50X,6
TS 765, 2x742 (065, 103) Mn 84832Hodonín 18:21 - Čejč 18:55X
1. den Mn 84866Čejč 19:11 - Uhřice u K. 19:55X
Mn 84960St. Město u Uh.H. 2:00 - Uh. Ostroh 3:28X,6 Mn 84867Uhřice u K. 20:19 - Čejč 21:00X
Pn 64425Uh. Ostroh 4:19 - Kunovice 4:35X,6 Mn 84833Čejč 21:15 - Hodonín 21:55X
Mn 84962Kunovice 5:25 - St. Město u Uh.H. 5:46X,6
Mn 94433St. Město u Uh.H. 11:48 - Huštěnovice 11:57X,6
Mn 94432Huštěnovice 12:26 - St. Město u Uh.H. 12:36X,6
Mn 94428St. Město u Uh.H. 12:52 - Nedakonice 13:02X,6
Mn 94429Nedakonice 13:26 - St. Město u Uh.H. 13:36X,6
Mn 84964St. Město u Uh.H. 15:48 - Veselí n.M. 17:41X,6
Lv 74320St. Město u Uh.H. 7:21 - Veselí n.M. 8:00+
2. den
Mn 84221Veselí n.M. 8:23 - Velká n.V. 9:06X,6
Mn 84220Velká n.V. 11:23 - Veselí n.M. 11:59X,6
Mn 84867Veselí n.M. 16:58 - Kunovice 18:02X,6
Mn 84966Kunovice 18:52 - St. Město u Uh.H. 19:30X,6
Lv 74259Veselí n.M. 18:40 - St. Město u Uh.H. 19:16+

© SPŽ