Vlaky v klasických soupravách budou na východním konci „Vláry“
stále vzácnější. Odpolední Os 4305 však býval po většinu své
trasy dostatečně vytížen. 25. dubna 2007 byl s lokomotivou
754.025 zachycen v hlubokém zářezu za pitínským kostelem.
Nedělně posílený spěšný vlak 1734 Bojkovice – Brno býval veden
téměř výhradně lokomotivou 754.012. Tak se stalo i 19. 8. 2007,
kdy se v Újezdci u Luhačovic setkal s motorovým vozem 810.469,
obsluhujícím lázeňskou lokálku.
Nasazení řady 754 v nákladní dopravě patří se vznikem společnosti
ČD Cargo již minulosti. Ještě týden po jejím vzniku, do konce
starého GVD, však „čtyřky“ zajišťovaly vozbu nočního páru Pn vlaků
do Blažovic. Večer 8. prosince 2007 jsou naposled připraveny
lokomotivy 754.044 a 754.022 na odjezd vlaku Pn 62238. Zátěž,
pro kterou je potřebná dvojice strojů, bude dobrána v Kyjově.
Lokomotiva 742.346 stoupá v podvečer 13. 4. 2007 s vlakem Mn 81200
od Ostrožské Nové Vsi k Uherskému Ostrohu.
Dvojice lokomotiv 742.186 + 742.178 ČD Cargo projíždí 15. února 2008
s odklonovým nákladním vlakem úsekem Brankovice – Nemotice,
jakýmsi erbovním místem dvoukolejného úseku Vlárské dráhy.
Jedna z nemnoha vyjížděk prototypové lokomotivy 751.002 se udála
17. srpna 2007, kdy odvezla páteční rychlík č. 1505 (Praha -)
Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou.
Jedna z podob motorových spěšných vlaků – 842.017 s jedním
vozem řady 050/Bmx coby Sp 1726 v poledne 15. 2. 2008 právě
zdolal brankovický kopec a zvolna klesá k Nesovicím.
Pravidelné výlety řady 850 na východ se konají už jen o sobotách.
Takto 16. února 2008 vznikl záběr prototypu 850.001 na osobním
vlaku 4118 při odjezdu z Veselí nad Moravou.
Naprostou novinkou provozu na „Vláře“ je nejen nasazení
modernizované řady 854, ale i vratných souprav s řídicími
vozy. Ranní Sp 1721 Brno – Bylnice s vozy 954.003 + 054.2
+ 854.203 projíždí vlkošským zářezem v únoru 2008.
Modernizovaná vozidla s regulační soustavou LOKEL – i tak by se
dalo nazvat setkání vlaku Sp 1728 s vozem 854.209 a 954.008
v závěsu, vedle předtápěného Os 4116 s lokomotivou 754.013
ve Veselí nad Moravou dne 30. ledna 2008.

VLÁRSKÁ DRÁHA
V LETECH 2007 A 2008

Stalo se už jistou tradicí přinášet zprávu o aktuálním dění na tzv. Vlárské dráze, dnes tratích č. 340 a 341 SŽDC, resp. 124 ŽSR. Protože příspěvek, pojednávající o uplynulém GVD 2006/2007 nebyl na Stránkách přátel železnic prezentován, bude jeho obsah shrnut – už kvůli poměrně rozsáhlým změnám, které vstoupily v platnost na sklonku roku 2007.
Grafikon vlakové dopravy, platný od 11. 12. 2006, nepřinesl žádné převratné změny. V oblasti infrastruktury se za uplynulý rok nezměnilo téměř nic. Veškerá mechanická návěstidla, závory, staniční budovy, ba i druhá traťová kolej zůstaly nedotčeny. Na každý rok je však předhlašována modernizace zabezpečovacího zařízení a zavedení dálkového řízení. A to jak v oblasti Vyškovska, tak i v okolí Kunovic. V říjnu 2006 uplynulo již 10 let od zahájení elektrického provozu na nově elektrizovaných úsecích z Brna hl. n., resp. Odbočky Táborská, do Blažovic a dále Holubic. Dopad to mělo pouze na nákladní dopravu od Brna, která povětšinou končí nebo přepřahá v Blažovicích, anebo přechází Holubickou spojkou na Přerov. Vlaky na trati 340 jsou nadále vedeny plně v motorové trakci v celém úseku.
Podstatnou a výraznou část osobní dopravy zajišťovaly motorové lokomotivy DKV Brno, PJ Brno-Maloměřice. Šlo hlavně o bývalé veselské stroje, vesměs v dobré zevnější údržbě a rozdělené do několika turnusových skupin. V TS 703 od Brna po Veselí nad Moravou, ale především po Nesovice, jezdily 754.008, 049 a 066. Tradiční „rychlíkový“ turnus po celé „Vláře“ držely povětšinou atypicky zbarvené 754.013, 037, 067 a 075 z TS 704. Další sloužila pouze v pátek, kdy z PJ Veselí n. M. vyjela některá ze záložních do Starého Města u Uherského Hradiště pro R 1505. Velmi často šlo o řadu 750 a ke slovu se dostal i zprovozněný prototyp 751.002. Původně dvoudenní oběh v TS 705, kde dominovaly luhačovické rychlíky, držely do března 2007 lokomotivy 754.042 a 754.044. Do oběhu se zařadil pár nově koncipovaných rychlíků 702/703 „Šohaj“, vedených z Veselí nad Moravou do Chebu, některé osobní vlaky do Brna i noční Pn vlaky do Blažovic. S březnovou první změnou GVD se oběh rozšířil o třetí lokomotivu 754.045. Lokomotivy této turnusové skupiny tak namísto ostravské řady 754 zajišťovaly vozbu Ex 520/521 mezi Otrokovicemi a Zlínem, dále vybrané nákladní vlaky do Zlína a Lípy nad Dřevnicí, především kontejnerové nákladní expresy. V téže skupině byla samostatně zařazena další lokomotiva, dopravující osobní vlaky mezi Kyjovem, Brnem a Veselím a přípřeže nočních Pn vlaků do Blažovic. Pouze v neděli si dopřála „povyražení“ do Bojkovic a odtud posílený Sp 1734 do Brna. Od dubna 2007 zde stabilně působila 754.012, navrácená po hlavní opravě v českotřebovských dílnách CZ LOKO. V motorové vozbě došlo ke zvýšení potřeby o další vůz řady 842, takže v TS 861 a 862 bylo po čtyřech motorových vozech. S ohledem na pouhou dvojici záložních vozů častěji vyjížděly náhradní lokomotivy řady 742. Za zmínku jistě stojí průlom v podobě nasazení motorového vozu řady 810 na sobotní večerní pár Os 4118/4119. Jízda samostatného vozu až do jihomoravské metropole byla v sobotu večer provázena značným přeplňováním, takže byl záhy řazen i přípojný vůz. Skladbu motorových vozů doplňovala řada 850 PJ Brno-Horní Heršpice z jediného šestideního oběhu v TS 833. K dispozici byly vozy 850.001, 010, 015, 021, 028, 030, 031 a 032, jejichž provozní počet se ovšem neustále proměňoval. A zatímco je během roku 2006 poměrně kuriózně nahrazovala řada 843, od podzimu 2006 se zde nahodile vyskytovala i nově příchozí řada 854. Od poloviny května byly k dispozici i motorové jednotky řady 814.2, které se v neděli ráno otáčely na trianglu Veselí n. M. – Kunovice – Uh. Hradiště a zpět.
V oblasti tažených vozidel nadále dominují vozy řady Bt nebo upravované Btee/Bdtee na osobních vlacích, zatímco na spěšných vlacích je doplňují modernější vozy Bdmtee, které se sem po předchozím sporadickém působení opět výrazněji vrátily. Na většinu motorových spěšných vlaků i osobních vlaků o víkendech jsou nově nasazeny přípojné vozy řady 050/Bmx, které tak skromně přispěly ke zvýšení kultury cestování, čehož se u rekonstruované řady 021/Btx rozhodně nedostává. Tzv. „bifteky“ bohužel i nadále dominují motorové vozbě od Špilberku po státní hranici. Tento výčet je shodný i s následujícím GVD 2007/2008.

A jakým způsobem se projevil nynější GVD 2007/2008, platný od 9. 12. 2007 na transverzální dráze mezi moravskou metropolí a údolím Váhu? Nejvíce právě v Brně, kde byla zavedena linka S1 IDS JMK, tedy normální řečí „městská linka“ Kuřim – Brno-Židenice – Odb. Táborská – Odb. Černovice – Brno-Slatina. Na brněnském „S-bahnu“ slouží v třídenním oběhu (TS 207) řada 210. V podstatě je to první vlak osobní přepravy v elektrické trakci, který můžeme na této kratičké části trati 340 využít – pomineme-li ovšem trvale odkloněné vlaky z přerovské trati, které jednokolejný úsek přes Chrlice může těžko vstřebat.
U velmi sledovaných „brejlovců“ řady 754 došlo k několika změnám. Některé vlaky přešly do motorových souprav, což se projevilo snížením potřeby sice o jediný stroj, ale také poměrně malým kilometrickým proběhem. V TS 703 slouží tradiční stroje 754.013, 754.037, 754.067 a 754.075, které dopravují Sp a Os vlaky až do Bylnice, Starého Města u Uh. Hr. a Brna-Králova Pole. Od březnové změny však jimi vedený Sp 1727 končí v Bojkovicích a dál do Bylnice pokračuje motorová souprava. Pouze v pátek, sobotu a neděli jedou klasické soupravy dál. Podobně je řazen obratový Sp 1722 v sobotu, neděli a v pondělí. Po ukončení tříleté vozby posíleného odpoledního vlaku Os 4305 Uherské Hradiště – Vlárský průsmyk, nyní vedeného v trakci 80, je to další krok v trendu omezování motorových lokomotiv na východním konci této transverzálky. V dalším oběhu TS 704 zůstávají 754.049 a 754.066, dominující osobním vlakům do Nesovic a Veselí n. M., kromě toho však o víkendech dopravují vlaky 1643/1444 do Ostravy s „noclehem“ v Bohumíně. Další elitní TS 705 zajišťuje vozbu Ex a R vlaků na ramenech Veselí n. M. – Staré Město u Uh. Hr. – Luhačovice/Otrokovice – Zlín střed. Do domovských Maloměřic a zpět zajíždějí s jedním párem osobních vlaků. Nadále jsou sem zařazeny stroje 754.042, 754.044 a 754.045. Také jednodenní oběh mezi Kyjovem a Brnem v TS 706 si nadále drží stroj 754.012. Zpestřením provozu „brejlovců“ je nedělní obrat Sp 1729/4375/4378/1736, který vozí některá z lokomotiv z TS 702, jinak sloužící na jihlavském rameni. Tyto vlaky jsou také jediné, tvořené klasickými soupravami, které nyní dojedou až do pohraničního Vlárského průsmyku. Důležitou změnou je konec služby v nákladní dopravě, neboť k 1. 12. 2007 došlo ke vzniku společnosti ČD Cargo a o týden později, s koncem starého GVD, „čtyřky“ tento letitý výkon opustily. Šlo o noční obrat Veselí n. M. – Blažovice a vybrané vlaky mezi Otrokovicemi a Lípou nad Dřevnicí.
Ještě větší změnou prošla motorová vozba, za níž také stojí vznik ČD Cargo a. s. a související redislokace v rámci DKV Brno. Všechny čtyřnápravové motorové vozy (842, 850 a 854) jsou nyní soustředěny v PS Brno-Horní Heršpice, zatímco dvounápravové vozy řad 809, 810 a 814 byly přiděleny pod PS Veselí n. M., ačkoliv řada z nich obsluhuje původně přidělená vozební ramena na Břeclavsku. Typické motorové vozy řady 842, které v roce 1998 převzaly značnou část osobních vlaků na dvoukolejce do Brna a přes víkend ji téměř opanovaly, zde poněkud oslabily. Až do Vlárského průsmyku, ale také do Strážnice a na Vrbovce však nadále zavítají „kvatra“ 842.020, 026, 032, 033, 036 a 037 z TS 849 a do Bylnice zajíždí rovněž dvojice 842.034 a 842.035 z TS 850. Jejich těžiště je však i na dalších tratích v okolí Brna. Zařazení do turnusových skupin je pouze formální, protože vysoký správkový stav znamená nejen pravidelné náhrady řadou 742, ale používání všeho, co je momentálně provozuschopné. Novinkou je však nasazení řady 854 z TS 847, kde se dvojice „catrů“ střídá na vozbě Sp a Os vlaků až do Bylnice, v sobotu večer zavítají až do Vlárského průsmyku. Na určených vlacích je řazen i řídící vůz řady 954. Nejčastěji jsou vystavovány vozy 854.201 a 854.203, ovšem prakticky se zde objevují všechny heršpické vozy. Rovněž tak plánované řazení řídích vozů východním směrem nebývá pravidelné, více než často podléhá provozní situaci v brněnském uzlu. Služebně nejstarší vozy řady 850 zde můžeme pravidelně potkat už jen o víkendech, kdy „krokodýli“ dopravují „flamendrák“ do Nesovic, resp. z Nemotic zpět, a v sobotu vedou obraty 4105/4112 do Veselí n. M. a 4111/4118 do Uherského Hradiště. Řadu 810 uvidíme jen na jednokolejném úseku, kromě zajížděk do Kyjova. Tam v odpoledních hodinách proniká i „Kačenka“ 810.663, obsluhující spojovací trať Bzenec – Moravský Písek, které je tak účelně zkrácen obratový pobyt v Bzenci.
Skladba nákladních vlaků na neelektrizovaném úseku je prakticky tatáž – nově je však zcela v režii řady 742 ČDC, kromě páru Mn vlaků Brno-Maloměřice – Bučovice, kde je nyní obvyklý stroj 731.015. Sedm lokomotiv řady 742 z SOKV Ostrava je v oběhu TS 761 PJ Cargo Brno. V podstatě jde o sloučení tří jednodenních oběhů staničních záloh s křídlovými obsluhami ve Veselí n. M., Kyjově a Starém Městě u Uh. Hr. a čtveřicí lokomotiv, obsluhující vizovickou trať, otrokovický posun a přilehlé koridorové stanice. Lokomotivy jsou udržovány v OKV Břeclav, ale provozní ošetření a drobné opravy se provádějí v PS Veselí n. M. Skladba vozidel je velmi proměnlivá, nejčastěji používané jsou 742.114, 134, 141, 142, 180, 212, 345, 346, ale od prosince se zde již objevily také 742.029, 085, 090, 178, 186, 250, 295, 347 i další. Beze změn je také obsluha nejvýchodnějšího úseku trati, kde operuje řada 742 PJ Cargo Olomouc (TS 710), zajíždějící v ranních hodinách od Horní Lidče do Bylnice, Vlárského průsmyku, Bohuslavic nad Vláří a popřípadě i Slavičína. Zajímavým zpestřením provozu byla únorová vozba odklonových nákladních vlaků v úseku Brno – Moravský Písek – Břeclav, které měly odlehčit přestavbě na jižním zhlaví v Brně-Horních Heršpicích. Operativně zaváděné odklony tranzitních vlaků jezdily od 6. do 20. února, ovšem oproti původním předpokladům denně jezdily pouze průměrně dva páry vlaků. V jejich čele stanula „dvojčata“ řady 742 ze stavu PJ Cargo Brno. Od 13. 3. do 15. 5. se však z důvodu snížené propustnosti spojovacího koridoru v okolí Červenky odklony vrátily, tentokrát v podobě dvou párů kontejnerových nákladních expresů z Prahy-Uhříněvsi do Lípy nad Dřevnicí. Kvůli pravidelné hmotnosti jsou vlaky vedeny dvojicí lokomotiv řady 742 a třetí na postrku, ovšem v případě jejich nedostatku vyjíždí i řada 731. Zatímco pár Nex 51427/51428 je veden ve večerních hodinách, podstatně atraktivnější je Nex 51429 Brno-Maloměřice 8:48 – Moravský Písek 10:24 a obratový Nex 51426 s rámcovými časy Moravský Písek 13:10 – Brno-Maloměřice 15:48. Odklony však podléhají operativnímu řízení provozu a nejezdí každý den.
Na slovenském úseku už od června 2006, kdy byl u ZSSK ukončen provoz všech zbývajících vozů řad 830, 850 a 851, sloužily pouze dvounápravové vozy řad 810 a 811, vystavované SPD Trenčianska Teplá. Ze stejného domovského depa, avšak v barvách ZSSK Cargo vyjížděly do Nemšové, Horného Srnia a také Lednických Rovní typické lokomotivy řady 742. V prosinci 2007 byl silně omezen provoz přeshraničních vlaků, které tradičně zajišťuje ZSSK. V pracovní dny jsou z Horného Srnia vypraveny čtyři vlaky, v sobotu pouze dva a v neděli tři mezistátní vlaky do sousedního Vlárského průsmyku. Naskýtá se tedy otázka, jakou podobu na sebe vezme doprava v následujícím jízdním řádu.

Text a foto Leoš Tomančák


Oběhy

Řada 754 DKV Brno
TS 703 - platí od 2. 3. 2008
1. den
4102Nesovice 4.58 - Brno hl. n. 6.211
4104Veselí n. M. 4.58 - Brno-Královo Pole 7.042 - 4
1727Brno hl. n. 13.31 - Bojkovice 15.59x
1727Bojkovice 16.01 - Bylnice 16.425
1723Brno hl. n. 9.31 - Bylnice 13.01+
1730Bylnice 13.21 - Brno hl. n. 16.39+
1731Brno hl. n. 17.31 - Bojkovice 20.12+
2. den
1720Bojkovice 5.00 - Brno-Maloměřice 7.561
1722Bojkovice 6.22 - Brno hl. n. 8.442 - 6
1729Brno hl. n. 15.31 - Bojkovice 18.18x
1722Bylnice 5.40 - Bojkovice 6.196
1727Brno hl. n. 13.31 – Bylnice 16.426
4169Veselí n. M. 15.59 - Uherské Hradiště 16.19+
4339Uherské Hradiště 16.33 - Bojkovice 17.28+
1734Bojkovice 17.47 - Brno hl. n. 20.39+
1735Brno hl. n. 21.31 - Veselí n. M. 23.00+
3. den
4393Veselí n. M. 4.20 - Bojkovice 5.15+
4304Bojkovice 5.46 - Staré Město u Uh. Hr. 6.39x
2208Staré Město u Uh. Hr. 7.20 - Veselí n. M. 7.55x
4116Veselí n. M. 13.58 - Brno hl. n. 15.49x
1731Brno hl. n. 17.31 - Bojkovice 20.12x
LvBojkovice 20.35 - Veselí n.M. 21.215
1722Bylnice 5.40 - Brno hl. n. 8.44+
1727Brno hl. n. 13.31 - Bylnice 16.42+
4. den
1722Bylnice 5.40 - Brno hl. n. 8.441
1720Bojkovice 5.00 - Brno-Maloměřice 7.562 - 5
4113Brno hl. n. 14.19 - Veselí n. M. 16.11x
LvVeselí n. M. 13.30 - Bojkovice 14.16+
1732Bojkovice 15.51 - Brtno hl. n. 18:39+
LvBrno hl. n. 19:37 - Nesovice 20.37+

Řada 754 DKV Brno
TS 704 - platí od 9. 12. 2007
1. den
4191Brno hl. n. 3.24 - Nesovice 4.041
4142Nesovice 4.24 - Brno hl. n. 5.21x
4105Brno hl. n. 6.23 - Veselí n. M. 8.14x
4114Veselí n. M. 11.58 - Brno hl. n. 13.49x
4147Brno hl. n. 15.49 - Nesovice 16.46x
4152Nesovice 17.18 - Brno-Židenice 17.55x
4155Brno hl. n. 18.49 - Nesovice 19.46x
4192Nesovice 20.41 - Brno hl. n. 21.215
831Brno hl. n. 6.03 - Kojetín 7.07vlož, 6
1643Kojetín 7.23 - Ostrava hl. n. 10.306
2. den
4104Veselí n. M. 4.58 - Brno-Královo Pole 7.041
4102Nesovice 5.24 - Brno hl. n. 6.212 - 5
4143Brno hl. n. 13.57 - Nesovice 14.46x
4148Nesovice 15.24 - Brno hl. n. 16.16x
4151Brno hl. n. 17.57 - Nesovice 18.46x
LvNesovice 18.56 - Brno-Horní Heršpice 20.065
1444Ostrava hl. n. 15.15 - Brno hl. n. 19.10+
Řada 754 DKV Brno
TS 705 - platí od 9. 12. 2007
1. den
520Zlín střed 5.02 - Otrokovice 5.15 
LvOtrokovice 5.38 - Staré Město u Uh. Hr. 5.52 
928Staré Město u Uh. Hr. 6.47 - Luhačovice 7.40 
702Luhačovice 8.06 - Staré Město u Uh. Hr. 8.53 
705Staré Město u Uh. Hr. 10.53 - Luhačovice 11.39 
704Luhačovice 12.06 - Staré Město u Uh. Hr. 12.53 
707Staré Město u Uh. Hr. 14.52 - Luhačovice 15.47 
706Luhačovice 16.06 - Staré Město u Uh. Hr. 16.53 
703Staré Město u Uh. Hr. 15.53 - Veselí n. M. 19.19 
2. den
4106Veselí n. M. 5.27 - Brno hl. n. 7.21x
4115Brno hl. n. 16.19 - Veselí n. M. 18.11x
3. den
522Veselí n. M. 6.42 - Staré Město u Uh. Hr. 7.04 
525Staré Město u Uh. Hr. 13.00 - Veselí n. M. 13.26 
524Veselí n. M. 14.45 - Staré Město u Uh. Hr. 15.07 
523Staré Město u Uh. Hr. 16.57 - Luhačovice 17.43 
929Luhačovice 18.06 - Staré Město u Uh. Hr. 18.53 
LvStaré Město u Uh. Hr. 19.11 - Otrokovice 19.25 
521Otrtokovice 20.43 - Zlín střed 20.56 

Řada 754 DKV Brno
TS 706 - platí od 9. 12. 2007
1. den
4144Kyjov 4.27 - Brno hl. n. 5.51x
4145Brno hl. n. 14.57 - Nesovice 15.46x
4150Nesovice 16.24 - Brno-Židenice 17.16x
4153Brno hl. n. 18.19 - Kyjov 19.41x

© SPŽ