Muzejní hnací kolejová vozidla ČD v roce 2003

V únoru 2003 vypracovala Divize obchodně-provozní ČD nový seznam hnacích kolejových vozidel, určených pro zachování a zařazení do muzejních sbírek ČD. Tento seznam nahradil stávající seznam z roku 2000, oproti kterému došlo k několika změnám v zařazení nebo vyjmutí lokomotiv a motorových vozů do nebo z kolekce vozidel, určených k nostalgickým účelům.

Vytipovaná muzejní vozidla ČD (k 10. 2. 2003):

Parní lokomotivy:

Vozidlo DKV Vozidlo DKV Vozidlo DKV
310.006   Česká Třebová 354.195   Louny 477.043   Louny
310.072   Plzeň 423.009   Ústí nad Labem 498.022   Praha
310.093   České Budějovice 423.041   Ostrava 524.1110   Liberec
310.0134   Liberec 433.001   Brno 534.0323   Louny
310.922   Česká Třebová 434.2186   Praha 534.0432   Plzeň
313.432   Ostrava 464.008   Česká Třebová 556.0298   Praha
314.303   Valašské Meziříčí 475.101   Brno 556.0506   České Budějovice
328.011   Česká Třebová 475.179   Ústí nad Labem    


Elektrická a dieselová vozidla:

Vozidlo DKV Vozidlo DKV Vozidlo DKV
100.001-7   České Budějovice 720.040-5   Louny 781.529-3   Česká Třebová
100.003-3   České Budějovice 720.111-4   Plzeň 781.600-2   Louny
121.017-8   Ústí nad Labem 720.139-5   Louny 801.005-0   České Budějovice
122.001-1   Ústí nad Labem 721.033-9   Česká Třebová 801.130-6   Ústí nad Labem
140.004-3   Ostrava 721.190-7   České Budějovice 801.133-0   Česká Třebová
140.085-2   Olomouc 725.030-1   Louny 801.184-3   Plzeň
140.089-4   Olomouc 725.101-0   Louny 801.228-8   Česká Třebová
141.001-8   Praha 725.211-7   Olomouc 801.266-8   Plzeň
141.004-2   Praha 725.247-1   Česká Třebová 801.413-6   Ostrava
141.012-5   Ústí nad Labem 726.062-3   Česká Třebová 801.448-2   Brno
180.001-0   Česká Třebová 726.069-8   Valašské Meziříčí 801.463-1   Brno
180.002-8   Česká Třebová 735.007-7   Brno 801.487-0   Plzeň
181.001-9   Česká Třebová 735.057-2   Liberec 801.515-8   Česká Třebová
182.168-5   Ostrava 735.175-2   Louny 820.021-4   Liberec
230.001-0   Brno 735.286-7   Louny 820.046-1   Plzeň
451.009-5   Praha 750.042-4   Valašské Meziříčí 820.056-0   Louny
451.010-3   Praha 750.346-9   Liberec 820.089-1   Česká Třebová
700.101-9   Praha 751.001-9   Brno 820.100-6   Plzeň
701.061-4   Ostrava 751.004-3   Praha 820.114-7   Louny
701.690-0   Ústí nad Labem 751.017-5   Praha 825.001-1   Louny
702.069-6   Česká Třebová 753.001-7   Liberec 830.012-1   Liberec
705.916-5   Olomouc 753.101-5   Louny 830.018-8   Brno
705.917-3   Olomouc 753.127-0   Česká Třebová 830.076-6   Olomouc
706.606-1   Ostrava 753.192-4   Valašské Meziříčí 830.090-7   Louny
706.607-9   Brno 759.002-7   Ostrava 831.187-0   Plzeň
710.085-2   Ostrava 770.001-6   Louny 860.001-7   Liberec
710.090-2   Valašské Meziříčí 770.062-8   Plzeň 890.053-2   Česká Třebová
715.001-4   Liberec 771.069-2   Valašské Meziříčí 891.016-8   Česká Třebová
720.016-6   Česká Třebová 771.120-3   Česká Třebová 894.017-3   Olomouc

Podle údajů ČD zpracoval Daniel Brabenec a Petr Prokeš

© SPŽ