Mapa systému vojenských úzkokolejných drah Pardubicka:

Síť 600 mm (stav v letech 1929/30):

Z důvodů velkého rozměru plánku je tento rozdělen na dvě části - spoj je označen X.


Poznámky:

A - předpokládaný směr provizorní drážky k letišti v roce 1937
B - původně složiště, pak pravděpodobný výchozí bod drážky k letišti
C - tvar oblouků volen s ohledem na plánované křížení se státní dráhou do Chrudimi
D - přibližné vedení dráhy do roku 1929
E - původní projekt počítal s poněkud delší smyčkou


Síť 760 mm (stav v roce 1939):

Z důvodů velkého rozměru plánku je tento rozdělen na dvě části - spoj je označen X.

Poznámky:

A - sklad NZ s přesuvnou pro rozchody 600 i 760 mm
B - odbočka k zasypávání starého říčního ramene
C - neověřená odbočka pro stavbu 3. koleje státní dráhy
D - cvičení přechodu BN-vlaků z kolejí na silnici a opačně
E - provizorní složiště Hůrka (okolo roku 1935)
F - neověřený cvičný úsek
G - složiště "Halda"
H - cvičiště trhavinových destrukcí

© SPŽ