Životopis prototypů řady 263


263.001-0 (ex S 499.2001)
31. 01. 1984výrobní dokončení
20. 03. 1984zavázání
31. 03. 1984první jízda vlastní silou na zkušební trati ŠKODA
10. 05. 1984odeslání na zkoušky do Nezvěstic
20. 05. 1984 - 25. 05. 1984zkoušky na ŽZO Cerhenice
25. 05. 1984návrat do Nezvěstic
05. 06. 1984 - 09. 06. 1984zkušební jízdy Plzeň-Cheb
22. 06. 1984poprvé 2070 t těžký nákladní vlak do Strakonic
23. 06. 1984převezení do LD Plzeň
11. 07. 1984 - 02. 08. 1984provoz v turnusu LD Plzeň - proběh 350 km/den
07. 09. 1984 vystavena na MSV Brno 1984 (spolu s ES 499.1003)
19. 09. 1984příjezd od Jihlavy
26. 09. 1984najeto 19.457 km, začátek najíždění 100.000 km u ČSD na trati Kutná Hora - Bratislava, průměrný denní běh 918 km
13. 11. 1984 - 23. 11. 1984najeto 55 000 km, oprava ve ŠKODĚ Plzeň
19. 12. 1984měření hluku na ŽZO Cerhenice
01. 02. 1985celkově najeto 101.358 km, z toho v provozu v provozu ČSD 100.894 km (v LD Jihlava 81.901 km)
04. 02. 1985 - 14.02.1985dílenská zkouška v LD Jihlava
20. 02. 1985lokomotiva ve ŠKODĚ na provedení úprav před předáním ČSD
14. 04. 1985dosazení prototypového sběrače nad II. stanoviště
04. 05. 1985zkouška v závodě před předáním ČSD
07. 05. 1985převzetí k ČSD
08. 05. 1985 - 24. 05. 1985zkoušky na ŽZO Cerhenice, pak odeslání do Jihlavy
29. 05. 1985TBZ-ČSD Brno Horní Heršpice - Podivín
03. 08. 1985násilné poškození v žst.Leština u Světlé
29. 08. 1985zkušební jízda Havlíčkův Brod - Ždár n. S.
15. 01. 1986 - 28. 01. 1986výměna transformátoru u výrobce
01. 01. 1988přeznačena na 263.001-0
19. 06. 1989ukončení opravy ERS v Jihlavě
23. 09. 1991ukončení opravy ERS v LD Přerov
21. 05. 1995předání do DKV Brno
 
263.002-8 (ex S 499.2002)
16. 04. 1984výrobní dokončení lokomotivy
03. 06. 1984první jízda vlastní silou na zkušební trati ŠKODA
11. 06. 1984zahájení zkoušek v Nezvěsticích
08. 07. 1984 - 10. 11. 1984komplexní zkoušky na ŽZO Cerhenice
11. 01. 1985zahájení zkušebních jízd na ramenech LD Plzeň
11. 02. 1985ve ŠKODĚ přípravy na předvádění a zkoušky u BDŽ
18. 03. 1985příjezd do depa Gorna Orjachovica (BDŽ)
28. 03. 1985nasazení na expres "Jantra" Gorna Orjachovica - Sofia
02. 04. 1985ukončení zkoušek v Bulharsku
29. 04. 1985po zkouškách zpět u výrobce
25. 06. 1985převzetí k ČSD
29. 06. 1985TBZ-ČSD Brno Horní Heršpice - Podivín
11. 07. 1985odstavena pro poruchu trakčního transformátoru
25. 07. 1985 - 13. 09. 1986oprava trakčního transformátoru + celková úprava na provedení 70 Er, instalace diagnostického procesorového systému Primis
15. 09. 1986odeslání na zkoušky cílového brzdění do Pačejova
31. 10. 19862. TBZ-ČSD na ŽZO Cerhenice a odeslání do Plzně
03. 11. 1986 - 12. 11. 1986zkušební jízdy na ramenech LD Plzeň
22. 11. 1986odeslání z Plzně do LD Jihlava
21. 12. 1986požár na osobním vlaku v zastávce Havlíčkův Brod-Perknov
28. 12. 1986 - 13. 03. 1987oprava po požáru u výrobce
31. 03. 1987 - 30. 04. 1987provoz a měření v LD Plzeň
01. 05. 1987vrácení do provozu LD Jihlava
01. 09. 1987 - 05. 09. 1987vystavena v Plzni u příležitosti oslav 60. výročí zahájení výroby el. lokomotiv ŠKODA
01. 01. 1988přeznačena na 263.002-8
14. 01. 1988 - 14. 03. 1988zkoušení nového typu sedadla strojvedoucího
26. 09. 1989ukončení opravy ERS v LD Přerov
14. 02. 1992ukončení opravy ERS v LD Přerov
23. 05. 1995předání do DKV Brno
© SPŽ