REKONSTRUKCE LOKOMOTIV ŘADY 162 A 363 ČD/ZSSK

Počátkem 80. let zadaly Československé státní dráhy (ČSD) studii univerzální dvousystémové elektrické lokomotivy pro provoz na stejnosměrné soustavě 3 kV a střídavé soustavě 25 kV, 50 Hz. Důležité bylo slovo univerzální, protože od roku 1976 vlastnily ČSD 20 kusů dvousystémových rychlíkových lokomotiv řady ES 499.0 (dnes ř. 350 - Škoda 55 E), ale tyto lokomotivy svými vlastnostmi (hmotnost, maximální rychlost) předběhly stav infrastruktury a jejich trakční a provozní vlastnosti nebyly plně využívány.

163.250 (ex 162.050) přijíždí se zrychleným vlakem do stanice Varín.
(foto Pavel Větříšek 28. 7. 2003)
Lokomotiva 163.121 (ex 162.032) pózuje ve stanici Čadca.
(foto Pavel Větříšek 1. 1. 2003)

To byl jeden z důvodů, proč byly v roce 1981 ve Škodě Plzeň vyrobeny dva prototypy lokomotiv pod označením ES 499.1001 a 002 (ŠKODA 69 E0, v. č. 6451, 6452/1981), později přeznačené na 363.001 a 002. Po rozsáhlých zkouškách na ŽZO v Cerhenicích a ověřovacím provozu v LD Jihlava bylo pro ČSD v letech 1984 – 90 vyrobeno celkem 181 strojů řady ES 499.1/363 v pěti sériích. Původně mělo být vyrobeno 182 strojů řady 363, ale zadání bylo změněno na 181 lokomotiv řady 363 (69 E1 - E5) a jeden stroj 362.001 (ŠKODA 69 Er, v. č. 8629/1990), který byl vybaven modernizovaným trakčním motorem 1Al 4542 FiR a převodem pro maximální rychlost 140 km/h. V letech 1984 – 86 bylo vyrobeno 60 kusů stejnosměrných lokomotiv dnešní řady 163, tehdy označené E 499.3 (ŠKODA 71 E, 163.001 - 060) s maximální rychlostí 120 km/h, které vznikly vypuštěním střídavé části lokomotiv řady 363. Na tuto dodávku navázala v letech 1991 - 92 výroba dalších 60 kusů lokomotiv stejné řady (ŠKODA 99 E) s dílčími úpravami, přičemž devět lokomotiv z této série bylo prodáno italské soukromé společnosti FNM. ČD a ŽSR tak převzaly pouze 51 strojů (163.061 - 111). Tyto lokomotivy byly k ČD, ŽSR (99 E1) a FNM (99 E2) předány až v průběhu roku 1995, kdy byly konečně dohodnuty prodejní podmínky mezi Škodou Plzeň a nástupci ČSD. Samotnému prodeji předcházela repase těchto strojů ve výrobním závodě. Druhé dodávce strojů řady 163 předcházela v roce 1991 dodávka 60 kusů lokomotiv řady 162 (ŠKODA 98 E) s maximální rychlostí 140 km/h, jejíž koncepce se opět odvíjela od prototypu 362.001. Pro doplnění parku lokomotiv ČSD pro rychlost 140 km/h obdržela Škoda Plzeň v roce 1989 objednávku na dvousystémové lokomotivy 362.002 – 031 (ŠKODA 101 E, 8914 - 8942), ale v květnu 1990 bylo zadání upraveno na 29 kusů lokomotiv řady 362 (362.002 až 030). Stroj 362.031, s předpokládaným označením 360.601 a maximální rychlostí 180 km/h, byl určen pro potřeby VÚŽ. Ovšem vzhledem k finanční situaci ČSD byla celá tato zakázka v říjnu 1991 stornována. Lokomotivní řadu 162, která je výhodnější pro rychlíkovou vozbu, stihly ČSD zaplatit a převzít, ale obdobné dvousystémové lokomotivy - až na jejich prototyp - zcela chyběly. Obě nástupnické organizace tak vlastnily v případě ČD 88 strojů řady 163 (001 - 048, 061 - 100), 38 strojů řady 162 (162.011 - 020, 033 - 060), 130 strojů řady 363 (363.001 - 087, 108 - 132, 158 - 175), slovenské železnice ŽSR obdržely 23 strojů řady 163 (163.049 - 060, 101 - 111), 22 strojů řady 162 (162.001 - 010, 021 - 032), 51 strojů řady 363 (363.088 - 107, 133 - 157, 176 - 181) a stroj 362.001.

163.243 (ex 162.043) v čele osobního vlaku 3264 z Púchova
do Horní Lidče u zastávky Strelenka.
(foto Richard Lužný 12. 4. 2007)
IC 147 projíždí zastávkou Svrčinovec vedený strojem 163.244 (ex 162.044).
(foto Richard Lužný 20. 7. 2006)

Z těchto údajů je patrné, že na počátku 90. let byl stejnosměrných lokomotiv s maximální rychlostí 140 km/h relativní nadbytek a navíc svou maximální rychlost prakticky nevyužívaly. Problém ale nastal u dvousystémových lokomotiv řady 363, zejména při zavádění vlaků EC a IC, k jejichž vozbě bylo potřeba strojů s maximální rychlostí 140 km/h.
Vzhledem ke špatné finanční situaci českých i slovenských železnic byl nákup nových vícesystémových lokomotiv v odpovídajícím počtu nereálný. Přicházela tak v úvahu pouze rekonstrukce stávajících vozidel. Lokomotivy II. generace Škoda (řady 162, 163, 263, 363, 372) byly konstruovány jako unifikované lokomotivy, proto je velké množství konstrukčních celků shodné u všech typů lokomotiv. Pojezdová část těchto lokomotiv vyhovuje maximální rychlosti až 200 km/h, takže bylo možné provést rekonstrukci dvousystémových lokomotiv řady 363 na rychlost alespoň 140 km/h s použitím pojezdu lokomotiv řady 162. Zvýšení maximální rychlosti se děje změnou převodového poměru nápravové převodovky z původního 3,52 (81:23) na současný 3,04 (79:26). Lokomotivy řady 363 při rychlosti 120 km/h a otáčkách kotev trakčních motorů 1 845 ot/min dosahovaly tažné síly maximálně 105 kN. Při použití menšího převodového poměru (ze strojů řady 162) dosáhne při rychlosti 120 km/h tažnou sílu 130 kN a srovnatelných otáček kotev trakčních motorů docílí až při rychlosti 139 km/h. Takto rekonstruovaným lokomotivám řady 363 klesne tažná síla při rozjezdu z 300 kN na 258 kN, ale v rozmezí rychlostí 100 - 120 km/h využijí plné tažné síly při menších otáčkách kotev trakčních motorů. Důvodem této rekonstrukce není jen zvýšení maximální rychlosti na 140 km/h, ale hlavně menší otáčky kotev trakčních motorů a větší tažná síla při rychlostech nad 100 km/h. Pod tlakem požadavků provozu a s ohledem na to, že elektrické jednotky řady 680 pro I. tranzitní koridor byly v nedohlednu a pro vozbu EC vlaků odpovídající rychlostí nebyly vhodné lokomotivy, přistoupily k těmto úpravám České dráhy již v roce 1993. ŽSR začaly provádět tyto výměny až v červnu 1999.

Reklama 362.166 (ex 363.166) projíždí traťovým úsekem
Golčův Jeníkov - Vlkaneč jako rychlík Praha Smíchov - Brno hl. n.
(foto Richard Lužný 9. 9. 2006)
Lokomotiva 362.173 (ex 363.173) z III. série upravených lokomotiv
projíždí pražským uzlem nedaleko stanice Praha Libeň.
(foto Pavel Větříšek 26. 7. 2007)

Rekonstrukce lokomotiv ČD

U Českých drah probíhaly všechny úpravy I. série rekonstruovaných lokomotiv v rámci DKV Praha, kde se prováděla výměna celých podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363 bez jakýchkoliv dalších větších oprav. Mimo výměny podvozků bylo nutno provést změny v řídících systémech vyvolané změnou maximální rychlosti. Další série rekonstrukovaných lokomotiv byly realizovány v rámci periodické opravy.
Tyto rekonstruované lokomotivy jsou od roku 1999 osazeny tlumiči vrtivých pohybů podvozku, elektronickým rychloměrem a také mobilní částí liniového vlakového zabezpečovacího zařízení LS 90. Dále byly na sběrače Škoda 3/25 LSP 5 dosazeny hlavy sběrače Schunk WBL 85, pouze na lokomotivu 362.166 byl zkušebně instalován sběrač DSA-200 firmy Stemmann Technik GmbH, použitý například u lokomotiv řady 145 DB. Jako první byly v roce 1993 na rekonstrukci přistaveny stroje 363.164 a 162.044 a do konce roku 1994 bylo rekonstruováno celkem devět lokomotiv řady 363 na řadu 362 (inv. č. 164, 165, 166, 167, 168, 121, 122, 123 a 124) a také devět strojů řady 162 na řadu 163.2 (inv. č. 043, 044, 045, 048, 049, 050, 051, 059 a 060). V průběhu roku 2001 vznikla druhá série rekonstruovaných lokomotiv - jednalo se o pět strojů řady 363 (inv. č. 060, 112, 118, 119 a 120) a 162 (inv. č. 041, 042, 055, 056 a 058). Poslední větší série rekonstrukcí byla realizována v rozmezí let 2006 až 2007 a čítala šest posledních lokomotiv řady 363, které zůstaly po rozdělení u ČD (inv. č. 170, 171, 172, 173, 174 a 175) a šest strojů řady 162 (inv. č. 015, 016, 017, 033, 034 a 047). První ze dvou plánovaných výměn v roce 2008 byla provedena v dubnu mezi lokomotivami 363.158 a 162.052, druhá výměna mezi stroji 363.161 a 162.057. Vzhledem k modernizacím lokomotiv řady 150 na maximální rychlost 140 km/h (řada 150.2) je plánováno další pokračování rekonstrukcí řady 363 na řadu 362 také v příštím roce, ale odlišným způsobem než dosud a současně je v přípravě dílčí modernizace lokomotiv řad 162, 163, 362 i 363, ale o tom až někdy příště.
České dráhy rekonstruované lokomotivy řady 162 označily jako řadu 163.2 a dvousystémové lokomotivy řady 363 dostaly nové označení 362, přitom si všechny lokomotivy ponechaly svá původní inventární čísla. Lokomotivy řady 163.2 byly dislokovány v DKV Ostrava, PJ Bohumín. Od GVD 2002/03 byly vystavovány zejména na výkony, které byly v minulosti na území Slovenska vedeny stroji řady 151. Většina dvousystémových lokomotiv řady 362 byla dislokována v DKV Praha, PJ Vršovice. Pouze pět strojů - 362.112, 118, 119, 122 a 123 - bylo 27. ledna 2001 předislokováno do PJ Přerov pro vozbu EC vlaků na II. tranzitním koridoru Petrovice u Karviné – Břeclav. Další změna v dislokaci lokomotiv koncem roku 2004 měla ve svém důsledku soustředění rychlých dvousystémových lokomotiv řady 362 do DKV Brno, PJ Maloměřice. Celá flotila řady 163.2 byla na přelomu let 2006 a 2007 z Bohumína odebrána a rozdělena mezi DKV Praha, PJ Děčín (6 lokomotiv) a DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová (14 lokomotiv). Poslední rekonstruovaná lokomotiva 163.252 zůstala pod hlavičkou DKV Praha, ale změnila svou provozní jednotku, vršovické depo vyměnila za PJ Děčín.

Stroj 163.119 (ex 162.031) veze osobní vlak Čadca - Zwardoň.
(foto Pavel Větříšek 28. 7. 2003)
Lokomotiva 163.116 (ex 162.021) stojí s osobním vlakem
ve stanici Vrútky v novém unifikovaném laku ZSSK.
(foto Jiří Konečný 19. 9. 2007)

Rekonstrukce lokomotiv ZSSK

Na Slovensku nebyl postup rekonstrukce tak přímočarý, jako v případě Českých drah. Pro tuto úpravu bylo určeno 14 dvojic strojů z rušňového depa (RD) Žilina (162, 98 E1) a RD Bratislava (363, 69 E5). Lokomotivy řady 162 nebyly vybírány podle žádného klíče, protože výměny probíhaly v závislosti na přístavbě žilinských lokomotiv k periodické opravě ES (střední oprava). Na Slovensku prováděli změnu převodového poměru pouze výměnou dvojkolí s převodovkami. Po přistavení lokomotivy řady 162 k vykonání opravy ES v RD Žilina došlo k vyvázání podvozků. Tato operace se provedla také v RD Bratislava na stroji řady 363, poté následovala výměna vyvázaných dvojkolí s převodovkami mezi Žilinou a Bratislavou.
K první výměně došlo mezi lokomotivami 162.029 a 363.148. Vzhledem k pomalému postupu rekonstrukcí byla od roku 2000, počínaje strojem 163.119 (ex 162.031), zavedena varianta, kdy byla prováděna pouze výměna dvojkolí s převodovkami bez jakékoliv další větší opravy lokomotivy.
Na Slovensku byl také postup přeznačování zcela odlišný. Původní lokomotivy řady 162 se přeznačily na řadu 163, které svými inventárními čísly navazují na poslední košickou 163.111 (99 E1), pocházející z tzv. „prokleté série“. Rekonstruované lokomotivy řady 363 navázaly na jediné vyrobené „eso“ s rychlým převodem - 362.001. Z toho vyplývá, že všechny rekonstruované lokomotivy dostaly nová inventární čísla.
Ve stavu ZSSK tak zůstalo pouze osm zástupců lokomotivní řady 162 (162.001 až 008, všechny dislokovány v RD Žilina). Na rekonstrukci byly přistavovány lokomotivy s nejvyššími inventárními čísly a to jak stejnosměrné (162.009 – 032), tak dvousystémové (363.148 - 181), kromě 363.153, která měla vážnou nehodu u stanice Svätý Jur a jako první lokomotiva II. generace Škoda řady 363 byla zrušena.

Lokomotiva 362.014 (ex 363.179) v čele R 605 „Dargov" pod siluetou
Vysokých Tater nedaleko zastávky Lučivná.
(foto Daniel Brabenec 25. 2. 2003)
362.008 (ex 363.155) v čele R 608 „Spišan" nedaleko stanice Štrba.
(foto Richard Lužný 20. 2. 2008)

V zásobovacích skladech RD Bratislava byly uloženy „rychlé“ převodovky, které byly zavázány právě pod lokomotivu 363.157 a ta se dočkala svého nového označení 362.010. Tímto nastává nepoměr mezi rekonstruovanými stroji 362 a 163 a lokomotiva 162.008 tak byla ušetřena "zpomalení".
Celkem bylo přistaveno k rekonstrukci 21 dvojic strojů ČD a 14 dvojic strojů ZSSK s patnáctou "lichou" lokomotivou 362.010. ČD i ŽSR, resp. ZSSK se tímto způsobem snažily vyřešit momentální potřebu rychlých dvousystémových lokomotiv a na určitý čas tímto způsobem odložit nákup nových vícesystémových vozidel pro vozbu mezinárodních vlaků. Na výstavě InnoTrans 2008 v Berlíně bude konečně představena elektrická lokomotiva řady 380 ČD (Škoda 109E), která snad vyřeší nedostatek rychlých a výkonných lokomotiv pro vozbu mezinárodních vlaků. Další možností obnovy vozidlového parku jsou např. lokomotivy řady 1216 ÖBB (typ ES 64 U4) firmy Siemens.

Zpracoval Pavel VětříšekČESKÉ DRÁHY
Lokomotivy řady 163.2DKV Lokomotivy řady 362  DKV  
1993 - 1994
91 54 7 163 244-7Česká Třebová 91 54 7 362 164-6Brno
91 54 7 163 259-5Praha 91 54 7 362 122-4Brno
91 54 7 163 251-2Praha 91 54 7 362 165-3Brno
91 54 7 163 249-6Praha 91 54 7 362 167-9Brno
91 54 7 163 260-3Praha 91 54 7 362 166-1Brno
91 54 7 163 243-9Česká Třebová 91 54 7 362 168-7Brno
91 54 7 163 248-8Praha 91 54 7 362 124-0Brno
91 54 7 163 250-4Česká Třebová 91 54 7 362 123-2Brno
91 54 7 163 245-4Česká Třebová 91 54 7 362 121-6Brno
2000 - 2001
91 54 7 163 241-3Česká Třebová 91 54 7 362 120-8Brno
91 54 7 163 258-7Česká Třebová 91 54 7 362 112-5Brno
91 54 7 163 255-3Praha 91 54 7 362 119-0Brno
91 54 7 163 256-1Česká Třebová 91 54 7 362 060-6Brno
91 54 7 163 242-1Česká Třebová 91 54 7 362 118-2Brno
2006 - 2007
91 54 7 163 234-8Česká Třebová 91 54 7 362 172-9Brno
91 54 7 163 215-7Česká Třebová 91 54 7 362 175-2Brno
91 54 7 163 247-0Česká Třebová 91 54 7 362 171-1Brno
91 54 7 163 233-0Česká Třebová 91 54 7 362 174-5Brno
91 54 7 163 216-5Česká Třebová 91 54 7 362 173-7Brno
91 54 7 163 217-3Česká Třebová 91 54 7 362 170-3Brno
2008
91 54 7 163 252-0Praha 91 54 7 362 158-8Brno
91 54 7 163 257-9Praha 91 54 7 362 161-2Brno

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO
Lokomotivy řady 162Lokomotivy řady 163  SPD   Lokomotivy řady 363Lokomotivy řady 362  SPD  
162 029-3163 112-6Žilina363 148-8362 002-8Bratislava
162 028-5163 113-4Žilina363 149-6362 003-6Bratislava
162 024-4163 114-2Žilina363 150-4362 004-4Bratislava
162 030-1163 115-9Žilina363 151-2362 005-1Bratislava
162 021-0163 116-7Žilina363 152-0362 006-9Bratislava
162 023-6163 117-5Žilina363 154-6362 007-7Bratislava
162 010-3163 118-3Žilina363 155-3362 008-5Bratislava
162 031-9163 119-1Žilina363 156-1362 009-3Bratislava
   363 157-9362 010-1Bratislava
162 025-1163 120-9Žilina363 176-9362 011-9Bratislava
162 032-7163 121-7Žilina363 177-7362 012-7Bratislava
162 022-8163 122-5Žilina363 178-5362 013-5Bratislava
162 027-7163 123-3Žilina363 179-4362 014-3Bratislava
162 009-5163 124-1Žilina363 180-1362 015-0Bratislava
162 026-9163 125-8Košice363 181-9362 016-8Bratislava


 • Prameny:
  [1] Kunc, L.: Rekonstrukce řad 162 a 363 ŽSR, In: Dráha 10/2000
  [2] Roubal, M.: Modernizace elektrických lokomotiv a elektrických jednotek ČD, In: Vědeckotechnický sborník ČD 8/1999
  [3] Šrámek, M.: Lokomotivní řada 162, In: Železnice 3/1994
  [4] Šrámek, M.: Lokomotivní řada 363/362 ČD a ŽSR, In: Dráha 1,2/2001
  [5] Šrámek, M.: Osud lokomotiv řady 163, In: Dráha 3,5,7/1995
© SPŽ