Rekonstruované lokomotivy řady 724.72:
 
K 1. 7. 2024
Lokomotiva Původní V. číslo Vyrobena Zákazník Současný majitel Výrobce
724.720-8 0494 2012   JP Elektroprivreda, RMU Kakanj, Bosna a Hercegovina  JP Elektroprivreda, RMU Kakanj, Bosna a Hercegovina  CZ LOKO Jihlava

© SPŽ 2024