Lokomotivní řada 751, 752 (T478.1,2) v Jihlavě

V současnosti již legendární traťové lokomotivy řad 751, 752 se začaly od konce šedesátých let významně prosazovat ve vozbě osobních a následně i nákladních vlaků na hlavních i vedlejších neelektrizovaných tratích.
751.151-2 u Okříšek s Sn 46077 H.Brod - Wien Zvbf
(foto Daniel Brabenec 25. 9. 1999)
Jejich příchod do vybraných lokomotivních dep na celé síti ČSD předznamenal neodkladně se blížící konec parního provozu, kdy byly parní lokomotivy převáděny na stále podřadnější výkony.
Postupná náhrada parních lokomotiv modernějšími trakčními vozidly se nevyhnula ani sklonově náročným tratím v centru Českomoravské vrchoviny, obsluhovaných z velké části stroji LD Jihlava. Prvními předzvěstmi následujících změn, znamenajících útlum parního provozu v Jihlavě, byl příchod dieselových lokomotiv T 458.1, ale až koncem šedesátých let, po dodání zcela nových strojů T 478.1 došlo k podstatnému omezení parního provozu v osobní a později i v nákladní dopravě.
A tak se na podzim roku 1967 v Jihlavě objevily čtyři novotou zářící lokomotivy, dodané rovnou z výrobního závodu ČKD Praha. Jako první byly převzaty do inventárního stavu LD Jihlava 2. října 1967 stroje T 478.1018 a T 478.1019, poté následovala 2. 11. 1967 T 478.1039 a o dva dny později T 478.1042.
Zpočátku se podílely na vozbě vlaků do Brna a Znojma spolu s parními lokomotivami řad 464.0, 464.2, 477.0 a 556.0. Po ukončení parního provozu u ČSD převzaly zcela vozbu R i Os vlaků a na nákladní byly nasazovány lokomotivy řady T 478.2.
S postupem let se v LD Jihlava vystřídalo mnoho strojů řady 751, řada 752 byla po dlouhou dobu beze změn.
V roce 1992 proběhla v Jihlavě první přestavba lokomotivy řady 751 na řadu 749.
V druhé polovině roku 2000 byly postupně odvezeny na opravu spalovacího motoru do Českých Budějovic oba dlouhodobě odstavené stroje - 751.120 a 751.315. 751.120 obdržela po opravě koncem září nový původní nátěr a byla z důvodu kritického nedostatku lokomotiv 751 ponechána v PJ Č.Budějovice. Stejný osud potkal koncem roku i 751.315 a tak se v Jihlavě snížil počet těchto lokomotiv na 9.
V inventárním stavu PJ Jihlava byla vedena od roku 1997 i 751.099, navržená na zrušení po nehodě nedaleko Znojma, kde se na přípřeži 751.054 na nákladním vlaku z Božic do Znojmo střetla s nákladním automobilem. Do Jihlavy zapůjčená lokomotiva skončila se zničeným stanovištěm a hnutým rámem. Proto bylo rozhodnuto o jejím použití na náhradní díly. Druhá kabina byla dodána do Šumperka a vyvázaná lokomotiva pouze se zachovanou skříní strojovny čekala na fyzickou likvidaci. V té době však uvažoval sousední dřevokombinát o zrušení kotelny, vyrábějící páru i pro vytápění lokomotivního depa. A tak měl vrak lokomotivy, do kterého by byly dosazeny dva parní generátory PG 500, zajišťovat dodávku páry pro vytápění budov DKV, dokud nebude dokončeno plynové vytápění. Projekt nakonec uskutečněn nebyl a proto se nečinně odstavená lokomotiva spolu s dalším vrakem 721.066 po třech letech vydala začátkem března 2001 na svoji poslední cestu do nedalekého kovošrotu v Pávově.

V polovině 90. let byly natřeny stroje 751.106, 142 a 151 v červenomodré kombinaci s bílým pruhem na čele. Ostatní lokomotivy byly v unifikovaném nátěru s 600 mm širokým žlutým pruhem. Jen 751.103 měla původní tovární nátěr. Nedostatek provozních výkonů vedl k převedení některých strojvedoucích na obnovování nátěrů lokomotiv přímo v depu. Tak obdržela v prosinci 1998 nový nátěr 751 120-7, v lednu 1999 751 054-8. Tyto stroje jsou natřeny v původním nátěru v červenošedé kombinaci. V květnu 1999 se také vrátila z opravy v Českých Budějovicích 751 053-0, které zůstal po obnově červený nátěr s 600 mm širokým žlutým pruhem okolo celé skříně. Natírání lokomotiv pokračovalo i v červnu 1999, kdy byla do obnoveného původního nátěru uvedena i 751 103-3. Odlišností oproti původnímu schematu jsou však zelenošedé podvozky, vzduchojemy a nádrž; rám a závěsky jsou středně šedé. 17. června se v novém nátěru objevila i 751 050-6, která obdržela k původnímu nátěru také zelenošedé podvozky, vzduchojemy a nádrž, ochranný pluh je červený, se 100 mm širokým žlutým pruhem dokola. Unifik s 600 mm širokým žlutým pruhem zůstal pouze 751 053-0 a 751 105-8. Nově příchozí 751.152 měla původní nátěr, ale odstín šedé byl tmavší oproti originálu, 751.122 přišla v původním nátěru a 751.095 v unifiku s 600 mm širokým žlutým pruhem.

751.054-8 + 754.022-2 v čele R 667 Č.Budějovice - Bohumín v Bítovčicích
(foto Daniel Brabenec 2. 8. 1998)
751.151-2 - Okříšky - Mn 84157 Jihlava - Okříšky
(foto Daniel Brabenec 14. 2. 1999)

© SPŽ