INVAZE ČESKÝCH MOTOROVÝCH LOKOMOTIV DO ITÁLIE

Všem příznivcům motorové trakce v České republice je asi velmi dobře znám a také je jimi ostře sledován osud části
D752.505 ještě v majetku FM
(foto Jiří Konečný 24. 5. 2003)
populárních motorových lokomotiv řad 750 a 753 ČD, tzv. "brejlovců", které ČD vyřazují z pravidelného provozu a jež nalezly po rekonstrukci u firmy ČMKS nové uplatnění na jihu evropského kontinentu - v Itálii. Také v našem časopise se již popsalo nemálo papíru o zkouškách jejich prototypů na Experimentální základně v Cerhenicích (viz Dráha č. 1/02 a 4/03) a rádi bychom Vás nyní informovali o jejich současném provozním nasazení.
Otevření dopravního trhu, direktivně nařízené Evropskou unii, vedlo také soukromé dopravce v Itálií k tomu, aby se na nově vzniklou situaci a následné přepravní možností s předstihem připravily. V posledních letech proto jednak nakupují nebo si pronajímají nové lokomotivy (např. společnost ACT kupuje motorové lokomotivy G 2000 od firmy Vossloh nebo společnost RTC si pro změnu pronajala od Siemens Dispolok nové čtyřsystémové elektrické lokomotivy E 189.9 RT, odpovídající řadě 189 DB AG), jednak kupují i starší lokomotivy - jak elektrické, tak převážně motorové, a to i z bývalého východního bloku.
Společnost ČMKS holding, a. s., prostřednictvím obchodního zástupce Inekon Group, a. s., Praha vyexportovala k dnešnímu dni (1. 6. 2005) do Itálie celkem 38 motorových lokomotiv řad D 752.5 a D 753.7, resp. DE 520. Rekonstrukci původních lokomotiv řad 750 a 753 ČD provedla dceřiná společnost ČMKS - Lokomotivy, a. s., se sídlem v České Třebové a úpravy nutné pro schválení u italského drážního úřadu CESIFER provedly soukromé dílny Leon d'Oro - Marmirolo (MN). CESIFER schvaluje vozidla pro provoz na RFI (Rette Ferrovia Italiana), což je společnost vlastnící železniční infrastrukturu v Itálii.
Rekonstrukce lokomotivy řady D 752.5 spočívá ve výměně původního vznětového dvanáctiválcového motoru typu K 12 V 230 DR za starší, ale spolehlivější řadový šestiválec K 6 S 310 DR (oba z produkce ČKD). Motory byly vyzískány z rušených motorových lokomotiv řady 770 ČD. Na lokomotivu je nově dosazena elektrodynamická brzda (EDB) s maximálním výkonem 1 720 kW, která má spádový i zastavovací režim. Nespolehlivý pístový kompresor byl nahrazen lamelovým typu Mattei C 90 s hydrostatickým pohonem. Přenos výkonu zůstal původní, tzn. stejnosměrný. Řízení lokomotivy dodala firma NES Nová Dubnica. Stanoviště strojvedoucího bylo přemístěno na levou stranu. V Itálii je dnes celkem devět těchto lokomotiv, označených D 752.501 až 509, kdy za číslem je vždy zkratka příslušného dopravce. U všech lokomotiv je také zachováno původní barevné řešení, navržené ČMKS.
V současné době je největším vlastníkem této lokomotivní řady společnost Ferrovia Adriatico Sangritana (FAS; viz Dráha
Dvojice lokomotiv D 753.701 + 702 HU projíždí s vyrovnávkovým vlakem
z Gallarate do Chiasso stanicí Legnano (2. 9. 2003)
č. 7/02), která vlastní lokomotivy D 752.501 až 508 SG. Podle posledních informací lokomotivy dosud nejsou v pravidelném provozu, protože nebyly homologovány od úřadu USTIF. Lokomotivy D 752.505 až 508 jsou u Sangritany evidovány teprve od počátku letošního roku. Je ovšem nutno uvést, že na období od srpna 2002 do září 2003 společnost Leon d'Oro dvě z těchto lokomotiv pronajala společnosti Ferrovie Nord Cargo. Jedna z nich, označená D 752.505 FM, byla nasazena na manipulační vlaky mezi Saronnem a Seregnem na trati FNM, na níž není provozována pravidelná osobní doprava a ve stanici Groane (MI) se nacházejí vlečky společností BASF a Zanussi. Druhá lokomotiva, označená D 752.506 FM, byla nasazena na posun na kontejnerovém překladišti Novara-Boschetto.
Lokomotiva D 753.509 SFM byla od května 2003 na jeden rok pronajata společnosti SFM Cargo (Strade Ferrate del Mediterraneo) se sídlem v Alessandrii na přepravu ropných produktů z rafinérie Sannazzaro de'Burgondi (AL) do přístavu v Janově, ale podle dostupných informací nebyla do pravidelného provozu nasazena a vykonala jen několik zkušebních jízd.
Řada D 753.7 má na rozdíl od řady D 752.5 dosazen nový vznětový motor typu Caterpillar 3512 B DITA a trakční alternátor 1 FC2 569-6 ze Siemensu Drásov, který nahradil původní trakční dynamo TD 802; proto byl nově dosazen také trakční usměrňovač. Přenos výkonu je tedy změněn na střídavě stejnosměrný. Ostatní technické parametry obou řad jsou uvedeny v tabulce. Tímto se také čtenářům omlouváme a uvádíme na pravou míru nepřesnost, která byla uveřejněna v Dráze č. 1/02. U lokomotiv D 753.7 byly rovněž upraveny pomocné pohony na hydrostatický pohon a naprosto změněn způsob chlazení. Lokomotivy mají na první pohled sníženou střechu, aby vyhověla předepsanému kinematickému obrysu podle vyhlášky UIC 505-1.
První lokomotivy řady D 753.7 byly dodány společnosti Huppac Italia se sídlem v Busto Arsizu. Jde o stroje D 753.701 a
DE 520-17 a DE 520-18 v majetku FM
(foto Jiří Konečný 24. 5. 2003)
702 HU, které na rozdíl od dalších lokomotiv této řady nemají EDB. Do pravidelného provozu byly nasazeny v říjnu 2002 a je možné se s nimi setkat na přetazích mezi pohraničními stanicemi mezi Itálií a Švýcarskem (Domodossola, Chiasso a Luino) a terminály Huppac v Novaře, Busto Arsizu (napojen na RFI ve stanici Gallarate) nebo v Mantově. Lokomotivy byly také nasazeny (pravděpodobně opět pouze od státní hranice) na nákladní vlaky s hutním materiálem ze Švýcarska přes Chiasso do Lecce, které přepravuje SRCI - Swiss Rail Cargo Italy (společný podnik SBB Cargo a Trenitalia Cargo). K těmto lokomotivám přibyly v únoru 2004 ještě další dvě, a to D 753.703 a 704 HU.
Nejvíce lokomotiv této řady (celkem 18), označených řadou DE 520, vlastní nákladní divize společnosti FNM - FN Cargo a od července 2003 jimi zajišťuje na tratích RFI nákladní dopravu kontejnerových vlaků, dále jsou na území Itálie nasazovány na ucelené vlaky s kaolinem z Německa přes Domodossolu do Reggio Emilia a nově také na vlaky přepravující automobily Peugeot z Chiassa do Torrile San Polo u Parmy. Setkat se s nimi ovšem můžeme v celé severní Itálii. Poslední dvě lokomotivy pro FN Cargo - 753.726 a 727 (označení ČMKS) - byly slavnostně předány 20. dubna 2004 zástupcům Leon d'Oro a FNM Trasporti a o den později vykonaly předváděcí jízdu v úseku Česká Třebová - Skalice nad Svitavou.
Další dvě lokomotivy - D 753.001 a 002 SI, které původně nesly mj. označení DE 451 a 452 - vlastní společnost Sistemi Territoriali S. p. A. (spravuje dvě společnosti: FAM - Ferrovia Adria Mestre a FUC Ferrovia Udine - Cividale), která je od srpna 2003 nasazuje na nákladní vlaky na trati mezi Chioggie a Rovigiem a na trati do Benátek. Lokomotivy je možné také potkat na tratích RFI na trasách Ferrara - Rovigo - Padova Venezia Santa Lucia, Rovigo - Legnago - Mantova - Cremona - Acquanegra, Rovigo - Piadena - Parma nebo Venezia - Castelfranco. Společnost Sistemi Territoriali si objednala u ČMKS další tři lokomotivy.
Zatím poslední "brejlovci" pro Itálii - stroje O 753.001 a 002 RT - byli dodáni společnosti Rail Traction Company (RTC) se sídlem v Římě (v této firmě má třiceti procentní podíl společnost Railion Deutschland AG), která jimi bude zajišťovat dopravu na neelektrizovaných tratích kolem Brescie. Označování lokomotiv není jednoznačné, neboť kromě původních čísel ČD mají přiděleno označení ČMKS, Leon d'Oro a konečně také RFI. Pro přehlednost přinášíme upravenou tabulku, která byla uveřejněna v časopise Tutto Treno č. 171/2004.

Text a neoznačené foto Jiří Konečný,
spolupráce Luca Catasta, Gianni Moretti, Francesco Bloisi a Daniela Ottolitri

D 753.733 RTC v areálu firmy Lokomotivy Česká Třebová
(foto Vít Blahovec 24. 3. 2004).
Při přepravě do Itálie čekají na celní odbavení v PPS Horní Dvořiště D 753.730
a 731 firmy Huppac, kde budou přeznačeny na D 753.703 a 704 HU (10. 2. 2004).
DE 753.001 SI (DE 451) Sistemi Territoriali při zkušební jízdě v Opatově
(foto Vít Blahovec 19. 6. 2004)
Již přeznačená D 753.703 HU ve "dvojčeti" s D 753.704 s nákladním vlakem
ve stanici (foto 22. 10. 2004)

Seznam původně českých motorových lokomotiv řad 750 a 753 v Itálii:

Označení: RFI Leon d'Oro ČMKS ČD oficiální ČD skutečné Vlastník Poznámky
  D752.501 SG D752.501 752.501 750.081 753.081   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.502 SG D752.502 752.502 753.154 753.154   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.503 SG D752.503 752.503 753.266 753.266   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.504 SG D752.504 752.504 753.090 753.090   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.505 SG D752.505 752.505 753.206 753.206   Ferrovia Adriatico Sangritana   ex FNM D 752.505 FM
  D752.506 SG D752.506 752.506 753.205 753.205   Ferrovia Adriatico Sangritana   ex FNM D 752.506 FM
  D752.507 SG D752.507 752.507 753.261 753.261   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.508 SG D752.508 752.508 753.137 753.137   Ferrovia Adriatico Sangritana  
  D752.509 SFM D752.509 752.509 753.153 753.153   Strade Ferate del Medilerraneo  
  D753.701 HU D753.701 753.701 753.039 753.039   HUPAC Ilalia, Busto Arsizio  
  D753.702 HU D753.702 753.702 753.190 753.190   HUPAC Ilalia, Busto Arsizio  
  DE 520.01 FM D753.710 753.709 752.002 752.002   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.02 FM D753.711 753.710 752.076 753.076   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.03 FM D753.712 753.711 752.284 753.294   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.04 FM D753.713 753.712 753.087 753.087   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.05 FM D753.714 753.714 750.134 753.246   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.06 FM D753.715 753.715 753.034 753.034   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.07 FM D753.716 753.716 753.045 753.046   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.08 FM D753.717 753.717 753.297 753.120   Ferrovie Nord Milano  
  DE 753.001 SI D753.728 753.718 753.084 753.321   Sistemi Territoriali   ex DE 451
  DE 753.002 SI D753.729 753.719 753.072 753.029   Sistemi Territoriali   ex DE 452
  DE 520.09 FM D753.718 753.720 753.075 753.369   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.10 FM D753.719 753.721 753.310 753.310   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.11 FM D753.720 753.722 753.347 753.347   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.12 FM D753.721 753.723 753.099 753.099   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.13 FM D753.722 753.724 753.359 753.359   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.14 FM D753.723 753.725 753.140 753.140   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.15 FM D753.724 753.726 753.179 753.179   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.16 FM D753.725 753.727 753.362 753.362   Ferrovie Nord Milano  
  D753.703 HU D753.730 753.728 753.315 753.315   HUPAC Ilalia, Busto Arsizio  
  D753.704 HU D753.731 753.729 753.047 753.047   HUPAC Ilalia, Busto Arsizio  
  DE 520.17 FM D753.726 753.730 753.324 753.324   Ferrovie Nord Milano  
  DE 520.18 FM D753.727 753.731 753.373 753.373   Ferrovie Nord Milano  
  D 753.001 RT D753.732 753.732 753.394 753.394   Rail Traction Company, Roma  
  D 753.002 RT D753.733 753.733 753.402 753.402   Rail Traction Company, Roma  
  DE 753.003 SI D753.734 753.734 753.383 753.383   Sistemi Territoriali  
  DE 753.004 SI D753.735 753.735 753.360 753.360   Sistemi Territoriali  
  DE 753.005 SI D753.736 753.736 753.369 753.327   Sistemi Territoriali  

Číslování ČMKS se od číslování Leon d'Oro odlišuje hlavně z důvodu, že dvě lokomotivy 753.718 a 719 (podle ČMKS určené pro společnost Sistemi Territoriali) byly rekonstruovány v průběhu zakázky pro FNM. Leon d'Oro chtěla zachovat pořadí čísel a přidělila jim proto čísla 753.728 a 729. Písmeno D před číslem označuje podle číslovacího schematu RFI dieselovou lokomotivu.

Technické parametry rekonstruovaných lokomotiv:

  D 752.5 D 753.7 reps. DE 520
  Maximální rychlost   100 km/h   100 km/h
  Trvalý výkon   952 kW   1111 kW
  Maximální tažná síla   218 kN   205 kN
  Typ spalovacího motoru   ČKD K 6 S 310 DR   Caterpillar 3512 B DI-TA SCAC
  Jmenovitý výkon spalovacího motoru   1210 kW   1455 kW
  Jmenovitý otáčky spalovacího motoru   775 1/min   1800 1/min
  Přenos výkonu   elektrický stejnosměrný   elektrický střídavě-stejnosměrný
  Typ generátoru   ČKD TD 813   Siemens 1FC2 569-6
  Typ trakčního motoru   ČKD TE 015 (resp. 005)   ČKD TE 015 (resp. 005)
  Výkon EDB   1200 kW   1710 kW *)

*) lokomotivy D 753.701 a 702 HU nejsou EDB vybaveny
    Prameny:
  • časopisy Tutto Treno
  Související odkazy:  "BREJLOVCI" pro Itálii        Bývalé lokomotivy Českých drah ve službách OKD, Doprava
© SPŽ