754.013

754.013 před vjezdovým návěstidlem žst. Nemotice v čele vlaku Pn 64473 Brno Maloměřice - Veselí nad Moravou (foto Petr Štefek 14.8.2001)

754.013 Liberec (foto Jan Kopal 12.5.1997)

© SPŽ